Persoon

Warie, Roger

ID
5937
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5937

Beschrijving

Roger Warie was lesgever bouwkunst van 1926 tot 1968 aan de Sint-Lucasschool in Gent, die zich toen profileerde als opleiding voor restauratie-architecten. Hij volgde architect Frans Van Hove op als de vaste architect van de Commissie der Monumenten en Stadsgezichten der Stad Gent, waardoor hij ook voornamelijk bekend is door zijn restauratieprojecten. Voorbeelden hiervan zijn het stadhuis op de Grote Markt in Oudenaarde, de Parochiekerk Sint-Laurentius en het Ryngautmonument op de Markt in Lokeren. Verder is zijn oeuvre vooral binnen de traditionalistische architectuur te situeren.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Hoekpand

Paul Fredericqstraat 1-5 (Gent)
Dit hoekpand met zijn baksteenparement met winkelruimte op de begane grond werd in 1930 ontworpen door architect Roger Warie, zoals ook aangegeven staat in de bepleisterde omlijsting van de deur. De opdrachtgever was Jules Segers.


Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Vrede

Nokerepontweg zonder nummer (Kruisem)
Bakstenen gebouw naar ontwerp van architect Roger Warie, van één travee onder zadeldak tussen brede puntgevels met aflijnende arduinblokken; plint van zwarte baksteen.


Kasselrijhuis

Hoogstraat 30 (Oudenaarde)
Oorspronkelijk was het Kasselrijhuis de zetel en de vergaderzaal van de feodale vertegenwoordigers van de graaf van Vlaanderen in de kasselrij Oudenaarde. Na de Franse Revolutie werd de kasselrij opgeheven en herbestemd tot onderwijsgebouw. Het geheel bestaat uit drie verschillende bouwfasen; het oudste deel links werd gebouwd in de 16de eeuw in een eenvoudige renaissancestijl, het middendeel met jaartal 1702 is in Lodewijk XIV-stijl opgetrokken en het rechterdeel werd toegevoegd in 1906. Momenteel is het de thuisbasis voor het Sint-Bernarduscollege.


Neoclassicistisch herenhuis met achterliggende werkplaats

Nieuwebosstraat 3 (Gent)
Het neoclassicistisch herenhuis werd, samen met de naastliggende panden nummer 1 en 5, opgetrokken in 1846-1848. Het telt drie bouwlagen en vier traveeën. Tijdens het interbellum werd het uitzicht van de voorgevel gewijzigd. In achterbouw, en duidelijk zichtbaar vanaf de overzijde der Schelde, bevinden zich de gebouwen van de machinebouw-werkplaats.


Parochiekerk Sint-Jans-Onthoofding met kerkhof

Oostwinkeldorp zonder nummer (Lievegem)
Georiënteerde dorpskerk met omringend kerkhof gelegen achter de onpare huizenrij. IJzeren toegangshek tot het kerkhof in de as van de westgevel van de kerk, aan vier slanke ijzeren hekpijlers. Huidige driebeukige hallenkerk met vierkante westelijke toren resulterend uit een diverse malen verbouwde gotische kerk waarvan aangenomen wordt dat zij voor een groot deel zou opgericht zijn in de 15de eeuw. Op het kerkhof een collectie graftekens voornamelijk daterende uit het interbellum en later.


Ryngautmonument

Markt zonder nummer (Lokeren)
Ryngautmonument van 1778. Monument in de vorm van een portiek van arduin met gebogen fronton en twee flankerende heiligenbeelden. Los van het monument staan hardstenen sokkels met halfverheven beeldhouwwerk op spiegels.


Stadhuis Oudenaarde en Lakenhal

Markt 1 (Oudenaarde)
Het huidige gebouwencomplex van 14de-eeuwse lakenhal en 16de-eeuws stadhuis met deels behouden oud schepenhuis, ligt in de noordwest-zuidoost-lopende grote as die de middeleeuwse stadsstructuur bepaalt en waarvan het stadhuis op de Markt de aanzet is.


Stadswoning

Vrijheidsplein 13 (Lokeren)
Huis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met bakstenen in- en uitgezwenkte topgevel, in de tweede helft van de 17de eeuw te dateren.


Thema's

Ontwerper van

Tennisbaanstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Warie [online] https://id.erfgoed.net/personen/5937 (Geraadpleegd op )