Persoon

Buyck, René Aimé Vincent

ID
573
URI
https://id.erfgoed.net/personen/573

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bisschoppelijk Paleis

Heilige-Geeststraat 4 (Brugge)
Gebouwenblok ten noorden begrensd door huizen bij hoek Sint-Salvatorskerkhof, ten oosten door Heilige-Geeststraat, ten zuiden door Goezeputstraat en ten westen door de huizenrij in de Kleine Heilige-Geeststraat. Deels ommuurd, renaissancegetint complex bestaande uit hoofdgebouw met 16de-eeuwse kern, met in het verlengde van de noordvleugel aan tuinzijde, een 18de-eeuwse vleugel, telkens onder zadeldak (leien en Vlaamse pannen).


Brouwerswoning Les Trois Rois

Bruggestraat 43 (Menen)
* Bruggestraat nr. 43. Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten, beschermd als monument bij M.B. van 9 juni 1995. In oorsprong brouwerswoning volgens bouwplan opgetrokken tussen 1890 en 1896 naar ontwerp van R. Buyck (Brugge). Vroeger deel uitmakend van een groot brouwerijcomplex "Les Trois Rois", één van de grootste in de regio Zuid-West-Vlaanderen, waarvan de eigenlijke brouwerij afgeb


Gemeente- en bewaar-school

Weststraat 33 (Oudenburg)
Weststraat nr. 33. Voormalige "Gemeente- en Bewaar-School" van 1880-1881 n.o.v. R. Buyck (Brugge). In gebruik tot 1930: bouw nieuwe school in Hoogstraat en afbraak van linker poortgebouw voor nieuwe post. Tegelijkertijd wordt de gevel van het gebouw ook aangepast n.o.v. A. Van Coillie (Roeselare) en J. Deboutte (Elsene).


Gemeentehuis van Oostkamp

Gemeenteplein 1 (Oostkamp)
Gemeenteplein nr. 1. Gemeentehuis van Oostkamp, gebouwd in 1882 in neo-Vlaamse renaissancestijl naar de ontwerpplannen van provinciaal architect René Buyck (1850-1923). <italic>Historiek</italic>. Vanaf 1870 rijpen ideeën om het toenmalige gemeenteplein aan te leggen en te verfraaien. In het kader van die werken wordt beslist een nieuw gemeentehuis te bouwen. Het oude gemeentehuis stond


Gemeenteschool en onderwijzerswoning

Sint Andriesstraat 2 (Koekelare)
Volgens de literatuur gebouwd in 1882 naar ontwerp van provinciaal architect René Buyck (Brugge, 1850-1923). Bestaande uit centraal hoofdvolume met links een hoge muur met deuropening en rechts een lager volume onder zadeldak.


Gemeenteschool voor jongens

Pastoor Verhaegheplein 7-9 (Brugge)
Voormalige gemeenteschool voor jongens, gebouwd in 1881, heden in gebruik als woning. De school, met bijhorende woning voor de onderwijzer, is ontworpen door architect René Buyck (Brugge) en had oorspronkelijk zeven traveeën.


Handelspand met trapgevel

Majoor Woodstraat 2 (Oostkamp)
Majoor Woodstraat nr. 2/ Gemeenteplein. Thans handelspand met imposante trapgevel, gericht naar het Gemeenteplein en gelegen naast het gemeentehuis (cf. Gemeenteplein nr. 1). De voormalige ingang is omgevormd tot etalage. Vermoedelijk begin 19de-eeuws volume cf. reeds aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (circa 1843). Op dat ogenblik paalt de woning quasi aan de kerkhofmuur. In 1880 komt e


Herenhuis

Sint-Annarei 25 (Brugge)
Van 1553 tot 1977 deel uitmakend van de brouwerij "Aigle-Belgica", nu woonhuis. In zijn huidige vorm: imposant herenhuis met dubbelhuisopstand van zeven traveeën en drie bouwlagen onder twee evenwijdig lopende schilddaken. Fasegewijs tot stand gekomen.


Kasteel De Patente

Blankenbergse Steenweg 120 (Brugge)
In 1997 wordt het kasteel ingericht als seniorenresidentie "Belamy" met 25 flats. Restauratie van het kasteel en aanbouwen van een nieuwe vleugel ontworpen door architect Jos Strubbe (Brugge). Voor- en achtergevels: bakstenen gevels van vijf traveeën, rechthoekige vensters met ramen voorzien van een grote roedeverdeling. De benedenvensters zijn beluikt. De centrale monumentale dakkapel met trapgevel en zoldervenster gevat in een samengestelde boognis, dateert van 1890.


Kasteeldomein Gruuthuse

Stationsstraat 186-190, 196-198 (Oostkamp)
Het kasteeldomein Gruuthuuse omvat het eind 19de-eeuwse landhuis in neo-Vlaamse-renaissancestijl naar ontwerp van architect Buyck, een poortgebouw, conciërge- en hovenierswoning, koetshuis, stallingen en verspreid ingeplante boswachterswoning en een indrukwekkend park in gemengde stijl, deels geometrisch, deels landschappelijk, ontstaan omstreeks 1890 naar ontwerp van de Franse equipe rond H. en A. Duchêne.


Kloostergebouw en klassenvleugel

Kaaskerkestraat 100 (Diksmuide)
Voormalig kloostergebouw met rechts aansluitend eenvoudige klassenvleugel (nummer 102) uit de jaren 1920 naar ontwerp van architecten René Buyck (Brugge) en Charles Schaessens (Veurne). Dubbelhuis met rechthoekige muuropeningen in korfboognissen en zijgevels als tuitgevels op schouderstukken met aandaken.


Landhuis van het Brugse Vrije

Burg 11 (Brugge)
Van 1794 tot 1984, gerechtshof; sindsdien locatie van de administratieve stadsdiensten, Toeristische Dienst en sinds 1988 van het Stadsarchief. Sinds 1985 is de zogenaamde "Schepenkamer" opengesteld als Provinciaal Museum "Het Brugse Vrije".


Neoclassicistisch herenhuis van 1869

Adriaan Willaertstraat 7 (Brugge)
Neoclassicistisch herenhuis van 1869 naar ontwerp van architecten R. Buyck (Brugge).


Neogotische gemeenteschool

Pannenstraat 140 (Knokke-Heist)
Gebouw in neogotische stijl van 1899 naar ontwerp van architect René Buyck. Voormalige gemeenteschool (zie inscriptie) nu 'Museum Sincfala'.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Mariastraat zonder nummer (Oudenburg)
De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Oudenburg is een neogotische kruisbasiliek van 1870 naar ontwerp van P. Buyck.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Kerkstraat zonder nummer (Damme)
Overgebleven gedeelte van 13de-eeuwse georiënteerde vroeggotische kerk (Scheldegotiek), uitgebreid in de loop van de 13de tot de 16de eeuw en waarvan schip, transept en torenspits afgebroken in 1725-1727. De koorpartij die in de loop van de tweede helft van de dertiende eeuw omgevormd wordt tot hallenkoor is één van de oudste voorbeelden van dit type in Vlaanderen. Gelegen in grotendeels ommuurd terrein ten zuidwesten van het stadscentrum met aanpalend kerkhof ten zuiden en kerkplein ten noorden.


Parochiekerk Sint-Anna met kerkhof

Stenedorpstraat zonder nummer (Oostende)
Naar het oosten georiënteerde laatgotische hallenkerk met huidig uitzicht opklimmend tot 1625, gelegen te midden het ommuurde kerkhof. Rechthoekig gekasseid voorpleintje met twee dubbele rijen linden; rechts voor de kerk een gedenksteen voor de slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog uit de tweede helft van de 20ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Kaaskerkestraat 103 (Diksmuide)
Parochiekerk gelegen langs de Kaaskerkestraat te midden van een begraasde kerkomtrek omzoomd met bomen. Toegang vanaf de Kaaskerkestraat via een kerkpad in rode plavuizen en dito kerkpad rondom de kerk.


Parochiekerk Sint-Blasius met kerkhof

Kerkstraat 1 (Oostkamp)
Parochiekerk van Waardamme, toegewijd aan Sint-Blasius. De kerk is beschermd als monument en samen met de nabijgelegen voormalige pastorie (cf. Beekstraat nr. 4) aan het Dorpsplein beschermd als dorpsgezicht, beide bekrachtigd bij K.B. van 01/12/2000. Georiënteerde kruiskerk in classicistische stijl met bouwfases in de tweede helft van de 18de eeuw en in de 19de eeuw;


Parochiekerk Sint-Eligius

Oudekerkstraat 8 (Oudenburg)
Voormalige Sint-Eligiuskerk. Oude kerk en toren zijn beschermd als monument bij K.B. van 25 maart 1938.


Pastorie Sint-Bartholomeusparochie

Kaaskerkestraat 105 (Diksmuide)
Voormalige pastorie met achterliggende ommuurde koer.  Dubbelhuis van twee bouwlagen onder zadeldak met links aansluitend lager volume. Na de Eerste Wereldoorlog ten westen van de kerk heropgebouwd naar ontwerp van René Buyck (Brugge).


Postgebouw

Breidelstraat 3, Markt 5 (Brugge)
Bouwgeschiedenis nauw verbonden met die van het links aanpalend Provinciaal Hof waarmee het een neo-Brugs eenheidsontwerp vormt van de architecten L. Delacenserie (Brugge) en R. Buyck (Brugge) van 1885; in tegenstelling tot het Provinciaal Hof reeds in 1891 voltooid en meteen in gebruik genomen.


Provinciaal Hof

Markt 3 (Brugge)
T-vormig gebouw in neo-Brugse stijl met representatieve westvleugel als dominant, centraal element van de oostelijke Marktzijde; de oostelijke achtervleugel met vergaderfunctie is omgeven door een kleine binnenplaats en tuin aansluitend bij die van de ambtswoning van de gouverneur; in de zuidwestelijke oksel van beide vleugels bevindt zich het deels ingebouwde trappenhuis met de staatsietrap.


Samenstel van eclectische burgerhuizen

Gulden-Vlieslaan 17-18, 17A (Brugge)
Samenstel van twee eclectische enkelhuizen van elk één brede en één smalle travee en drie bouwlagen onder zadeldak, gebouwd volgens spiegelend schema in 1896 naar ontwerp van "RE BUYCK / ARCHITECT / BRUGES".


Sint-Amanduskerk met aansluitend kerkhof

Bloemendalestraat 1 (Beernem)
De parochiekerk, toegewijd aan Sint-Amandus, is gelegen aan het kruispunt van de Rollebaanstraat, de Berenheemstraat, de Bloemendalestraat en de Hoornstraat. Het bijhorend kerkhof is gesitueerd aan de oost- en zuidzijde. De pastorie is gelegen in de Hoornstraat.


Sint-Donaaskerk

Sint-Donaaskerkstraat 6 (Brugge)
Parochiekerk in vereenvoudigde neogotische stijl, die oorspronkelijk werd gebouwd circa 1910 maar in 1951 is heropgebouwd. Niet-georiënteerde kerk van de Sint-Donaasparochie. De parochie werd opgericht in 1900. Ten oosten paalt aan de kerk een Engelse militaire begraafplaats. De kerk is gebouwd naar een ontwerp van de Brugse architect René Buyck.


Stadhuis van Damme

Markt 1 (Damme)
Stadhuis in tertiaire (Brabantse) gotiek, opgetrokken op in 1464-1467 op de plaats van de toendertijd bouwvallige grotere halle van 1241, dit naar ontwerp van de Brusselse bouwmeester Godevaert de Bosschere en zijn zoon Willem.


Villa

Sportstraat 49 (Brugge)
De villa gelegen in een ruime, beboomde tuin dateert van 1908 en is ontworpen door architect René Buyck (Brugge).Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Buyck [online] https://id.erfgoed.net/personen/573 (Geraadpleegd op )