Persoon

Van Oenen, Guillaume

ID
5416
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5416

Beschrijving

Guillaume of Willem Van Oenen werd geboren op 28 november 1863 in Den Helder, Nederland. Hij was de vierde en jongste zoon in het gezin van tabaksfabrikant Willem Van Oenen (°Rijp, 1829) en Théodorine-Marie Bertels (°Utrecht, 1830), dat zich in maart 1871 vanuit Den Helder in Antwerpen vestigde. Van Oenen studeerde bouwkunst aan de Koninklijke Academie in Antwerpen (vier jaar middelbare en twee jaar hogere studies), die hij in 1886 verliet. Als medeleerlingen had hij onder meer Alexis Van Mechelen en Jos. Bascourt. Zijn beroep was bouwmeester-landmeter.

Van Oenen was een van de bekendste Antwerpse architecten die ijverig meehielpen de stad in een barok Belle Epoquekleedje te steken. In 1898 bouwde bij in de De Vrièrestraat zijn eigen woonhuis (op nr. 52, Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1898 # 1697) en in de Schildersstraat zijn bureel (nr. 65, zelfde bouwaanvraag).

Een bekend huis is het imposante hoekhuis Leys- en Otto Veniusstraat. Op de Leopold De Waelplaats, tussen de Verlat- en de Museumstraat, bouwde Van Oenen een huizenblok met vijftien woningen (Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1904 # 1151). Zijn bekendste werk was het nu verdwenen Théatre des Variétés op de Meir.

  • VANHOVE B. 1978: De Art Nouveau-Architecten in het Antwerpse: een doorsnee, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent, 73-74.
  • Stadsarchief Antwerpen, vreemdelingendossier 481#66674.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Architectenwoning Guillaume Van Oenen

De Vrièrestraat 52 (Antwerpen)
Grillig opgebouwde burgerwoning van twee traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak. Witte bakstenen lijstgevel opgehoogd met natuursteen in een eclectische stijl, daterend eerste kwart 20ste eeuw.


Art nouveau burgerhuis

Beeldhouwersstraat 22 (Antwerpen)
Opvallend burgerhuis met een fantasierijke art-nouveaulijstgevel, ontworpen in 1901 door architect G. Van Oenen voor Leopold Hofkens. In dezelfde bouwaanvraag wordt ook de bouw van de naastgelegen woning op nummer 24 geregeld.


Bureel architect Guillaume Van Oenen

Schildersstraat 55 (Antwerpen)
Eclectisch gebouw opgetrokken als architectenbureel van Willem of Guillaume Van Oenen.


Burgerhuis met geel bakstenen parement

Lambermontplaats 10 (Antwerpen)
Eenvoudig burgerhuis met geel parement gebouwd rond 1902 naar ontwerp van G. Van Oenen voor Victor Hertogs.


Drie eclectische burgerhuizen

De Vrièrestraat 39-43 (Antwerpen)
De drie burgerhuizen hebben een eclectisch, veelkleurig parement en zorgen daardoor mee voor het typische straatbeeld van de De Vrièrestraat, dat bepaald wordt door een afwisseling van witte, vrij standaard afgewerkte neoclassicistische gevels met eclectische woningen met veelkleurige gevels.


Drie rentenierswoningen

Coquilhatstraat 24, De Vrièrestraat 27-29 (Antwerpen)
Neoclassicistische burgerhuizen, gebouwd als rentenierswoningen.


Eclectisch burgerhuis

Schildersstraat 35 (Antwerpen)
In 1898 dient architect G. Van Oenen in naam van kunstschilder Henry Luyten (1859-1945) een bouwdossier in voor de bouw van een woning in de Schildersstraat met een atelier op het achterliggende perceel in de Coquilhatstraat.


Eclectisch ensemble

Waterloostraat 3-9 (Antwerpen)
Symmetrisch uitgewerkte groep van vier eclectische burgerhuizen, ontworpen in 1898 door Guillaume van Oenen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.


Eclectisch ensemble van woningen en winkels ontworpen door G. Van Oenen

Leopold de Waelplaats 4-16, Museumstraat 43-45, Verlatstraat 38 (Antwerpen)
Het complex werd gebouwd rond 1904 naar ontwerp van architect Guillaume Van Oenen in opdracht van aannemer Philip Ahlstrand. Van Oenen, zelf wonende op het Zuid, tekende heel wat ontwerpen voor woningen in deze buurt en koos daarbij vaak voor een eclectische, rijk versierde stijl.


Eclectisch samenstel van drie burgerhuizen

Schildersstraat 49-53 (Antwerpen)
Deze drie eclectische woningen werden in 1899 ontworpen als rentenierswoningen voor advocaat A. Van Nieuwenhuysen door architect G. Van Oenen.


Eclectische burgerhuizen

Cuylitsstraat 37, 41 (Antwerpen)
De eclectische woning op nummer 37 werd samen met de ondertussen onherkenbaar verbouwde borstelfabriek op nummer 39 circa 1896 gebouwd naar een ontwerp van Guillaume Van Oenen voor J.A. en H. Van Oenen.


Eclectische rij woon- en winkelpanden

Volkstraat 43-51 (Antwerpen)
Deze rij eclectische meergezinswoningen met handelsgelijkvloers is kenmerkend voor de bebouwing in de Volkstraat: het betreft begin-20ste-eeuwse panden van twee tot drie traveeën en vier bouwlagen onder zadeldak, afgewerkt met een veelkleurig, bakstenen parement tussen een houten kroonlijst op klossen en een hardstenen plint.


Ensemble van twee burgerhuizen

Dolfijnstraat 31-33 (Antwerpen)
Deze twee burgerwoningen werden samen met de ondertussen verbouwde woning op nummer 35 in 1891 ontworpen door architect Guillaume Van Oenen in opdracht van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen in het Oostkwartier.


Gekoppelde neoclassicistische burgerhuizen

Van Breestraat 7-9 (Antwerpen)
In oorsprong gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl, volgens de bouwaanvraag uit 1880 opgetrokken in opdracht van de gebroeders L. en J. Van Aken. 'Carrossiers' van beroep, waren de gebroeders Van Aken minstens sinds 1866 of 1867 met hun koetsenmakerij in dit bouwblok gevestigd.


Gevelrij ontworpen door G. Van Oenen

De Vrièrestraat 44-48 (Antwerpen)
Rij van drie neoclassicistische burgerhuizen die architect Guillaume Van Oenen ontwierp in 1898.


Groep burger- en winkelhuizen

Haantjeslei 7, 18-21, 23-27, 31-33, 85-93, 101-103 (Antwerpen)
Groep burger- en winkelhuizen in eclectische of art-nouveaustijl, gebouwd tussen 1901 en 1914. Rijwoningen van twee tot drie traveeën en overwegend drie bouwlagen onder zadeldak. Lijstgevels met parementen uit baksteenmetselwerk of Silezische brikken, geaccentueerd door speklagen en ontlastingsbogen in contrasterende kleur.


Kledingwinkel C&A

Meir 66 (Antwerpen)
Grote kledingwinkel van de Nederlandse keten C&A, naar een ontwerp in brutalistische stijl door de architecten Léon Stynen en Paul de Meyer uit 1961-1962, opgetrokken in 1962-1963 op de hoek van Meir en Kolveniersstraat. Als bouwheer trad de te Brussel gevestigde nv Mateor op, uit naam van C&A België. Het bouwbedrijf Algemene Ondernemingen Weduwe Jerôme Van Coillie uit Oostende voerde de werken uit.


Magazijn

Coquilhatstraat 39 (Antwerpen)
Magazijn met neorenaissance tuitgevel, opgetrokken rond 1897 in het oostelijke deel van de Coquilhatstraat waar verschillende nijverheidsgebouwen waren geconcentreerd, onder meer de diamantslijperij van Krijn.


Neoclassicistisch burgerhuis

Paleisstraat 66 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd rond 1894 naar ontwerp van architect G. Van Oenen voor Henri Schwartz.


Neoclassicistisch burgerhuis

Montignystraat 39 (Antwerpen)
Dit neoclassicistische burgerhuis sluit aan bij het ensemble van drie gelijkaardige huizen op nummers 33-37. Zelf maakte het ook deel uit van een samenstel van drie huizen, maar de twee rechter huizen van het ensemble werden gesloopt.


Neoclassicistisch burgerhuis

Lange Van Ruusbroecstraat 47 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis, in 1889 getekend door architect Guillaume Van Oenen in opdracht van F. De Bom, een juwelier gevestigd op het De Coninckplein 18 in Antwerpen.


Neoclassicistisch burgerhuis

Brederodestraat 59 (Antwerpen)
Neoclassicistisch winkelpand met bewaarde houten winkelpui in de venstertravee. Gebouwd als burgerhuis naar een ontwerp van architect G. Van Oenen van 1895 voor A. Coppens.


Neoclassicistisch burgerhuis

Bouwmeestersstraat 2 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis gebouwd volgens bouwaanvraag van 1898 ingediend door architect Guillaume Van Oenen voor Van Droogenbroeck.


Neoclassicistisch ensemble

Montignystraat 33-37 (Antwerpen)
Dit ensemble van drie neoclassicistische burgerhuizen werd in 1898 ontworpen door architect Willen Van Oenen voor rekening van Jos Daems.


Neoclassicistisch ensemble van drie burgerhuizen

Brederodestraat 23-27 (Antwerpen)
Dit neoclassicistische ensemble van drie burgerhuizen werd in 1889 gebouwd voor landmeter Arthur Cloots naar een ontwerp van bouwmeester Guillaume Van Oenen.


Neorenaissance burgerhuis

Amerikalei 115 (Antwerpen)
Statig eind-19de-eeuws burgerhuis met bakstenen neorenaissancegevel die echter door de gele beschildering niet helemaal tot zijn recht komt. De bel-etage van deze woning, nu ingericht als hotel, bewaart een eclectische interieurinrichting met de typische eigentijdse stijlenmix gekoppeld aan de functie van de kamers.


Rentenierswoning

Schildersstraat 43 (Antwerpen)
Deze woning werd in 1899 ontworpen door architect G. Van Oenen als rentenierswoning voor Hoefkens.


Rentenierswoningen

Tolstraat 11, 53 (Antwerpen)
Deze zeer sterk gelijkende, eclectische burgerwoningen werd gebouwd als renteniershuizen door bouwmeester Guillaume Van Oenen. Van Oenen was met zijn eigen woning en bureel gevestigd op het Zuid en bouwde er een kleurrijk, opvallend oeuvre uit. In de Tolstraat liet hij voor eigen rekening twee opbrengsteigendommen bouwen.


Rij van vier stadswoningen in eclectische stijl

Verlatstraat 26-32 (Antwerpen)
Deze vier eclectische stadswoningen werden rond 1902 gebouwd als opbrengsteigendommen door architect Guillaume Van Oenen.


Résidence Van Dyck

Antoon van Dyckstraat 2, 8 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in beaux-artsstijl voor eigen rekening gebouwd door de architect Guillaume Van Oenen, naar een ontwerp uit 1921. Het complex dat in totaal tien flats omvat, neemt het afgeschuinde hoekperceel in van de Antoon Van Dyckstraat en de Rembrandtstraat, grenzend aan de Van Eycklei en met de punt georiënteerd op het Stadspark.


Stadswoning

Beeldhouwersstraat 24 (Antwerpen)
Kleine stadswoning met verzorgd wit bakstenen parement, ontworpen in 1901 door architect G. Van Oenen voor Leopold Hofkens.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Steenhouwersvest 57 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl naar een ontwerp door de architect Hendrik Krekel uit 1894. Opdrachtgever was M. Vercammen, die in 1901 het oorspronkelijke mansardedak door de architect Guillaume Van Oenen liet vervangen door een vierde bouwlaag.


Winkelhuis van Guillaume Van Oenen

Ramstraat 2 (Antwerpen)
Dit winkelhuis op de hoek van de Ram- en de Lange Van Ruusbroecstraat werd in 1890 getekend door architect Guillaume Van Oenen, die het voor eigen rekening liet bouwen.


Woon- en handelsgebouw Moyson

Otto Veniusstraat 2 (Antwerpen)
Monumentaal woon- en handelsgebouw in eclectische stijl op de hoek van Otto Veniusstraat en Meir, opgetrokken in opdracht van de Stad Antwerpen. De architect Guillaume Van Oenen tekende in 1901 het ontwerp, de aannemer Frans Torfs uit de Provinciestraat voerde de werken uit.


Woon- en handelspand in eclectische stijl

Leysstraat 2-4 (Antwerpen)
Woon- en handelspand in eclectische stijl op de hoek van Leysstraat en Otto Veniusstraat, voor eigen rekening gebouwd door de architect Guillaume Van Oenen, naar een ontwerp uit 1903, in de gevel gedateerd 1904.

Opdrachtgever van

Architectenwoning Guillaume Van Oenen

De Vrièrestraat 52 (Antwerpen)
Grillig opgebouwde burgerwoning van twee traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak. Witte bakstenen lijstgevel opgehoogd met natuursteen in een eclectische stijl, daterend eerste kwart 20ste eeuw.


Bureel architect Guillaume Van Oenen

Schildersstraat 55 (Antwerpen)
Eclectisch gebouw opgetrokken als architectenbureel van Willem of Guillaume Van Oenen.


Drie eclectische burgerhuizen

De Vrièrestraat 39-43 (Antwerpen)
De drie burgerhuizen hebben een eclectisch, veelkleurig parement en zorgen daardoor mee voor het typische straatbeeld van de De Vrièrestraat, dat bepaald wordt door een afwisseling van witte, vrij standaard afgewerkte neoclassicistische gevels met eclectische woningen met veelkleurige gevels.


Rentenierswoningen

Tolstraat 11, 53 (Antwerpen)
Deze zeer sterk gelijkende, eclectische burgerwoningen werd gebouwd als renteniershuizen door bouwmeester Guillaume Van Oenen. Van Oenen was met zijn eigen woning en bureel gevestigd op het Zuid en bouwde er een kleurrijk, opvallend oeuvre uit. In de Tolstraat liet hij voor eigen rekening twee opbrengsteigendommen bouwen.


Rij van vier stadswoningen in eclectische stijl

Verlatstraat 26-32 (Antwerpen)
Deze vier eclectische stadswoningen werden rond 1902 gebouwd als opbrengsteigendommen door architect Guillaume Van Oenen.


Résidence Van Dyck

Antoon van Dyckstraat 2, 8 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in beaux-artsstijl voor eigen rekening gebouwd door de architect Guillaume Van Oenen, naar een ontwerp uit 1921. Het complex dat in totaal tien flats omvat, neemt het afgeschuinde hoekperceel in van de Antoon Van Dyckstraat en de Rembrandtstraat, grenzend aan de Van Eycklei en met de punt georiënteerd op het Stadspark.


Thema's

Ontwerper van

Brederodestraat

Breughelstraat

Lambermontstraat

Quinten Matsijslei

Rudolfstraat

Zurenborgstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Van Oenen [online], https://id.erfgoed.net/personen/5416 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.