Persoon

Warie, Roger

ID: 5937   URI: https://id.erfgoed.net/personen/5937


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Vrede

Nokerepontweg zonder nummer (Kruisem)
Bakstenen gebouw naar ontwerp van architect Roger Warie, van één travee onder zadeldak tussen brede puntgevels met aflijnende arduinblokken; plint van zwarte baksteen.


Kasselrijhuis

Hoogstraat 30 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk was het Kasselrijhuis de zetel en de vergaderzaal van de feodale vertegenwoordigers van de graaf van Vlaanderen in de kasselrij Oudenaarde. Na de Franse Revolutie werd de kasselrij opgeheven en herbestemd tot onderwijsgebouw.


Neoclassicistisch herenhuis

Nieuwebosstraat 3 (Gent)
Het neoclassicistisch herenhuis werd, samen met de naastliggende panden nummer 1 en 5, opgetrokken in 1846-1848.


Parochiekerk Sint-Jans-Onthoofding met kerkhof

Oostwinkeldorp zonder nummer (Lievegem)
Georiënteerde dorpskerk met omringend kerkhof gelegen achter de onpare huizenrij. IJzeren toegangshek tot het kerkhof in de as van de westgevel van de kerk, aan vier slanke ijzeren hekpijlers. Huidige driebeukige hallenkerk met vierkante westelijke toren resulterend uit een diverse malen verbouwde gotische kerk waarvan aangenomen wordt dat zij voor een groot deel zou opgericht zijn in de 15de eeuw. Op het kerkhof een collectie graftekens voornamelijk daterende uit het interbellum en later.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Markt 46 (Lokeren)
Hoofdkerk van Lokeren, ten zuidoosten van het marktplein. Driebeukige pseudobasilicale barokkerk, volledig bekleed met kalkzandsteen, met westtoren en ten oosten polygonaal hoofdkoor met flankerende zijkoren; sacristie en bergplaats in de oksels van de koren. Oorspronkelijk gebouwd in 1585-1625 en meermaals vergroot en verbouwd.


Ryngautmonument

Markt zonder nummer (Lokeren)
Ryngautmonument van 1778. Monument in de vorm van een portiek van arduin met gebogen fronton en twee flankerende heiligenbeelden. Los van het monument staan hardstenen sokkels met halfverheven beeldhouwwerk op spiegels.


Stadhuis Oudenaarde en Lakenhal

Markt 1 (Oudenaarde)
Het huidige gebouwencomplex van 14de-eeuwse lakenhal en 16de-eeuws stadhuis met deels behouden oud schepenhuis, ligt in de noordwest-zuidoost-lopende grote as die de middeleeuwse stadsstructuur bepaalt en waarvan het stadhuis op de Markt de aanzet is.


Stadswoning

Vrijheidsplein 13 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met bakstenen in- en uitgezwenkte topgevel, in de tweede helft van de 17de eeuw te dateren.


Thema's

Ontwerper van

Tennisbaanstraat