Persoon

Vermeersch, Maurice M.

ID: 5772   URI: https://id.erfgoed.net/personen/5772

Beschrijving

Maurice M. Vermeersch werd in 1939 officieel erkend als architect.

Bronnen

  • S.N. 1967: orde van architecten. inschrijvingen, einde 1967, op de tabellen van de raden van de orde, Brussel, 212.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw uit de jaren 1930

Houthulststraat 2 (Brugge)
Appartementsgebouw uit de jaren 1930 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Beeldbepalend ensemble

't Zand 31 (Brugge)
Beeldbepalend pand met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen onder afgeknot zadeldak gebouwd in de loop van de 19de eeuw als pand van vier traveeën.


Belfort-Hal

Markt 7, Oude Burg 2A-D, 2F, Wollestraat 2 (Brugge)
Oorspronkelijk commercieel en bestuurlijk complex aan de zuidelijke Marktzijde, ingesloten door de Wollestraat ten oosten, de Oude Burg ten zuiden en de Hallestraat ten westen. Het weerspiegelt het toenmalige belang van Brugge en zijn lakennijverheid, en getuigt tevens van het monumentale en grootschalige karakter van de openbare burgerlijke architectuur in de Middeleeuwen en het omgaan met een dergelijk monument door de eeuwen heen.


Blikdrukkerij en lakkerij De Clerck

Bilkske 68-70, Ganzenstraat 105, 109-113, Kazernevest 37-38, 40-41, 49 (Brugge)
Van 1929 tot 1993 blikdrukkerij en lakkerij De Clerck. Heden een "woonfabriek" met vijf woongelegenheden en een orthodentistenpraktijk. Het ensemble van fabrieksgebouw met twee bijhorende woonhuizen van 1928, gelegen tussen het Bilkske, de Kazernevest en de Ganzenstraat naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge), is fasegewijs tot stand gekomen.


Burgerhuis

Molenmeers 34-36 (Brugge)
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). 16de-eeuws pand met behouden, weliswaar bepleisterde balklagen en dakconstructie bestaande uit vijf dubbele schaargebinten. "Kunstige Herstelling" in 1932 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge) op basis van sporen. Huidige ordonnantie van de begane grond resultaat van de verbouwing van de 19de-eeuwse deur en vensters.


Burgerhuis

Leopold I-laan 133 (Brugge)
Huis in oranje baksteen van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Horizontalisme door breed venster en deur op de begane grond, weinig geprononceerde maar bijna gevelbrede erkeruitbouw op de verdieping.


Burgerhuis

Koningin Elisabethlaan 65 (Brugge)
Bel-etagewoning van 1927 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis

Molenmeers 36 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1932 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis

Komvest 5 (Brugge)
Burgerhuis van circa 1927, eclectische gevel met geveltop voorzien van natuurstenen band- en rolwerk.


Burgerhuis De Meeuw

Keizer Karelstraat 65 (Brugge)
Bel-etagewoning van 1926 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Keldergarage geïntegreerd in driezijdige erker overgaand in puntgevel.


Burgerhuis in eclectische stijl

Koningin Elisabethlaan 57 (Brugge)
Eclectische tuitgevel van 1930 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis in neoclassicistische stijl uit 1933

Torhoutse Steenweg 92 (Brugge)
Torhoutse Steenweg nr. 92. Neoclassicistisch woonhuis van 1933 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge) cf. gevelsteen en bouwvergunning. Gele baksteenbouw gecombineerd met bepleisterde delen o.m. begane grond met imitatievoegen, twee bouwlagen hoge erker geflankeerd door pilasters van de kolossale orde met ionische kapitelen waarboven fries. Bewaard sierlijk schrijnwerk.


Burgerhuis naar ontwerp van Maurice Vermeersch

Gouden-Boomstraat 45 (Brugge)
Woning van 1936 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Bakstenen gevel in combinatie met arduin.


Burgerhuis naar ontwerp van Maurice Vermeersch

Karel de Stoutelaan 31 (Brugge)
Woonhuis van 1932 met art-deco-getinte gevel, naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis uit 1928

Koningin Elisabethlaan 67 (Brugge)
Woonhuis van 1928 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Eclectische bakstenen puntgevel in combinatie met bepleisterde elementen.


Burgerhuis uit het interbellum

Baron Ruzettelaan 51 (Brugge)
Burgerhuis inscriptie in de plint gebouwd door architect Maurice Vermeersch. Bovenbouw met typerende erkeruitbouw, bepleisterd en bovenaan afgewerkt met sierlijke, smeedijzeren balkonleuning.


Burgerhuis van 1927

Koningin Elisabethlaan 35 (Brugge)
Hoekpand van 1927 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis van 1927

Komvest 7 (Brugge)
Bel-etagewoning van 1927 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Eclectische gevel met in- en uitgezwenkte top verlevendigd met natuurstenen rol- en bandwerk.


Burgerhuis van 1927

Komvest 29 (Brugge)
Voormalig café, nu woonhuis opgedeeld in appartementen. Burgerhuis van 1927 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis van 1928

Koningin Elisabethlaan 41 (Brugge)
Bel-etagewoning van 1928 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis van 1928

Koningin Elisabethlaan 77 (Brugge)
Burgerhuis met eclectische tuitgevel, van 1928 en ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis van 1929

Damse Vaart-Zuid 17 (Brugge)
Damse Vaart-Zuid nr. 17. Burgerhuis van 1929 ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge). Historiserende tuitgevel met art-deco-inslag, op de verdieping een dominerende erker met cementbepleistering. Verzorgd schrijnwerk, gebruik van smeedijzer voor beglaasde deur en balkon boven de erker. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 1039/0558, 1929.


Burgerhuis van 1932

Werfstraat 52-54 (Brugge)
Burgerhuis met garage van 1932 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Gebruik van traditionele elementen zoals topgevel en muuropeningen op de begane grond.


Burgerhuis van 1932

Marcus Laurinstraat 68 (Brugge)
Marcus Laurinstraat nr. 68. Burgerhuis van 1932 naar een ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). De bruinbakstenen gevel wordt horizontaal geaccentueerd door bepleisterde en witbeschilderde lateien en verticaal door drielichtvensters, op de begane grond en verdieping, met doorlopende monelen. Invloed van het art deco in het smeedijzeren balkon en afwerking van de licht uitspring


Burgerhuis van 1933

Keizer Karelstraat 85 (Brugge)
Woning van 1933 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis van 1935

Gerard Davidstraat 23 (Brugge)
Burgerhuis van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge), in de trant van de nieuwe-zakelijkheidstijl.


Burgerhuis van 1939

Gouden-Boomstraat 47 (Brugge)
Bel-etagewoning van 1939 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuizen van 1927

Komvest 27, 31 (Brugge)
Burgerhuizen van 1927 met neorococo-elementen met gelijkaardige eclectische gevels. Ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Consulaat van Genua en woning van de consul

Vlamingstraat 33 (Brugge)
Hoekpand bij Grauwwerkersstraat teruggaand tot 1399 met bijhorend huis van de consul van Genua gebouwd in 1441.


Eclectische stadswoning van 1930

Kardinaal Mercierstraat 58 (Brugge)
Eclectisch woonhuis van 1930 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Eenheidsbebouwing

Dudzeelse Steenweg 35-57 (Brugge)
Dudzeelse Steenweg nrs. 35-57. Eenheidsbebouwing van 1935 bestaande uit half vrijstaande en/of rijwoningen ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge). Lage huizen onder mansardedak geïnspireerd op de tuinwijkgedachte uit het interbellum. Sommige met gedeeltelijk vooruitspringende gevel, afgewerkt met topgevel, onder geknikt zadeldak. Karakteristieke, grotendeels bewaarde, vertica


Eenheidsbebouwing van vier interbellumwoningen

Vredestraat 39-45 (Brugge)
Vredestraat nrs. 39-45. Eenheidsbebouwing van vier huizen ontworpen in 1932 door architect Maurice Vermeersch (Brugge). De gevels in oranje baksteen zijn in spiegelbeeld gebouwd. De gekoppelde deuren worden geaccentueerd door bepleisterde en witbeschilderde, zware omlijstingen. Bewaard schrijnwerk met karakteristieke verticale roeden, deuren met art-decoklinken. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouw


Gelijkaardige stadswoningen

Jeruzalemstraat 24-26 (Brugge)
Twee soortgelijke breedhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 17de-eeuwse panden met bewaarde balklagen doch met diverse wijzigingen.


Godshuis Spanoghe

Katelijnestraat 8, Stoofstraat 8-10 (Brugge)
Gesticht en gebouwd in 1680 door Francesca Spanooghe als godshuis voor vrouwen. In 1939 zijn nummers 8-10 herbouwd naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). In 1965, aanbrengen van de ingangen aan kant van de Stoofstraat. In 1986, consoliderende restauratie naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge).


Halfvrijstaande villa

Zeebruggelaan 67 (Brugge)
Zeebruggelaan nr. 67. Halfvrijstaande, monumentale villa van 1940 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Bruine baksteenbouw op onregelmatige plattegrond. Uitstekende dakranden en verschillende erkeruitbouwen, aan de zijgevel afgewerkt met terras en bewaarde buisleuning, zorgen voor dieptewerking. Brede inkompartij met fraaie rondbogige vleugeldeur. STADSARCHIEF BRUGGE,


Herenhuis

Gouden-Handstraat 9, 9A (Brugge)
Zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Mogelijk oudere kern, zie twee gevelstenen met opschrift "a° XV LXVII" en "1568". In 1949 verbouwen en grondig vernieuwen van de gevel naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).


Herenhuis

Ezelstraat 22 (Brugge)
Breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (nok evenwijdig met de straat; Vlaamse pannen), met oudere kern, en rechts latere aanbouw van één travee en drie bouwlagen onder een plat dak.


Herenhuis

Katelijnestraat 82-84 (Brugge)
Breedhuis van zes/zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), op L-vormige plattegrond. In oorsprong links diephuis, mogelijk uit de tweede helft van de 14de eeuw, zie sporenkap en baksteenformaat. Later samengevoegd met breedhuis rechts. Heden gedateerd "1647" doch grondig hersteld in 1901. "Kunstige Herstelling" van 1957-1959 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).


Herenhuis

Sint-Jansplein 5-7 (Brugge)
Gebouwencomplex dat zich op L-vormige plattegrond, rond een binnenplaats uitstrekt tot aan het smalle Ieperstraatje. Hoofdvleugel: dubbelhuis van dertien + zes traveeën en twee bouwlagen onder gemansardeerd schilddak (mechanische pannen) met gevel uit het eerste kwart van de 19de eeuw doch oudere kern.


Herenhuis uit 1941

Torhoutse Steenweg 58 (Brugge)
Torhoutse Steenweg nr. 58. Imposant woonhuis met garage in historiserende stijl van 1941 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Neo-Brugse bakstenen lijst- en trapgevel met sierankers. Traditioneel gebruik van natuursteen voor de neo-17de-eeuwse elementen zoals o.m. de ornamentiek, de muuropeningen en de kozijnconstructies. Deur in neobarokke geblokte omlijsting met geï


Hoekhuis met de Venetiëstraat

Venetiëstraat 2 (Brugge)
Kapitein Fryattstraat nrs. 30-32. Modernistisch getint hoekpand op de hoek met de Venetiëstraat, gebouwd in 1929 naar een ontwerp van de Brugse architect Maurice Vermeersch. Bruine baksteenbouw van twee bouwlagen onder plat dak met afgeschuinde hoektravee. Verticale ritmering door vooruitspringende penanten, die op het bouwplan voorzien waren om boven de gevel door te lopen; heden is de ge


Hoekhuis met trapgevels

Heilige-Geeststraat 1 (Brugge)
Samenstel van twee diephuizen van vijf traveeën en twee bouwlagen en een breedhuis op L-vormige plattegrond met binnenplaats, tevens toegankelijk via het Sint-Salvatorskerkhof, onder zadeldaken (Vlaamse pannen) uit de 17de eeuw.


Hoekhuis Steylaers of De Rode Steen

Genthof 2, Jan van Eyckplein 8 (Brugge)
Hoekpand met dubbelhuisopstand van drie traveeën + drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan het plein). Oude 13de-eeuwse kern, zie dakgebinte en metselwerkfragmenten in de zijgevels onder meer waterlijsten van Doornikse kalksteen en kant Genthof gedicht rondboogvenster. Huidig uitzicht combineert gevel uit de eerste helft van de 16de eeuw met laatclassicistische deurpartij en neogotische elementen.


Hotel Vander Plancke

Nieuwstraat 2 (Brugge)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit het tweede-derde kwart van de 18de eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1957-1959 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge) waarbij enkel de gevel is bewaard.


Huis Craenenburg

Markt 16 (Brugge)
Diephuis van vijf + vijf traveeën en naar boven toe verlagende bouwlagen onder zadeldak. Oorspronkelijke houten gevel vervangen door lijstgevel van 1822. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1956 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge), doch bewaarde oude kern.


Huis De Witte Poorte

Jan van Eyckplein 6 (Brugge)
Bestaande uit voorhuis, binnenplaats en achterhuis. Huidig uitzicht van 1922 naar ontwerp van architect Albrecht Seys (Brugge), geïnspireerd op nummer 7.


Huis In de Gouden Hesp

Genthof 8 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), met oude kern uit de 17de eeuw.


Interbellumwoning

Guido Gezellelaan 22 (Brugge)
Art-decogetint diephuis met enkelhuisopstand van twee/één traveeën en vier bouwlagen, van 1937 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Lijstgevel van rode baksteen, op de begane grond in combinatie met zwart geglazuurde tegels voor de halfronde muurdammen.


Interbellumwoning

Torhoutse Steenweg 98 (Brugge)
Torhoutse Steenweg nr. 98. Voormalige interbellumwoning, thans gebruikt als winkel. Volgens bouwvergunning van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge), op de begane grond oorspronkelijk voorzien van een garage en het dak doorbroken door dakvenster, thans bijna gevelbreed uitgewerkt. Roodbakstenen lijstgevel boven een arduinen plint. Bijna gevelbreed uitgewerkt balkon


Interbellumwoning

Torhoutse Steenweg 19 (Brugge)
Torhoutse Steenweg nr. 19. Woonhuis oorspronkelijk gebouwd samen met garage in 1936 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Lijstgevel met oranjebakstenen parement boven een arduinen plint. Strakke geleding door middel van bijna gevelbrede halfrond uitgewerkte balkons. Bewaard schrijnwerk. Brede kroonlijst. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 7/1936.


Interbellumwoning van 1935

Diksmuidse Heerweg 29 (Brugge)
Diksmuidse Heerweg nr. 29. Woonhuis van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Oranjebaksteenbouw met typerende interbellumelementen cf. bepleisterde lateien, geometrisch siermotief en erkeruitbouw overgaand in een lantaarnvormige dakkapel. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 97/1935.


Interbellumwoning van 1937

Torhoutse Steenweg 52 (Brugge)
Torhoutse Steenweg nr. 52. Interbellumwoning van 1937 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge) cf. inscriptie in de arduinen plint. Elementen die verwijzen naar de pakketbotenstijl. Bruin bakstenen lijstgevel boven een begane grond met zwart geglazuurde tegels. Strak opgebouwde bovenbouw met bijna gevelbrede balkons. Links telkens voorzien van een achthoekig venster in ardu


Kantoorgebouw van de ijzer- en bronsgieterij Sint-Eloy

Damse Vaart-Zuid 42 (Brugge)
Damse Vaart-Zuid nr. 42. Voormalig kantoorgebouw van de ijzer- en bronsgieterij "St.-Eloy" van M. Van Den Bilcke, gebouwd in 1935 n.o.v. architect Maurice Vermeersch (Brugge). Heden in gebruik door liefdadigheidsorganisatie Sue Ryder. Laag gebouw met bewaard schrijnwerk. Het oorspronkelijke opschrift van de bronsgieterij is verdwenen. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 1043/0849, 1


Kasteel Hontzocht

Reigerlostraat 6 (Beernem)
Kasteel gebouwd in 1938 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge) in opdracht van baron Paul de Giey-Parmentier. Naar verluidt is dit een kopie van het afgebrande kasteel Hontzocht van de familie de Giey te Lembeek bij Halle (Brabant).


Kasteel Ten Poele

Vaartstraat 51 (Brugge)
Kasteel "Ten Poele" of het hof "Ten Poele" was het belangrijkste leengoed van de parochie Sint-Pieters. De naam van het domein houdt verband met de eerste eigenaar Jan van de Poele die reeds in 1365 als eigenaar wordt vermeld.


Landhuis Santa Maria

Gistelsteenweg 24 (Jabbeke)
Neoclassicistisch landhuis in park, grenzend aan de de Manlaan en de Zandstraat. Opgetrokken in 1939-1941 als "Santa Maria" naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge), in opdracht van Baron Jacques de Cromrugghe de Looringhe-van Caloen de Basseghem, een Brugs advocaat die zich in Varsenare kwam vestigen. Het ontwerp is geïnspireerd op het e


Modernistisch burgerhuis

Gistelse Steenweg 98 (Brugge)
Gistelse Steenweg nr. 98. Modernistische woning in z.g. pakketbotenstijl van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Bruine bakstenen lijstgevel boven een plint met verticaal metselwerk. Gebruik van ronde vormen voor de uitwerking van de erker en het balkon, laatst genoemde voorzien van een bewaarde buisleuning. Muuropeningen voorzien van bepleisterde en witbeschilde


Modernistische villa

Bos en Lommer 11 (Brugge)
Bos en Lommer nr. 11. Modernistische villa van 1936 ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge) en één van de eerste huizen gebouwd in de nieuwe verkaveling. Strakke, bepleisterde en witbeschilderde gevels met rechthoekige muuropeningen, bewaard schrijnwerk. Ronde erkeruitbouw met op de verdieping een zonneterras met buisleuning. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 1044/092


Modernistische villa

Kroonstraat 1 (Brugge)
Modernistisch vrijstaand hoekhuis van 1939 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Baksteenbouw aan beide gevels getypeerd door puntgevels bekleed met verticaal metselwerk.


Parochiekerk Sint-Eligius

Kerkeweg 1 (Jabbeke)
De Sint-Eligiuskerk is de parochiekerk van Snellegem en bestaat uit een combinatie van een romaanse en een neogotische kerk. De neogotische basilicale kerk werd in 1892-1893 gebouwd naast de 12de-eeuwse romaanse kerk, wat een heel ongewone optie was in de 19de eeuw.


Pastorie

Sint-Salvatorskerkhof 13 (Brugge)
"Dit was de / oude pastorie / S.V.K. / 1641-hersteld 1946", zie nieuwe gevelsteen op zijgevel. Diephuis van twee/één + vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); trapgevel vermoedelijk van 1625 in plaats van houten gevel. Volledig herbouwd in 1946 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge) in vereenvoudigde neobarokstijl.


Rij burgerhuizen van 1928

Julius en Maurits Sabbestraat 17-35 (Brugge)
Eclectische gevelrij van 1928 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Symmetrisch opgevatte eenheidsbebouwing van tien huizen: eerste en laatste huis licht vooruitspringend en gemarkeerd door driezijdige erker.


Rij stadswoningen

Karel de Stoutelaan 110-114 (Brugge)
Gevelrij van 1932-1933 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Samenstel van arbeiderswoningen

Sulferbergstraat 47-49 (Brugge)
Breed samenstel van twee enkelhuizen, opgesteld in spiegelbeeld, van telkens twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de-17de eeuw.


Samenstel van burgerhuizen

Keizer Karelstraat 87-89 (Brugge)
Samenstel van twee art-deco-getinte tuitgevels, nummer 87 van 1931 naar ontwerp van architect George Cornille (Brugge) en nummer 89 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Samenstel van twee interbellumwoningen

Diksmuidse Heerweg 15-17 (Brugge)
Diksmuidse Heerweg nrs. 15-17. Samenstel bestaande uit twee eenvoudige interbellumwoningen in spiegelbeeld van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Bruine baksteenbouw met plint van verticaal metselwerk doorlopend over de muurdammen van de begane grond. Gekoppelde deuren onder doorgetrokken beschilderde latei waarboven een oculus. Op de verdieping licht geprononce


Saswachterswoning

Wijngaardplein 13 (Brugge)
Voormalig saswachtershuis, tot 1842 bij het aanpalende "Sas van Gent", zie Minnewaterpark. Oorspronkelijk laatgotisch breedhuis, vooruitspringend ten opzicht van nummers 11-12 en deels vrijstaand.


Schoolcomplex Sint-Jozefinstituut De Jozefienen

Zilverstraat 26, 26A (Brugge)
Schoolcomplex tussen Kop- en Giststraat met nevengebouwen aan de Noordzand- en Artoisstraat.


Sint-Christoffelhoeve

Dammesteenweg 1 (Damme)
Imposante hoeve opklimmend tot de 16de eeuw, gelegen in het historisch stadscentrum aan de brug over de Damse Vaart. De hoeve is beschermd als monument bij K.B. van 21/09/1962; de omgeving is beschermd als landschap bij K.B. van 29/05/1964. De hoeve is tevens opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987.


Sint-Eligiuskerk

Markt 1 (Oostkamp)
Markt nr. 1. <italic>Sint-Eligiuskerk</italic>. Parochiekerk van Ruddervoorde, toegewijd aan Sint-Eligius of Sint-Elooi. Georiënteerde, driebeukige hallenkerk met pseudo-transept gerealiseerd in verschillende bouwfases, maar vandaag hoofdzakelijk te dateren in de periode 1878-1884 (neogotiek) en de jaren 1920. De onderste (veldstenen) geleding van de kerktoren dateert mogelijk uit de 13de


Sint-Franciscus Xaveriusinstituut de Frères

Mariastraat 5-7 (Brugge)
Ruim complex dat zich uitstrekt tot Nieuwstraat nummers 2 en 4, Oude Burg nummer 33 en Guido Gezelleplein. De in 1848 van het huidige Guido Gezelleplein verhuizende Congregatie van de Broeders Xaverianen belandt in 1852-1853 in een herenhuis aan de Nieuwstraat nummer 2. Vanaf 1846: uitbreiding vanuit de Nieuw- naar de Mariastraat toe: onder meer in 1887 wordt de grond van nummer 7 gekocht, waarop later de kapel - gesloopt in 1965 - en neogotische feestzaal - gesloopt in 1964 - zijn opgetrokken.


Stadswoning

Jakobinessenstraat 5 (Brugge)
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), vermoedelijk met 18de-eeuwse kern. In 1926, vrij grondige restauratie naar ontwerp van ir.-architectenbureau E.E. Warris (Brugge).


Stadswoning

Eiermarkt 6 (Brugge)
Klein pand, mogelijk uit de 17de eeuw doch met oudere kern, met vrijstaande rechter zijgevel en palend aan voorgevel van 18de-eeuwse woning nummer 7.


Stadswoning

Beenhouwersstraat 43-45 (Brugge)
Dubbel breedhuis van zes traveeën en twee en een halve bouwlaag, gedeeltelijk onder schilddak, oudere kern.


Stadswoning

Koningin Elisabethlaan 55 (Brugge)
Eclectische tuitgevel met overhoekse top van 1929 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Stadswoning 't Voske

Vlamingstraat 36 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel vervangt in 1684 houten gevel.


Stadswoning In de Lelie

Markt 30 (Brugge)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, achteraan afgewolfd (Vlaamse pannen); nieuwe cartouche met jaartal 1626. Verfraaiende "Kunstige Herstelling" in 1887 naar ontwerp van architect E. Delplace (Mons).


Stadswoning met achterhuis

Vlamingstraat 11, 11A (Brugge)
Gotisch diephuis van vijf traveeën, een hoge gelijkvloerse verdieping en één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen) en achterliggend diephuis. Gevel met grotendeels vernieuwd kalkzandstenen parement opklimmend tot eind 15de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" in 1952 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).


Stadswoning met klokgevel

Steenstraat 6 (Brugge)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Huidig uitzicht resultaat van sterke aanpassingen van oorspronkelijke 18de-eeuwse klokgevel met 19de-eeuwse openingen; in 1933 verhoging van de top en aanbrengen van het jaartal "17 / 67" door architect M. Vermeersch (Brugge).


Stadswoning met trapgevel

Mallebergplaats 1 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), mogelijk van 1672 ter vervanging van een houten gevel. Verankerde, witbeschilderde bakstenen trapgevel (8 treden + topstuk) met aanpassingen uit de 19de eeuw en het tweede kwart van de 20ste eeuw.


Stadswoningen

Sint-Claradreef 3-7 (Brugge)
Ontwerp van 1927 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge) gebouwd op de rooilijn van 15 oktober 1928. Baksteenbouw op bepleisterde grijze plint en met licht historiserende trapgevels (6 treden en topstuk).


Stadswoningen

Groeninge 21-23 (Brugge)
Twee breedhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), nummer 23 als hoekhuis aan straatkromming.


Stadswoningen in neobarokstijl

Karel de Stoutelaan 22-24 (Brugge)
Neobarokke gevelrij van 1910 met traditioneel gebruik van bak- en natuursteen.


Stadswoningen van 1935

Leopold II-laan 2-4 (Brugge)
Bescheiden woningen van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Bakstenen gevels in spiegelbeeld en met modernistische inslag.


Veldkapel Altebij

Nijverheidsstraat zonder nummer (Brugge)
Kleine, verankerde en witbeschilderde bakstenen kapel onder pannen zadeldak, toegankelijk via een paadje afgezoomd met ligusterhagen.


Villa

Dudzeelse Steenweg 92 (Brugge)
Dudzeelse Steenweg nr. 92. Alleenstaande woning van 1937 ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge). Witbeschilderde gevels in modernistische stijl met in- en uitspringende volumes. Erkeruitbouw op begane grond halfrond uitgewerkt met bovenaan een balusterleuning. Links opgaande travee enkel doorbroken door een patrijspoortvenster. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 294


Villa

Legeweg 114 (Oostkamp)
Legeweg nr. 114. Woonhuis van 1945 gebouwd naar de ontwerpplannen van architect Maurice Vermeersch uit Brugge, in opdracht van Marcel Van Dycke. Eénlaagshuisje van drie traveeën, dwars op de straat geplaatst, onder een hoge bedaking. Oranje baksteenbouw gecombineerd met deels gecementeerde gevels onder een gemansardeerd zadeldak met Vlaamse pannen en ingewerkte dakvensters onder een plat d


Villa

Dudzeelse Steenweg 688 (Brugge)
Dudzeelse Steenweg nr. 688. Imposante vrijstaande villa uit de jaren 1930 met latere uitbreiding in 1950 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Opgevat als een bel-etagewoning. Hoog pannen schilddak. Witbeschilderde baksteenbouw met halfrond uitgewerkte erker bovenaan afgewerkt met buisleuning. Rondboogvormige deur toegankelijk via bordestrap. STADSARCHIEF BRUGGE, <ital


Villa Duinroosje

Maria-Hendrikalaan 9 (De Haan)
Villa gebouwd in 1949 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Regionalistische, traditioneel landelijk geïnspireerde stijl stijl, onder meer gekenmerkt door scherp pannen zadeldak.


Villa in cottagestijl

Maria van Bourgondiëlaan 4 (Brugge)
Half vrijstaande villa in cottagestijl van 1938 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Villa in modernistische stijl

Joe Englishstraat 9 (Brugge)
Modernistisch huis van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Villa met drie woongelegenheden

Orteliuslaan 3, 7-9 (De Haan)
Ruime villa bestaande uit drie woongelegenheden, ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge) in 1949 in de regionalistische, traditioneel landelijk geïnspireerde stijl.


Villa Pygmee

Jokstraat 32 (De Haan)
Villa op de hoek met de Schuttersstraat, daterend van 1934 en mogelijk ontworpen door architect M. Vermeersch (Brugge?).


Villa Sunny Lodge

Polderstraat 13 (Brugge)
Polderstraat nr. 13. Villa uit de jaren 1930 z.g. "SUNNY LODGE" en ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge) cf. gevelstenen. Rode baksteenbouw met accenten van witbeschilderde bepleistering. Lage woning met typisch hoog dak met afgeronde voorbouw van twee bouwlagen onder plat dak. Fraai schrijnwerk met glas-in-lood en verzorgd smeedwerk voor het traliewerk, balkon en bij de ont


Villa van 1935

Gistelse Steenweg 684 (Brugge)
Gistelse Steenweg nr. 684. Villa van 1935 gelegen in een ruime tuin. Ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Lage, beschilderde en sterk symmetrisch opgebouwde baksteenbouw onder hoog schilddak doorbroken door twee dakkapellen en centrale puntgevel met houten bebording. Centrale inkomtravee geflankeerd door driezijdig uitgewerkte erkeruitbouwen. Bewaard schrijnwerk. STADSAR


Woning Astrida

Diksmuidse Heerweg 49 (Brugge)
Diksmuidse Heerweg nr. 49. Halfopen woning z.g. "ASTRIDA", cf. opschrift pilaster, gelegen in een ruime tuin aan de straat met een afsluiting bestaande uit bakstenen pijlers waartussen een smeedijzeren hekken. Gebouwd in 1937 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge) tegen de zijgevel van Diksmuidse Heerweg nr. 47. Oranjebaksteenbouw met accenten van bepleistering voor het b


Woonhuis van 1928

Gistelse Steenweg 103 (Brugge)
Gistelse Steenweg nr. 103. Woonhuis van 1928 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Oranjebruine baksteenbouw boven een arduinen plint. Deels bepleisterde erkeruitbouw van twee bouwlagen hoog. Deur één geheel vormend met venster onder doorgetrokken latei op consolestenen waarboven een gevelsteen met art-deco bloemmotief. Bewaard schrijnwerk. Kroonlijst op klossen. ST

Uitvoerder van

Belfort-Hal

Markt 7, Oude Burg 2A-D, 2F, Wollestraat 2 (Brugge)
Oorspronkelijk commercieel en bestuurlijk complex aan de zuidelijke Marktzijde, ingesloten door de Wollestraat ten oosten, de Oude Burg ten zuiden en de Hallestraat ten westen. Het weerspiegelt het toenmalige belang van Brugge en zijn lakennijverheid, en getuigt tevens van het monumentale en grootschalige karakter van de openbare burgerlijke architectuur in de Middeleeuwen en het omgaan met een dergelijk monument door de eeuwen heen.


Consulaat van Genua en woning van de consul

Vlamingstraat 33 (Brugge)
Hoekpand bij Grauwwerkersstraat teruggaand tot 1399 met bijhorend huis van de consul van Genua gebouwd in 1441.


Thema's

Ontwerper van

Baliestraat

Bilkske

Boeveriestraat

Burg

Dijver

Elf-Julistraat

Giststraat

Guido Gezellelaan

Jakobinessenstraat

Julius en Maurits Sabbestraat

Katelijnestraat

Mariastraat (Oudste kern)

Noordzandstraat

Oude Gentweg

Pater Damiaanstraat

Philipstockstraat

Schaarstraat

Sint-Jakobsstraat

Sint-Jozefswijk

Sint-Walburgastraat

Steenstraat

West-Gistelhof

Zuidzandstraat

Opdrachtgever van

Sint-Jozefswijk