Persoon

Waes, Jan

ID
5931
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5931

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Eenheidsbebouwing van stadswoningen

Peperstraat 11-17, 5A (Brugge)
Eenheidsbebouwing volgens repeterend schema; telkens twee traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw.


Godshuis Blindekens

Kammakersstraat 19-23 (Brugge)
Gebouwd als uitbreiding van de gelijknamige stichting met kapel aan de Kreupelenstraat. Opklimmend tot de 17de eeuw; latere aanpassingen onder meer herbouwen van dakkapellen en verlagen van vensters. Huidig uitzicht resultaat van restauratiewerken van 1985 naar ontwerp van architect J. Waes (Brugge).


Godshuis Marius Voet

Kammakersstraat 13-17 (Brugge)
In 1865 worden de vensters verlaagd en de middenstijlen eruit verwijderd. Huidig uitzicht is het resultaat van een restauratie in 1985 naar ontwerp van architect J. Waes (Brugge): de oorspronkelijk drie huizen worden omgevormd tot twee woningen en deuren worden gedicht.


Godshuis Van Paemel

Kammakersstraat 7-11 (Brugge)
Het huidige uitzicht resulteert van grondige restauratiewerken in 1987 naar ontwerp van architect J. Waes (Brugge): de drie huisjes worden omgevormd tot twee woningen en deuren worden gedicht.


Godshuizencomplex Onze-Lieve-Vrouw Blindekens met bijhorende kapel

Kreupelenstraat 8, 12-16 (Brugge)
Godshuizencomplex Onze-Lieve-Vrouw Blindekens met bijhorende kapel, begrensd door de Kreupelen- en de Kammakerstraat.


Hoekpand

Leeuwstraat 10 (Brugge)
Hoekpand van vier + vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, uit de 18de eeuw of het eerste kwart van de 19de eeuw. "Kunstige Herstelling" van 1997 naar ontwerp van architect J. Waes (Brugge).


Hoekpand Boechoute

Markt 15 (Brugge)
Zichtbepalend hoekpand bij Sint-Amandsstraat met oude kern uit het vierde kwart van de 15de eeuw.


Huis De Witte Monnik

Spiegelrei 6 (Brugge)
Breedhuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (leipannen). Jaarcartouche 1636. In de loop van de 19de eeuw wijzigen van de begane grond en verlagen van de vensters op tweede bouwlaag.


Huis In d'swarte Arent

Carmersstraat 19 (Brugge)
Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), jaarcartouches "ANNO/1633". Huidig uitzicht resultaat van 19de-eeuwse aanpassingen en consoliderende herstelling in 1973-1975 naar ontwerp van architecten L. Dugardyn en J. Waes (Brugge).


Parochiekerk Sint-Jakob

Moerstraat 1 (Brugge)
Gelegen ten oosten van het Sint-Jacobsplein en ten oosten afgebakend door de Sint-Jakobstraat, ten noorden door de Moerstraat. Georiënteerde, in kern vroeggotische, bakstenen hallenkerk met zware kruisingstoren.


Stadswoning

Peperstraat 32-34 (Brugge)
In huidige vorm, twee huizen in spiegelbeeld met getrapte top boven de centrale deurtravee; telkens twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. 17de-eeuws pand met dubbelhuisopstand gesplitst in 1857. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende "Kunstige Herstelling" in 2000 respectievelijk naar ontwerp van architecten C. Van Biervliet en J. Waes (Brugge).


Stadswoning

Carmersstraat 17 (Brugge)
Verankerde bakstenen tuitgevel afgewerkt met vlechtingen. 16de of 17de-eeuwse oorsprong (?). Huidig uitzicht resultaat van 19de-eeuwse aanpassingen en restauratie in 1974 in opdracht van Marcus Gerardsstichting naar ontwerp van architecten L. Dugardyn en J. Waes (Brugge).


Stadswoning

Carmersstraat 21 (Brugge)
Breedhuis met enkelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), vermoedelijk van 1672 in plaats van houten gevel. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende restauratie in 1973-1975 naar ontwerp van architecten L. Dugardyn en J. Waes (Brugge).


Stadswoning gedateerd 1677

Moerstraat 24 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen; neogotische dakkapel onder leien dakje met windvaan). Trapgevel gedateerd "1677".


Stadswoning met klokgevel

Spiegelrei 1 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Klokgevel met enkelhuisopstand uit de tweede helft van de 18de eeuw in plaats van houten puntgevel.


Vrijstaande eengezinswoning in bungalowstijl

Kazantstraat 12 (Meulebeke)
Kazantstraat nr. 12. Vrijstaande eengezinswoning in bungalowstijl met omhaagde aangelegde tuin, gebouwd in 1972 naar ontwerp van architect J. Waes (Brugge). Eenlaagse baksteenbouw op T-vormig grondplan onder plat dak. Gesloten voorgevel met inkom tussen hogere westelijke uitbouw, bekleed met donkere gevelsteen, en oostelijk witgeschilderd, rechthoekig volume, l.g. doorbroken door rechthoek


Woningen van godshuis Blindekens

Kammakersstraat 21-23 (Brugge)
Drie lage woningen die nu deeluitmaken van het godshuis "Blindekens". Telkens twee traveeën onder zadeldak (bij nummers 27-29 tegelpannen, bij nummer 31 Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw. Oorspronkelijk haast blinde gevel aan de straat, enkel voorzien van korfboogdeuren, telkens met afgeschuinde dagkanten. Huidig uitzicht bepaald door restauratiewerken van 1985 naar ontwerp van architect J. Waes (Brugge).Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Waes [online] https://id.erfgoed.net/personen/5931 (Geraadpleegd op )