Persoon

Van Severen, Frans

ID
5516
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5516

Beschrijving

Zoon van architect Octaaf (Ludovicus Octavius) Van Severen (Wetteren, 08/01/1852-Dendermonde, 30/05/1932), vader van ingenieur-architect Octaaf Van Severen.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bibliotheek

Emiel Van Winckellaan 40 (Dendermonde)
Gebouwd naar een ontwerp van 1922 van architect F. Van Severen (Dendermonde). Het gebouw werd in 1922 voor het Sint-Vincentiusgenootschap opgetrokken ter vervanging van een ouder lokaal en bevatte een boekenzaal en een aparte leeszaal voor vrouwen en voor mannen.


Burgerhuis

Brusselsestraat 11 (Dendermonde)
Burgerhuis uit het interbellum, in een eclectische stijl met art-deco-invloeden, gebouwd naar een ontwerp van 1920 van architect F. Van Severen. Burgerhuis van drie bouwlagen, twee traveeën en geknikt zadeldak.


Burgerhuis

Brusselsestraat 81 (Dendermonde)
Burgerhuis in de rij van twee traveeën, drie bouwlagen en zadeldak rond 1925 naar ontwerp van de Dendermondse architect F. Van Severen herbouwd. Rijwoning in eclectische stijl met decoratieve elementen ontleend aan de Griekse en Romeinse architectuur.


Burgerhuis

Zwarte Zustersstraat 22 (Dendermonde)
Burgerhuis, hersteld volgens plan van 1922 van architect F. Van Severen. Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Lijstgevel met parement van beige faiencesteen, gecombineerd met groene steen.


Burgerhuis

Nachtegaalstraat 27 (Dendermonde)
Burgerhuis, volgens plan van 1921 een bestaande woning die naar ontwerp van architect Van Severen werd hersteld. Hoekhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder half mansardedak. Beeldnis met Onze-Lieve-Vrouwebeeld met Kind uitgespaard op de gevelhoek.


Burgerhuis

Brusselsestraat 10 (Dendermonde)
Eén van de hoogste burgerhuizen in de straat, gedateerd 1922, aanvankelijk gebouwd naar ontwerp van architect F. Van Severen. Rijhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd op de plaats van een smal bepleisterd winkelpand. Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een haaks geplaatst zadeldak, links gemarkeerd door een driezijdige torenuitbouw met tentdakje.


Burgerhuis

Dijkstraat 20 (Dendermonde)
Burgerhuis gebouwd naar ontwerp van 1922 van architect Malfait; pui volgens plan van 1941 verbouwd naar ontwerp van architect F. Van Severen. reedhuis van het enkelhuistype, drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis

De Deckerstraat 6 (Zele)
Breed burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder snijdend zadel- en schilddak, volgens kadastergegevens in kern 19de-eeuws. Traditioneel burgerhuis dat in het interbellum naar ontwerp van architect Van Severen verbouwd en met linker poorttravee vergroot werd.


Burgerhuis

Dijkstraat 6 (Dendermonde)
Burgerhuis gebouwd volgens plan van 1920 ontworpen door architect Van Severen als herbouw van een handelshuis. Smal rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met kunstleien. Bakstenen gevel eindigend op twee trapgeveltjes.


Burgerhuis

Emiel Van Winckellaan 13 (Dendermonde)
Burgerhuis in neotraditionele bak- en zandsteenstijl, in 1922 gebouwd naar een ontwerp van 1922 van architect F. Van Severen. Voormalig woonhuis van Lodewijk Dosfel, die werd veroordeeld omdat hij in 1916 een leerstoel aan de vervlaamste universiteit van Gent aanvaard had. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Burgerhuis

Brusselsestraat 71 (Dendermonde)
Burgerhuis heropgebouwd tijdens het interbellum naar bouwplan van architect F. Van Severen van 1923, bestaande uit drie traveeën en drie bouwlagen en uitgevoerd in een eclectische stijl met neoclassicistische invloeden en strak gevelontwerp.


Burgerhuis

Brusselsestraat 74 (Dendermonde)
Burgerhuis in neotraditionele baksteenarchitectuur, gebouwd in 1922 naar ontwerp van architect F. Van Severen. Smal en ondiep rijhuis met enkelhuisopstand, van slechts twee traveeën breed en drie bouwlagen hoog onder pannen zadeldak.


Burgerhuis

Markt 6 (Wetteren)
Burgrhuis, gebouwd in opdracht van Alfons Veeckman naar ontwerp van architect (F.). Van Severen in 1929 op de plaats van de historische belangrijke herberg Den Appel.


Burgerhuis

Kerkstraat 25 (Dendermonde)
De woning kwam op de plaats van een sober burgerhuis met bepleisterde lijstgevel en werd gerealiseerd in een wederopbouwstijl volgens traditionele tendens met verwerking van art-deco-ornamentiek. Burgerhuis van drie bouwlagen onder een vernieuwd zadeldak.


Burgerhuis

Kerkstraat 44 (Waasmunster)
Burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw; inwendig gewijzigd volgens bouwplan van architect F. Van Severen van 1941.


Burgerhuis

Kerkstraat 84 (Dendermonde)
Rijhuis uit 1925, gebouwd naar een ontwerp van architect F. Van Severen. Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een mansardedak in kunstleien, zonder kroonlijst. Rode baksteenbouw met verwerking van zwarte bakstenen voor een meanderfries en hoofdgestel.


Burgerhuis

Nachtegaalstraat 19-21 (Dendermonde)
Ensemble van twee arbeidershuizen gebouwd volgens spiegelbeeldschema naar ontwerp van 1925 van architect Fr. Van Severen. Smalle rijhuizen van twee bouwlagen onder geknikt zadeldak (kunstleien).


Burgerhuis met winkel

Kerkstraat 21 (Dendermonde)
Rijhuis met winkel, in 1922 naar ontwerp van architect Frans Van Severen gebouwd op de plaats van oudere bebouwing. Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak in kunstleien, met gecementeerde lijstgevel.


Burgerhuis met winkel

Vlasmarkt 24-26 (Dendermonde)
Burgerhuis gebouwd als handels- en woonhuis naar ontwerp van 1921 van architect Frans Van Severen. Rijhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder geknikt zadeldak met kunstleien, voorzien van zinken oeil-de-boeuf boven de smalle deurtravee.


Burgerhuis met winkel

Brusselsestraat 83 (Dendermonde)
Burgerhuis met winkel uit het interbellum met traditionele opbouw van drie traveeën, evenveel bouwlagen en zadeldak, ontworpen door architect F. Van Severen in 1925 en gerealiseerd in een eigenzinnige eclectische stijl met reminiscenties aan de Venetiaanse palazzi en de art deco.


Directeurswoning van de Vrije Vakschool

Kerkstraat 36 (Dendermonde)
De Vrije Vakschool Dendermonde liet in 1923-1924 naar een plan van de Dendermondse architect Frans Van Severen een bestuurderswoning bouwen in neogotische stijl. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder snijdende zadeldaken, sobere baksteenbouw, verlevendigd door middel van groene en zwarte bakstenen banden en fries, op een geblokte natuurstenen plint.


Gemeentelijke jongensschool met bewaarschool

Sint Jozefstraat 9 (Hamme)
Voormalige lagere gemeenteschool en bewaarschool van Moerzeke-Kastel. Aanvankelijk stond hier een alleenstaand zaalschooltje, opgericht aan de Baasrodeveerstraat op een perceel tussen Sint-Jozefstraat en Ripipiaberg in 1866-1867.


Gemeenteschool

Heidestraat 69 (Dendermonde)
Voormalige gemeenteschool voor jongens, daarna openbare bibliotheek. Volgens het stadsarchief gebouwd in 1930 naar een ontwerp van architect Julien Verschelden (Gent) uit 1926, onder leiding van architect Frans Van Severen (Dendermonde).


Gemeenteschool

Denderbellestraat 2A (Dendermonde)
Aan de straat gebouwde onderwijzerswoning van 1900 met links aanpalende poort met toegang tot de achterliggende eigenlijke schoollokalen bestaande uit drie lange vleugels rondom een ruime rechthoekige geplaveide speelplaats. De school werd gebouwd in 1900 door bouwkundige Al. Sterck; in 1954-1955 achteraan uitgebreid met twee haakse vleugels aan weerszij van de speelplaats, naar ontwerp van architect Fr. Van Severen.


Heilige Geestkapel

Kerkstraat 38-42 (Dendermonde)
De Heilige Geestkapel maakte deel uit van het Heilige Geesthuis. Dit godshuis was in 1345-1346 gesticht. De arme klaren vestigden er een klooster met kluizen en namen er in 1841 hun intrek. Circa 1876-1878 lieten ze een neogotische kapel optrekken. De kapel met aansluitend een portierswoning in dezelfde stijl en materialen was een ontwerp van architect A.T. Verhaegen. In 1914 brandde de kapel uit. Daarna werd ze naar de oorspronkelijke plannen door architect Frans Van Severen circa 1920 heropgebouwd.


Hoekhuis met winkel

Vlasmarkt 2 (Dendermonde)
Modernistisch getint hoekhuis, gebouwd als handelshuis en winkel naar ontwerp van 1930 van architect Frans Van Severen. Bakstenen constructie van drie bouwlagen van vier traveeën breed met afgeschuinde hoek, onder plat dak waaronder hoger opgaand volume van het trappenhuis.


Hulpkerk Sint-Hendrik

Sint-Elooistraat 116 (Merelbeke)
Opgericht in 1957 voor de bewoners van de wijk Kwenenbos op een rechthoekig perceel dat ten noordoosten paalt aan het park van Kasteel Krombrugge. Eenvoudige deels gewitte bakstenen zaalkerk onder pannen zadeldak met dakruiter boven de brede voorpuntgevel, naar ontwerp van architect Frans Van Severen.


Interbellumwoningen met mode- en pasteiwinkel

Kerkstraat 59-63 (Dendermonde)
Woon-/winkelhuizen als één geheel gebouwd circa 1920 naar ontwerp van architect Frans Van Severen volgens een spiegelbeeldschema. Dit gebouw van drie bouwlagen onder een zadeldak wordt gemarkeerd door een centrale V-vormige erker op een schelpvormige console die over twee verdiepingen loopt en uitmondt in een klokvormig torentje.


Klooster en school

Rozebekeplein 11 (Zwalm)
In 1916 eerst bouw van klaslokalen en reeds in 1919 uitbreiding met een klaslokaal en kloostergebouw in neogotische stijl onder cementpannendaken met klokkenstoeltje.


Klooster, rustoord en school

Dorpsstraat 14, 14B (Horebeke)
Stichting van het klooster van Sint-Jozef in 1887 door de pastoor en de zusters van VII Weeën van Sint-Maria-Oudenhove, oprichting van rustoord in 1888; gebouwd door notaris E. De Beer op grond van J.B. De Ghellinck d'Elseghem van Wannegem-Lede.


Leerwerkschool van de zusters van Sint-Vincentius

Jagerstraat 5 (Hamme)
Gebouwen van vroegere leerwerk- of beroepsschool opgetrokken in 1954 naar ontwerp van architect Frans Van Severen en plechtig ingewijd in januari 1955.


Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandinstituut

Noordland 23 (Antwerpen)
In 1875 had de eerstesteenlegging van het klooster plaats met de bouw van drie klassen. In 1890 werd een nieuwe vleugel gebouwd tot uitbreiding van het internaat. De gebouwen werden geleidelijk uitgebreid in 1905-1914, 1924-1926 en in 1931.


Parochiaal centrum Gildenhuis

Otterstraat 124 (Dendermonde)
In 1934 werden de woonruimte en de gelagzaal ingewijd, in 1935 volgde de feestzaal. Modernistische bakstenen constructie van twee bouwlagen onder plat dak. Voorgevel in decoratief metselwerk, sterk horizontaliserend effect door gewitte gecementeerde banden en brede liggende vensters. Tweede volume toegevoegd in 1956, in dezelfde stijl maar met smallere vensters, voorzien van nis met Mariabeeldje.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw met kerkhof

Rozebekeplein 13 (Zwalm)
Een eerste kerkje, een romaans zaalkerkje, dateert uit eind 11de of begin 12de eeuw, latere aanpassingen en uitbreidingen, omringd door een klein kerkhof omsloten door een lage bakstenen kerkhofmuur.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Fatima

Erwetegemstraat 18 (Herzele)
Bakstenen hallenkerk onder leien zadeldak, van 1953, naar ontwerp van architect Frans Van Severen.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-Briel

Provinciale baan zonder nummer (Dendermonde)
Architect Frans Van Severen maakte de plannen op voor de bouw van een voorlopige kerk later te verbouwen tot parochiezaal, doch tot op heden als parochiekerk in gebruik gebleven. Bouwwerken aangevat op 4 juli 1949 en op 16 oktober 1949 werd de nieuwe kerk ingewijd. Metalen skelet van oorspronkelijk eenbeukige zaalkerk geleverd door Ateliers de Constructions Baasrode. Kerk in 1987 uitgebreid met twee zijbeuken.


Parochiekerk Sint-Martinus met ommuurd kerkhof

Westremstraat 1 (Wetteren)
Parochiekerk met omringend kerkhof gelegen op terp. De plattegrond heeft nu de vorm van een Latijns kruis met één beuk van drie traveeën, een vierkante kruisingstoren, twee ongelijke transeptarmen en een vijfzijdig koor met kleine rechthoekige sacristie in de zuidoostelijke oksel. Het schip gaat hoogst waarschijnlijk terug tot het romaanse zaalkerkje, opklimmend tot de eerste helft van de 12de eeuw.


Parochiekerk Sint-Ursmarus

Sint-Ursmarusstraat zonder nummer (Dendermonde)
De kerk heeft een driebeukig grondplan met een klein koor, geflankeerd door kleine sacristieën, een monumentale westtoren met aan weerszijden annexen onder een lessenaarsdak die lager zijn dan de eigenlijke zijbeuken. Van de gotische kerk, die omstreeks 1500 gebouwd werd, rest nog slechts de onderbouw van de vierkante westtoren.


Sint-Vincentiusinstituut

Kerkstraat 95-99 (Dendermonde)
Nummer 95. Art-decogetint hoekpand links palend aan het hoofdvolume, daterend uit 1929 en opgetrokken naar een ontwerp van architect Van den Bogaert. Nummer 97. Neoclassicistisch getint hoofdvolume, kloostergebouw, van acht traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak. De neogotische kapel werd rond 1901-1902 ontworpen door stadsarchitect Alexis Sterck ter vervanging van een kleinere 19de-eeuwse kapel. Nummer 99. Nieuw volume aan de straat van negen traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak in leien of kunstleien, links palend aan het hoofdgebouw.


Villa

Neerstraat 64 (Brakel)
Villa met kleine voortuin met laag afgerond hekwerk van circa 1948-1951 naar ontwerp van architect F. Van Severen. Woonhuis van drie traveeën en twee bouwlagen, met praktijkruimte aan straatzijde.


Villa

Gauwstraat 7 (Brakel)
Villa naar verluidt in 1938 naar ontwerp van architect F. Van Severen (Dendermonde) in opdracht van veearts Vanderhauwaert gebouwd. Geelbakstenen breedhuis van twee bouwlagen, drie traveeën met dubbelhuisopstand + rechts poorttravee; schilddak (kunstleien) met zinken nokbekroningen.


Villa De Graeve

Spoorwegstraat 2 (Brakel)
Beeldbepalende villa naar ontwerp van architect F. Van Severen van 1932, omsloten door ommuurde voortuin met ijzeren hek tussen postamenten en grote beboomde achtertuin. Residentie van het dubbelhuistype; drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met bekronende schoorstenen; lagere rechts aanbouw onder mansardedak.


Villa van sigarenfabrikant Geens

Dendermondebaan 41 (Zele)
Dieper gelegen en schuin ingeplante fabrikantenvilla, volgens bouwaanvraag ontworpen door architect Frans Van Severen in 1947. Opmerkelijke woning in cottagestijl van twee bouwlagen en twee traveeën onder snijdende steile zadeldaken met leipannen. Deels vrijstaand wagenhuis uit dezelfde bouwperiode en eveneens in cottagestijl.


Vrije Vakschool

Emiel Van Winckellaan 6-8 (Dendermonde)
Vrij Technisch Instituut, in 1925 opgetrokken naar een ontwerp van architect Fr. Van Severen en in de daarop volgende decennia meerdere malen uitgebreid. Huidig complex nog steeds gedomineerd door het aanvankelijke schoolgebouw waarvan de brede voorgevel aan Emiel Van Winckellaan een opvallende symmetrische opstand en strak gestructureerde ordonnantie vertoont. Lijstgevel van zeventien traveeën en twee bouwlagen.


Winkel

Vlasmarkt 14 (Dendermonde)
Burgerhuis, gebouwd als handelshuis naar ontwerp van 1921 van architect Frans Van Severen. Rijhuis van één travee en drie bouwlagen, onder zadeldak. Opvallende gebogen geveltop bekroond door dito balustrade met cirkelvormige openingen, tussen posamenten met bolornamenten.


Winkelhuis

Vlasmarkt 17 (Dendermonde)
Winkelpand gebouwd naar ontwerp van 1920 van architect Frans Van Severen. Rijhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met eclectisch getinte lijstgevel deels geïnspireerd op de traditionele bak- en zandsteenbouw.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Van Severen [online] https://id.erfgoed.net/personen/5516 (Geraadpleegd op )