Persoon

Vermeersch, Maurice

ID
5772
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5772

Beschrijving

Maurice Vermeersch werd in 1939 officieel erkend als architect.

Bronnen

  • S.N. 1967: orde van architecten. inschrijvingen, einde 1967, op de tabellen van de raden van de orde, Brussel, 212.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw uit de jaren 1930

Houthulststraat 2 (Brugge)
Appartementsgebouw uit de jaren 1930 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Beeldbepalend ensemble

't Zand 31 (Brugge)
Beeldbepalend pand met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen onder afgeknot zadeldak gebouwd in de loop van de 19de eeuw als pand van vier traveeën.


Belfort-Hal

Markt 7, Oude Burg 2A-D, 2F, Wollestraat 2 (Brugge)
Oorspronkelijk commercieel en bestuurlijk complex aan de zuidelijke Marktzijde, ingesloten door de Wollestraat ten oosten, de Oude Burg ten zuiden en de Hallestraat ten westen; imposante constructie gemarkeerd door het belfort en voorzien van een ruime binnenplaats. De hallen en het belfort werden als één geheel gebouwd na de brand van 1280. Het complex weerspiegelt het toenmalige belang van Brugge en zijn lakennijverheid, en getuigt tevens van het monumentale en grootschalige karakter van de openbare burgerlijke architectuur in de Middeleeuwen en het omgaan met een dergelijk monument door de eeuwen heen.


Blikdrukkerij en lakkerij De Clerck

Bilkske 68-70, Ganzenstraat 105, 109-113, Kazernevest 37-38, 40-41, 49 (Brugge)
Van 1929 tot 1993 blikdrukkerij en lakkerij De Clerck. Het ensemble van fabrieksgebouw met twee bijhorende woonhuizen van 1928 naar ontwerp van de Brugse architect M. Vermeersch, is fasegewijs tot stand gekomen. In de jaren 1950 werd een schoorsteen toegevoegd. In 1999 volgde een herbestemming naar ontwerp van architect A. Vanderstraeten.


Burgerhuis

Molenmeers 34-36 (Brugge)
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen). 16de-eeuws pand met behouden, weliswaar bepleisterde balklagen en dakconstructie bestaande uit vijf dubbele schaargebinten. "Kunstige Herstelling" in 1932 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge) op basis van sporen. Huidige ordonnantie van de begane grond resultaat van de verbouwing van de 19de-eeuwse deur en vensters.


Burgerhuis

Molenmeers 36 (Brugge)
Diephuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1932 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis

Koningin Elisabethlaan 65 (Brugge)
Bel-etagewoning van 1927 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis

Leopold I-laan 133 (Brugge)
Huis in oranje baksteen van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Horizontalisme door breed venster en deur op de begane grond, weinig geprononceerde maar bijna gevelbrede erkeruitbouw op de verdieping.


Burgerhuis

Komvest 5 (Brugge)
Burgerhuis van circa 1927, eclectische gevel met geveltop voorzien van natuurstenen band- en rolwerk.


Burgerhuis De Meeuw

Keizer Karelstraat 65 (Brugge)
Bel-etagewoning van 1926 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Keldergarage geïntegreerd in driezijdige erker overgaand in puntgevel.


Burgerhuis in eclectische stijl

Koningin Elisabethlaan 57 (Brugge)
Eclectische tuitgevel van 1930 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis naar ontwerp van Maurice Vermeersch

Diksmuidse Heerweg 29 (Brugge)
Woonhuis van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Oranjebaksteenbouw met typerende interbellumelementen.


Burgerhuis naar ontwerp van Maurice Vermeersch

Gistelse Steenweg 103 (Brugge)
Woonhuis van 1928 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Oranjebruine baksteenbouw boven een arduinen plint.


Burgerhuis naar ontwerp van Maurice Vermeersch

Torhoutse Steenweg 52 (Brugge)
Interbellumwoning van 1937 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge), zie inscriptie in de arduinen plint. Elementen die verwijzen naar de pakketbotenstijl. Bruin bakstenen lijstgevel boven een begane grond met zwart geglazuurde tegels.


Burgerhuis naar ontwerp van Maurice Vermeersch

Gouden-Boomstraat 45 (Brugge)
Woning van 1936 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Bakstenen gevel in combinatie met arduin.


Burgerhuis naar ontwerp van Maurice Vermeersch

Karel de Stoutelaan 31 (Brugge)
Woonhuis van 1932 met art-deco-getinte gevel, naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis ontworpen door Maurice Vermeersch

Torhoutse Steenweg 19 (Brugge)
Woonhuis oorspronkelijk gebouwd samen met garage in 1936 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis uit 1928

Koningin Elisabethlaan 67 (Brugge)
Woonhuis van 1928 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Eclectische bakstenen puntgevel in combinatie met bepleisterde elementen.


Burgerhuis uit het interbellum

Baron Ruzettelaan 51 (Brugge)
Burgerhuis inscriptie in de plint gebouwd door architect Maurice Vermeersch. Bovenbouw met typerende erkeruitbouw, bepleisterd en bovenaan afgewerkt met sierlijke, smeedijzeren balkonleuning.


Burgerhuis van 1927

Komvest 7 (Brugge)
Bel-etagewoning van 1927 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Eclectische gevel met in- en uitgezwenkte top verlevendigd met natuurstenen rol- en bandwerk.


Burgerhuis van 1927

Komvest 29 (Brugge)
Voormalig café, nu woonhuis opgedeeld in appartementen. Burgerhuis van 1927 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis van 1927

Koningin Elisabethlaan 35 (Brugge)
Hoekpand van 1927 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis van 1928

Koningin Elisabethlaan 41 (Brugge)
Bel-etagewoning van 1928 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis van 1928

Koningin Elisabethlaan 77 (Brugge)
Burgerhuis met eclectische tuitgevel, van 1928 en ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis van 1929

Damse Vaart-Zuid 17 (Brugge)
Burgerhuis van 1929 ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis van 1932

Marcus Laurinstraat 68 (Brugge)
Burgerhuis van 1932 naar een ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis van 1932

Werfstraat 52-54 (Brugge)
Burgerhuis met garage van 1932 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Gebruik van traditionele elementen zoals topgevel en muuropeningen op de begane grond.


Burgerhuis van 1933

Keizer Karelstraat 85 (Brugge)
Woning van 1933 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis van 1935

Torhoutse Steenweg 98 (Brugge)
Voormalige interbellumwoning, thans gebruikt als winkel. Volgens bouwvergunning van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuis van 1935

Gerard Davidstraat 23 (Brugge)
Burgerhuis van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge), in de trant van de nieuwe-zakelijkheidstijl.


Burgerhuis van 1939

Gouden-Boomstraat 47 (Brugge)
Bel-etagewoning van 1939 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Burgerhuizen van 1927

Komvest 27, 31 (Brugge)
Burgerhuizen van 1927 met neorococo-elementen met gelijkaardige eclectische gevels. Ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Café

Venetiëstraat 2 (Brugge)
Modernistisch getint hoekpand op de hoek met de Venetiëstraat, gebouwd in 1929 naar een ontwerp van de Brugse architect Maurice Vermeersch.


Consulaat van Genua en woning van de consul

Vlamingstraat 33 (Brugge)
Hoekpand bij Grauwwerkersstraat teruggaand tot 1399 met bijhorend huis van de consul van Genua gebouwd in 1441.


Domein Hontzocht

Reigerlostraat 6 (Beernem)
Kasteel gebouwd in 1938 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch in opdracht van baron Paul de Giey-Parmentier te midden een eind 18de- of vroeg 19de-eeuws rabattenbos met bewaarde centrale hoofddreef, dwarse zijdreven en percelen met opgehoogde bedden en greppels. Naar verluidt is het kasteel een kopie van het afgebrande kasteel Hontzocht van de familie de Giey te Lembeek bij Halle. Kasteel gelegen in een groot domein met beperkte parkaanleg in de onmiddellijke omgeving, restanten van een siertuin ten zuidwesten.


Eclectische stadswoning van 1930

Kardinaal Mercierstraat 58 (Brugge)
Eclectisch woonhuis van 1930 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Eenheidsbebouwing

Dudzeelse Steenweg 35-57 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van 1935 bestaande uit half vrijstaande en/of rijwoningen ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge). Lage huizen onder mansardedak geïnspireerd op de tuinwijkgedachte uit het interbellum.


Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Vredestraat 39-45 (Brugge)
Eenheidsbebouwing van vier huizen ontworpen in 1932 door architect Maurice Vermeersch (Brugge). De gevels in oranje baksteen zijn in spiegelbeeld gebouwd.


Gelijkaardige stadswoningen

Jeruzalemstraat 24-26 (Brugge)
Twee soortgelijke breedhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 17de-eeuwse panden met bewaarde balklagen doch met diverse wijzigingen.


Godshuis Spanoghe

Katelijnestraat 8, Stoofstraat 8-10 (Brugge)
Gesticht en gebouwd in 1680 door Francesca Spanooghe als godshuis voor vrouwen. In 1939 zijn nummers 8-10 herbouwd naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). In 1965, aanbrengen van de ingangen aan kant van de Stoofstraat. In 1986, consoliderende restauratie naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge).


Herenhuis

Sint-Jansplein 5-7 (Brugge)
Gebouwencomplex dat zich op L-vormige plattegrond, rond een binnenplaats uitstrekt tot aan het smalle Ieperstraatje. Hoofdvleugel: dubbelhuis van dertien + zes traveeën en twee bouwlagen onder gemansardeerd schilddak (mechanische pannen) met gevel uit het eerste kwart van de 19de eeuw doch oudere kern.


Herenhuis

Katelijnestraat 82-84 (Brugge)
Breedhuis van zes/zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), op L-vormige plattegrond. In oorsprong links diephuis, mogelijk uit de tweede helft van de 14de eeuw, zie sporenkap en baksteenformaat. Later samengevoegd met breedhuis rechts. Heden gedateerd "1647" doch grondig hersteld in 1901. "Kunstige Herstelling" van 1957-1959 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).


Herenhuis

Ezelstraat 22 (Brugge)
Breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (nok evenwijdig met de straat; Vlaamse pannen), met oudere kern, en rechts latere aanbouw van één travee en drie bouwlagen onder een plat dak.


Herenhuis

Gouden-Handstraat 9, 9A (Brugge)
Zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Mogelijk oudere kern, zie twee gevelstenen met opschrift "a° XV LXVII" en "1568". In 1949 verbouwen en grondig vernieuwen van de gevel naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).


Herenhuis naar ontwerp van Maurice Vermeersch

Torhoutse Steenweg 58 (Brugge)
Imposant woonhuis met garage in historiserende stijl van 1941 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Neo-Brugse bakstenen lijst- en trapgevel met sierankers.


Hoekhuis met trapgevels

Heilige-Geeststraat 1 (Brugge)
Samenstel van twee diephuizen van vijf traveeën en twee bouwlagen en een breedhuis op L-vormige plattegrond met binnenplaats, tevens toegankelijk via het Sint-Salvatorskerkhof, onder zadeldaken (Vlaamse pannen) uit de 17de eeuw.


Hoekhuis Steylaers of De Rode Steen

Genthof 2, Jan van Eyckplein 8 (Brugge)
Hoekpand met dubbelhuisopstand van drie en drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Oude 13de-eeuwse kern, zie dakgebinte waarvan hergebruikte balken dendrochronologisch gedateerd in 1225-1240 en metselwerkfragmenten in de zijgevels. Het huidig uitzicht combineert een gevel uit de eerste helft van de 16de eeuw met laatclassicistische deurpartij en neogotische elementen, die dateren van een Kunstige Herstelling in 1877 naar ontwerp van architect L. Delacenserie. Verankerde bakstenen lijstgevel met verhoogde begane grond gemarkeerd door Brugse travee, met typerend gebruik van zandsteen. Op de hoek, beeldnis met Madonna met Kind. Zijgevel aan de kant Spiegelrei met puntgevel. Classicistische verankerde bakstenen aanbouw uit de 18de eeuw; vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak.


Hotel Vander Plancke

Nieuwstraat 2 (Brugge)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder zadeldak, uit het tweede-derde kwart van de 18de eeuw. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1957-1959 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge) waarbij enkel de gevel is bewaard.


Huis Craenenburg

Markt 16 (Brugge)
Diephuis van vijf + vijf traveeën en naar boven toe verlagende bouwlagen onder zadeldak. Oorspronkelijke houten gevel vervangen door lijstgevel van 1822. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" in 1956 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge), doch bewaarde oude kern.


Huis De Witte Poorte

Jan van Eyckplein 6 (Brugge)
Huis De Witte Poorte, bestaande uit voorhuis, binnenplaats en achterhuis. Huidig uitzicht van 1922 naar ontwerp van architect Albrecht Seys. Voorhuis met een verankerde bakstenen trapgevel in neo-Brugse stijl op arduinen plint. Monumentaal achterhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met aanbouw van drie traveeën op L-vormige plattegrond, met oude kern uit vermoedelijk het vierde kwart van de 13de eeuw.


Huis In de Gouden Hesp

Genthof 8 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), met oude kern uit de 17de eeuw.


Interbellumwoning

Guido Gezellelaan 22 (Brugge)
Art-decogetint diephuis met enkelhuisopstand van twee/één traveeën en vier bouwlagen, van 1937 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Lijstgevel van rode baksteen, op de begane grond in combinatie met zwart geglazuurde tegels voor de halfronde muurdammen.


Kantoorgebouw van de ijzer- en bronsgieterij Sint-Eloy

Damse Vaart-Zuid 42 (Brugge)
Gebouwd in 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Laag gebouw met bewaard schrijnwerk.


Kasteeldomein Santa Maria

de Manlaan 11-13 (Jabbeke)
Neoclassicistisch landhuis in park, grenzend aan de de Manlaan en de Zandstraat. Opgetrokken in 1939-1941 als "Santa Maria" naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge), in opdracht van Baron Jacques de Crombrugghe de Looringhe-van Caloen de Basseghem, een Brugs advocaat die zich in Varsenare kwam vestigen. Het ontwerp is geïnspireerd op het eind-19de-eeuwse classicistisch kasteel in het Oost-Vlaamse Wippelgem, dat sinds begin 20ste eeuw eigendom was van de familie de Crombrugghe de Looringhe.


Kasteeldomein Ten Poele

Vaartstraat 51 (Brugge)
De naam van het domein houdt verband met de eerste eigenaar Jan van de Poele die reeds in 1365 als eigenaar wordt vermeld. Het kasteel ligt in een dubbel omwald domein. Het hoofdgebouw, palend aan de omwalling heeft een rechthoekige plattegrond en telt zeven traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddaken. Het bijgebouw van twee traveeën en één bouwlaag was vermoedelijk oorspronkelijk in gebruik als portierswoning. Voormalige stallen van 1896. Verder nog laag gebouw met daaraan verbonden een ijskelder. Buiten de omwalling in het publieke park een belvedère of gloriëtte.


Modernistisch burgerhuis

Gistelse Steenweg 98 (Brugge)
Modernistische woning in zogenaamd pakketbotenstijl van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Bruine bakstenen lijstgevel boven een plint met verticaal metselwerk.


Modernistische villa

Bos en Lommer 11 (Brugge)
Modernistische villa van 1936 ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge) en één van de eerste huizen gebouwd in de nieuwe verkaveling.


Modernistische villa

Kroonstraat 1 (Brugge)
Modernistisch vrijstaand hoekhuis van 1939 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Baksteenbouw aan beide gevels getypeerd door puntgevels bekleed met verticaal metselwerk.


Neoclassicistisch burgerhuis ontworpen door Maurice Vermeersch

Torhoutse Steenweg 92 (Brugge)
Neoclassicistisch woonhuis van 1933 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge), zie gevelsteen en bouwvergunning. Gele baksteenbouw gecombineerd met bepleisterde delen.


Parochiekerk Sint-Eligius

Kerkeweg 1 (Jabbeke)
De Sint-Eligiuskerk is de parochiekerk van Snellegem en bestaat uit een combinatie van een romaanse en een neogotische kerk. De neogotische basilicale kerk werd in 1892-1893 gebouwd naast de 12de-eeuwse romaanse kerk, wat een heel ongewone optie was in de 19de eeuw.


Pastorie

Sint-Salvatorskerkhof 13 (Brugge)
"Dit was de / oude pastorie / S.V.K. / 1641-hersteld 1946", zie nieuwe gevelsteen op zijgevel. Diephuis van twee/één + vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); trapgevel vermoedelijk van 1625 in plaats van houten gevel. Volledig herbouwd in 1946 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge) in vereenvoudigde neobarokstijl.


Rij burgerhuizen van 1928

Julius en Maurits Sabbestraat 17-35 (Brugge)
Eclectische gevelrij van 1928 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Symmetrisch opgevatte eenheidsbebouwing van tien huizen: eerste en laatste huis licht vooruitspringend en gemarkeerd door driezijdige erker.


Rij stadswoningen

Karel de Stoutelaan 110-114 (Brugge)
Gevelrij van 1932-1933 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Samenstel van arbeiderswoningen

Sulferbergstraat 47-49 (Brugge)
Breed samenstel van twee enkelhuizen, opgesteld in spiegelbeeld, van telkens twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de-17de eeuw.


Samenstel van burgerhuizen

Diksmuidse Heerweg 15-17 (Brugge)
Samenstel bestaande uit twee eenvoudige interbellumwoningen in spiegelbeeld van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Samenstel van burgerhuizen

Keizer Karelstraat 87-89 (Brugge)
Samenstel van twee art-deco-getinte tuitgevels, nummer 87 van 1931 naar ontwerp van architect George Cornille (Brugge) en nummer 89 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Saswachterswoning

Wijngaardplein 13 (Brugge)
Voormalig saswachtershuis, tot 1842 bij het aanpalende "Sas van Gent", zie Minnewaterpark. Oorspronkelijk laatgotisch breedhuis, vooruitspringend ten opzicht van nummers 11-12 en deels vrijstaand.


Schoolcomplex Sint-Jozefinstituut De Jozefienen

Zilverstraat 26, 26A (Brugge)
Schoolcomplex tussen Kop- en Giststraat met nevengebouwen aan de Noordzand- en Artoisstraat.


Sint-Christoffelhoeve

Dammesteenweg 1 (Damme)
Imposante hoeve opklimmend tot de 16de eeuw, gelegen in het historisch stadscentrum aan de brug over de Damse Vaart. De Sint-Christoffelhoeve is één van de weinige stadshoeves, gelegen binnen de 17de-eeuwse vestinggordel rond Damme. De hoeve stond eertijds in voor de bevoorrading van de bevolking bij langdurig beleg van de stad. Wellicht zogenaamd naar de Kleine Brugse Poort of de Kristoffelpoort, heropgebouwd in 1448 op de rechteroever van de Reie.


Sint-Eligiuskerk

Markt 1 (Oostkamp)
Parochiekerk van Ruddervoorde, toegewijd aan Sint-Eligius of Sint-Elooi. Georiënteerde, driebeukige hallenkerk met pseudo-transept gerealiseerd in verschillende bouwfases, maar vandaag hoofdzakelijk te dateren in de periode 1878-1884 en de jaren 1920. De onderste geleding van de kerktoren dateert mogelijk uit de 13de of 14de eeuw.


Sint-Franciscus Xaveriusinstituut de Frères

Mariastraat 5-7 (Brugge)
Ruim complex dat zich uitstrekt tot Nieuwstraat nummers 2 en 4, Oude Burg nummer 33 en Guido Gezelleplein. De in 1848 van het huidige Guido Gezelleplein verhuizende Congregatie van de Broeders Xaverianen belandt in 1852-1853 in een herenhuis aan de Nieuwstraat nummer 2. Vanaf 1846: uitbreiding vanuit de Nieuw- naar de Mariastraat toe: onder meer in 1887 wordt de grond van nummer 7 gekocht, waarop later de kapel - gesloopt in 1965 - en neogotische feestzaal - gesloopt in 1964 - zijn opgetrokken.


Stadswoning

Eiermarkt 6 (Brugge)
Klein pand, mogelijk uit de 17de eeuw doch met oudere kern, met vrijstaande rechter zijgevel en palend aan voorgevel van 18de-eeuwse woning nummer 7.


Stadswoning

Jakobinessenstraat 3 (Brugge)
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, vermoedelijk met 18de-eeuwse kern, met een verankerde, bakstenen lijstgevel met middentrapgevel. Huidig uitzicht beïnvloed door grondige restauraties in het interbellum.


Stadswoning

Beenhouwersstraat 43-45 (Brugge)
Dubbel breedhuis van zes traveeën en twee en een halve bouwlaag, gedeeltelijk onder schilddak, oudere kern.


Stadswoning

Koningin Elisabethlaan 55 (Brugge)
Eclectische tuitgevel met overhoekse top van 1929 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Stadswoning 't Voske

Vlamingstraat 36 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Trapgevel vervangt in 1684 houten gevel.


Stadswoning In de Lelie

Markt 30 (Brugge)
Huis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, achteraan afgewolfd (Vlaamse pannen); nieuwe cartouche met jaartal 1626. Verfraaiende "Kunstige Herstelling" in 1887 naar ontwerp van architect E. Delplace (Mons).


Stadswoning met achterhuis

Vlamingstraat 11, 11A (Brugge)
Gotisch diephuis van vijf traveeën, een hoge gelijkvloerse verdieping en één bouwlaag onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen) en achterliggend diephuis. Gevel met grotendeels vernieuwd kalkzandstenen parement opklimmend tot eind 15de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van historiserende "Kunstige Herstelling" in 1952 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge).


Stadswoning met klokgevel

Steenstraat 6 (Brugge)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Huidig uitzicht resultaat van sterke aanpassingen van oorspronkelijke 18de-eeuwse klokgevel met 19de-eeuwse openingen; in 1933 verhoging van de top en aanbrengen van het jaartal "17 / 67" door architect M. Vermeersch (Brugge).


Stadswoning met trapgevel

Mallebergplaats 1 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), mogelijk van 1672 ter vervanging van een houten gevel. Verankerde, witbeschilderde bakstenen trapgevel (8 treden + topstuk) met aanpassingen uit de 19de eeuw en het tweede kwart van de 20ste eeuw.


Stadswoningen

Groeninge 21-23 (Brugge)
Twee breedhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), nummer 23 als hoekhuis aan straatkromming.


Stadswoningen

Sint-Claradreef 3-7 (Brugge)
Ontwerp van 1927 naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge) gebouwd op de rooilijn van 15 oktober 1928. Baksteenbouw op bepleisterde grijze plint en met licht historiserende trapgevels (6 treden en topstuk).


Stadswoningen in neobarokstijl

Karel de Stoutelaan 22-24 (Brugge)
Neobarokke gevelrij van 1910 met traditioneel gebruik van bak- en natuursteen.


Stadswoningen van 1935

Leopold II-laan 2-4 (Brugge)
Bescheiden woningen van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Bakstenen gevels in spiegelbeeld en met modernistische inslag.


Veldkapel Altebij

Nijverheidsstraat (Brugge)
Kleine, verankerde en witbeschilderde bakstenen kapel onder pannen zadeldak, toegankelijk via een paadje afgezoomd met ligusterhagen.


Villa

Dudzeelse Steenweg 92 (Brugge)
Alleenstaande woning van 1937 ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge). Witbeschilderde gevels in modernistische stijl met in- en uitspringende volumes.


Villa

Dudzeelse Steenweg 688 (Brugge)
Imposante vrijstaande villa uit de jaren 1930 met latere uitbreiding in 1950 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Villa

Zeebruggelaan 67 (Brugge)
Halfvrijstaande, monumentale villa van 1940 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Bruine baksteenbouw op onregelmatige plattegrond.


Villa

Legeweg 114 (Oostkamp)
Woonhuis van 1945, gebouwd naar de ontwerpplannen van architect Maurice Vermeersch uit Brugge. Eénlaagshuis van drie traveeën, dwars op de straat geplaatst, onder een hoge bedaking. Oranje baksteenbouw gecombineerd met deels gecementeerde gevels onder een gemansardeerd zadeldak met Vlaamse pannen en ingewerkte dakvensters onder een plat dak.


Villa Duinroosje

Maria-Hendrikalaan 9 (De Haan)
Villa gebouwd in 1949 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge). Regionalistische, traditioneel landelijk geïnspireerde stijl stijl, onder meer gekenmerkt door scherp pannen zadeldak.


Villa in cottagestijl

Maria van Bourgondiëlaan 4 (Brugge)
Half vrijstaande villa in cottagestijl van 1938 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Villa in modernistische stijl

Joe Englishstraat 9 (Brugge)
Modernistisch huis van 1935 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Villa met drie woongelegenheden

Orteliuslaan 3, 7-9 (De Haan)
Ruime villa bestaande uit drie woongelegenheden, ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge) in 1949 in de regionalistische, traditioneel landelijk geïnspireerde stijl.


Villa naar ontwerp van Maurice Vermeersch

Gistelse Steenweg 684 (Brugge)
Villa van 1935 gelegen in een ruime tuin. Ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Villa Pygmee

Jokstraat 32 (De Haan)
Villa op de hoek met de Schuttersstraat, daterend van 1934 en mogelijk ontworpen door architect Maurice Vermeersch (Brugge?).


Villa Sunny Lodge

Polderstraat 13 (Brugge)
Rode baksteenbouw met accenten van witbeschilderde bepleistering. Lage woning met typisch hoog dak met afgeronde voorbouw van twee bouwlagen onder plat dak.


Woning Astrida

Diksmuidse Heerweg 49 (Brugge)
Gelegen in een ruime tuin aan de straat met een afsluiting bestaande uit bakstenen pijlers waartussen een smeedijzeren hekken. Gebouwd in 1937 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch (Brugge).


Thema's

Ontwerper van

't Zand

Annuntiatenstraat

Baliestraat

Bilkske

Boeveriestraat

Burg

Dijver

Elf-Julistraat

Giststraat

Guido Gezellelaan

Jakobinessenstraat

Julius en Maurits Sabbestraat

Katelijnestraat

Mariastraat (Oudste kern)

Noordzandstraat

Oude Gentweg

Pater Damiaanstraat

Philipstockstraat

Schaarstraat

Sint-Jakobsstraat

Sint-Jozefswijk

Sint-Walburgastraat

Steenstraat

West-Gistelhof

Zuidzandstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vermeersch [online], https://id.erfgoed.net/personen/5772 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.