Persoon

Vermeersch, Luc

ID
5770
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5770

Beschrijving

Zoon van architect Maurice Vermeersch.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Belfort-Hal

Markt 7, Oude Burg 2A-D, 2F, Wollestraat 2 (Brugge)
Oorspronkelijk commercieel en bestuurlijk complex aan de zuidelijke Marktzijde, ingesloten door de Wollestraat ten oosten, de Oude Burg ten zuiden en de Hallestraat ten westen; imposante constructie gemarkeerd door het belfort en voorzien van een ruime binnenplaats. De hallen en het belfort werden als één geheel gebouwd na de brand van 1280. Het complex weerspiegelt het toenmalige belang van Brugge en zijn lakennijverheid, en getuigt tevens van het monumentale en grootschalige karakter van de openbare burgerlijke architectuur in de Middeleeuwen en het omgaan met een dergelijk monument door de eeuwen heen.


Brouwerij-mouterij Léon Schaeverbeke

Wollestraat 37-41, 47 (Brugge)
Voormalige brouwerij-mouterij van Léon Schaeverbeke. Thans "Het Bourgoensche cruyce / Croix de Bourgogne" toegankelijk via de poort van nummer 35. Gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekige binnenkoer uitziend op de Rozenhoedkaai; naar voor springend balkon met ijzeren leuning op zware consoles. Laatst genoemde onderging "Kunstige Herstelling" in 1971 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis

Waalsestraat 38 (Brugge)
Diephuis van drie + vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen) uit 16de-17de eeuw. In 1984, herbouwen van voor- en zijgevel naar ontwerp van architectenbureau L. Vermeersch (Brugge) met enkele aanpassingen.


Burgerhuis

Carmersstraat 56 (Brugge)
Diephuis met dubbelhuisopstand van vier/drie en twee/één traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leipannen), opklimmend tot de 16de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" van 1971-1974 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis

Pottenmakersstraat 7 (Brugge)
Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, uit de 17de eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1982 naar ontwerp van L. Vermeersch (Brugge) onder meer vervangen van de natuurstenen onderdelen, vernieuwen van het houtwerk naar 19de-eeuws model en sanering binnenin.


Burgerhuis 't Groen Huys

Potterierei 31 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 17de-eeuws uitzicht, doch oude kern. Huidig uitzicht resultaat van verschillende aanpassingen.


Burgerhuis De Pelikaan

Mariastraat 10 (Brugge)
Complex van drie panden. Poortgebouw van drie traveeën en twee bouwlagen onder gemansardeerd schilddak (nok parallel aan de straat, leien, twee dakkapellen), van "1703" zie datering op sluitsteen van bovenvensters. "Kunstige Herstelling" van 1972-1974 met betrekking tot herbepleistering en herschildering. Restauratie van 1993 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) waarbij woning wordt afgebroken en enkel gevel en dak blijven behouden, en wordt geschilderd op basis van teruggevonden kleursporen.


Burgerhuis in rococostijl

Eiermarkt 7 (Brugge)
Huis in rococostijl; vier traveeën en twee bouwlagen onder gemansardeerd zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1982 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) onder meer vernieuwen houtwerk naar bestaand model.


Burgerhuis In Slype

Steenstraat 20 (Brugge)
Huis van drie traveeën en begane grond en entresol en één bouwlaag onder zadeldak, met een kern uit de 13de eeuw volgens sporen in zijmuren. Klokgevel in classicerende barokstijl, gedateerd "17 / 16" zie jaartal, in plaats van van een uitkragende houten gevel zie bewaarde balklagen. Wijzigingen en Kunstige Herstelling tijdens de 20ste eeuw.


Burgerhuis met kern van 1640

Steenstraat 29 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), met kern van 1640; gevel vernieuwd: in de loop van de 19de eeuw verbouwd tot schermgevel waarvan het huidige topstuk toen de lagere derde bouwlaag vormde voorzien van de typerende blinde vensters in de uiterste travee.


Burgerwoning in neorenaissancistische stijl

Steenstraat 17 (Brugge)
Neorenaissancistisch breedhuis van zes traveeën - twee brede en vier smalle - en vier bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). "Kunstige Herstelling" van 1910-1911 naar ontwerp van architect Etienne Timmery (Brugge), op vraag van E. Callewaert-Van Damme ter vervanging van 19de-eeuwse lijstgevel. "Kunstige Herstelling" van 1974-1977 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) met betrekking tot begane grond.


Cisterciënzerinnenklooster van Spermalie

Snaggaardstraat 9-11 (Brugge)
Heden Instituut "Spermalie" voor doven en blinden en Hotelschool, ondergebracht in een complex met aan de Snaggaardstraat de hoofdingang met imposante 18de-eeuwse deuromlijsting die via de kloostergang in verbinding staat met twee 17de-eeuwse huizen waar onder andere het verblijf was van de abdis. Dominerende kapel uit 1614-1634 aan de Snaggaardstraat met achterin liggende kloostergang, eveneens opklimmend tot de 17de eeuw.


Classicistisch herenhuis

Kortewinkel 4 (Brugge)
Laatclassicistisch herenhuis op L-vormige plattegrond, van 1846 als verbouwing van twee 17de-eeuwse trapgevels en een gotische accoladeboogpoort in een aanbouw; consoliderende "Kunstige Herstelling" in 1982 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).


Consulaat van Genua en woning van de consul

Vlamingstraat 33 (Brugge)
Hoekpand bij Grauwwerkersstraat teruggaand tot 1399 met bijhorend huis van de consul van Genua gebouwd in 1441.


Den Grooten Boodt en Oud Huis Amsterdam

Spiegelrei 5 (Brugge)
Oorspronkelijk twee panden, thans hotelcomplex met uitgang aan het Genthof "Relais Oud Huis Amsterdam" zie opschrift in fries en uithangbord met smeedijzeren arm naar ontwerp van Y. Parmentier van 1986.


Eclectisch burgerhuis

Wollestraat 9 (Brugge)
Eclectisch enkelhuis van 1890 naar ontwerp van architect L. Govaerts (Brussel) in plaats van 19de-eeuwse lijstgevel met oude kern. In 1995 "Kunstige Herstelling" van erker naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).


Eclectisch winkelhuis

Steenstraat 13 (Brugge)
Monumentaal eclectisch winkelhuis van één brede travee links + drie traveeën, een hoge begane grond + entresol en twee bovenverdiepingen, resultaat van de "Kunstige Herstelling" in plaats van twee trapgevels van 1911-1914, zie jaarcartouches met inscriptie "MCMXI"; naar ontwerp van architect E. Timmery (Brugge). Latere wijzigingen aan de begane grond onder meer in 1932. "Kunstige Herstelling" van 1974-1977 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge): vormelijke aanpassing van begane grond.


Eenheidsbebouwing

Gotje 9, 13 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van woningen van telkens twee traveeën en één bouwlaag onder mansardedak (Vlaamse pannen); grondig aangepaste klimmende dakvensters, uit de 18de eeuw met latere aanpassingen.


Gildehuis De Drie Meunycken

Steenstraat 19 (Brugge)
Voormalig ambachtshuis van de bakkers zie uithangbord. Diephuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Laatrenaissancistische krulgevel gedateerd "15 / 60".


Herenhuis De Oude Steen

Wollestraat 29, 29A-E (Brugge)
Historische stadswoning “De Oude Steen”, archivalisch gedocumenteerd vanaf de 14de eeuw maar met delen die opklimmen tot het einde van de 12de eeuw. Breed diephuis met afgeknot zadeldak, drie bouwlagen hoog en volledig onderkelderd. Verbouwd in 1994-1995 naar ontwerp van architect Luc Vermeersch.


Hoekhuis

Sint-Gilliskerkstraat 19 (Brugge)
Hoekpand van drie en drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. 17de-eeuws huis is verbouwd in de 19de eeuw: verhogen met bouwlaag, voorgevel krijgt een topgevel met vlechtingen die links de vorm van het deels geknikt zadeldak overneemt. Oorspronkelijk bestond het pand uit twee woningen met vier muuropeningen op de begane grond van beide gevels; tijdens consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1986 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).


Hoekhuis Steylaers of De Rode Steen

Genthof 2, Jan van Eyckplein 8 (Brugge)
Hoekpand met dubbelhuisopstand van drie en drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Oude 13de-eeuwse kern, zie dakgebinte waarvan hergebruikte balken dendrochronologisch gedateerd in 1225-1240 en metselwerkfragmenten in de zijgevels. Het huidig uitzicht combineert een gevel uit de eerste helft van de 16de eeuw met laatclassicistische deurpartij en neogotische elementen, die dateren van een Kunstige Herstelling in 1877 naar ontwerp van architect L. Delacenserie. Verankerde bakstenen lijstgevel met verhoogde begane grond gemarkeerd door Brugse travee, met typerend gebruik van zandsteen. Op de hoek, beeldnis met Madonna met Kind. Zijgevel aan de kant Spiegelrei met puntgevel. Classicistische verankerde bakstenen aanbouw uit de 18de eeuw; vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Hoeve Cortvriendt

Oliebaan 4 (Brugge)
Nu gebruikt als restaurant van de hotelschool Spermalie. Samenstel van drie breedhuizen. Van links naar rechts boerenhuis van twee traveeën en een bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de tot 17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van restauraties in 1972 en 1976 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge), waarbij het gedichte rechter venster werd hersteld en het klimmend dakvenster gerestaureerd.


Hoeve Hemelrijck

Snaggaardstraat 21 (Brugge)
Geheel bestaande uit twee aaneengesloten bakstenen diephuizen van twee bouwlagen en een hierop aansluitende muur met steurberen en korfboogpoort voorzien van afgeschuinde dagkanten. Later verhoogd aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen de achtergevel en kleine aanbouw tegen de zijgevel. Tegen de rechter buitenmuur van het rechter pand is een stalletje onder lessenaarsdak aangebouwd. Samenstel van twee diephuizen van respectievelijk één en twee/ één travee en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de-17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van restauratie in 1990 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).


Huis De Drie Coninghen

Steenstraat 11 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Jaartal "17 / 71" verwijst vorig geveluitzicht met name puntgevel. Consoliderende restauratie van 1943 naar ontwerp van architect F. Vervalcke (Knokke) met betrekking tot bovenverdieping; "Kunstige Herstelling" van 1974-1977 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge): historiserende reconstructie van begane grond naar ontwerptekening van 1886.


Huis de la Torre

Spaanse Loskaai 1, Spanjaardstraat 16 (Brugge)
Het Huis de la Torre, maakt deel uit van het voormalige natiehuis van Castilië en Leon. Diephuis met een 13de-eeuwse kern, zie dakspant, van vier traveeën, souterrain en drie bouwlagen onder een zadeldak, achter een hoge gekanteelde schermgevel van circa 1500 met verankerd, zandstenen parement met Brugse travee van type I. Rechts, renaissancepoort in Euvillesteen uit midden 16de eeuw, die oorspronkelijk links van de natuurstenen schermgevel gebouwd was als hoofdinkom van het Huis de la Torre.


Huis De Wildeman

Westmeers 10 (Brugge)
Samenstel van twee diephuizen, dubbelhuis van samen vijf/vier + drie/één traveeën en twee bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde bakstenen 17de-eeuwse trapgevels (8 treden + topstuk), in 1897 ingrijpend gerestaureerd. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1986 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge)


Huis De Witte Poorte

Jan van Eyckplein 6 (Brugge)
Huis De Witte Poorte, bestaande uit voorhuis, binnenplaats en achterhuis. Huidig uitzicht van 1922 naar ontwerp van architect Albrecht Seys. Voorhuis met een verankerde bakstenen trapgevel in neo-Brugse stijl op arduinen plint. Monumentaal achterhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met aanbouw van drie traveeën op L-vormige plattegrond, met oude kern uit vermoedelijk het vierde kwart van de 13de eeuw.


Huis Den Bonten Hont

Oost-Gistelhof 2 (Brugge)
Complex van twee laatgotische verankerde bakstenen puntgevels van zes + vier traveeën en twee bouwlagen onder gelijklopende zadeldaken uit de 16de eeuw, mogelijk met oudere kern.


Huis Duitse Natie

Oosterlingenplein 4, 4A (Brugge)
Voormalig natiehuis van de Oosterlingen, oorspronkelijk groter, thans opgesplitst in Krom Genthof nummer 1 en Oosterlingenplein nummer 4. Afgebeeld als één van de zeven wonderen van Brugge, op het schilderij toegeschreven aan P. Claeissens de Oude.


Huize Minnewater en conciërgewoning

Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 1-2, 1A (Brugge)
Huize Minnewater, in 1978 wordt beslist de kliniek in te richten als rust- en verzorgingstehuis voor bejaarden, voorheen zogenaamd "Minnewaterkliniek". Ruim neogotisch complex van 1885-1892 naar ontwerp van architect L. Delacenserie (Brugge) dat zich over de hele straatlengte uitstrekt.


Koninklijke hoofdgilde van Sint-Sebastiaan en omgeving

Carmersstraat 174 (Brugge)
Gebouwencomplex ten noorden begrensd door de Carmersstraat, ten oosten door de Kazernevest, ten zuiden door de Rolweg en ten westen door het buurpand nummer 176. Rij van gekandelaarde en geknotte lindes binnen de ommuring. Opgenomen in een beschermd landschap.


Laatgotische stadswoning

Genthof 1-3 (Brugge)
Laatgotisch dubbelhuis van circa 1550; vijf traveeën, souterrain en drie naar boven toe verlagende bouwlagen onder afgewolfd zadeldak. In 1976 vond een historiserende restauratie plaats naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge). Verankerde bakstenen schermgevel afgelijnd door kantelen.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Mariastraat (Brugge)
Georiënteerde, gotische kerk, waarvan het driebeukige schip in Scheldegotiek opklimt tot de eerste helft van de 13de eeuw. Het koor en de toren werden later in de 13de eeuw aangevat; in de 14de en 15de eeuw wordt de kerk verder vergroot. De huidige plattegrond ontvouwt: een vijfbeukig basilicaal schip van vijf traveeën, centraal westportaal geflankeerd door twee ronde traptorentjes, uitspringende noordelijke zijbeuk. Het pseudo-transept vormt een bredere, zesde travee met aan de noordkant de vierkante toren en het Paradijsportaal, ten oosten de Heilige Kruiskapel. Het vijf traveeën tellende driebeukige koor heeft vijf straalkapellen en een driezijdige apsis; ten noorden ingebouwde zijkapellen en bidtribune van Gruuthuse, ten zuiden sacristie, Lanchals- en Van Overtveltkapel.


Parochiekerk Sint-Eligius met kerkhof

Kerkeweg 1 (Jabbeke)
De Sint-Eligiuskerk is de parochiekerk van Snellegem en bestaat uit een combinatie van een romaanse en een neogotische kerk. De neogotische basilicale kerk werd in 1892-1893 gebouwd naast de 12de-eeuwse romaanse kerk, wat een heel ongewone optie was in de 19de eeuw. Het kerkhof is rondom beplant met een rij gekandelaarde leilindes.


Samenstel van stadswoningen

Potterierei 61-62 (Brugge)
Verankerde bakstenen lijstgevel doorbroken door een bijna gevelbrede traptop (4 treden + topstuk).


Samenstel van stadswoningen

Spanjaardstraat (Brugge)
Samenstel van twee diephuizen van zes + vijf/zes traveeën en respectievelijk drie en twee bouwlagen onder twee gelijklopende zadeldaken (Vlaamse pannen).


Sint-Janshospitaal - Ziekenzalen van 1856-1864

Mariastraat 38 (Brugge)
Hospitaalcomplex in neoclassicistische stijl met ziekenzalen van 1856-1864, naar ontwerp van architect I. Alleweireldt. Symmetrische aanleg rondom een rechthoekige binnentuin afgeboord door vier vleugels waarop aan noord- en zuidzijden telkens vier haakse ziekenzalen zijn geënt en afgescheiden door kleine binnenplaatsen; oostvleugel gemarkeerd door centraal paviljoen met de hoofdingang; in de westvleugel vormde het operatieblok zowat zijn tegenhanger. Baksteenbouw van twee bouwlagen, gekenmerkt door een strakke architectuur gericht op utilitair gebruik. Aan zuidzijde bevindt zich het bronzen beeld Pax, oorspronkelijk als grafmonument bedoeld, van 1924 naar ontwerp van beeldhouwer O. Rotsaert en gegoten in 1947.


Sint-Salvatorskathedraal

Sint-Salvatorskerkhof (Brugge)
Georiënteerde, gotische kerk, met voorheen ten noorden het voormalige kerkhof, afgeschaft in 1784 en als tuin aangelegd. De plattegrond van de kerk ontvouwt: een uitgebouwde rechthoekige westtoren met ronde traptoren in zuidoostelijke oksel uit tweede helft van de 14de eeuw, driebeukig, basilicaal schip van vier traveeën uit tweede helft van de 14de eeuw met zijkapel, transept van één travee, ruime koorpartij uit vierde kwart van de 13de eeuw – tweede helft van de 14de eeuw met hoofdkoor van drie traveeën met vijfzijdige sluiting, kooromgang met vijf vijfzijdige kranskapellen uit tweede helft van de 15de eeuw – 16de eeuw en ten noorden en ten zuiden ingebouwde zijkapellen uit tweede helft van de 14de eeuw en ten zuiden sacristie uit tweede helft van de 15de eeuw-16de eeuw. Ten zuiden van de kerk kapittelgebouwen en museum, opgericht circa 1912-1914 naar ontwerp van A. Duclos in samenwerking met architecten J. Viérin en A. De Pauw.


Stadswoning

Potterierei 41 (Brugge)
Lager diephuis van oorspronkelijk twee, nu drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw.


Stadswoning

Ganzenstraat 57 (Brugge)
Huis van drie + drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Historiserende "Kunstige Herstelling" van oorspronkelijke 16de-17de-eeuwse gevel in 1977-1978 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) waarbij de voorgevel wordt gereconstrueerd. Verankerde bakstenen tuitgevel met schouderstukken.


Stadswoning

Molenmeers 64 (Brugge)
Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 19de-eeuws uitzicht, doch oude kern, zie achtergevel en fundatiesteen met opschrift: "DIT HUUS IS GODT BEQUAME. IN COMTOR IN SIN NAME. 1613". Verbouwd in de loop van 19de-20ste eeuw. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige herstelling" in 1998-1999 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).


Stadswoning

Kruitenbergstraat 2 (Brugge)
Samenstel van twee parallel gelegen vleugels. Dubbelhuis van zes + vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, uit de 17de eeuw. In 1925, toevoegen en verhogen van lagere aanbouw links tot huidige toestand. In 1937, verbouwen van de twee zijpuntgevels tot trapgevels en toevoegen van de rondbogige zoldervensters. "Kunstige Herstelling" van 1973 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).


Stadswoning

Meestraat 6, Steenhouwersdijk 6 (Brugge)
Oorspronkelijk één pand bestaande uit een hoofd- en bijhuis, opgetrokken in twee fazen in de loop van de 13de eeuw, zie baksteenformaat. In de loop van de 17de eeuw geplitst in twee huizen met name Meestraat nummer 4 en Meestraat nummer 2 - Steenhouwersdijk nummer 6, afleesbaar uit de verschillende kelderoverwelvingen en zie Poppkaart (1856). Circa 1900, verdeeld in huidige drie woningen. "Kunstige Herstelling" van 1997 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge): opdelen van Steenhouwersdijk nummer 6 in twee appartementen. "Kunstige Herstelling" van 1999-2001 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) onder meer openen van blinde vensters, aanbrengen van afgeronde dakkapellen en consoliderende restauratie van gevels en bedaking.


Stadswoning

Loppemstraat 13 (Brugge)
Breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit 16de-17de eeuw. "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) met betrekking tot de gevel.


Stadswoning

Annuntiatenstraat 40 (Brugge)
Huis van drie en twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. In 1874 één geheel met Sint-Gillisdorpstraat nummer 40, ingang aldaar via een barokpoortje. Na 1874 verplaatsen van de deur naar Annuntiatenstraat vermoedelijk met hergebruik van de omlijsting. In 1992, consoliderende restauratie van de 17de-eeuwse gevels naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).


Stadswoning

Langestraat 94 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën + onregelmatige travee-indeling en drie bouwlagen onder mansardedak (Vlaamse pannen). 19de-eeuws uitzicht, doch oude 18de-eeuwse kern, zie daktype. Huidige uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1975 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).


Stadswoning

Verbrand Nieuwland 5 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken in 1989 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).


Stadswoning

Spiegelrei 5 (Brugge)
Vier traveeën en twee bouwlagen onder aan rechterzijde afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen).


Stadswoning Hier was 't Groenhuys

Wollestraat 21 (Brugge)
Verankerde bakstenen trapgevel (9 trappen + topstuk) met gebruik van zandsteen voor kruis- en bolkozijnen, speklagen ter hoogte van de onder-, tussen- en bovendorpels en ornamenten als mascaron, cartouches en jaartal.


Stadswoning In den Stuer

Cordoeaniersstraat 5 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; merkwaardige, laat-gotische gevel gedateerd "1518", zie gevelsteen met vis.


Stadswoning in neoclassicistische stijl

Vlamingstraat 4-8 (Brugge)
Classicistisch huis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (Vlaamse pannen). 18de-eeuws uitzicht. Wijzigen van onderbouw ingezet in 1838.


Stadswoning met achterhuis

Sint-Niklaasstraat 1A-B (Brugge)
Voorhuis uit de 17de eeuw gescheiden van achterhuis uit het eerste kwart van de 18de eeuw door een binnenkoer.


Stadswoning met lijstgevel

Wulfhagestraat 7-9 (Brugge)
Huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Verankerde bakstenen lijstgevel uit de 18de eeuw met dakkapel onder driehoekig fronton. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1979 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge): samenvoegen van twee panden.


Stadswoning uit 1683

Steenstraat 78 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Trapgevel gedateerd "16 / 83", in plaats van een houten gevel. "Kunstige herstelling" van 1922-1925 naar ontwerp van architect M. Fétu (Gent) onder meer decaperen en inbrengen van witstenen elementen.


Stadswoning van 1673

Sint-Jansplein 8 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel gedateerd "16 / 73", doch oudere kern en latere aanpassingen onder meer in 1930 toevoegen van verankerde leeuw op topstuk. "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge) van 1986-1987. Verankerde bakstenen, roodbeschilderde trapgevel (rechts 7 en links 5 treden + topstuk).


Stadswoning van 1716

Genthof 15 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; vormt thans één geheel met de nieuwbouw rechts van 1988. Klokgevel met cartouches "ANNO / 1716".


Stadswoningen met tuitgevels

Wulfhagestraat 12-14 (Brugge)
Twee diephuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Verankerde bakstenen tuitgevels afgelijnd met vlechtingen en schouderstukken, uit de 17de eeuw. Restauratie in 1973-1974 naar ontwerp van architect L. Vermeersch.


Twee stadswoningen

Kleine Nieuwstraat 45, Langerei 33 (Brugge)
Twee achter elkaar liggende diephuizen van zeven/zes + drie traveeën, 16de-eeuwse kern met gevel van 1667 ter vervanging van een houten gevel. "Kunstige Herstelling" van 1983 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge), onder meer terugbrengen van begane grond naar oorspronkelijke situatie in plaats van winkelpui van 1938, verder consoliderende restauratie.


Woning Den Arent

Steenstraat 15 (Brugge)
Gevelsteen met tweekoppige arend. Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Trapgevel gedateerd "Anno / 1626", zie cartouche. "Kunstige Herstelling" van 1974-1977 naar ontwerp van architect L. Vermeersch.


Thema's

Ontwerper van

Annuntiatenstraat

Artoisstraat

Burg

Kleine Sint-Amandsstraat

Korte Zilverstraat

Kuipersstraat

Meestraat (Magdalenakwartier)

Oude Burg

Sint-Niklaasstraat

Steenstraat

Verversdijk


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vermeersch [online], https://id.erfgoed.net/personen/5770 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.