Persoon

Verstraeten, Marc

ID
5821
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5821

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerlijk Gasthuis van Overmere

Baron Tibbautstraat 29 (Berlare)
OCMW-rusthuis "Ter Meere", voorheen Burgerlijk Gasthuis van Overmere. Bestaan van gasthuis of hospitaal te Overmere eerst vermeld in archiefdocument van 1361 betreffende de oprichting van een "cappellanie in het hospitael van Overmere" door Jan en Catharina Van Overmere.


Decanale kerk van Onze-Lieve-Vrouw

Markt 1 (Deinze)
Parochiekerk, gebouwd in de loop van de 14de eeuw in Scheldegotiek. Vlak bij de Leie, op de linker buitenbochtoever ingeplante geoosterde kerk met westgevel uitziend op de Markt. De plattegrond toont een basilicale aanleg met kruisingstoren op vierkante aanzet, schip eindigend op twee achtzijdige geveltorentjes en twee zijbeuken van vijf traveeën, niet-uitspringende transepten van één travee met rechte sluiting en koor van drie rechte travee en vijfzijdige sluiting. Uitwendig volledig opgetrokken uit Doornikse steen in groot regelmatig verband met verwerking van breuksteen in onregelmatig verband en sporadisch verwerking van Ledesteen.


Hof ten Hondert

Oude Heerbaan 19 (Wetteren)
Vierkant omgracht domein met woonhuis ten noorden, twee vleugels teruggaand op de vroegere stallen en koetsgebouw respectievelijk ten oosten en ten westen parallel tegenover elkaar op het recent nieuw aangelegde voorerf. Woonhuis, voorheen op cartouche van de voorgevel gedateerd 1719, met kenmerken eigen aan de overgangsperiode van de traditionele bak- en zandsteenbouw naar de Lodewijk XIV-stijl.


Neoclassicistisch herenhuis

Wegvoeringstraat 44 (Wetteren)
Neoclassicistische herenhuisg, in 1833 gebouwd, naar een ontwerp van stadsbouwmeester Johan Beeckman uit Dendermonde. Woning met lijstgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen, op een kelderverdieping en onder een schilddak met kunstleien. Grote ommuurde tuin waarin enkele dendrologisch waardevolle oude geënte rode beuken, mogelijk daterend uit de bouwperiode van het huis.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Grote Plaats zonder nummer (Lebbeke)
Onze-Lieve-Vrouwparochiekerk en bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw, Troosteres der Bedrukten. Imposant deels gotisch en barok kerkgebouw ingeplant aan de oostzijde van de Grote Plaats, oorspronkelijk omgeven door een ovaal ommuurd kerkhof dat in 1897 bij het dorpsplein gevoegd werd.


Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Ouwegemsesteenweg zonder nummer (Kruisem)
Georiënteerde dorpskerk met omringend kerkhof, aan de steenweg afgesloten door fraaie ijzeren hekken op lage bakstenen voet, achteraan door een hoge gewitte bakstenen muur. Resten van een romaans kruiskerkje uit de 12de eeuw tot op heden behouden in de vierkante onderbouw van de kruisingstoren en enkele muurresten in Doornikse steen.


Parochiekerk Sint-Jan-Onthoofding

Dorp zonder nummer (Wichelen)
Driebeukige hallenkerk met vierkante gotische westtoren, noordelijke zijbeuk van vijf traveeën, zuidelijke zijbeuk van drie traveeën, ten zuiden uitspringend transept, koor van één travee met driezijdige afsluiting, geflankeerd door sacristie en berging. Huidig kerkgebouw dateert uit diverse perioden en gaat terug op een kleinere en wellicht aanvankelijk eenbeukige kerk waarvan de basisstructuur zou opklimmen tot de 14de eeuw of 15de eeuw.


Parochiekerk Sint-Pieter

Lorettestraat 102 (Ronse)
Moderne bakstenen kerk volgens bouwaanvraag van 1993 naar ontwerp van architectenbureau Marc Verstraeten.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verstraeten [online] https://id.erfgoed.net/personen/5821 (Geraadpleegd op )