Persoon

Van Severen, Frans

ID: 5516   URI: https://id.erfgoed.net/personen/5516

Beschrijving


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Fatima

Erwetegemstraat 18 (Herzele)
Bakstenen hallenkerk onder leien zadeldak, van 1953, naar ontwerp van architect Frans Van Severen.


Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandinstituut

Noordland 23 (Antwerpen)
In 1875 had de eerstesteenlegging van het klooster plaats met de bouw van drie klassen. In 1890 werd een nieuwe vleugel gebouwd tot uitbreiding van het internaat. De gebouwen werden geleidelijk uitgebreid in 1905-1914, 1924-1926 en in 1931.


Klooster, rustoord en school

Dorpsstraat 14, 14B (Horebeke)
Stichting van het klooster van Sint-Jozef in 1887 door de pastoor en de zusters van VII Weeën van Sint-Maria-Oudenhove, oprichting van rustoord in 1888; gebouwd door notaris E. De Beer op grond van J.B. De Ghellinck d'Elseghem van Wannegem-Lede.


Hulpkerk Sint-Hendrik

Sint-Elooistraat 116 (Merelbeke)
Opgericht in 1957 voor de bewoners van de wijk Kwenenbos op een rechthoekig perceel dat ten noordoosten paalt aan het park van Kasteel Krombrugge. Eenvoudige deels gewitte bakstenen zaalkerk onder pannen zadeldak met dakruiter boven de brede voorpuntgevel, naar ontwerp van architect Frans Van Severen.


Burgerhuis

Brusselsestraat 71 (Dendermonde)
Burgerhuis in de rij, thans ingericht als immobiliënkantoor. Enkelhuis heropgebouwd tijdens het interbellum, naar bouwplan van architect F. Van Severen (Dendermonde) van 1923, bestaande uit drie traveeën en drie bouwlagen.


Burgerhuis

Emiel Van Winckellaan 13 (Dendermonde)
Burgerhuis in neotraditionele bak- en zandsteenstijl, in 1922 gebouwd naar een ontwerp van 1922 van architect F. Van Severen (Dendermonde). Voormalig woonhuis van Lodewijk Dosfel (1881-1925), die werd veroordeeld omdat hij in 1916 een leerstoel aan de vervlaamste universiteit van Gent aanvaard had.


Klooster en school

Rozebekeplein 11 (Zwalm)
In 1916 eerst bouw van klaslokalen en reeds in 1919 uitbreiding met een klaslokaal en kloostergebouw in neogotische stijl onder cementpannendaken met klokkenstoeltje.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw met kerkhof

Rozebekeplein 13 (Zwalm)
Een eerste kerkje, een romaans zaalkerkje, dateert uit eind 11de of begin 12de eeuw, latere aanpassingen en uitbreidingen, omringd door een klein kerkhof omsloten door een lage bakstenen kerkhofmuur.


Burgerhuis

Brusselsestraat 11 (Dendermonde)
Burgerhuis uit het interbellum, in een eclectische stijl met art-deco-invloeden. Gebouwd voor Pr. Lenssens naar een ontwerp van 1920 van architect F. Van Severen (Dendermonde). Ingeplant op het oostelijk straatdeel, vlakbij de Vlasmarkt.


Burgerhuis

Brusselsestraat 10 (Dendermonde)
Eén van de hoogste burgerhuizen in de straat, gedateerd "1922" in de jaartalankers in de trapgeveltop, aanvankelijk gebouwd naar ontwerp van architect F. Van Severen voor Grootjans – Willems. Evenals nummer 10 heden ingericht als handelszaak met appartementen.


Burgerhuis

Brusselsestraat 74 (Dendermonde)
Burgerhuis in neotraditionele baksteenarchitectuur, gebouwd "Anno" "1922" volgens datumsteen in de trapgeveltop. Volgens archiefgegevens gerealiseerd naar ontwerp van architect F. Van Severen (Dendermonde) van 1921 voor Louis Peerenboom.


Burgerhuis

Brusselsestraat 81 (Dendermonde)
Burgerhuis in de rij van twee traveeën, drie bouwlagen en zadeldak (kunstleien). Initialen "G L" in cartouche in puntgeveltop, verwijzend naar de familie Goossens - Lenssens die deze en de aanpalende woning (nummer 83) rond 1925 naar ontwerp van de Dendermondse architect F. Van Severen herbouwde.


Burgerhuis met winkel

Brusselsestraat 83 (Dendermonde)
Burgerhuis met winkel uit het interbellum met traditionele opbouw van drie traveeën, evenveel bouwlagen en zadeldak. Ontworpen door architect F. Van Severen in 1925 voor de familie Goossens – Lenssens die eveneens instonden voor de bouw van het belendende pand links (nummer 81).


Burgerhuis

Dijkstraat 6 (Dendermonde)
Burgerhuis gebouwd volgens plan van 1920 ontworpen door architect Van Severen als herbouw van een handelshuis voor H. Perenboom uit Dendermonde.


Burgerhuis

Dijkstraat 20 (Dendermonde)
Burgerhuis gebouwd naar ontwerp van 1922 van architect (Carlos) Malfait (Dendermonde), voor Edgar Gorus, pui volgens plan van 1941 verbouwd naar ontwerp van architect F. Van Severen.


Vrije Vakschool

Emiel Van Winckellaan 6, 8 (Dendermonde)
Vrij Technisch Instituut, in 1925 opgetrokken naar een ontwerp van architect Fr. Van Severen (Dendermonde) en in de daarop volgende decennia meerdere malen uitgebreid.


Bibliotheek

Emiel Van Winckellaan 40 (Dendermonde)
Gebouwd naar een ontwerp van 1922 van architect F. Van Severen (Dendermonde). Het gebouw werd in 1922 voor het Sint-Vincentiusgenootschap opgetrokken ter vervanging van een ouder lokaal en bevatte een boekenzaal en een aparte leeszaal voor vrouwen en voor mannen.


Burgerhuis

Kerkstraat 84 (Dendermonde)
Rijhuis uit 1925, gebouwd naar een ontwerp van architect F. Van Severen (Dendermonde). Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een mansardedak in kunstleien, zonder kroonlijst. Rode baksteenbouw met verwerking van zwarte bakstenen voor een meanderfries en hoofdgestel.


Burgerhuis

Nachtegaalstraat 27 (Dendermonde)
Burgerhuis volgens plan van 1921 een bestaande woning die naar ontwerp van architect Van Severen werd hersteld.


Burgerhuis

Nachtegaalstraat 19, 21 (Dendermonde)
Ensemble van twee arbeidershuizen gebouwd volgens spiegelbeeldschema naar ontwerp van 1925 van architect Fr. Van Severen. Smalle rijhuizen van twee bouwlagen onder geknikt zadeldak (kunstleien).


Winkel

Vlasmarkt 14 (Dendermonde)
Burgerhuis, gebouwd als handelshuis naar ontwerp van 1921 van architect Frans Van Severen (Dendermonde) voor goudsmid H. Hannoset. Rijhuis van één travee en drie bouwlagen, onder zadeldak (kunstleien).


Hoekhuis met winkel

Vlasmarkt 2 (Dendermonde)
Modernistisch getint hoekhuis, gebouwd als handelshuis en winkel naar ontwerp van 1930 van architect Frans Van Severen (Dendermonde), in opdracht van handelaar G. Verraes–Van Couter.


Winkelhuis

Vlasmarkt 17 (Dendermonde)
Winkelpand gebouwd naar ontwerp van 1920 van architect Frans Van Severen (Dendermonde), in opdracht van Juul Van Landschoot uit Dendermonde. Volgens bouwplan borstwering met gevelopschrift: "Drukkerij 't Ros Beyaard".


Burgerhuis met winkel

Vlasmarkt 24, 26 (Dendermonde)
Burgerhuis gebouwd als handels- en woonhuis naar ontwerp van 1921 van architect Frans Van Severen (Dendermonde), in opdracht van Mej. E. Noteris.


Burgerhuis

Zwarte Zustersstraat 22 (Dendermonde)
Burgerhuis, hersteld volgens plan van 1922 van architect F. Van Severen (Dendermonde). In tegenstelling tot het ontwerp met eenvoudiger parement van geglazuurde tegels en met idem opstand als het aanpalende rijhuis nummer 24.


Gemeenteschool

Heidestraat 69 (Dendermonde)
Voormalige gemeenteschool voor jongens, daarna openbare bibliotheek. Volgens het stadsarchief gebouwd in 1930 naar een ontwerp van architect Julien Verschelden (Gent) uit 1926, onder leiding van architect Frans Van Severen (Dendermonde).


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-Briel

Provinciale baan zonder nummer (Dendermonde)
Gelegen in de noordoostelijke uithoek van Baasrode naast de Schelde, aan de steenweg Dendermonde-Mechelen. De benaming ten Briel verwijst naar de locatie, namelijk naar de wijk Den Briel die deels op Baasrode en deels op het aangrenzende Buggenhout gelegen is en op de oude woonkern Cuytelghem zou teruggaan.


Gemeenteschool

Denderbellestraat 2A (Dendermonde)
Aan de straat gebouwde onderwijzerswoning of schoolmeestershuis met links aanpalende poort met toegang tot de achterliggende eigenlijke schoollokalen bestaande uit drie lange vleugels rondom een ruime rechthoekige geplaveide speelplaats met zijtoegang vanaf de Robert Ramlotstraat.


Parochiaal centrum Gildenhuis

Otterstraat 124 (Dendermonde)
Hoekpand met Processiestraat. Modernistisch gebouw opgetrokken in 1935, zie gevelsteen met opschrift: "ANNO MCMXXXV / STICHTER E.H. PONNET PASTOOR / ARCHITECT F. VAN SEVEREN / AANNEMER FRANS JACOBS".


Parochiekerk Sint-Ursmarus

Sint-Ursmarusstraat zonder nummer (Dendermonde)
De kerk is omgeven door een klein, met klinkers verhard plein met aan de noordzijde parkeerplaatsen en aan de zuidzijde de openbare weg. Dit kerkplein is aan de noordoostelijke zijde begrensd door de Schelde.


Burgerhuis met winkel

Kerkstraat 21 (Dendermonde)
Rijhuis met winkel, in 1922 naar ontwerp van architect Frans Van Severen (Dendermonde) gebouwd op de plaats van oudere bebouwing.


Burgerhuis

Kerkstraat 25 (Dendermonde)
De woning kwam op de plaats van een sober burgerhuis met bepleisterde lijstgevel en werd gerealiseerd in een wederopbouwstijl volgens traditionele tendens met verwerking van art-deco-ornamentiek.


Directeurswoning van de Vrije Vakschool

Kerkstraat 36 (Dendermonde)
De Vrije Vakschool Dendermonde liet in 1923-1924 naar een plan van de Dendermondse architect Frans Van Severen een bestuurderswoning bouwen in neogotische stijl.


Heilige Geestkapel

Kerkstraat 42 (Dendermonde)
Thans gedeelte van het klooster van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo. De Heilige Geestkapel maakte deel uit van het Heilige Geesthuis. Dit godshuis was in 1345-1346 ten behoeve van de armen gesticht.


Interbellumwoningen met mode- en pasteiwinkel

Kerkstraat 59, 61, 63 (Dendermonde)
Woon-/winkelhuizen als één geheel gebouwd circa 1920 naar ontwerp van architect Frans Van Severen (Dendermonde) in opdracht van de heer Dierick - Herssens volgens een spiegelbeeldschema. Volgens het bouwplan was de begane grond bestemd als "modenwinkel" (links) en als "pasteiwinkel" (rechts).


Villa

Gauwstraat 7 (Brakel)
Villa naar verluidt in 1938 naar ontwerp van architect F. Van Severen (Dendermonde) in opdracht van veearts Vanderhauwaert gebouwd. Geelbakstenen breedhuis van twee bouwlagen, drie traveeën met dubbelhuisopstand + rechts poorttravee; schilddak (kunstleien) met zinken nokbekroningen.


Villa

Neerstraat 64 (Brakel)
Villa met kleine voortuin met laag afgerond hekwerk naar verluidt in opdracht van tandarts Vandenhauwaert circa 1948-1951 naar ontwerp van architect F. Van Severen (Dendermonde) gebouwd.


Villa De Graeve

Spoorwegstraat 2 (Brakel)
Beeldbepalende villa naar ontwerp van architect F. Van Severen (Dendermonde) van 1932 (zie gevelsteen) omsloten door ommuurde voortuin met ijzeren hek tussen postamenten en grote beboomde achtertuin.


Burgerhuis

De Deckerstraat 6 (Zele)
Breed burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder snijdend zadel- en schilddak. Volgens kadastergegevens in kern 19de-eeuws (van circa 1870) traditioneel burgerhuis dat in het interbellum (circa 1930) naar ontwerp van architect Van Severen (Dendermonde) verbouwd en met linker poorttravee vergroot werd.


Villa van sigarenfabrikant Geens

Dendermondebaan 41 (Zele)
Dieper gelegen en schuin ingeplante fabrikantenvilla gebouwd in opdracht van sigarenfabrikant Geens. Volgens bouwaanvraag ontworpen door architect Frans Van Severen (Dendermonde) in 1947.


Gemeentelijke jongensschool met bewaarschool

Sint Jozefstraat 9 (Hamme)
Voormalige lagere gemeenteschool en bewaarschool van Moerzeke-Kastel. Aanvankelijk stond hier een alleenstaand zaalschooltje, opgericht aan de Baasrodeveerstraat op een perceel tussen Sint-Jozefstraat en Ripipiaberg in 1866-1867.


Burgerhuis

Markt 6 (Wetteren)
Gebouwd in opdracht van Alfons Veeckman naar ontwerp van architect (H.) Van Severen (Dendermonde) in 1929 op plaats van de historische belangrijke herberg "Den Appel".


Parochiekerk Sint-Martinus met ommuurd kerkhof

Westremstraat 1 (Wetteren)
Schuin ingeplant ten zuiden van de Dorpsstraat aan het smalle dorpsplein tegenover de pastorie (nummer 60) en met omringend kerkhof gelegen op terp.


Leerwerkschool van de zusters van Sint-Vincentius

Jagerstraat 5 (Hamme)
Gebouwen van vroegere leerwerk- of beroepsschool opgetrokken in 1954 naar ontwerp van architect Frans Van Severen en plechtig ingewijd in januari 1955.


Burgerhuis

Kerkstraat 44 (Waasmunster)
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw. Inwendig gewijzigd volgens bouwplan van architect F. Van Severen (Dendermonde) van 1941.


Sint-Vincentiusinstituut

Kerkstraat 95, 97, 99 (Dendermonde)
Het Sint-Vincentiusinstituut ligt tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Door de vele schooluitbreidingen na de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog beslaat het nu het hele bouwblok tussen Sas, Prudens Van Duysestraat en Kerkstraat nummers 95, 97, 99.