Persoon

Van Mechelen, Alexis

ID
5378
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5378

Beschrijving

Net als J. Bascourt en E. Stordiau verspreidde Alexis Van Mechelen in Antwerpen een stijl die op het voorbeeld van P. Hankar gebaseerd was.

Na zijn opleiding aan de Antwerpse academie was hij lid van de artistieke vereniging De Scalden (1897-1901). Alexis Van Mechelen was stadsbouwmeester van 1902 tot 1919. Vóór die tijd bouwde hij een aantal neo-Vlaamse renaissance en neo-Romeinse renaissance gebouwen. Uit deze periode kennen we eveneens enkele gebouwen waarin art nouveau elementen verwerkt zijn. Zijn meest volwaardige werk op dit gebied is echter ongetwijfeld Amerikalei 193 uit 1897. Het is het eerste Art Nouveau woonhuis in Antwerpen. Tegelijk introduceerde Van Mechelen hier de vormentaal van Hankar die later door Thielens, Vermeulen en Van Averbeke verder zou worden uitgewerkt.

Als stedelijk bouwmeester tekende hij monumentale complexen, zoals de neoklassieke Opera (1904-1907) en de Stadsfeestzaal op de Meir (1908). Met zijn opvolgers E. Van Averbeke en J. Van Asperen ontwierp hij twee brandweerkazernes in een beheerste art nouveau (1907-1913).

  • VAN LOO A. 2003: Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 569.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau Architectuur in het Antwerpse: een doorsnede, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 11-12.

Bron: beschermingsdossier DA002375.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bedieningshuis Bonapartesluis

Tavernierkaai 1 (Antwerpen)
Voormalig bedieningshuis op zuidkaai van het gedempte benedenhoofd der Bonapartesluis aan de Tavernierkaai, opgetrokken in 1863 en in 1909 vergroot.


Bourlaschouwburg

Komedieplaats 18 (Antwerpen)
Neoclassicistische schouwburg, gebouwd als Théâtre Royal Français, naar een ontwerp door Pierre Bruno Bourla uit 1827, ingehuldigd in 1834. Heringericht in second-empirestijl door Pieter Dens in 1865, uitgebreid door Alexis Van Mechelen in 1904.


Brandweerkazerne

Halenstraat 81 (Antwerpen)
Brandweerkazerne in art-nouveaustijl op de hoek van Viséstraat en Halenstraat, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp door architect in stadsdienst Emiel Van Averbeke uit 1911, voltooid in 1913.


Brandweerkazerne met officierswoningen

Bestormingstraat 9-11, Paleisstraat 122, 126 (Antwerpen)
Voormalige brandweerkazerne opgericht in 1908-11 naar ontwerp van 1907 van J. Van Asperen in samenwerking met A. Van Mechelen en E. Van Averbeke, laatstgenoemde was verantwoordelijk voor de tekeningen van de gevels met decoratieve details typerend voor zijn architectuur.


Burgerhuis en pakhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Van Aerdtstraat 10 (Antwerpen)
Burgerhuis en pakhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van de koopman Emile Geerts, naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1892.


Burgerhuis Geerts

Amerikalei 193 (Antwerpen)
De woning Geerts werd in 1897 gebouwd als eigen woning van "négociant" Henri Geerts. Voor het ontwerp van deze woning sprak hij architect Alexis Van Mechelen aan, die als bouwstijl koos voor art nouveau.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Bredastraat 113 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van Leopold Janssens, naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1900.


Den Kemel

Grote Markt 27 (Antwerpen)
Traditionele koopmanswoning uit de tweede helft van de 16de. De trapgevel werd door eigenaar Frans De Roy en de Stad Antwerpen heropgebouwd naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1900.


Directeurswoning Openbare Reinigingsdienst

Sint-Andriesplaats 24 (Antwerpen)
Gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl op de hoek van Sint-Andriesplaats en Korte Vlierstraat, opgetrokken door de Stad Antwerpen naar een ontwerp door stadsingenieur Gustave Royers uit 1885. Aannemer Jacobus Josephus Boets voerde de werken uit in 1886.


Eclectisch samenstel van twee burgerhuizen

Verlatstraat 31-33 (Antwerpen)
Eclectisch samenstel van twee burgerhuizen, ontworpen in 1902. door architect Alexis Van Mechelen.


Gedenkzuil

Godefriduskaai (Antwerpen)
In 1803 werd door Napoleon de aanleg van een dok met tijsluis en voorhaven ten noorden van de stad Antwerpen en van 1.500 meter kaai aan de Schelde bevolen.


Hier is't in den Wijngaard

Oudeleeuwenrui 44 (Antwerpen)
Café in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van de Wijngaard Natie, naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1887. De Wijngaard Natie was sinds 1869 hogerop aan Oudeleeuwenrui gevestigd.


Hoeve en gekoppelde personeelswoningen

Schotensteenweg 62-64 (Brecht)
Aan de straatkant van deze camping liggen twee opmerkelijke gebouwen, namelijk een midden-19de-eeuwse hoeve met neogotisch schrijnwerk en een begin-20ste-eeuws huis in cottagestijl.


Hotel Blom-Laufer

Nationalestraat 72 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van C. Blom-Laufer, naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1895. Tot het bouwprogramma behoorde een wintertuin en een koetshuis achteraan op het perceel.


Hotel Della Faille de Leverghem

Lange Gasthuisstraat 25, 29-31 (Antwerpen)
Classicistisch herenhuis, gebouwd in 1789 door Joseph Charles Henri Jean-Népomucène della Faille de Leverghem, ter plaatse van het voormalige klooster van de Derde Orde. Sinds 1911 stedelijke normaalschool, uitgebreid met een schoolgebouw in beaux-artsstijl door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen.


Knechtjeshuis en Stedelijke Nijverheidsschool

Paardenmarkt 94 (Antwerpen)
Voormalig Knechtjeshuis in 1558 gesticht door Johanna Van Schoonbeke. Sinds 1891 Stedelijke Nijverheidsschool met schoolgebouwen aan de Rodestraat. Eerste bouwcompagnes door Gustave Royers in 1891, 1895 en 1898. Uitbreiding door Alexis Van Mechelen in 1907 en 1913.


Lagere Hoofdschool voor Jongens

Oudaan 14 (Antwerpen)
In oorsprong barok herenhuis herbouwd door Peeter Hannekart in 1638-1639, dat werd bewoond door de kunstschilder Nicaise De Keyser van 1844 tot 1881.


Lagere Hoofdschool voor Jongens 2

Prinsstraat 24 (Antwerpen)
Voormalig herenhuis met vier vleugels rond een binnenplaats, dat minstens uit het derde kwart van de 18de eeuw dateert. In 1844 werd de voorbouw in opdrachtgever was Louis Jean François Le Grelle-Dhanis verlengd. In 1904 verbouwd tot stedelijke lagere school door Alexis Van Mechelen.


Lagere Jongensschool

Lange Riddersstraat 58 (Antwerpen)
Stedelijke lagere jongensschool in sobere beaux-artsstijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1912-1919, opgetrokken in 1923-1924 onder leiding van zijn opvolger Emiel Van Averbeke.


Lagere Jongensschool

Constitutiestraat 61 (Antwerpen)
Lagere jongensschool in sobere beaux-artsstijl gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen vermoedelijk uit 1918-1919, uitgevoerd in 1923-1925 onder leiding van zijn opvolger Emiel Van Averbeke.


Lagere Jongensschool 12 en Lagere Meisjesschool 7

Biekorfstraat 21, Oranjestraat 100-104 (Antwerpen)
Symmetrisch opgebouwd complex gevormd door een lagere jongensschool en een lagere meisjesschool met turnzaal en onderwijzerswoningen, op het bouwblok Oranjestraat, Sint-Jobstraat, Biekorfstraat, gebouwd door de Stad Antwerpen in 1877-1879, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Pieter Dens uit 1876.


Lagere Jongensschool 15 en Lagere Meisjesschool 14

Lange Beeldekensstraat 258 (Antwerpen)
Complex in eclectische stijl gevormd door een lagere jongensschool aan de Violetstraat en een lagere meisjesschool aan de Lange Beeldekensstraat met onderwijzerswoningen en turnzaal, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsingenieur Gustave Royers uit 1883, voltooid in 1890.


Lagere Jongensschool 16 en Lagere Meisjesschool 16

Grotehondstraat 50-52 (Antwerpen)
Lagere jongens- en meisjesschool in neorenaissancestijl van 1900-02, naar ontwerp van A. Van Mechelen, na brand herbouwd in 1915 onder leiding van E. Van Averbeke. Vleugels van twee bouwlagen onder leien zadeldaken ingeplant rondom een vierkante speelplaats.


Lagere Meisjesschool 22 en openbaar badhuis

Atletenstraat 13, Speerstraat 12 (Antwerpen)
Voormalige lagere Meisjesschool 22 aan de Speerstraat en openbaar badhuis aan de Atletenstraat, gebouwd in opdracht van de stad Antwerpen naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1919.


Lagere Meisjesschool 13

Van Aerdtstraat 63 (Antwerpen)
Lagere Meisjesschool in eclectische stijl, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1903, geopend in 1904.


Lagere Meisjesschool 21 en Kindertuin 19

Kasteelstraat 17, Verschansingstraat 29, 43 (Antwerpen)
Gemeenteschool en stedelijke kindertuin, ontworpen in 1905 door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen en van start gegaan in 1909. Het gaat om een volledig inpandig schoolgebouw, dat het gehele binnenterrein achter de huizenrijen van de Kasteel-, de Verschansing- en de Leopold De Waelstraat inneemt.


Lagere Meisjesschool 9

Lamorinièrestraat 93 (Antwerpen)
Lagere school met onderwijzerswoning en turnzaal, door de stad Antwerpen gepland als lagere jongensschool, maar vermoedelijk in gebruik genomen als Lagere Meisjesschool 9. Stadsbouwmeester Pieter Dens tekende in 1875 het ontwerp.


Monument Evarist Allewaert

Rubenslei (Antwerpen)
Herdenkingsmonument voor de jurist en liberaal politicus Evarist Allewaert, ontworpen en uitgevoerd door de beeldhouwer Frans Joris in 1890, en vernieuwd door de architect Alexis Van Mechelen in 1911-1912.


Museum Plantin-Moretus

Heilige Geeststraat 8, Vrijdagmarkt 22 (Antwerpen)
Herenhuis en drukkerij van Christoffel Plantin, die zich hier in 1576 vestigde. Het traditionele gebouwencomplex werd verder uitgebouwd door Balthazar Moretus in de eerste helft van de 17de eeuw. De voorbouw in régencestijl dateert uit het derde kwart van de 18de eeuw.


Neoclassicistisch burgerhuis

Grotehondstraat 20 (Antwerpen)
Bouwmeester Alexis Van Mechelen tekende het ontwerp in 1893 voor commissaris Bruno Van Aelst, op dat moment nog in de Trapstraat 8 wonende.


Oranjerie-Feestzaal Kielpark

Sint-Bernardsesteenweg 113 (Antwerpen)
Voormalige oranjerie van de kwekerij Kiel, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen en architect in stadsdienst Emiel Van Averbeke uit 1911, uitgevoerd in 1912. Verbouwing tot feestzaal in 1951-1952.


Paardenstal en pakhuis van de Katoen Natie

De Waghemakerestraat, Van Aerdtstraat 31-33 (Antwerpen)
Paardenstal en pakhuis van de Katoen Natie, gebouwd naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1893.


Politiecommissariaat van de 5de Wijk

Klappeistraat 2 (Antwerpen)
Politiecommissariaat van de 5de Wijk gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp door Pieter Dens uit 1875, verbouwd en uitgebreid met een nieuw gevelfront in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door Alexis Van Mechelen uit 1914, voltooid in 1916.


Schermenmagazijn Bourlaschouwburg

Orgelstraat 7 (Antwerpen)
Schermenmagazijn van het Théâtre Royal Français (huidige Bourlaschouwburg), gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1909-1910. Het gebouw werd in 2006-2007 door het architectenbureau de vylder vinck tailleu gerenoveerd en heringericht tot kantoren van Het Toneelhuis.


Schuilplaats voor Werklieden

Londenstraat 52 (Antwerpen)
Vrijstaand gebouw in hybride art-nouveaustijl op de hoek van Londenstraat en Napelsstraat, in 1907-1908 gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen en architect Jan Van Asperen uit 1906.


Sluismeesterswoning bij Royerssluis

Oosterweelsteenweg 3 (Antwerpen)
Sluismeesterwoning van de Royerssluis, bijgenaamd "Het Kasteeltje", ingeplant ten zuiden van de Royersbrug, aan de zuidkade van de buitengeul. Vrijstaand gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1908, datzelfde jaar opgetrokken door de aannemer Fréderic Masson.


Stadsfeestzaal

Meir 76-80 (Antwerpen)
Complex oorspronkelijk gevormd door de Stadsfeestzaal een appartementsgebouw met winkels en een bankgebouw met flats, opgetrokken op initiatief van de Stad Antwerpen, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1903-1908, voltooid in 1909.


Stedelijk Onderwijs Gesticht 3 voor Jongens

Belgiëlei 99 (Antwerpen)
Herenhuis in second-empirestijl gebouwd in opdracht van de reder en politicus François Dhanis, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1862. In 1908 omgevormd tot Stedelijk Onderwijs Gesticht 3, en in 1909-1913 uitgebreid met een schoolvleugel door stadsarchitect Alexis Van Mechelen.


Stedelijk Onderwijsgesticht 2 voor Jongens

Van Maerlantstraat 28-30 (Antwerpen)
Betalende Lagere Jongensschool in neorenaissancestijl gebouwd door de Stad Antwerpen, naar ontwerp van stadsbouwmeester Pierre Dens, uit 1877-1879.


Stedelijk Onderwijsgesticht voor Meisjes 3

Lamorinièrestraat 244-246 (Antwerpen)
Stedelijke lagere meisjessschool in beaux-artsstijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1913-1914, opgetrokken in 1922-1925 onder leiding van zijn opvolger Emiel Van Averbeke.


Stedelijke Kindertuin 20

Violetstraat 18 (Antwerpen)
Kleuterschool met voorbouw aan de Violetstraat en klassenvleugel in het binnenblok, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen en architect in stadsdienst Emiel Van Averbeke uit 1911, uitgevoerd in 1912-1913. In de voorgevel is de frontispice in rococostijl uit het midden tot derde kwart van de 18de eeuw geïntegreerd, afkomstig van het in 1909 gesloopte Hotel de Bergeyck aan de Meir.


Stedelijke Kindertuin 21

Grétrystraat 46 (Antwerpen)
Stedelijke kleuterschool in beaux-artsstijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1913-1914, opgetrokken in 1922-1925 onder leiding van zijn opvolger Emiel Van Averbeke.


Stedelijke stortbadinrichting

Prekersstraat 33 (Antwerpen)
Stortbadinrichting in gematigde art-nouveaustijl op de hoek van de Prekerstraat en de Pachtstraat, gebouwd door de stad Antwerpen, als onderdeel van de op hygiëne gerichte openbare infrastructuur in het volkse Sint-Andrieskwartier. Stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen tekende eind 1903 het ontwerp.


Stuivenberggasthuis

Boerhaavestraat 18-20, Lange Beeldekensstraat 267, Pothoekstraat 109 (Antwerpen)
Algemeen ziekenhuis in eclectische stijl op het bouwblok gevormd door de Lange Beeldekensstraat, Pothoekstraat, Boerhaavestraat en Pesthofstraat, opgericht door het Bestuur der Burgerlijke Godshuizen van Antwerpen. Het ontwerp door de architect François Baeckelmans uit 1872-1873, werd gewijzigd door de architecten Jules Bilmeyer en Joseph Van Riel in 1876, en onder hun leiding uitgevoerd in 1877-1884. Tot de belangrijkste uitbreidingen behoren het Bewaarhuis voor Geesteszieken door de architect Edouard Van Opstal uit 1904-1907, en de woning van de Hoofdapotheker door de architect John Van Beurden uit 1912.


Technisch Lagere Hoofdschool voor jongens

Meistraat 5 (Antwerpen)
Samenstel van twee neoclassicistische panden uit de eerste helft van de 19de eeuw, door de stad Antwerpen omgevormd tot de Technisch Lagere Hoofdschool voor jongens naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1919, uitgevoerd in de periode 1922-1925. Gesloopt voor de bouw van de Plantijn Hogeschool omstreeks 2000.


Vlaamse Opera

Franklin Rooseveltplaats 8, Frankrijklei 3, Van Ertbornstraat 2-8 (Antwerpen)
Monumentaal operagebouw in beaux-artsstijl, opgericht door de stad Antwerpen in 1904-1907, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen, vanaf 1905 met medewerking van Emiel Van Averbeke.


Vleeshuis

Vleeshouwersstraat 38 (Antwerpen)
Halle in gotische stijl gebouwd door het gilde van de Beenhouwers in 1501-1504, naar en ontwerp van bouwmeester Herman de Waghemakere. Aangekocht door de Stad Antwerpen in 1899, en na restauratie door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen heropend als Museum van Oudheden in 1913.


Wachthuis brandweer

D'Herbouvillekaai 36 (Antwerpen)
Tussen de grootschalige industriële terreinen langs de d'Herbouvillekaai valt dit pittoreske gebouw in beboomde tuin op. Het is gebouwd volgens plannen van 1911 als "pompierswacht", getekend door "bouwmeester van 1e klas" Ferd. Truyman en stadshoofdbouwmeester Alexis Van Mechelen.


Wachthuis en bergplaats Koning Albertpark

Koningin Elisabethlei 1 (Antwerpen)
Wachthuis en bergplaats in cottagestijl, ontworpen als gereedschapshuisje door stadsbouwmeester Pieter Dens in 1877, en hetzelfde jaar opgetrokken. Het gebouw werd door Alexis Van Mechelen met een dwarsvleugel tot het huidige volume uitgebreid in 1913.


Winkelhuis in eclectische stijl

Sint-Katelijnevest 55 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1900. Opdrachtgevers waren de gebroeders E., Léon en Jules Baetes, koper- en metaalgraveurs van beroep, die de zaak van hun vader Fr. J. Baetes hadden overgenomen.


Winkelhuis in eclectische stijl

Zwartzustersstraat 44 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de kinderen Schuybroek, naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1896.


Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Leysstraat 7 (Antwerpen)
Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1898. Het gebouw maakt deel uit van een geheel van drie panden met gemengde functie, dat door de Stad Antwerpen werd opgetrokken als aanzet tot de bebouwing van de nieuw aangelegde Leysstraat.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Paardenmarkt 29 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1890. Opdrachtgever was de handelaar J. Leemans, die sinds 1872 een hoedenwinkel uitbaatte aan de Paardenmarkt.


Winkelhuis in neorenaissancestijl

Varkensmarkt 2A (Antwerpen)
Winkelhuis in neorenaissancestijl, gebouwd in opdracht van de industrieel en touwslager Edouard De Vleeschouwer, naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1893. Aannemer Louis Peeters-Gowie uit de Brialmontlei voltooide de werken begin 1894.


Thema's

Ontwerper van

Bestormingstraat

Brederodestraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Van Mechelen [online], https://id.erfgoed.net/personen/5378 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.