Persoon

Van Steenbergen, René Joseph (senior)

ID
5532
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5532

Beschrijving

Zoon van de aannemer Joseph Van Steenbergen.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Art-decovilla

Kleiryt 22 (Merksplas)
Villa van 1936 naar ontwerp van R. Van Steenbergen senior.


Basisschool Klein Heilig Graf

Apostoliekenstraat 26 (Turnhout)
Basisschool en eerste graad secundair onderwijs ondergebracht in de voormalige Apostolische School; opgetrokken in 1886-1887 naar ontwerp van architect Pieter Jozef Taeymans.


Burgerhuis

Lindendreef 28 (Hoogstraten)
Halfvrijstaand art-decogetint enkelhuis van 1941 naar ontwerp van R. Van Steenbergen senior, twee traveeën en twee bouwlagen, met lagere uitbouw ten oosten en achterbouw.


Burgerhuis in art deco

Zondereigen 75 (Baarle-Hertog)
Vrijstaand enkelhuis in art deco, van circa 1938, naar ontwerp van R. Van Steenbergen senior, van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak


Burgerhuis ontworpen door R. Van Steenbergen

Gasthuisstraat 43 (Beerse)
Art-decogetint halfvrijstaand enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder afgewolfd zadeldak, circa 1935-1940.


Burgerhuis ontworpen door R. Van Steenbergen

Lindenlaan 58 (Beerse)
Halfvrijstaand burgerhuis met art-deco-allures van twee traveeën en twee bouwlagen onder pseudo-mansardedak van circa 1935.


Gemeentehuis van Lille

Rechtestraat 7 (Lille)
Gemeentehuis, opgetrokken in neotraditionele stijl in 1902, naar ontwerp van de provinciale architect J. Taeymans.


Gemeentehuis van Merksplas

Markt 1 (Merksplas)
Hoofdgebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, van 1952-1953 naar ontwerp van R. Van Steenbergen senior.


Gemeentelijke jongensschool

Schoolstraat 43 (Lille)
L-vormig schoolcomplex, opgetrokken uit baksteen onder aaneengesloten schilddaken, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw naar ontwerp van R. Van Steenbergen.


Gemeenteschool

Kerkstraat 11 (Baarle-Hertog)
Ondergebracht in voormalige gemeentelijke jongensschool, in 1984-1985 deels verbouwd en aangepast naar ontwerp van R. Horsten.


Gewestelijke Vakschool

Karel Boomstraat 2 (Hoogstraten)
Opgericht in 1920 ter vervanging van de voormalige tekenschool aan de Vrijheid. Vleugel aan Karel Boomstraat, in 1928-1930 opgetrokken naar ontwerp van M. Rosiers, en vergroot in 1937.


Heilig Grafinstituut

Baron Frans du Fourstraat 21, Patersstraat 26-30 (Turnhout)
Achter het straatblok ingeplant klooster- en schoolcomplex, met inbegrip van het Patersplein, het Maelsloth en het Sint-Rochushuis.


Hoekhuis Leysen-Michielsen

Grote Markt 5-6, Zegeplein 16-18 (Turnhout)
Hoekhuis naar ontwerp van architect R. Van Steenbergen sr. van 1935, de helft van de westgevel, kant Zegeplein, bleef bewaard, de hoek en de zichtgevel aan de markt kregen in 1991 een nieuw uitzicht.


Hotel

Lodewijk De Konincklaan 290 (Hoogstraten)
Hotel opgetrokken in 1933 naar ontwerp van R. Van Steenbergen voor rekening van J. Rommens, burgemeester te Beerse, in 1938 aan noordzijde uitgebreid met een zaal.


Kapel van Onze-Lieve-Vrouw der Stilte

Geheul 6 (Merksplas)
Rechthoekig bakstenen kapel onder leien zadeldak met spitse dakruiter, van 1961 naar ontwerp van R. Van Steenbergen senior.


Karmelietessenklooster

Rozenberg 2-4 (Mol)
Voormalig kloostercomplex op U-vormige plattegrond, de zuidvleugel wordt gevormd door de kapel, uit de periode 1665-1670.


Kasteel en boerderij Diepevoort

Antwerpseweg 39-41 (Beerse)
Neogotisch kasteeltje met bijhorende boerderij, opgetrokken in 1922-1923, in opdracht van R. Emsens, die hier een uitgestrekt domein had gekocht.


Le Petit Séminaire du Transvaal

Olmstraat 25-27 (Waregem)
Huidig complex bestaat uit vijf verschillende vleugels van telkens twee bouwlagen, die elk getuigen van een andere bouwfase. Gesitueerd op een groot perceel op de hoek met de Processiestraat en deels gebouwd rondom een nieuw gekasseid plein. Bruine baksteenbouw onder vernieuwde (soms verhoogde) zadeldaken met zwarte, mechanische pannen en nieuwe dakvensters.


Neogotische kapel

Boudewijnstraat 2 (Beerse)
In 1898, oprichting van een gasthuis aan de Gasthuisstraat naar ontwerp van provinciaal architect P.J. Taeymans; vanaf circa 1937 geleidelijke omvorming tot rusthuis voor bejaarden.


Parochiekerk Heilig Sacrament

Pervijzestraat 64 (Antwerpen)
Bakstenen hallekerk van 1960 naar ontwerp van René Van Steenbergen; vervangt de vroegere noodkerk van 1923 hoek Helder-/Geluwestraat.


Parochiekerk Onbevlekt Hart van Maria

Steenweg op Mol 159 (Oud-Turnhout)
Vrijstaande kerk, gebouwd in 1955-1956 naar ontwerp van R. Van Steenbergen senior in een vereenvoudigd historicisme.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Berg Carmel

Kapelweg (Turnhout)
Kerk naar ontwerp van architect R. Van Steenbergen sr., van 1976, compositie met balkvormige bakstenen volumes en een vrijstaande campanile aan de zuidzijde


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Boodschap

Canadalaan 105 (Antwerpen)
Parochiekerk in modernistische stijl, in zijn huidige vorm in 1961 ontworpen door de architect René Van Steenbergen (senior), en opgetrokken in 1964-1967. Met een centrale ligging in de wijk Luchtbal, is het gebouw vrijstaand ingeplant op een plantsoen tussen de Canadalaan en de Noorderlaan, palend aan het tien jaar eerder gerealiseerde parochiecentrum.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jozef

Schrieksesteenweg 60 (Heist-op-den-Berg)
In de lintbebouwing van Pijpelheide-centrum opgenomen kerk met basilicale opstand.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede

Emblemsesteenweg (Nijlen)
Transeptloze, driebeukige basiliek met zuidoostelijke toren, van 1955-1956 naar ontwerp van R. Van Steenbergen.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming

Hoge Dreef (Herselt)
Kerk van 1960-1962, met gestileerde gotisch aandoende elementen naar ontwerp van architect R. Van Steenbergen.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand

Schransdriesstraat (Beerse)
In 1935 werd naar ontwerp van architect R. Van Steenbergen senior, een noodkerk opgericht. Modernistisch complex samengesteld uit balkvormige volumes, namelijk het eigenlijke kerkgebouw met koor naar het westen, een lagere aansluitende, naar de straat toe verlengde zuidvleugel.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Olmensebaan 61 (Balen)
West-oost-georiënteerde zaalkerk met neogotische reminiscenties, opgetrokken in 1953 naar ontwerp van R. Van Steenbergen van 1951.


Parochiekerk Sint-Amandus

Markt 40 (Geel)
Georiënteerde kruisbasiliek gelegen aan de noordzijde van de Markt, opgetrokken in laatgotische stijl.


Parochiekerk Sint-Antonius

St.-Antoniusstraat 2A (Mol)
West-oost-georiënteerde basiliek met neo-romaanse reminiscenties en asymmetrisch geplaatste toren in zuidoostelijke hoek.


Parochiekerk Sint-Bavo

Lindestraat (Meerhout)
Nieuwe driebeukige kruiskerk met ingebouwde toren, van 1948 naar ontwerp van R. Van Steenbergen, met er naast gelegen omhaagd kerkhof.


Parochiekerk Sint-Franciscus

Schorvoortberg (Turnhout)
Combinatie van twee halve cirkels onder plat dak met losstaande, rechthoekige betonnen klokkenstoel, gebouwd in 1965 naar ontwerp van R. Van Steenbergen.


Parochiekerk Sint-Gerebernus

Antwerpseweg 137 (Geel)
Zaalkerk van 1949 naar ontwerp van R. Van Steenbergen. Sobere baksteenbouw onder leien zadeldak met vrijstaande, opengewerkte klokkentoren van staal achter het koor.


Parochiekerk Sint-Hubertus

Vaartstraat 67 (Geel)
Parochiekerk na oorlogsschade herbouwd in 1949-1950 naar ontwerp van 1948 van R. Van Steenbergen.


Parochiekerk Sint-Jozef

De Brulen 1 (Arendonk)
Niet-georiënteerde zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen senior in 1964-1965, met vrijstaande zuidoostelijke campanile.


Parochiekerk Sint-Jozef Werkman

Zandstraat 7 (Laakdal)
Kerk van 1967-1969 naar ontwerp van R. Van Steenbergen gelegen in bebost gebied met recente woonwijk.


Parochiekerk Sint-Quirinus

Kerkstraat (Beerse)
Vrijstaande, deels gotische kerk met omringend kerkhof, aan de straatzijde afgesloten met fraai ijzeren hek op gemetselde sokkel.


Parochiekerk Sint-Rumoldus

Zondereigen 6 (Baarle-Hertog)
Vrijstaande neogotische kerk naar ontwerp van J. Van Gastel, in 1859-1860 opgericht; deels vernield op 2/10/1944, in 1949 heropgebouwd en vergroot naar ontwerp van R. Van Steenbergen senior. Heldenhuldezerk tegen de zuidelijke gevel.


Sint-Jan Berchmanscollege

Jakob Smitslaan 36, St.-Jan Berchmansstraat 2-4 (Mol)
Complex van 1929-1930, bestaat uit vier vleugels rondom een kleine binnenkoer en rechts aansluitend het klooster; latere uitbreidingen.


Sociale woonwijk

Achtelsestraat 79-83, 87-91, Meterkensstraat 1-18, 19-25 (Hoogstraten)
Sociale woonwijk uit de jaren 1958 en 1967-1969, opgetrokken door de Kleine Landeigendom, naar ontwerp van R. Van Steenbergen.


Sociale woonwijk Broekstraat

Broekstraat 1-3, Catharina Beersmansstraat 1-10, 12-16, Driedostraat 1-10, 11, Gevartiusstraat 1-8, 10-14, Ieperstraat 130-150, Kantwerkstraat 1-6, 7-11, Lakenweversstraat, Plantijnstraat 1-12, 13-33, Vuurkruisenstraat 1-26 (Turnhout)
Sociale woonwijk met 112 woningen, gebouwd tussen 1953 en 1955 naar ontwerp van Eugène Wauters, René Van Steenbergen en Jef Folders.


Sociale woonwijk Hemelrijk

Europaplein 1-8, Rerum Novarumlaan 10-21, Sint-Lambertusstraat 17-23, Stadionlaan 16-42 (Beerse)
Eenheidsbebouwing van 38 sociale woningen, gebouwd in twee fasen in opdracht van de Beerse Maatschappij voor Goedkope Woningen naar ontwerp van architect René Van Steenbergen omstreeks 1953-1958.


Sociale woonwijk Parkwijk

Albrecht Rodenbachplantsoen 1-132, Elandersplantsoen 1-104, Haagbeemdenplantsoen 1-66, 95, Lode Peetersplantsoen 1-2, 3-5, 6-13, Parkring 5-208, 209, Xaverianenplantsoen 1-46, 65-104 (Turnhout)
Sociale woonwijk met circa 850 woongelegenheden gebouwd tussen 1965 en 1977 met als hoofdarchitecten Eugène Wauters, Paul Neefs en Carli Vanhout.


Stadswoning De Kleine Keizer

Grote Markt 32 (Turnhout)
De verbouwing van dit breedhuis in de jaren 1930 door architect R. Van Steenbergen senior, werd uitgevoerd in de geest van de bouwaanvraag van 1841.


Stoeterij Haras de Rethy

Kasteelstraat 67-69 (Retie)
T-vormig complex met de ambtswoning aan de straat en een loodrecht aansluitend langgestrekt stalgebouw, gebouwd in 1906-1908 naar ontwerp van P. Langerock.


Twee interbellumwoningen

Gasthuisstraat 40-42 (Beerse)
Halfvrijstaand enkel- en dubbelhuis met art-deco-inslag, respectievelijk van twee en vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Twee villa's De Corte en Michielsen

Bisschopslaan 76-78 (Beerse)
Twee villa's met voortuin, in nieuwe zakelijkheid/art deco, circa 1935, naar ontwerp van architect R. Van Steenbergen senior.


Twee winkelhuizen

St.-Jozefslaan 52-54 (Mol)
Eenheidsbebouwing van twee eengezinswoningen, oorspronkelijk met winkelfunctie, van 1934 naar ontwerp van R. Van Steenbergen.


Villa ontworpen door R. Van Steenbergen

Gasthuisstraat 57 (Beerse)
Villa van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadel- en plat dak, circa 1935, naar ontwerp van architect R. Van Steenbergen senior.


Vrije meisjesschool

Sluis 156 (Mol)
Schoolgebouw van 1908, bestaande uit een klooster en een vrijstaande schoolvleugel, latere aanpassingen en uitbreiding.


Wederopbouwhoeve

Zondereigen 85 (Baarle-Hertog)
Circa 1946 naar ontwerp van R. Van Steenbergen senior heropgebouwd woonstalhuis. Ruim boerenhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen met aansluitende stal.


Woning Lauwers

Turnhoutseweg 6 (Beerse)
In grote tuin, van de straat verwijderde villa, 1939, naar ontwerp van architect R. Van Steenbergen senior. Dubbelhuis van drie traveeën en één of twee bouwlagen onder complexe overkragende bedaking.


Woning Rommens

Gasthuisstraat 59 (Beerse)
Zogenaamd Woning Rommens in art deco, 1934, naar ontwerp van architect R. Van Steenbergen senior. Villa van vier/drie traveeën en één/drie bouwlagen onder pseudo-mansardedak.


Thema's

Ontwerper van

Dreef

Kerkstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Van Steenbergen [online], https://id.erfgoed.net/personen/5532 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.