Persoon

Buyck, René Aimé Vincent

ID
573
URI
https://id.erfgoed.net/personen/573

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bisschoppelijk Paleis

Heilige-Geeststraat 4 (Brugge)
Gebouwenblok ten noorden begrensd door huizen bij hoek Sint-Salvatorskerkhof, ten oosten door Heilige-Geeststraat, ten zuiden door Goezeputstraat en ten westen door de huizenrij in de Kleine Heilige-Geeststraat. Deels ommuurd, renaissancegetint complex bestaande uit hoofdgebouw met 16de-eeuwse kern, met in het verlengde van de noordvleugel aan tuinzijde, een 18de-eeuwse vleugel, telkens onder zadeldak (leien en Vlaamse pannen).


Brouwerswoning Les Trois Rois

Bruggestraat 43 (Menen)
In oorsprong brouwerswoning volgens bouwplan opgetrokken tussen 1890 en 1896 naar ontwerp van R. Buyck en vroeger deel uitmakend van een groot brouwerijcomplex Les Trois Rois, één van de grootste in de regio Zuid-West-Vlaanderen, waarvan de eigenlijke brouwerij afgebroken is. Verfraaiing van het huis in de jaren 1920 door de aanbouw van een Venetiaans salon en een zogenaamd glazen salon.


Gemeente- en bewaar-school

Weststraat 33 (Oudenburg)
Voormalige "Gemeente- en Bewaar-School" van 1880-1881 naar ontwerp van René Buyck (Brugge). In gebruik tot 1930: bouw nieuwe school in Hoogstraat en afbraak van linker poortgebouw voor nieuwe post. Tegelijkertijd wordt de gevel van het gebouw ook aangepast naar ontwerp van Alfons Van Coillie (Roeselare) en J. Deboutte (Elsene).


Gemeentehuis van Oostkamp

Gemeenteplein 1 (Oostkamp)
Gemeentehuis van Oostkamp, gebouwd in 1882 in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar de ontwerpplannen van provinciaal architect René Buyck van 1850-1923. Imposant breed pand van negen traveeën en twee bouwlagen, afgedekt door een leien schilddak. Verankerde, oranje baksteenbouw verfraaid met het gebruik van natuursteen voor de kruisvensters, de hoekblokken en de speklagen.


Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Sint Andriesstraat 2 (Koekelare)
Volgens de literatuur gebouwd in 1882 naar ontwerp van provinciaal architect René Buyck en bestaande uit centraal hoofdvolume met links een hoge muur met deuropening en rechts een lager volume onder zadeldak.


Gemeenteschool voor jongens

Pastoor Verhaegheplein 7-9 (Brugge)
Voormalige gemeenteschool voor jongens, gebouwd in 1881, heden in gebruik als woning. De school, met bijhorende woning voor de onderwijzer, is ontworpen door architect René Buyck (Brugge) en had oorspronkelijk zeven traveeën.


Handelspand met trapgevel

Majoor Woodstraat 2 (Oostkamp)
Vermoedelijk begin 19de-eeuws volume confer reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen van circa 1843. In 1881 wordt de eigenaar van het pand door het gemeentebestuur verplicht de voorgevel van zijn eigendom aan het toenmalige Dorpsplein te wijzigen in de trant en de stijl van het toekomstige gemeentehuis, met name een neorenaissancestijl. Hij wordt daarbij ook verplicht René Buyck als architect te nemen.


Herenhuis

Sint-Annarei 25 (Brugge)
Van 1553 tot 1977 deel uitmakend van de brouwerij "Aigle-Belgica", nu woonhuis. In zijn huidige vorm: imposant herenhuis met dubbelhuisopstand van zeven traveeën en drie bouwlagen onder twee evenwijdig lopende schilddaken. Fasegewijs tot stand gekomen.


Kasteel De Patente

Blankenbergse Steenweg 120 (Brugge)
In 1997 wordt het kasteel ingericht als seniorenresidentie "Belamy" met 25 flats. Restauratie van het kasteel en aanbouwen van een nieuwe vleugel ontworpen door architect Jos Strubbe (Brugge). Voor- en achtergevels: bakstenen gevels van vijf traveeën, rechthoekige vensters met ramen voorzien van een grote roedeverdeling. De benedenvensters zijn beluikt. De centrale monumentale dakkapel met trapgevel en zoldervenster gevat in een samengestelde boognis, dateert van 1890.


Kasteeldomein Gruuthuyse

Gruuthuselaan 1, Kapellestraat 87, Stationsstraat 186, 190, 194-198, 186A, Westdijk 19 (Oostkamp)
Het kasteeldomein Gruuthuyse omvat het eind 19de-eeuwse landhuis in neo-Vlaamse-renaissance-stijl, een poortgebouw, conciërge- en hovenierswoning, koetshuis, stallingen en verspreid ingeplante boswachterswoningen, dreven en een indrukwekkend park in gemengde stijl, deels geometrisch, deels landschappelijk, ontstaan omstreeks 1890 naar ontwerp van de Franse equipe rond H. en A. Duchêne. Park met verdiepte gazonpartijen, spiegelvijver met bijzondere watersculptuur, winterserre, rozenpergola en geschoren elementen, graslanden, solitaire bomen, bomengroepen, boomweide, dreven, lovergang, parkbossen en bijhorende zichtassen.


Kloostergebouw en klassenvleugel

Kaaskerkestraat 100 (Diksmuide)
Voormalig kloostergebouw met rechts aansluitend eenvoudige klassenvleugel uit de jaren 1920 naar ontwerp van architecten René Buyck (Brugge) en Charles Schaessens. Dubbelhuis met rechthoekige muuropeningen in korfboognissen en zijgevels als tuitgevels op schouderstukken met aandaken.


Landhuis van het Brugse Vrije

Burg 11 (Brugge)
Van 1794 tot 1984, gerechtshof; sindsdien locatie van de administratieve stadsdiensten, Toeristische Dienst en sinds 1988 van het Stadsarchief. Sinds 1985 is de zogenaamde "Schepenkamer" opengesteld als Provinciaal Museum "Het Brugse Vrije".


Neoclassicistisch herenhuis van 1869

Adriaan Willaertstraat 7 (Brugge)
Neoclassicistisch herenhuis van 1869 naar ontwerp van architecten R. Buyck (Brugge).


Neogotische gemeenteschool

Pannenstraat 140 (Knokke-Heist)
Gebouw in neogotische stijl van 1899 naar ontwerp van architect René Buyck. Voormalige gemeenteschool (zie inscriptie) nu 'Museum Sincfala'.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Mariastraat (Oudenburg)
De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Oudenburg is een neogotische kruisbasiliek van 1870 naar ontwerp van P. Buyck.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart met kerkhof

Kerkstraat (Damme)
Overgebleven gedeelte van 13de-eeuwse georiënteerde gotische kerk, uitgebreid in de loop van de 13de tot de 16de eeuw en waarvan schip, transept en torenspits afgebroken in 1725-1727. De koorpartij die in de loop van de tweede helft van de dertiende eeuw omgevormd wordt tot hallenkoor is één van de oudste voorbeelden van dit type in Vlaanderen. Gelegen in grotendeels ommuurd terrein ten zuidwesten van het stadscentrum met aanpalend kerkhof met leilindes ten zuiden en kerkplein ten noorden.


Parochiekerk Sint-Amandus met aansluitend kerkhof

Bloemendalestraat 1 (Beernem)
Sobere neogotische kruiskerk, gebouwd vanaf 1901 naar ontwerp van provinciaal architect René Buyck. Recuperatie van enkele elementen van de oudere kerk, onder andere natuurstenen pijlers. De plattegrond ontvouwt een driebeukige georiënteerde hallenkerk, met schip van zes traveeën en een transept van twee traveeën. Aansluitend kerkhof met 19de-eeuwse grafmonumenten in neogotische en neoclassicistische stijl, en centraal op het oude deel van het kerkhof imposante grafkapel van de familie de Vière, opgericht in 1896, vermoedelijk naar ontwerp van de Beernemse aannemer-architect Auguste Bruggeman.


Parochiekerk Sint-Anna met kerkhof

Stenedorpstraat (Oostende)
Naar het oosten georiënteerde laatgotische hallenkerk met huidig uitzicht opklimmend tot 1625, gelegen te midden het ommuurde kerkhof. Rechthoekig gekasseid voorpleintje met twee dubbele rijen linden; rechts voor de kerk een gedenksteen voor de slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog uit de tweede helft van de 20ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Kaaskerkestraat 103 (Diksmuide)
Circa 1897 wordt de voornamelijk 18de-eeuwse kerk naar ontwerp van architect J. Soete-Naert uitgebreid met een breder schip en sacristie. De vooroorlogse kerk was een eenvoudige eenbeukige neogotische kerk met transeptarmen en een achtzijdige vieringtoren. Na de Eerste Wereldoorlog wordt de kerk tussen 1921 en 1928 uitgesproken historiserend heropgebouwd met de toevoeging van een westtoren naar ontwerp van de architecten C. Schaessens (Veurne) en René Buyck. Georiënteerd bedehuis met vooruitgeschoven westtoren onder naaldspits. Eenbeukige neogotische kerk van drie traveeën, aansluitend transept en koor met rechte sluiting. Rij opgaande lindes op de perceelsgrens in het noorden.


Parochiekerk Sint-Blasius met kerkhof

Kerkstraat 1 (Oostkamp)
Georiënteerde kruiskerk in classicistische stijl met bouwfases in de tweede helft van de 18de eeuw en in de 19de eeuw; westpartij van 1878 naar de ontwerpplannen van provinciaal architect René Buyck. Mogelijk nog aanwezigheid van een oudere kern. Bewaarde ommegang ter ere van de Heilige Blasius: twee staties met telkens een knotbeuk. Bakstenen kerkhofmuur aan de oostzijde voorzien van lisenen en ezelsrug. Huidig kerkhof ten noordwesten met waardevolle verticale en liggende grafmonumenten en gietijzeren kruisen. Kerkhofaanleg uit 1938 met 15 thuja's.


Parochiekerk Sint-Eligius met kerkhof

Oudekerkstraat 8 (Oudenburg)
Voormalige Sint-Eligiuskerk, overgebleven gedeelte van een in oorsprong romaanse, georiënteerde en transeptloze basilicale kerk. Apsis, koor, sacristie en middentoren zijn gerestaureerd, terwijl de middenbeuk met overblijfselen van de westgevel en scheiboogarcades zijn geconserveerd als ruïne. Centraal gelegen in een trapeziumvormig kerkhof, ommuurd en aan Oudekerkstraat omzoomd met populierenrij.


Pastorie Sint-Bartholomeusparochie

Kaaskerkestraat 105 (Diksmuide)
Pastorie met achterliggende ommuurde koer.  Dubbelhuis van twee bouwlagen onder zadeldak met links aansluitend lager volume. Na de Eerste Wereldoorlog ten westen van de kerk heropgebouwd naar ontwerp van René Buyck.


Postgebouw

Breidelstraat 3, Markt 5 (Brugge)
Bouwgeschiedenis nauw verbonden met die van het links aanpalend Provinciaal Hof waarmee het een neo-Brugs eenheidsontwerp vormt van de architecten L. Delacenserie (Brugge) en R. Buyck (Brugge) van 1885; in tegenstelling tot het Provinciaal Hof reeds in 1891 voltooid en meteen in gebruik genomen.


Provinciaal Hof

Markt 3 (Brugge)
T-vormig gebouw in neo-Brugse stijl met representatieve westvleugel als dominant, centraal element van de oostelijke Marktzijde; de oostelijke achtervleugel met vergaderfunctie is omgeven door een kleine binnenplaats en tuin aansluitend bij die van de ambtswoning van de gouverneur; in de zuidwestelijke oksel van beide vleugels bevindt zich het deels ingebouwde trappenhuis met de staatsietrap.


Samenstel van eclectische burgerhuizen

Gulden-Vlieslaan 17-18, 17A (Brugge)
Samenstel van twee eclectische enkelhuizen van elk één brede en één smalle travee en drie bouwlagen onder zadeldak, gebouwd volgens spiegelend schema in 1896 naar ontwerp van "RE BUYCK / ARCHITECT / BRUGES".


Sint-Donaaskerk

Sint-Donaaskerkstraat 6 (Brugge)
Parochiekerk in vereenvoudigde neogotische stijl, die oorspronkelijk werd gebouwd circa 1910 maar in 1951 is heropgebouwd. Niet-georiënteerde kerk van de Sint-Donaasparochie. De parochie werd opgericht in 1900. Ten oosten paalt aan de kerk een Engelse militaire begraafplaats. De kerk is gebouwd naar een ontwerp van de Brugse architect René Buyck.


Stadhuis van Damme

Markt 1 (Damme)
Gotisch stadhuis, opgetrokken in 1464-1467 op de plaats en deels op de funderingen van de toendertijd bouwvallige grotere halle van 1241, dit naar ontwerp van de Brusselse bouwmeester Godevaert de Bosschere en zijn zoon Willem. Vrijstaand gebouw ten oosten van de Markt met een gekasseide tuin aan noord- en oostzijde toegankelijk via ijzeren hek tussen vierkante natuurstenen pijlers en muurtjes. Volume van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uitgevoerd in diverse Brabantse kalksteensoorten, en met zij- en achtergevels in baksteen; zuidzijgevel deels in Doornikse steen, vermoedelijk van de oudere 13de-eeuwse halle.


Villa

Sportstraat 49 (Brugge)
De villa gelegen in een ruime, beboomde tuin dateert van 1908 en is ontworpen door architect René Buyck (Brugge).Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Buyck [online], https://id.erfgoed.net/personen/573 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.