Persoon

Vanhecke, Mark

ID: 5754   URI: https://id.erfgoed.net/personen/5754

Beschrijving


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

't Sermoen en 't Brandijser

Hendrik Conscienceplein 5-7 (Antwerpen)
Twee traditionele diephuizen met trapgevels van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw.


De Groote Robijn

Korte Sint-Annastraat 4, Sint-Jacobsmarkt 43 (Antwerpen)
Gebouwencomplex tussen Sint-Jacobsmarkt, Frans Halsplein en Korte Sint-Annastraat, samengesteld uit de traditionele Van Straelentoren uit het midden van de 16de eeuw, het laatclassicistische herenhuis met een gevelfront uit 1802, het neotraditionele apostolinnenklooster met neogotische kapel uit 1902-1907 en latere schoolgebouwen door Louis De Vooght.


De Waghetol

Oude Waag 6 (Antwerpen)
Voormalig waaggebouw opgericht door de Stad Antwerpen in 1513 (of 1515) en in functie tot 1548, later gildehuis van de Smeden. Gevelrestauratie met een stadstoelag door de architecten Maurice Dieltiëns en Jef Huygh in 1923, in opdracht van de drukker Jozef Buerbaum.


Den Grooten Sot

Sint-Jacobsmarkt 11 (Antwerpen)
Traditionele koopmanswoning waarvan de oorsprong teruggaat tot de 15de eeuw. Dierick de Moeleneer die de panden in 1548 verwierf, voerde in 1549 belangrijke verbouwings- en uitbreidingswerken uit. Restauratie onder leiding van Luc Fornoville en Mark Vanhecke, opgeleverd in 1999.


Het Brantijser

Sint-Jacobsmarkt 13 (Antwerpen)
Traditionele koopmanswoning genaamd "Het Brantijser" die opklimt tot de 16de eeuw, en in 1563 bij het aanpalende “Den Grooten Sot” werd gevoegd. Ingrijpende restauratie onder leiding van Luc Fornoville en Mark Vanhecke opgeleverd in 1999.


Paddenpoelhoeve

Doornstraat 150 (Edegem)
Hoeve uit het eerste kwart van de 18de eeuw. Woonstalhuis, stallen en koetshuis uit de eerste helft van de 20ste eeuw.


Sint-Augustinuskerk

Kammenstraat 73 (Antwerpen)
Voormalige kloosterkerk van de augustijnen-observanten; sedert 1803 hulpkerk van Onze-Lieve-Vrouw, later parochiekerk, tot 1973. Restauratie tot internationaal muziekcentrum AMUZ door het Architectenbureau Vanhecke & Suls, uitgevoerd in 2001-2008.

Opdrachtgever van

De Waghetol

Oude Waag 6 (Antwerpen)
Voormalig waaggebouw opgericht door de Stad Antwerpen in 1513 (of 1515) en in functie tot 1548, later gildehuis van de Smeden. Gevelrestauratie met een stadstoelag door de architecten Maurice Dieltiëns en Jef Huygh in 1923, in opdracht van de drukker Jozef Buerbaum.


Thema's