Persoon

Van Mechelen, Alexis

ID: 5378   URI: https://id.erfgoed.net/personen/5378

Beschrijving

Net als J. Bascourt en E. Stordiau verspreidde Alexis Van Mechelen in Antwerpen een stijl die op het voorbeeld van P. Hankar gebaseerd was.

Na zijn opleiding aan de Antwerpse academie was hij lid van de artistieke vereniging De Scalden (1897-1901). Alexis Van Mechelen was stadsbouwmeester van 1902 tot 1919. Vóór die tijd bouwde hij een aantal neo-Vlaamse renaissance en neo-Romeinse renaissance gebouwen. Uit deze periode kennen we eveneens enkele gebouwen waarin art nouveau elementen verwerkt zijn. Zijn meest volwaardige werk op dit gebied is echter ongetwijfeld Amerikalei 193 uit 1897. Het is het eerste Art Nouveau woonhuis in Antwerpen. Tegelijk introduceerde Van Mechelen hier de vormentaal van Hankar die later door Thielens, Vermeulen en Van Averbeke verder zou worden uitgewerkt.

Als stedelijk bouwmeester tekende hij monumentale complexen, zoals de neoklassieke Opera (1904-1907) en de Stadsfeestzaal op de Meir (1908). Met zijn opvolgers E. Van Averbeke en J. Van Asperen ontwierp hij twee brandweerkazernes in een beheerste art nouveau (1907-1913).

  • VAN LOO A. 2003: Repertorium van de architectuur in België van 1830 tot heden, Antwerpen, 569.
  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau Architectuur in het Antwerpse: een doorsnede, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 11-12.

Bron: beschermingsdossier DA002375.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Vleeshuis

Vleeshouwersstraat 38 (Antwerpen)
Halle in gotische stijl gebouwd door het gilde van de Beenhouwers in 1501-1504, naar en ontwerp van bouwmeester Herman de Waghemakere. Aangekocht door de Stad Antwerpen in 1899, en na restauratie door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen heropend als Museum van Oudheden in 1913.


Winkelhuis in eclectische stijl

Zwartzustersstraat 44 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de kinderen Schuybroek, naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1896.


Den Kemel

Grote Markt 27 (Antwerpen)
Traditionele koopmanswoning uit de tweede helft van de 16de. De trapgevel werd door eigenaar Frans De Roy en de Stad Antwerpen heropgebouwd naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1900.


Hotel Della Faille de Leverghem

Lange Gasthuisstraat 25, 29, 31 (Antwerpen)
Classicistisch herenhuis, gebouwd in 1789 door Joseph Charles Henri Jean-Népomucène della Faille de Leverghem, ter plaatse van het voormalige klooster van de Derde Orde. Sinds 1911 stedelijke normaalschool, uitgebreid met een schoolgebouw in beaux-artsstijl door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen.


Hotel Blom-Laufer

Nationalestraat 72 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van C. Blom-Laufer, naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1895. Tot het bouwprogramma behoorde een wintertuin en een koetshuis achteraan op het perceel.


Schermenmagazijn Bourlaschouwburg

Orgelstraat 7 (Antwerpen)
Schermenmagazijn van het Théâtre Royal Français (huidige Bourlaschouwburg), gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1909-1910. Het gebouw werd in 2006-2007 door het architectenbureau de vylder vinck tailleu gerenoveerd en heringericht tot kantoren van Het Toneelhuis.


Technisch Lagere Hoofdschool voor jongens

Meistraat 5 (Antwerpen)
Samenstel van twee neoclassicistische panden uit de eerste helft van de 19de eeuw, door de stad Antwerpen omgevormd tot de Technisch Lagere Hoofdschool voor jongens naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1919, uitgevoerd in de periode 1922-1925. Gesloopt voor de bouw van de Plantijn Hogeschool omstreeks 2000.


Hier is't in den Wijngaard

Oudeleeuwenrui 44 (Antwerpen)
Café in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van de Wijngaard Natie, naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1887. De Wijngaard Natie was sinds 1869 hogerop aan Oudeleeuwenrui gevestigd.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Paardenmarkt 29 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1890. Opdrachtgever was de handelaar J. Leemans, die sinds 1872 een hoedenwinkel uitbaatte aan de Paardenmarkt.


Winkelhuis in eclectische stijl

Sint-Katelijnevest 55 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1900. Opdrachtgevers waren de gebroeders E., Léon en Jules Baetes, koper- en metaalgraveurs van beroep, die de zaak van hun vader Fr. J. Baetes hadden overgenomen.


Winkelhuis in neorenaissancestijl

Varkensmarkt 2A (Antwerpen)
Winkelhuis in neorenaissancestijl, gebouwd in opdracht van de industrieel en touwslager Edouard De Vleeschouwer, naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1893. Aannemer Louis Peeters-Gowie uit de Brialmontlei voltooide de werken begin 1894.


Burgerhuis Geerts

Amerikalei 193 (Antwerpen)
De woning Geerts werd in 1897 gebouwd als eigen woning van "négociant" Henri Geerts. Voor het ontwerp van deze woning sprak hij architect Alexis Van Mechelen aan, die als bouwstijl koos voor art nouveau.


Stedelijk Onderwijs Gesticht voor Jongens 3

Belgiëlei 99 (Antwerpen)
Herenhuis in second-empirestijl gebouwd in opdracht van de reder en politicus François Dhanis, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1862. In 1908 omgevormd tot Stedelijk Onderwijs Gesticht 3, en in 1909-1913 uitgebreid met een schoolvleugel door stadsarchitect Alexis Van Mechelen.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Bredastraat 113 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van Leopold Janssens, naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1900.


Paardenstal en pakhuis van de Katoen Natie

De Waghemakerestraat zonder nummer, Van Aerdtstraat 31, 33 (Antwerpen)
Paardenstal en pakhuis van de Katoen Natie, gebouwd naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1893.


Stedelijke Kindertuin 21

Grétrystraat 46 (Antwerpen)
Stedelijke kleuterschool in beaux-artsstijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1913-1914, opgetrokken in 1922-1925 onder leiding van zijn opvolger Emiel Van Averbeke.


Stedelijke Jongensschool 16 en Stedelijke Meisjesschool 16

Grotehondstraat 50, 52 (Antwerpen)
Lagere jongens- en meisjesschool in neorenaissancestijl van 1900-02, naar ontwerp van A. Van Mechelen, na brand herbouwd in 1915 onder leiding van E. Van Averbeke. Vleugels van twee bouwlagen onder leien zadeldaken ingeplant rondom een vierkante speelplaats.


Politiecommissariaat van de 5de Wijk

Klappeistraat 2 (Antwerpen)
Politiecommissariaat van de 5de Wijk gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp door Pieter Dens uit 1875, verbouwd en uitgebreid met een nieuw gevelfront in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door Alexis Van Mechelen uit 1914, voltooid in 1916.


Stedelijke Lagere Meisjesschool 9

Lamorinièrestraat 93 (Antwerpen)
Lagere school met onderwijzerswoning en turnzaal, door de stad Antwerpen gepland als lagere jongensschool, maar vermoedelijk in gebruik genomen als Lagere Meisjesschool 9. Stadsbouwmeester Pieter Dens tekende in 1875 het ontwerp.


Stedelijk Onderwijsgesticht voor Meisjes 3

Lamorinièrestraat 244, 246 (Antwerpen)
Stedelijke lagere meisjessschool in beaux-artsstijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1913-1914, opgetrokken in 1922-1925 onder leiding van zijn opvolger Emiel Van Averbeke.


Schuilplaats voor Werklieden

Londenstraat 52 (Antwerpen)
Vrijstaand gebouw in hybride eclectische stijl op de hoek van Londenstraat en Napelsstraat, in 1907-1908 gebouwd door de Stad Antwerpen, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen en architect Jan Van Asperen.


Brandweerkazerne met officierswoningen

Bestormingstraat 9, 11, Paleisstraat 122, 126 (Antwerpen)
Voormalige brandweerkazerne opgericht in 1908-11 naar ontwerp van 1907 van J. Van Asperen in samenwerking met A. Van Mechelen en E. Van Averbeke, laatstgenoemde was verantwoordelijk voor de tekeningen van de gevels met decoratieve details typerend voor zijn architectuur.


Oranjerie-Feestzaal Kielpark

Sint-Bernardsesteenweg 113 (Antwerpen)
Voormalige oranjerie van de kwekerij Kiel, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen en architect in stadsdienst Emiel Van Averbeke uit 1911, uitgevoerd in 1912. Verbouwing tot feestzaal in 1951-1952.


Lagere Meisjesschool 13

Van Aerdtstraat 63 (Antwerpen)
Lagere Meisjesschool in klassiek geïnspireerde eclectische stijl, gebouwd door de Stad Antwerpen naar een ontwerp van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1903, geopend in 1904.


Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Van Aerdtstraat 10 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van de koopman Emile Geerts, naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1892.


Kindertuin 20

Violetstraat 18 (Antwerpen)
Kleuterschool in neorococostijl met voorbouw aan de Violetstraat en klassenvleugel in het binnenblok, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen en architect in stadsdienst Emiel Van Averbeke uit 1911, uitgevoerd in 1912-1913.


Bedieningshuis Bonapartesluis

Tavernierkaai 1 (Antwerpen)
Voormalig bedieningshuis op zuidkaai van het gedempte benedenhoofd der Bonapartesluis aan de Tavernierkaai, opgetrokken in 1863 en in 1909 vergroot.


Museum Plantin-Moretus

Heilige Geeststraat 8, Vrijdagmarkt 22 (Antwerpen)
Herenhuis en drukkerij van Christoffel Plantin, die zich hier in 1576 vestigde. Het traditionele gebouwencomplex werd verder uitgebouwd door Balthazar Moretus in de eerste helft van de 17de eeuw. De voorbouw in régencestijl dateert uit het derde kwart van de 18de eeuw.


Directeurswoning Openbare Reinigingsdienst

Sint-Andriesplaats 24 (Antwerpen)
Gebouw in neo-Vlaamserenaissance-stijl op de hoek van Sint-Andriesplaats en Korte Vlierstraat, opgetrokken door de Stad Antwerpen naar een ontwerp door stadsingenieur Gustave Royers uit 1885. Aannemer Jacobus Josephus Boets voerde de werken uit in 1886.


Stedelijke Jongensschool

Lange Riddersstraat 58 (Antwerpen)
Stedelijke lagere jongensschool in sobere beaux-artsstijl naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1912-1919, opgetrokken in 1923-1924 onder leiding van zijn opvolger Emiel Van Averbeke.


Lagere Hoofdschool voor Jongens

Oudaan 14 (Antwerpen)
In oorsprong barok herenhuis herbouwd door Peeter Hannekart in 1638-1639, dat werd bewoond door de kunstschilder Nicaise De Keyser van 1844 tot 1881.


Stadsfeestzaal

Meir 76, 78, 80 (Antwerpen)
Complex oorspronkelijk gevormd door de Stadsfeestzaal een appartementsgebouw met winkels en een bankgebouw met flats, opgetrokken op initiatief van de Stad Antwerpen, naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1903-1908, voltooid in 1909.


Knechtjeshuis en Stedelijke Nijverheidsschool

Paardenmarkt 94 (Antwerpen)
Voormalig Knechtjeshuis in 1558 gesticht door Johanna Van Schoonbeke. Sinds 1891 Stedelijke Nijverheidsschool met schoolgebouwen aan de Rodestraat. Eerste bouwcompagnes door Gustave Royers in 1891, 1895 en 1898. Uitbreiding door Alexis Van Mechelen in 1907 en 1913.


Stedelijke stortbadinrichting

Prekersstraat 33 (Antwerpen)
Stortbadinrichting in gematigde art-nouveaustijl op de hoek van de Prekerstraat en de Pachtstraat, gebouwd door de stad Antwerpen, als onderdeel van de op hygiëne gerichte openbare infrastructuur in het volkse Sint-Andrieskwartier. Stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen tekende eind 1903 het ontwerp.


Lagere Hoofdschool voor Jongens 2

Prinsstraat 24 (Antwerpen)
Voormalig herenhuis met vier vleugels rond een binnenplaats, dat minstens uit het derde kwart van de 18de eeuw dateert. In 1844 werd de voorbouw in opdrachtgever was Louis Jean François Le Grelle-Dhanis verlengd. In 1904 verbouwd tot stedelijke lagere school door Alexis Van Mechelen.


Vlaamse Opera

Franklin Rooseveltplaats 8, Frankrijklei 3, Van Ertbornstraat 2, 4, 6, 8 (Antwerpen)
Monumentaal operagebouw in beaux-artsstijl, opgericht door de stad Antwerpen in 1904-1907, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen, vanaf 1905 met medewerking van Emiel Van Averbeke.


Bourlaschouwburg

Komedieplaats 18 (Antwerpen)
Neoclassicistische schouwburg, gebouwd als Théâtre Royal Français, naar een ontwerp door Pierre Bruno Bourla uit 1827, ingehuldigd in 1834. Heringericht in second-empirestijl door Pieter Dens in 1865, uitgebreid door Alexis Van Mechelen in 1904.


Gedenkzuil

Godefriduskaai zonder nummer (Antwerpen)
In 1803 werd door Napoleon de aanleg van een dok met tijsluis en voorhaven ten noorden van de stad Antwerpen en van 1.500 meter kaai aan de Schelde bevolen.


Stedelijke Meisjesschool 21 en Stedelijke Kindertuin 19

Kasteelstraat 17, Verschansingstraat 29, 43 (Antwerpen)
Gemeenteschool en stedelijke kindertuin, ontworpen in 1900-1905 door stadsbouwmeester A. Van Mechelen en van start gegaan in 1909. Het gaat om een volledig inpandig schoolgebouw, dat het gehele binnenterrein achter de huizenrijen van de Kasteel-, de Verschansing- en de Leopold De Waelstraat inneemt.


Eclectisch samenstel van twee burgerhuizen

Verlatstraat 31, 33 (Antwerpen)
Eclectisch samenstel van twee burgerhuizen, ontworpen in 1902. door architect Alexis Van Mechelen.


Wachthuis brandweer

D'Herbouvillekaai 36 (Antwerpen)
Tussen de grootschalige industriële terreinen langs de d'Herbouvillekaai valt dit pittoreske gebouw in beboomde tuin op. Het is gebouwd volgens plannen van 1911 als "pompierswacht", getekend door "bouwmeester van 1e klas" Ferd. Truyman en stadshoofdbouwmeester Alexis Van Mechelen.


Hoeve en gekoppelde personeelswoningen

Schotensteenweg 62, 64 (Brecht)
Aan de straatkant van deze camping liggen twee opmerkelijke gebouwen, namelijk een midden-19de-eeuwse hoeve met neogotisch schrijnwerk en een begin-20ste-eeuws huis in cottagestijl.


Stedelijke Meisjesschool 22 en openbaar badhuis

Atletenstraat 13, Speerstraat 12 (Antwerpen)
Voormalige lagere Meisjesschool 22 aan de Speerstraat en openbaar badhuis aan de Atletenstraat, gebouwd in opdracht van de stad Antwerpen naar een ontwerp door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen uit 1919.


Neoclassicistisch burgerhuis

Grotehondstraat 20 (Antwerpen)
Bouwmeester Alexis Van Mechelen tekende het ontwerp in 1893 voor commissaris Bruno Van Aelst, op dat moment nog in de Trapstraat 8 wonende.


Monument Evarist Allewaert

Rubenslei zonder nummer (Antwerpen)
Herdenkingsmonument voor de jurist en liberaal politicus Evarist Allewaert, ontworpen en uitgevoerd door de beeldhouwer Frans Joris in 1890, en vernieuwd door de architect Alexis Van Mechelen in 1911-1912.


Wachthuis en bergplaats Koning Albertpark

Koningin Elisabethlei 1 (Antwerpen)
Wachthuis en bergplaats in cottagestijl, ontworpen als gereedschapshuisje door stadsbouwmeester Pieter Dens in 1877, en hetzelfde jaar opgetrokken. Het gebouw werd door Alexis Van Mechelen met een dwarsvleugel tot het huidige volume uitgebreid in 1913.


Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Leysstraat 7 (Antwerpen)
Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar een ontwerp door de architect Alexis Van Mechelen uit 1898. Het gebouw maakt deel uit van een geheel van drie panden met gemengde functie, dat door de Stad Antwerpen werd opgetrokken als aanzet tot de bebouwing van de nieuw aangelegde Leysstraat.