Persoon

Waterschoot, Leander

ID
5948
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5948

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis in art-decostijl

Stationsstraat 23 (Sint-Niklaas)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in art deco, naar ontwerp van architect A. Waterschoot en zijn zoon Leander, van 1929.


Burgerhuis in art-decostijl

Prins Leopoldplein 13 (Sint-Niklaas)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in art-decostijl van 1928 naar ontwerp van architect August Waterschoot en zijn zoon Leander.


Burgerhuis in laat-modernistische stijl

Koningsarendlaan 10 (Antwerpen)
Burgerhuis in laat-modernistische stijl naar ontwerp van Leander Waterschoot uit 1963. Opdrachtgever was zijn zoon Frans Waterschoot, die een woning betrok in de Alfons Schneiderlaan 33. Het gebouw is een representatief, maar vooruitstrevend voorbeeld van de naoorlogse bel-etagewoning.


Hotel De Spiegel

Houtbriel 1-2, Stationsstraat 1-7 (Sint-Niklaas)
Ruim hoekhuis uit de tweede helft van de 19de en volgens archiefstukken in 1929 aangepast in eenvoudige art-decostijl naar ontwerp van architecten August en Leander Waterschoot.


Huizenrij Mgr. Stillemansstraat

Mgr. Stillemansstraat (Sint-Niklaas)
De Mgr. Stillemansstraat komt over als een vrij homogene straat met woningen van overwegend drie bouwlagen. De gehele straat raakte op een korte tijdspanne bebouwd en behield tot vandaag grotendeels het oorspronkelijke karakter. De straat omvat globaal gezien zeer kleurrijke en plastisch uitgewerkte woningen met overwegend art-decokenmerken.


Klooster en school der broeders hiëronymieten

Kroonmolenstraat 4, Nieuwstraat 75, 91 (Sint-Niklaas)
Klooster en school, in 1826 gesticht als jongensweeshuis. Indrukwekkende gebouwengroep op complexe plattegrond, systematisch gegroeid en uitgebreid door toevoeging van onder meer een kosteloze school gesticht in 1840, en een krankzinnigeninrichting gesticht in 1849.


Meergezinswoning Emiel Faresijn

Mgr. Stillemansstraat 74-76 (Sint-Niklaas)
Symmetrisch opgebouwde dubbelwoonst van drie bouwlagen onder licht hellend zadeldak, opgericht in 1933 in opdracht van Faresijn Emiel naar het ontwerp van August en Leander Waterschoot. Stilistisch te situeren in de modernistische stijlrichting van de interbellumperiode en meer bepaald de nieuwe zakelijkheid.


Winkel

Ankerstraat 14-16 (Sint-Niklaas)
Groot winkelpand waarvan de bovenverdieping sinds 1929 uitgewerkt is in art-decostijl met neoclassicistische inslag, vermoedelijk naar ontwerp van architect Leander Waterschoot. Begane grond sinds 1954 uitgewerkt als open galerij.


Woning Cleyman

Mgr. Stillemansstraat 60 (Sint-Niklaas)
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak. Opgericht in 1932 in opdracht van Alfons Cleyman naar ontwerp van August en Leander Waterschoot.


Woning Dirken

Mgr. Stillemansstraat 38 (Sint-Niklaas)
Huis in 1930 ontworpen door architect A. Waterschoot. Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met voorgevelparement van geglazuurde baksteen op hardstenen plint en met verwerking van natuursteen voor venster- en deurlateien en erker.


Woning Ghijs

Mgr. Stillemansstraat 24 (Sint-Niklaas)
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen van 1931 naar ontwerp van architect August en/of Leander Waterschoot. Evenwichtig opgebouwde gevel met zeer typerende geometrische en kleurrijke art-decomotieven waardoor het gebouw te situeren is binnen de autonome art-decostrekking.


Woning Jozef Maes

Mgr. Stillemansstraat 27 (Sint-Niklaas)
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, opgericht in 1931 in opdracht van de heer Jozef Maes naar een ontwerp van architect Leander Waterschoot. Stilistisch onder te brengen bij de sobere art-decorichting.


Woning Spaenhoven

Mgr. Stillemansstraat 32 (Sint-Niklaas)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in 1931 ontworpen door architect August en/of Leander Waterschoot. Bakstenen lijstgevel met verwerking van natuursteen aan de hoge plint, de vensterlateien en de erker.


Woning Vandevijver

Mgr. Stillemansstraat 26 (Sint-Niklaas)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen, van 1932 naar ontwerp van architect August Waterschoot. Bakstenen lijstgevel op arduinen sokkel, opklimmend aan weerszijden van de deur.


Thema's

Ontwerper van

Nijverheidsstraat

Sociale woonwijk Peter Benoit


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Waterschoot [online] https://id.erfgoed.net/personen/5948 (Geraadpleegd op )