Collectief

Gebroeders Wauters

ID
5956
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5956

Beschrijving

Het architectenbureau Gebroeders Wauters was actief van kort na de eeuwwisseling tot het einde van het interbellum. Zoals zij zich in hun vroege werk zowel van de neostijlen als de art nouveau bedienden, volgde hun productie tijdens het interbellum evenzeer de heersende trends.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw in art-decostijl

Plantin en Moretuslei 157 (Antwerpen)
Appartementsgebouw in sobere art-decostijl gebouwd naar een ontwerp door de architecten Gebroeders Wauters uit 1928.


Burgerhuis in art deco

Jan Van Rijswijcklaan 139 (Antwerpen)
Burgerhuis in art deco gebouwd in opdracht van W. Raydt, naar een ontwerp van de architecten gebroeders Wauters uit 1926. Deze rijwoning met een natuurstenen lijstgevel van drie traveeën, omvat drie bouwlagen en een pseudo-mansarde (leien).


Burgerhuis in art-nouveaustijl

De Damhouderestraat 12 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van weduwe F. Wauters-Mahieu, naar een ontwerp door het architectenbureau Gebroeders Wauters uit 1905. De opdrachtgeefster, allicht een naaste verwante van de architecten, liet de woning bouwen voor haar zoon, advocaat Jos. Wauters.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Hopland 44 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl, naar een ontwerp door de architecten Gebroeders Wauters uit 1912. Opdrachtgever was de heer Jos. A. Servais, die in 1899 een winkelpand in de Leysstraat had laten optrekken door de architect Emile Thielens.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Grétrystraat 58 (Antwerpen)
Burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van Léon Servais, naar een ontwerp door de architecten Gebroeders Wauters uit 1912.


Burgerhuis in eclectische stijl

Sint-Jozefstraat 10 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van mejuffer Maria Peeters, naar een ontwerp door de architecten Gebroeders Wauters uit 1909. Het pand maakt deel uit van een homogeen blok rijhuizen in uiteenlopende stijlen, opgetrokken tussen 1900 en 1912 (nummers 4 tot 20).


Burgerhuis in neo-Lodewijk XVI-stijl

Begijnenvest 3 (Antwerpen)
Burgerhuis met kantoren in neo-Lodewijk XVI-stijl gebouwd in opdracht van de heer G. Lauweriks, naar een ontwerp door de architecten Gebroeders Wauters uit 1911.


Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Dorpsstraat 52 (Stabroek)
Rijhuis van het dubbelhuistype, gebouwd in 1909 naar ontwerp van gebroeders Wauters.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Molenstraat 50 (Antwerpen)
In oorsprong bescheiden burgerhuis, onderdeel van een geheel van vier gekoppelde rijwoningen, volgens de bouwaanvraag uit 1853 opgetrokken door de koopman Pierre Claes-Mertens. De weduwe F. Meeus liet het pand inwendig verbouwen en uitbreiden naar een ontwerp door de architecten Gebroeders Wauters uit 1911.


Burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 104, 110 (Antwerpen)
Burgerhuizen in neoclassicistische stijl representatief voor de bebouwing van de straat, maar geen van beide gaaf bewaard. Nummer 104 is gedecapeerd, nummer 110 opnieuw bepleisterd, beide met verlies van het stucdecor.


Dokterswoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Lamorinièrestraat 174 (Antwerpen)
Imposante dokterswoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in opdracht van de arts Rafaël De Wolf, naar een ontwerp door de architecten Gebroeders Wauters uit 1904. In het geveldecor zijn het bouwjaar, de initialen van de bouwheer, en verwijzingen naar zijn familienaam en beroep verwerkt.


Eclectische villa

Laageind 55-57 (Stabroek)
Alleenstaande villa, gedateerd anno 1909 en uitgevoerd naar ontwerp van gebroeders Wauters.


Geheel van burgerhuizen in neo-Vlaamserenaissance- en eclectische stijl

Kardinaal Mercierlei 31, Le Grellelei 40 (Antwerpen)
Geheel van drie burgerhuizen in uiteenlopende stijlen, naar een ontwerp door de architecten Gebroeders Wauters uit 1912.


Geheel van vijf gekoppelde meergezinswoningen in art nouveau

Vekestraat 39-47 (Antwerpen)
Geheel van vijf gekoppelde meergezinswoningen in art-nouveaustijl, waarvan twee met winkel en verder bestaande uit huuretages. Opdrachtgever was Alex Mertens, de architecten Paul en Gust Wauters (architectenbureau Gebroeders Wauters), tekenden in 1912 voor het ontwerp.


Groepsbebouwing in art-nouveaustijl

Pretoriastraat 64-70 (Antwerpen)
De reeks burgerhuizen is een realisatie van de Naamlooze Maatschappij voor het Bouwen van Burgershuizen-Oostkwartier. De gebroeders Wauters tekenden in 1911 het ontwerp.


Kleurrijk ensemble in art nouveau

Bosduifstraat 16-20 (Antwerpen)
Dit kleurrijke ensemble van drie woningen in art-nouveaustijl is de opvallendste bebouwing in de Bosduifstraat, waar de meeste huizen een eerder klassieke gevel kregen in neoclassicistische of neo-Vlaamserenaissance-stijl.


Landhuis Het Heyken

Parklaan 100 (Turnhout)
Kasteeltje in sobere empirestijl, opklimmend tot 1836-1840, gelegen in landschapspark met vijver.


Parochiekerk Sint-Amands met kerkhof

Oude Kerkstraat 18 (Puurs-Sint-Amands)
Vrijstaande kerk in laatgotische, laatrenaissance- en neorenaissancestijl, opklimmend tot de 17de eeuw, uitgebreid in de loop van de 18de en 19de eeuw. omheen de kerk bleef een deel van het voormalige kerkhof bewaard.


Traditioneel breedhuis

Stoelstraat 7 (Antwerpen)
Traditioneel breedhuis met getrapt dakvenster van drie/twee traveeën en twee en een halve bouwlaag onder een zadeldak, uit de tweede helft 16de of eerste helft 17de eeuw.


Villa in beaux-artsstijl

Sorbenlaan 19 (Antwerpen)
Villa in sobere beaux-artsstijl op de hoek van Sorbenlaan en Olmenlaan, naar een ontwerp door de architecten Gebroeders Wauters uit 1923. Het gebouw werd in opdracht van Auguste De Meyer opgetrokken in 1924.


Thema's

Ontwerper van

Acacialaan

Ballaarstraat

Marialei


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gebroeders Wauters [online], https://id.erfgoed.net/personen/5956 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.