Persoon

Buyck, Pierre François

ID
568
URI
https://id.erfgoed.net/personen/568

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Ambtswoning van de Gouverneur

Burg 3-4 (Brugge)
Achteruitgelegen complex bestaande uit de hoofdvleugel van vier traveeën en drie bouwlagen onder gemansardeerd schilddak, visueel geflankeerd door twee zijvleugels van één travee en twee bouwlagen; doch de linker vleugel is feitelijk travee van de achtergevel van de Proosdij en de rechtervleugel is een deel van de zes traveeën brede zijvleugel die tot de Gouverneurswoning behoort.


Beeld van Jacob van Maerlant

Markt (Damme)
Opgericht op initiatief van het stadsbestuur, bestendigd bij besluit van de Belgische regering (K.B. van 15 mei 1859). Gemaakt door de Brugse beeldhouwer Hendrik Pickery (1828-1894) en onthuld op 9 september 1860.


Directeurswoning van spinnerij Dujardin

Nijverheidsstraat 29, 29B (Brugge)
Voormalige directeurswoning van de spinnerij Dujardin , gebouwd in 1864 naar een ontwerp van architect Pierre Buyck (Brugge). Alleenstaande herenwoning in zwaar vervallen en verhakkelde toestand, oorspronkelijk bepleisterde lijstgevels.


Gedenkstenen voor de gesloopte gemeenteschool

Sterrestraat (Koekelare)
Drie gedenkstenen voor de gemeenteschool die in 1982 gesloopt werd en voor de "residentie Schoolpand" naar ontwerp van architect John D'Hollandere (Koekelare) die in 1988 in de plaats kwam. Het gebouw kreeg vóór de afbraak nog uiteenlopende functies.


Gemeentehuis van Ramskapelle en gemeenteschool

Ramskapellestraat 91-93 (Knokke-Heist)
Voormalige gemeentehuis en -school, gerealiseerd in twee bouwfases. Laag gemeentehuis (nummer 91) vermoedelijk van 1925 als witgeschilderd volume onder pannen zadeldak, typerende tuitgevels. Gemeenteschool van 1876 (zie puilijst) naar ontwerp van architect P.F. Buyck (1805-1877).


Gemeentelijke basisschool

Westkerkestraat 53 (Ichtegem)
Jongensschool. Volgens opschrift: "C L DARAS BURGEMEESTER/ A. VANDENBROUCKE – P. VERLEYE SCHEPENEN/ RAADSLEDEN". Heden gemeentelijke basisschool.


Gemeentelijke basisschool De Stapsteen

Koningin Astridstraat 4 (Zedelgem)
In 1868 wordt op een perceel ten oosten van de pas opgerichte kerk (1863-1865) een school en onderwijzerswoning gebouwd. Het kadaster registreert in 1933 een uitbreiding met achteraan een nieuw gebouw, deze wordt circa 1938 vergroot. In de jaren 1970 wordt de school fasegewijs vervangen door twee nieuwe vleugels, eerst circa 1971 de dwarsvleugel en circa 1976 de straatvleugel. Tussen 1996 en 1998 wordt de school verbouwd en aangepast en de dwarsvleugel vervangen. Bakstenen gebouwen gegroepeerd rond de speelplaats. Achteraan de speelplaats een laag gebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen) uit de jaren 1930. Traveeën met gevelhoge vensters afgescheiden door muurdammen. Straatgevel van circa 1976 onder plat dak met doorlopende vensterzone geflankeerd door massieve hoekblokken. Recente dwarsvleugel van twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), grote vensterpartijen per travee afgescheiden door ijzeren I-balken.


Gemeenteschool

Pollinkhovestraat 39, 37A-C (Lo-Reninge)
In 1922 registreert het kadaster een totale herbouwing van de school die volgens S. Debaeke uitbrandde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Imposant neoclassicistisch, symmetrisch opgevat geheel, met aan de straat het woonhuis van het schoolhoofd geflankeerd door twee lagere nutsgebouwen. De klassen achteraan haaks op het huis dateren vermoedelijk grotendeels van na de Eerste Wereldoorlog.


Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Dorpsstraat (De Haan)
Voormalige onderwijzerswoning en gemeenteschool, daterend van 1866-1867. Halfvrijstaand dubbelhuis, opgevat als een bepleisterde en gecementeerde baksteenbouw van twee bouwlagen. Achterliggende, haaks ingeplante klassenvleugel onder zadeldak.


Gemeenteschool met onderwijzerswoning

Dorpsstraat 60 (Knokke-Heist)
Voormalige gemeenteschool met onderwijzerswoning van 1871 (zie gevelopschrift) naar ontwerp van architect P.F. Buyck, nu P.O.B. en Vrije Basisschool. Statig pand van twee bouwlagen onder leien zadeldak (dominant in het straatbeeld zie de hogere nokhoogte).


Gemeenteschool van Hoeke

St. Jacobsstraat 10 (Damme)
Voormalige gemeenteschool van Hoeke, gebouwd in 1861 in opdracht van de gemeente Hoeke door metselaar Benedictus Broucke uit Damme. Het wordt een sobere witgeschilderde baksteenbouw van twee bouwlagen en drie traveeën onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat), met links en rechts een lagere aanbouw. Pomp op de speelplaats.


Gemeenteschool van Snellegem

Eernegemweg 32-34 (Jabbeke)
"GEMEENTE SCHOOL", samen met dit opschrift in een cartouche ook gedateerd "1873". Opgetrokken volgens hetzelfde plan en bestek als de gemeentescholen in de naburige gemeenten Zerkegem, Stalhille en Varsenare. De typeplannen werden opgemaakt door de Provinciaal Bouwmeester, in die tijd Pierre François Buyck (Brugge).


Gemeenteschool van Stalhille

Cathilleweg 38/1-3 (Jabbeke)
Samen met dit opschrift in een cartouche ook gedateerd "ANNO 1874". Opgetrokken volgens hetzelfde plan en bestek als de gemeentescholen in de naburige gemeenten Snellegem, Zerkegem en Varsenare. De typeplannen werden opgemaakt door de Provinciaal Bouwmeester, in die tijd Pierre François Buyck (Brugge).


Gemeenteschool van Varsenare

Oude Dorpsweg 94 (Jabbeke)
Voormalige "GEMEENTESCHOOL" van Varsenare, gebouwd in 1867 door aannemer August Fonteyne uit Brugge. Gebouwd volgens dezelfde plannen en bestek als de gemeentescholen in Zerkegem, Stalhille en Snellegem, opgemaakt door Provinciaal Bouwmeester Pierre François Buyck.


Gemeenteschool van Zerkegem

Sarkoheemstraat 2-4 (Jabbeke)
Voormalige "GEMEENTE SCHOOL", samen met dit opschrift in een cartouche ook gedateerd "ANNO 1871". Opgetrokken volgens hetzelfde plan en bestek als de gemeentescholen in de naburige gemeenten Snellegem, Stalhille en Varsenare. De typeplannen werden opgemaakt door de Provinciaal Bouwmeester, in die tijd Pierre François Buyck (Brugge). Onderwijzerswoning langs de straat, baksteenbouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak.


Herenhuis

Geerwijnstraat 11 (Brugge)
Monumentaal neoclassicistisch herenhuis (nok parallel aan de straat) van negen traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, vermoedelijk naar ontwerp van architect P. Buyck (Brugge) van 1870; in plaats van vijf kleinere panden. In de loop van het eerste kwart van de 20ste eeuw gesplitst in twee woningen.


Heropgebouwde parochiekerk Sint-Martinus met omringend kerkhof

Vladslostraat (Diksmuide)
De georiënteerde parochiekerk met omringend kerkhof is heropgebouwd in 1924-1925, naar ontwerp van de Brugse architect Théodore Raison.


Kasteeldomein De Spijker

Spijkersdreef, Spijkerswegel 11-17 (Brugge)
Kasteeldomein met kasteel zogenaamd "De Spijker" met monumentale toegangsdreef, park, oude omwallingen, kasteel, koetshuis, ijskelder met grot en boerderij.


Kasteelsite De Vijvers

Maalse Steenweg 488 (Brugge)
Deels verkavelde kasteelsite, met park en restant van de Malevijver. Heden in gebruik als hotel-restaurant "LODEWIJK VAN MALE".


Kerktoren van de Sint-Margaretakerk

Pastoor Opdedrinckplein 1 (Knokke-Heist)
Kerktoren van de vroegere Sint-Margaretakerk, gebouwd omstreeks de tweede helft van de 13de eeuw. Na zware beschadiging van de kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd de toren bewaard en geïntegreerd bij een nieuwe kerk omstreeks 1955-58. Achthoekige (west)toren op vierzijdige basis, uitgevoerd in baksteenbouw met steunberen en met leien torenspits met dakkapel. Zuidgevel met poolsteenzonnewijzer van 1648 van het verticale type in natuursteen, vervaardigd door Matthues Scheefer.


Koninklijke hoofdgilde van Sint-Sebastiaan

Carmersstraat 174 (Brugge)
Gebouwencomplex ten noorden begrensd door de Carmersstraat, ten oosten door de Kazernevest, ten zuiden door de Rolweg en ten westen door het buurpand nummer 176. Opgenomen in een beschermd landschap.


Landhuis van het Brugse Vrije

Burg 11 (Brugge)
Van 1794 tot 1984, gerechtshof; sindsdien locatie van de administratieve stadsdiensten, Toeristische Dienst en sinds 1988 van het Stadsarchief. Sinds 1985 is de zogenaamde "Schepenkamer" opengesteld als Provinciaal Museum "Het Brugse Vrije".


Neoclassicistisch herenhuis

Adriaan Willaertstraat 9 (Brugge)
Neoclassicistisch herenhuis van 1869 naar ontwerp van architect P. Buyck (Brugge).


Onderwijzerswoning

Bovekerkestraat 168 (Koekelare)
Woning van de bestuurder van de vroegere gemeenteschool, zie opschrift in blauwhardstenen puilijst "GEMEENTESCHOOL ANNO 1873". IJzeren bord met opschrift "D'OUDE SCHOLE". Vormt een visueel geheel met het naastgelegen gemeentehuis van 1922 in regionalistische stijl.


Onderwijzerswoning met nutsgebouwen en kerselaar

Groenestraat 20 (Zedelgem)
Voormalige onderwijzerswoning van de Zedelgemse gemeenteschool met nutsgebouwen. Beeldbepalend complex, daterend van 1878 en ontworpen door provinciaal architect Pierre Buyck. Symmetrisch dubbelhuis in neoclassicistische stijl, opgevat als een baksteenbouw van twee bouwlagen en drie traveeën onder schilddak. Kerselaar, prunus avium, in de noordoosthoek van de vroegere speelplaats.


Oud Stadhuis van Blankenberge

Kerkstraat 41 (Blankenberge)
Huidig gebouw opgetrokken circa 1680 naar ontwerp van R. Coppet, aangeduid op een stadsplan van 1696. Aannemer Donaes Van Troostenberghe zorgt voor de uitvoering.


Parochiekerk Heilige Drievuldigheid en Heilige Christianus

Lapscheurestraat (Damme)
Georiënteerde renaissancistische polderkerk, uitzonderlijk voor de streek met oosttoren, gelegen in de dorpskern van Lapscheure, aan het kruispunt van de Lapscheure- met de Hoogstraat. Omringend kerkhof ten zuiden en westen, afgezoomd met lage, bakstenen muur onder ezelsrug, westelijk en zuidelijk toegankelijk via twee gietijzeren toegangshekken tussen bakstenen pijlers. Rijen zerken, waarvan de oudste van arduin; tien gietijzeren kruisen, verspreid over het kerkhof. Vier eenvoudige rode bakstenen pijlerkapelletje


Parochiekerk Heilige Maria Magdalena en Heilige Catharina

Schaarstraat (Brugge)
Vrijstaande, neogotische parochiekerk; één van de vroegste neogotische kerken op het vasteland waar Engelse opvattingen herkenbaar zijn, zie stijlkenmerken aansluitend bij de zogenaamd "archeologische neogotiek". Driebeukige, niet-georiënteerde kruiskerk van het basilicale type.


Parochiekerk Maria ten Hemel Opgenomen

Zandvoordedorpstraat (Oostende)
Georiënteerd bedehuis omringd door parking en grasperkjes, ten zuiden met bewaarde kruisen uit de tweede helft van de 19de eeuw (recente opruiming van het omhaagd kerkhof). Vier grafstenen, 16de, 17de en 19de eeuw, ingemetseld in de zijbeuk- en transeptmuren. Gietijzeren kruis uit het laatste kwart van de 19de eeuw tegen de koorsluiting.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Mariastraat (Oudenburg)
De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Oudenburg is een neogotische kruisbasiliek van 1870 naar ontwerp van P. Buyck.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Koning Albertstraat (Zedelgem)
Kerk van de Onze-Lieve-Vrouwparochie in vereenvoudigde neogotische stijl, gebouwd in 1863-1865 naar een ontwerp van provinciaal architect Pierre Buyck (Brugge). In 1918 wordt de toren door Duitse troepen opgeblazen en pas in 1924-1925 heropgebouwd. In de jaren 1970 wordt de kerk gerestaureerd. Ingang tegenover de Rembertstraat, geplaatst naar het zuidwesten en koor naar het noordoosten. Driebeukige pseudobasilicale kerk onder zadeldak met voorgeplaatste toren ten zuidwesten van de hoofdbeuk, pseudotransept en koor met driezijdige afsluiting. Centraal geplaatste toren op vierkante basis overgaand in een achthoekige klokkentoren onder ingesnoerde naaldspits en met overhoeks geplaatste, verjongende steunberen. Ingang met geprofileerde omlijsting en blanco boogveld, erboven een hoog spitsboograam. Klokkentoren met spitsboogvormige galmgaten en horloge. De traveeën worden afgescheiden door verjongende steunberen.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking met kerkhof

Onder de Toren (Brugge)
De monumentale gotische kerk uit de 13de eeuw is een schoolvoorbeeld van de Vlaamse baksteengotiek. Georiënteerde kruiskerk met basilicale opstand, gemarkeerd door een zware, vooruitspringende westtoren. Het omringend kerkhof met een deels gekasseid, deels geasfalteerd omlopend kerkpad, is geflankeerd door leilinden en afgezet door een bakstenen muurtje onder ezelsrug.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemel Opgenomen

Kerkstraat (Gistel)
Georiënteerde kerk met omringend voormalig kerkhof, ontruimd in 1980-1987, afgezoomd door middel van oude beuken en esdoorns. Toegangsdreef aan de westzijde.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart met kerkhof

Kerkstraat (Damme)
Overgebleven gedeelte van 13de-eeuwse georiënteerde gotische kerk, uitgebreid in de loop van de 13de tot de 16de eeuw en waarvan schip, transept en torenspits afgebroken in 1725-1727. De koorpartij die in de loop van de tweede helft van de dertiende eeuw omgevormd wordt tot hallenkoor is één van de oudste voorbeelden van dit type in Vlaanderen. Gelegen in grotendeels ommuurd terrein ten zuidwesten van het stadscentrum met aanpalend kerkhof ten zuiden en kerkplein ten noorden.


Parochiekerk Sint-Amandus met omringend kerkhof

Kerkweg (Ichtegem)
Kleine georiënteerde, pseudo-basilikale kerk. Het omliggende kerkhof wordt omsloten door een ommegang met een dubbele rij gekandelaberde leilindes waarvan de waterscheuten van de binnenste rij opgeschoten zijn tot een haag.


Parochiekerk Sint-Andreas

Woumenweg 251 (Diksmuide)
Parochiekerk uit de wederopbouwperiode, toegewijd aan Sint-Andreas. Georiënteerd bedehuis te midden van een kerkhof omringd door roodbakstenen muur onder ezelsrug. Een aantal bewaarde arduinen grafmonumenten in neogotische stijl en gietijzeren kruisen uit de tweede helft van de 19de eeuw, onder meer arduinen grafmonument voor de familie de Coninck de Merckem voorzien van wapenschild in witte natuursteen. Ten oosten buiten het kerkhofareaal, groot Heilig Hartbeeld in witte natuursteen op veldstenen sokkel.


Parochiekerk Sint-Andries en Sint-Anna met kerkhof

Gistelse Steenweg 493 (Brugge)
Het huidige kerkgebouw is een driebeukig bedehuis met een westtoren van 1530 gelegen midden een gaaf bewaarde kerkomtrek. Oorspronkelijk gotisch bedehuis in 1869 vervangen door een neogotisch kerkgebouw, naar ontwerp van architecten Deshuyser en Pierre Buyck, provinciaal architect van 1842-1877. Enkel de toren bleef grosso modo bewaard.


Parochiekerk Sint-Andries met kerkhof

Sint Andriesstraat (Koekelare)
Oostelijk georiënteerde kerk heropgebouwd in 1910-1911 naar ontwerp van de Kortrijkse architect Jules Carette en geïnspireerd op de 13de-eeuwse vroeggotische kerk. De kerk is gelegen in een omringend kerkhof.


Parochiekerk Sint-Audomarus met kerkhof

Dorpsstraat 3_2 (De Panne)
Bedehuis met omringend kerkhof, aan de Stationsstraat begrensd door een muur met hek. Neogotische hallenkerk naar ontwerp van architect P. Buyck van 1855 met deels romaanse, deels gotische toren en transept daterend uit een belangrijke bouwfase in de 13de eeuw. Verankerde gele baksteenbouw met aanwezigheid van ijzerzandsteen in transept, onder leien bedekkingen. De plattegrond ontvouwt een voorgeplaatste westtoren met aanleunende kruisbeuken, een driebeukig schip van vijf traveeën met rechte sluiting van zijkoren en een hoofdkoor van een rechte travee met driezijdige sluiting; aanleunende sacristie en stookplaats. Het kerkhof bewaart een collectie graftekens uit de periode van de Eerste Wereldoorlog tot de late jaren 1970. In de kerk en op het kerkhof oorlogsgedenktekens en graven van militairen.


Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Markt (Kortemark)
Parochiekerk toegewijd aan Sint-Bartholomeus. Zuid georiënteerde wederopbouwkerk van 1923-1925. Driebeukige hallenkerk van zeven traveeën en acht traveeën voor middenbeuk, met dubbele transeptarmen en driezijdige apsidiale uitbouw. Zijbeuken met vlakke afsluiting. De vierkante toren onder zeszijdige torenspits bevindt zich op een onconventionele plaats, namelijk in de noordelijke oksel van de middenbeuk en de westelijke zijbeuk.


Parochiekerk Sint-Bartholomeus met kerkhof

Pollinkhovestraat 2a (Lo-Reninge)
Georiënteerde hallenkerk te midden van een kerkhof met haag, bomenrij en recent laag geelbakstenen muurtje met betonnen deksteen. Op het kerkhof is onder meer een oorlogsgedenkteken en een Brits militair ereperk terug te vinden. Over de vroegste geschiedenis van dit laatgotische bedehuis uit de 16de eeuw is bijzonder weinig geweten tot de brand van 1853. 1854-1858: heropbouw van de kerk naar voorgaand model onder leiding van architect P. Buyck, mits afwijkingen.


Parochiekerk Sint-Bavo met kerkhof

Westbroekstraat 3 (Houthulst)
Georiënteerd bedehuis in de jaren 1920 heropgebouwd naar ontwerp van architect A. Janssens (Gent), omgeven door een ommuurd en deels omhaagd kerkhof.


Parochiekerk Sint-Bertinus

Bulskampstraat (Veurne)
Georiënteerd neogotisch bedehuis met bewaarde 15de-eeuwse westtoren. Bakstenen toegangspad gemarkeerd door gietijzeren hekpijlers met vaasbekroning en gesmeed ijzeren hek, en afgezet met linderij. Omhaagd kerkhof met oorlogsgedenkteken, een heldenhuldezerk en Belgische en Britse oorlogsgraven van de Tweede Wereldoorlog.


Parochiekerk Sint-Dionysius

Esenstraat (Kortemark)
Wederopbouwkerk van 1922-1924 naar ontwerp van architect Jerome Deboutte. Naar het westen georiënteerde vijfbeukige hallenkerk met transept, vijfzijdige apsis en rechte koorafsluitingen. Uiterste zijbeuken slechts drie traveeën breed. Ten zuidwesten, een sacristie op L-vormige plattegrond. Oosttoren op vierkante basis: met traptoren, portaal in de toren en aansluitende zijportalen. De omtrek van de kerk en de toegang zijn gemarkeerd door leilindes. Ten westen en ten noorden van de kerk zijn nog weilanden bewaard.


Parochiekerk Sint-Gertrudis

Bovekerkestraat (Koekelare)
Neoromaanse kerk van 1841-1848, met 12de-eeuwse romaanse toren. De kerk is niet georiënteerd, het koor ligt aan de westzijde. De kerk is nog omgeven door het kerkhof. Het kerkhof is omgeven door een beukenhaag en door een omheining begroeid met klimop.


Parochiekerk Sint-Jan Baptist

Markt (Houthulst)
Wederopbouwkerk gelegen in omringend, trapeziumvormig kerkhof met beukenhaag, bewaarde grafmonumenten vanaf de jaren 1920, enkele oorlogsdoden en een eenvormig perk voor de oud-strijders, tevens enkele graven van het Gemenebest (Tweede Wereldoorlog).


Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper

Nieuwkapellestraat 46 (Diksmuide)
Heropgebouwde parochiekerk toegewijd aan Sint-Jan-de-Doper. Georiënteerd bedehuis te midden van een kerkhof met een dubbele rij linden. Laag bakstenen muurtje (Nieuwkapellestraat), ijzeren toegangshekken tussen pijlers; hogere muur als scheiding met pastorietuin. Bewaarde grafmonumenten, onder meer neogotisch arduinen monument uit de tweede helft van de 19de eeuw van de familie Annoot-Noterdaeme.


Parochiekerk Sint-Kwinten met kerkhof

St.-Kwintensstraat (Damme)
Parochiekerk van Oostkerke, gelegen in een ommuurd kerkhof waarrond de belangrijkste straten van het kerkdorp lopen. Monumentale vroeggotische westtoren uit eerste helft 13de eeuw, en schip uit tweede helft 13de eeuw. Na vernieling tijdens de Tweede Wereldoorlog getrouw gereconstrueerd in de periode 1952-54 onder leiding van architect Luc Viérin, met behoud van oorspronkelijke muurfragmenten en hergebruik van oorspronkelijke stenen.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Dorpsstraat (Houthulst)
Wederopbouwkerk, tot de jaren 1960 omgeven door kerkhof met ijzeren hekwerk tussen bakstenen pijlers. Nu omgeven door plantsoen en parkeerplaatsen.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Kerkplein 5 (Zedelgem)
Driebeukig neoclassicistisch bedehuis met 14de-eeuwse westtoren. Toren en kerk met roerende goederen beschermd, en gelegen binnen een gaaf bewaarde kerkomgeving. De kerk is als puntrelict opgenomen in de Landschapsatlas.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp (Zedelgem)
Georiënteerde kerk met omringend grasplein ter vervanging van het in 1952 verdwenen kerkhof. Aan noordzijde afgezet met een lage bakstenen muur onder ezelsrug, ten zuidoosten deels behouden haag en leilinden. Toegangspad in blauwe hardsteen geflankeerd door ijzeren hekken gevat in blauwhardstenen pijlers met bekronende bol.


Parochiekerk Sint-Medardus

Eernegem-Markt (Ichtegem)
Nieuwe kerk uit 1852 naar ontwerp van Provinciaal architect Pierre Buyck met behoud van de vieringtoren uit de 17de eeuw. Tegen de toren werd, op de plaats van het vroegere koor, een portaal gebouwd. Het koor werd nu in het westen geplaatst. Na de bouw van twee zijbeuken in 1901 raakte de vieringtoren bijna volledig ingesloten. Driebeukige kruiskerk met oosttoren, schip met drie beuken, hogere middenbeuk verder gezet in het koor en uitlopend in vijfzijdige apsis.


Parochiekerk Sint-Michiel

Markt (Ichtegem)
De kerk wordt aan de oostzijde gemarkeerd door een romaanse toren en het vroegere romaanse koor (nu in gebruik als oostportaal) en transept.


Parochiekerk Sint-Michiels

Rijselstraat (Brugge)
Georiënteerde kerk van 1950-1954 naar ontwerp van architect A. Nolf (Torhout), dit ter vervanging van een neogotische kerk van 1860, ontworpen door P. Buyck.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Smallestraat 11 (Brugge)
Georiënteerde hallenkerk van oudsher omgeven door een kerkhof en sinds de 17de eeuw gelegen rechtover de pastorie.


Parochiekerk Sint-Petrus

Sint-Pietersplein 10 (Diksmuide)
Heropgebouwde parochiekerk toegewijd aan Sint-Petrus. Georiënteerde kerk, gelegen in een omringend kerkhof.


Parochiekerk Sint-Pieter met kerkhof

Stuivekenskerkestraat (Diksmuide)
De georiënteerde parochiekerk met omringend kerkhof werd heropgebouwd in 1924-1927. De kerk met voorgeplaatste westtoren, die een reconstructie is van de 16de-eeuwse toren van Oud-Stuivekenskerke, is opgebouwd uit een pseudo-basilicaal schip van vier traveeën en een recht afgesloten koor van twee traveeën, met aansluitend onder andere doopkapel en sacristie. De geelbakstenen kerk is afgedekt door leien zadel- en schilddaken. Het ommuurde, rechthoekige kerkhof is toegankelijk via ijzeren poortjes met geometrisch motief, gevat tussen bakstenen pijlers onder ezelsrug. De graftekens dateren vanaf het einde van de 19de eeuw; er is ook een heldenhuldezerkje aanwezig.


Parochiekerk Sint-Pieters

Blankenbergse Steenweg 227 (Brugge)
De kerk ligt aan de kruising van de Blankenbergse Steenweg met de Sint-Pieterskerklaan en de Sint-Pietersgroenestraat.


Parochiekerk Sint-Pietersbanden

Zwanestraat (Torhout)
Georiënteerd, grotendeels neoromaans bedehuis van het basilicale type, gelegen te midden van de centrumbebouwing met omlopend pad begrensd door witgeschilderde bakstenen tuinmuren boven gepekte plint.


Parochiekerk Sint-Rickier

Kerkstraat (Bredene)
Georiënteerd, neogotisch bedehuis aan het oostelijk uiteinde van de dorpskom; omringend kerkhof afgezoomd door muur en kastanjebomen; bak­stenen hekpijlers, waarvan deze ten zuidwesten nog uit de 19de eeuw dateren. Driebeukig schip van vijf traveeën. Tegen de zuidgevel, calvarie onder houten luifel, geplaatst in 1886. Roepsteen, geplaatst (vermoedelijk herplaatst) door de heemkundige kring Ter Cuere.


Parochiekerk Sint-Vincentius met kerkhof

Ramskapellestraat 59 (Knokke-Heist)
Georiënteerd kerkgebouw gelegen binnen een ommuurd en beboomd kerkhof met afzomende rode en groene beuken en oudere leilinden naar het portaal. Binnen de kerkhofmuur loopt een ommegang, bestaande uit kapelletjes te dateren in het tweede kwart van de 20ste eeuw. Het huidige kerkgebouw bewaart de 13de- of 14de-eeuwse westtoren, en de neogotisch getinte kerk, die naar ontwerp van provinciaal bouwmeester Pierre Buyck werd gebouwd in 1863-1864 ter vervanging van de 16de-eeuwse kerk.


Parochiekerk Sint-Wandregesilus

Hendrik Consciencestraat 1 (Diksmuide)
Parochiekerk toegewijd aan Sint-Wandregesilus, heropgebouwd in de jaren 1920. Georiënteerd bedehuis te midden van een kerkhof, deels afgezoomd door een smeedijzeren hekwerk met bakstenen pijlers (Hendrik Consciencestraat - Ommegangstraat) en deels omhaagd. Bewaarde arduinen grafmonumenten vanaf de tweede helft van de 19de eeuw.


Parochiekerk van de Heilige Kruisverheffing en de Heilige Jozef

Moerkerkse Steenweg 192 (Brugge)
Moerkerkse Steenweg nr. 192. Georiënteerde parochiekerk van de Heilige Kruisverheffing en de Heilige Jozef. Vroeg voorbeeld van rijpe neogotiek. Centrale en vrij geïsoleerde ligging op een verhoogde site in de dorpskern.


Pastorie

Clemensstraat 8 (De Haan)
Vrijstaande en beeldbepalende voormalige pastorie met voortuintje op de hoek met de Vlissegemstraat, heden in gebruik als bibliotheek. Ontworpen door provinciaal architect Pierre Buyck (Brugge) en gebouwd in 1873 ter vervanging van een ouder pand.


Pastorie

Sint Andriesstraat 8 (Koekelare)
Pastorie van circa 1851, zie smeedijzeren opschrift links van de deur "D’OUDE PASTORIE". Vrijstaand volume langs de straat gelegen.


Pastorie bij de Sint-Pieterskerk

Blankenbergse Steenweg 225 (Brugge)
Pastorie bij de Sint-Pieterskerk gelegen in een ruime tuin en ontworpen door architect Pierre Buyck (Brugge). Vervangt in 1854 de dieper gelegen oudere pastorie wanneer die moest verdwijnen wegens uitbreidingswerken aan de kerk.


Pastorie Sint-Amandusparochie

Hoornstraat 7 (Beernem)
Pastorie gebouwd circa 1863 naar ontwerp van architect Buyck en gesitueerd ten noorden van de kerk. Gelegen binnen een omwalling en toegankelijk via een brug voorzien van een smeedijzeren leuning eindigend bij een bakstenen eenvoudig toegangsgebouw.


Pastorie Sint-Blasiusparochie met tuin

Dorpsplaats 5 (De Haan)
Op de Ferrariskaart (1770-1778) staat de site met kerk, pastorie en dorpsplaats afgebeeld binnen een rechthoekig, omhaagd perceel ten oosten afgebakend door het verloop van de Dorpzwin.


Pastorie Sint-Gertrudisparochie

Werkenstraat 1 (Koekelare)
Vrijstaande pastorie gebouwd in 1861-1868 naar ontwerp van provinciaal architect Pierre Buyck (Brugge, 1805-1877). Werken uitgevoerd door aannemer Napoleon Persyn uit Werken (Kortemark).


Sint-Antonius Abtkerk

Sint-Jozefsstraat 1 (Knokke-Heist)
In 1863 wordt beslist om de vroeggotische kerk in het zuiden van Heist (Koudekerke) te vervangen door een nieuwe, grotere kerk in de naar het noorden verschoven dorpskern.


Sint-Dionysiuskerk gelegen in rechthoekig kerkhof

Vissersstraat (Damme)
Neogotische parochiekerk gebouwd in 1867-1869 ter vervanging van een in kern 16de-eeuwse kerk. Kerk gelegen in rechthoekig kerkhof, ommuurd met lage bakstenen muur, waarin ten westen een elektriciteitscabine. In de oosthoek, een rood bakstenen lijkhuisje in neogotische stijl. Kerk, opgetrokken op een kruisvormig grondplan, bestaat uit een driezijdig gesloten hoofdkoor, geflankeerd door twee vlak afgesloten zijkapellen, een kruisbeuk, een driebeukig basilicaal schip van vijf traveeën; ten westen van de hoofdbeuk bevindt zich de vierzijdige westtoren


Sint-Guilielmuskerk met kerkhof

Fleriskotstraat 33B (Middelkerke)
Parochiekerk toegewijd aan Sint-Guilielmus of aan de Heilige Willem gelegen in een omgevend kerkhof. Bedehuis uit de wederopbouwperiode, naar ontwerp van architect T. Raison. De plattegrond ontvouwt: een voorgeplaatste westtoren met oudere kern en een kerk van het basilicale type.


Sint-Janshospitaal

Burgstraat 2-4, Kerkstraat 33 (Damme)
13de-eeuws hospitaal opgetrokken in vroeggotische stijl, in de loop van de 15de tot de 20ste eeuw uitgebreid met diverse bijgebouwen. Is één van de zeldzaam bewaarde vroege voorbeelden van burgerlijke architectuur in Vlaanderen.


Sint-Janshospitaal - Ziekenzalen van 1856-1864

Mariastraat 38 (Brugge)
Hospitaalcomplex in neoclassicistische stijl met ziekenzalen van 1856-1864, naar ontwerp van architect I. Alleweireldt. Symmetrische aanleg rondom een rechthoekige binnentuin afgeboord door vier vleugels waarop aan noord- en zuidzijden telkens vier haakse ziekenzalen zijn geënt en afgescheiden door kleine binnenplaatsen; oostvleugel gemarkeerd door centraal paviljoen met de hoofdingang; in de westvleugel vormde het operatieblok zowat zijn tegenhanger. Baksteenbouw van twee bouwlagen, gekenmerkt door een strakke architectuur gericht op utilitair gebruik. Aan zuidzijde bevindt zich het bronzen beeld Pax, oorspronkelijk als grafmonument bedoeld, van 1924 naar ontwerp van beeldhouwer O. Rotsaert en gegoten in 1947.


Sint-Salvatorskathedraal

Sint-Salvatorskerkhof (Brugge)
Georiënteerde, gotische kerk, met voorheen ten noorden het voormalige kerkhof, afgeschaft in 1784 en als tuin aangelegd. De plattegrond van de kerk ontvouwt: een uitgebouwde rechthoekige westtoren met ronde traptoren in zuidoostelijke oksel uit tweede helft van de 14de eeuw, driebeukig, basilicaal schip van vier traveeën uit tweede helft van de 14de eeuw met zijkapel, transept van één travee, ruime koorpartij uit vierde kwart van de 13de eeuw – tweede helft van de 14de eeuw met hoofdkoor van drie traveeën met vijfzijdige sluiting, kooromgang met vijf vijfzijdige kranskapellen uit tweede helft van de 15de eeuw – 16de eeuw en ten noorden en ten zuiden ingebouwde zijkapellen uit tweede helft van de 14de eeuw en ten zuiden sacristie uit tweede helft van de 15de eeuw-16de eeuw. Ten zuiden van de kerk kapittelgebouwen en museum, opgericht circa 1912-1914 naar ontwerp van A. Duclos in samenwerking met architecten J. Viérin en A. De Pauw.


Spinnerijzaal

Nijverheidsstraat 7 (Brugge)
Voormalig spinnerijzaal van 1919 horende bij een nu verdwenen katoenspinnerij, heden in gebruik als handelszaak. De bankier Felix Dujardin koopt in 1846, net buiten de stadsgracht een strook tuingrond aan om er een katoenspinnerij op te richten. Met dit initiatief wenst hij vermoedelijk de zorgwekkende economische toestand van de stad Brugge wat aan te zwengelen.


Stadhuis van Damme

Markt 1 (Damme)
Gotisch stadhuis, opgetrokken in 1464-1467 op de plaats en deels op de funderingen van de toendertijd bouwvallige grotere halle van 1241, dit naar ontwerp van de Brusselse bouwmeester Godevaert de Bosschere en zijn zoon Willem. Vrijstaand gebouw ten oosten van de Markt met een gekasseide tuin aan noord- en oostzijde toegankelijk via ijzeren hek tussen vierkante natuurstenen pijlers en muurtjes. Volume van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uitgevoerd in diverse Brabantse kalksteensoorten, en met zij- en achtergevels in baksteen; zuidzijgevel deels in Doornikse steen, vermoedelijk van de oudere 13de-eeuwse halle.


Stadswoningen naar ontwerp van Pierre François Buyck

Geerwijnstraat 14, Palmstraat 16 (Brugge)
Samenstel van drie diephuizen van respectievelijk drie, twee en drie + vier traveeën en twee bouwlagen onder gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen).


Thema's

Ontwerper van

Bekegem

Bovekerkestraat (Bovekerke)

Burg

Hoefijzerlaan

Klemskerke

Korte Lane

Lane

Sterrestraat

Westkerkestraat

Zedelgem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Buyck [online], https://id.erfgoed.net/personen/568 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.