Persoon

Vinck, Jozef

ID
5877
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5877

Beschrijving

Stadsarchitect van Veurne van 1868 tot 1903. Vader van de architect Jacques Vinck.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis ontworpen door J. Vinck

Statiestraat 5 (Veurne)
Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen met souterrain onder zadeldak (mechanische pannen), naar ontwerp van architect J. Vinck (Veurne) van 1906. Neogotische trapgevel van baksteen met gebruik van Euvillesteen voor drielichts-, klooster- en bolkozijnen.


Burgerhuizen naar ontwerp van J. Vinck

Statiestraat 2-4 (Veurne)
Neoclassicistisch getinte burgerhuizen van vier traveeën en twee bouwlagen. Onder zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen), naar ontwerp van architect J. Vinck (Veurne) van 1880. Spiegelbeeldschema.


Directeurswoning en schoolvleugel

Kouterstraat 24 (Houthulst)
Voormalige directeurswoning en achterin gelegen schoolvleugel van de gemeentelijke jongensschool. De eerste gemeentelijke jongensschool te Merkem werd in 1862 gebouwd op de Westbroekstraat. In 1900 werd in de Kouterstraat een nieuwe jongensschool gebouwd naar ontwerp van architect Vinck (Veurne) met bijhorende woning voor het schoolhoofd. Na de Eerste Wereldoorlog bouw van een nieuwe directeurswoning en achterin gelegen schoolvleugel.


Gebouw van de nachtwacht Hoge Wacht

Grote Markt 9 (Veurne)
Eertijds gebouw van de nachtwacht, heden Kamer voor Handel en Nijverheid; gelegen op zuidoostelijke markthoek bij Appelmarkt. Gebouwd in 1636 op kosten van de kasselrij. Herstellingswerken eind 19de eeuw onder leiding van architect J. Vinck (Veurne). Restauratie in 1967-1968 onder leiding van architect S. Smis (Oostende) voornamelijk met betrekking tot huistoren.


Hoekhuis

Sporkijnstraat 1 (Veurne)
Onderkelderd hoekhuis bij Klaverstraat van drie + drie traveeën met afgeschuinde hoek onder overstek en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), naar ontwerp van architect J. Vinck (Veurne) van 1904 als variante op de regionale renaissance-architectuur.


Hoekhuis

Zuidstraat 1 (Veurne)
Ten opzichte van de algemene rooilijn vooruitspringend hoekhuis bij Vleeshouwersstraat, aldus getuigend van vroeger straatbeeld en tevens blikvanger vanaf Grote Markt wegens ligging in bocht. Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen. Onder zadeldak (pannen), in kern opklimmend tot de 17de eeuw met 19de-eeuwse gevelordonnantie.


Kasteel Beauvoorde met omwalling

Wulveringemstraat 10 (Veurne)
Kasteel Beauvoorde Ingeplant midden het dorp, ten noorden van de kerk. Omwald kasteel in regionale Vlaamse-renaissancestijl midden op zijn beurt omwalde beboste tuin. Twee toegangshekken aan straatzijde. Gekasseide toegangsdreef. Ten zuidwesten, voormalige tuinierswoning en koetsgebouw, uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Kiosk in Sint-Walburgapark

Sint-Walburgapark zonder nummer (Veurne)
Het stadsbestuur besliste in 1898 om de ‘Openbare Hof ter Citerneplaats’ om te vormen tot een volwaardig stadspark. Stadsarchitect Jozef Vinck werd belast met het ontwerp van het park alsook een houten muziekkiosk in het ‘Sint-Walburgahof’. In 1899 werd de metalen kiosk ingehuldigd. Op het dak werd een vergulde lier geplaatst. De gietijzeren zuiltjes werden geleverd door de firma A. Fontaine uit Mariamont.


Landhuis en belfort

Grote Markt 29 (Veurne)
Architecturaal en historisch belangrijk ensemble op noordelijke marktzijde; vormt hoek met voormalige conciërgewoning of huidig Stadhuis op westelijke zijde. Achtergevels en Belfort zien uit op Sint-Walburgapark en Heldenplein. Voormalig Landhuis met ingewerkte kapel, gebouwd in 1613-1621. Hoofdgebouw met voorgevel van negen traveeën en rechter zijgevel van drie traveeën.


Omgrachte pastorie

Knollestraat 7 (Veurne)
Zuidelijk georiënteerd en haaks op straat ingeplant gebouw; begraasde en omhaagde voortuin afgezet met laag muurtje voor de geplaveide stoep. Gracht afgezoomd met struiken en bomen. Ten oosten aan straatzijde, licht getoogd poortje van 1890 met strekse latei van rode bakstenen, in omlijsting van vlakke pilasters met frontonbekroning; getoogd nisje met Mariabeeld (20ste eeuw); parementen van rode bakstenen; achterzijde met afdak (Vlaamse pannen).


Parochiekerk Sint-Apollonia

Oerenstraat zonder nummer (Alveringem)
Laatgotisch kerkje uit begin 16de eeuw, ter vervanging van een romaans bedehuis, waarvan het koor in de nieuwe bouw werd geïntegreerd. Sacristie van 1803. Restauratie in 1896 naar ontwerp van architect J. Vinck uit Veurne. Gele baksteenbouw met aanwezigheid van ijzerzandsteen.


Parochiekerk Sint-Bartholomeus met kerkhof

Pollinkhovestraat 2a (Lo-Reninge)
Georiënteerde hallenkerk te midden van een kerkhof met haag, bomenrij en recent laag geelbakstenen muurtje met betonnen deksteen. Op het kerkhof is onder meer een oorlogsgedenkteken en een Brits militair ereperk terug te vinden. Over de vroegste geschiedenis van dit laatgotische bedehuis uit de 16de eeuw is bijzonder weinig geweten tot de brand van 1853. 1854-1858: heropbouw van de kerk naar voorgaand model onder leiding van architect P. Buyck, mits afwijkingen.


Parochiekerk Sint-Bertinus

Bulskampstraat zonder nummer (Veurne)
Georiënteerd neogotisch bedehuis met bewaarde 15de-eeuwse westtoren. Bakstenen toegangspad gemarkeerd door gietijzeren hekpijlers met vaasbekroning en gesmeed ijzeren hek, en afgezet met linderij. Omhaagd kerkhof met oorlogsgedenkteken, een heldenhuldezerk en Belgische en Britse oorlogsgraven van de Tweede Wereldoorlog.


Parochiekerk Sint-Gummarus

Kardinaal Mercierplein zonder nummer (Lier)
Georiënteerde kruisbasiliek in Brabantse hooggotiek. Eén der gaafste voorbeelden van deze stijl, voornamelijk wat de binnenordonnantie betreft.


Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Kerkstraat 15 (Ieper)
Georiënteerd bedehuis midden omhaagd kerkhof, aan straatzijde en kerkpad afgezet door middel van recent bakstenen muurtje met ezelsrug tussen postamenten. Neogotische hallenkerk met westtoren, naar ontwerp van architect F. Van Welden van 1922-'23.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Sint-Niklaasplaats zonder nummer (Veurne)
Parochiekerk gelegen tussen Appelmarkt, Sint-Niklaasplein en Kaatsspelplaats met dominerende westtoren. Oudste vermelding van 1120. Tot de Franse Revolutie bediend door monniken van de Sint-Niklaasabdij. Baksteenbouw; gebruik van ijzerzandsteen voor onderbouw van zuidelijke zijbeukgevel; kalksteen voor lagen afgewisseld met baksteen in noordelijke zijbeukgevel en zuidelijke transeptgevel, voor grootste gedeelte van zuidelijke zijbeukgevel en voor bovengedeelte van westportaal; Doornikse steen voor onderbouw van laatstgenoemde.


Parochiekerk Sint-Pieter

Kerkstraat 53 (De Panne)
Driebeukige, neogotische hallenk erk met toren op het noordwesten. Uitgangspunt: bouw van neogotische kapel door toedoen van mejuffrouw Calmeyn, kleindochter van P. Bortier, in 1860 in zogenaamd Jozefdorp. Gele baksteenbouw; leien bedakingen. Variante op het laatgotische patroon van hallenkerk met westtoren: hallenkerk met noordwesttoren.


Parochiekerk Sint-Willibrordus met kerkhof

Dorpsplaats zonder nummer (Koksijde)
Kerk met omringend, omhaagd kerkhof, aan Dorpsplaats afgezet met een 20ste-eeuws bakstenen muurtje. Roepsteen rechts van portaal. Na een brand in 1873, werd in 1875 een neogotisch bedehuis naar ontwerp van architect A. Brinck gebouwd, ten oosten van bewaarde toren. Herstellingen na verwoesting tijdens Eerste Wereldoorlog naar ontwerp van architect Georges Hendrickx. Verankerd gebouw van gele baksteen; leien bedakingen.


Pastorie Sint-Walburgaparochie

Zwarte Nonnenstraat 39 (Veurne)
Hoekhuis bij driesprong met Panne- en Witte Kanunnikenstraat; ommuurde tuin uitziend op Sint-Walburgapark en laatst genoemde straat.


Pastorie van de Sint-Willibrordusparochie

Dorpsplaats 12 (Koksijde)
Imposant, alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een schilddak, van 1890 naar ontwerp van architect J. Vinck ter vervanging van voormalige bouwvallige pastorie. Aan de straatzijde, laag bakstenen muurtje met hek. Serre tegen beraapte rechterzijgevel.


Schoolgebouw

Rozendalstraat 2 (Veurne)
Voormalig schoolgebouw. Eclectisch hoekgebouw en blikvanger vanaf kruispunt Ooststraat met Karel Coggelaan.


Sint-Augustinusrusthuis

Legrellestraat 39 (Berlaar)
U-vormig gebouw in 1896-1897 opgericht naar ontwerp van J. Vinck, als bejaardentehuis met kapel toegewijd aan Heilige Jozef en Augustinus.


Sint-Jansgasthuis

Houtmarkt 1, 14 (Veurne)
Eertijds ook zogenaamd "Noordgasthuis" naar de oorspronkelijke vestigingsplaats buiten de Noordpoort. Oudste vermelding van 1255.


Spaans Paviljoen

Ooststraat 2 (Veurne)
Gotisch hoekgebouw bij Grote Markt. Als stadhuis gebouwd in 1448-1452; uitgebreid circa 1530 met nieuwe vleugel aan oostelijke straatzijde. Na 1586, diverse bestemmingen onder meer verblijfplaats van Spaans garnizoen, zie in voege gebleven benaming; thans Vredegerecht. Restauratiewerken in 1890 onder leiding van architect J. Vinck (Veurne).


Stadhuis van Lo

Markt 1 (Lo-Reninge)
Beeldbepalend gebouw met belfort gelegen aan de noordoostzijde van de Markt. In 1565-1566 bouwde meestermetser Joos Staesin een nieuw stadhuis in regionale renaissancestijl ter vervanging van het oude. Confer de jaarankers 1566 bouwde hij naast het stadhuis een half vrijstaand torenvolume, belfort, om er de stadsklok en een kleine beiaard in op te hangen. Meermaals gerestaureerd en uitgebreid.


Stadhuis Veurne

Grote Markt 27 (Veurne)
Stadhuis gelegen op westelijke marktzijde, en een hoek vormend met het voormalig landhuis, waarvan het tevens oorspronkelijk de conciërgewoning was. Bakstenen gebouw met twee analoge vleugels van respectievelijk vier en vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien).


Vleeshuis

Grote Markt 1 (Veurne)
Het oude Vleeshuis op de noordelijke marktzijde werd in 1609 afgebroken. In 1615 bekostigde de kasselrij de bouw van het Vleeshuis op de oostelijke marktzijde, op de rechter hoek bij de Ooststraat.


Winkel

Grote Markt 2 (Veurne)
In zijn huidige vorm, breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (pannen). Verankerde baksteenbouw. Oude 18de-eeuwse kern (?) volgens bewaarde tudorboogvensters met geprofileerd beloop op tweede bouwlaag. Aangepast in 1877 naar ontwerp van architect J. Vinck (Veurne)Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vinck [online], https://id.erfgoed.net/personen/5877 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.