Persoon

Weyers, Fernand

ID
5973
URI
https://id.erfgoed.net/personen/5973

Beschrijving

Architect Fernand Weyers kreeg heel wat opdrachten voor de restauratie van parochiekerken gelegen in het Waasland en omstreken. Hij restaureerde de zeedijkmolen van Doel in 1958, nadat deze tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt was als observatiepost door de Duitse bezetter. Hij was tevens de ontwerper van het oorlogsmonument opgericht in de deelgemeente Melsele te Beveren-Waas en het Brits oorlogsmonument in Doel (Beveren).

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002353, Brits monument Tweede Wereldoorlog (S.N., 2013).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Brits oorlogsmonument Tweede Wereldoorlog

Scheldedijk zonder nummer (Beveren)
Het Brits Monument ter ere van de Britse luchtafweer en de RAF en tot hulde aan de Britse bevrijders langs de Schelde werd ingehuldigd op 20 juli 1948 en is een ontwerp van architect Fernand Weyers.


De Witte Molen met molenaarswoning

Gladiolenstraat 2 (Sint-Niklaas)
De Witte Molen is een laat 17de-eeuwse achtkantige stenen korenwindmolen (oorspronkelijk oliewindmolen) van het type bovenkruier (bergmolen) met een vroeg 19de-eeuwse molenaarswoning.


Decanale kerk Sint-Niklaas

Grote Markt 48 (Sint-Niklaas)
Ruime, in hoofdzaak gotische kruisbasiliek ten oosten van het marktplein, geprangd tussen huizenrijen. Het voormalige kerkhof is na talrijke inkrimpingen in de loop der eeuwen verwijderd in 1810 en heden omgevormd tot parkeergelegenheid.


Fauconniersmolen

Grote Steenweg zonder nummer (Lede)
De Fauconniersmolen is een 19de-eeuwse maalvaardige stenen korenwindmolen van het type bovenkruier (stellingmolen). De molen werd gebouwd in 1845 als olie- en graanwindmolen en kreeg na een brand in 1976 een geheel nieuw binnenwerk naar ontwerp van architect Fernand Weyers.


Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën

Heidekapelstraat zonder nummer (Waasmunster)
Noord-zuid gerichte eenbeukige kapel in bak- en zandsteenbouw in een mooi landschappelijk kader gesitueerd en opvallend door een bijzonder silhouet resulterend uit een aaneenschakeling van bouwvolumes en de pittoreske barok getinte voorgevel. Datering 1641 op centrale gevelsteen.


Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenenkerk

Zogge zonder nummer (Hamme)
Aanvankelijke hulpkerk en later parochiekerk van Hamme - Zogge. Georiënteerde kerk ingeplant met voorgevel in de as van het straatgedeelte tussen Heirweg en de kerk, van 1855 tot 1911 met omringend kerkhof.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petrus en Paulus

Kerkstraat zonder nummer (Waasmunster)
Vrijstaande kerk ingeplant aan de oostelijke straatzijde tegenover een weinig uitgesproken plein, voorheen met deels omringend kerkhof. Een driebeukige romaanse kruiskerk van Doornikse kalksteen, werd eind 15de-begin 16de eeuw in laatgotische stijl verbouwd. Later hadden nog enkele 18de- en 19de-eeuwse verbouwingen plaats. Er zijn echter ook aanwijzingen gevonden voor het bestaan van een eerste romaans eenbeukig kerkje.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Eksaarde-dorp zonder nummer (Lokeren)
Georiënteerde kerk in het centrum van het dorp, op een driehoekig met gras begroeid plein met enkele bomen. Aan de zuidzijde een monument ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. In 1230 werd Eksaarde als afzonderlijke parochie ingericht. De huidige kerk stamt uit die periode maar werd meermaals gewijzigd en uitgebreid.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Baron Tibbautstraat zonder nummer (Berlare)
Neogotische kerk van 1864-1865 naar ontwerp van architect Théophile Bureau uit Gent Niet-georiënteerde pseudobasilicale kruiskerk met driebeukig schip van vijf traveeën met ingebouwde zuidtoren, licht uitspringend transept, koor van twee traveeën met vijfzijdige koorsluiting, geflankeerd door sacristie en bergplaats.


Parochiekerk Sint-Aldegonde met ommuurd kerkhof

Mespelarestraat zonder nummer (Dendermonde)
Parochiekerk, gelegen aan de noordzijde van het dorpspleintje. De éénbeukige kruiskerk gaat terug op een romaans zaalkerkje waarvan de oudste delen, beuk en koortje, zouden opklimmen tot het laatste kwart van de 12de eeuw. Als aanvankelijke parochiale begraafplaats, naar middeleeuwse traditie op een areaal rondom de kerk aangelegd, behield het kerkhof de ovale vorm die bij dorpskerken gebruikelijk was. Het kerkhof is begrensd door een lage bak- en natuurstenen muur.


Parochiekerk Sint-Engelbertus

Sint-Engelbertusstraat zonder nummer (Beveren)
De parochiekerk Sint-Engelbertus werd in 1910-1911 gebouwd in neogotische stijl naar ontwerp van architect J. Goethals in opdracht van hertog Engelbert-Marie van Arenberg.


Parochiekerk Sint-Gertrudis

Margote 84 (Wichelen)
Vrijstaande parochiekerk geïntegreerd tussen de overwegende lintbebouwing aan de zuidelijke straatzijde naar ontwerp van architect E. Serrure en ingezegend op 30.10.1872 . Eenvoudige plattegrond van een transeptloze driebeukige kerk met ingebouwde vierkante voorgeveltoren, schip van zeven traveeën eindigend op een vijfzijdig koor; koor geflankeerd door sacristie rechts en een berging links.


Parochiekerk Sint-Jozef

Tereken 3 (Sint-Niklaas)
Ruime driebeukige neogotische kruiskerk, in 1872-1878 gebouwd naar ontwerp van stadsarchitect Edmond Serrure na de stichting van deze parochie op 20 mei 1872. Achterliggende stedelijke begraafplaats.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Verheyenplein 7 (Beveren)
Heterogeen kerkgebouw met imposante toren, op een lichte verhevenheid in de kleine dorpskom gebouwd. Het kerkhof werd in 1959 vervangen door plantsoentjes waarin een oorlogsgedenkteken en het monument ter ere van Philip Verheyen gesitueerd zijn.


Parochiekerk Sint-Ludgerus

Markt zonder nummer (Zele)
De barokke parochiekerk Sint-Ludgeruskerk uit het einde van de 17de-begin 18de eeuw, is opgetrokken van baksteen met een parement van okerkleurige Ledische kalkzandsteen, met behoud van elementen van de gotische kerk, opgetrokken in grijze kalkzandsteen van Gobertange.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Dorp zonder nummer (Berlare)
De Sint-Martinuskerk, gelegen op een middeleeuwse kerksite, getuigt nog steeds van de drie bouwfasen uit haar bouwgeschiedenis; de 15de-eeuwse westelijke travee met westtoren, de middenbeuk uit het eerste kwart van de 18de eeuw en de neogotische uitbreiding van het schip naar ontwerp van architect Henri Valcke uit 1910-1911. De vrijstaande dorpskerk bezat voorheen een omringend ommuurd kerkhof. Op de restant van het kerkhof staan negentien gerecupereerde grafkruisen.


Parochiekerk Sint-Rochus

Sombekedries zonder nummer (Waasmunster)
De proosdijkapel uit 1642 werd in 1888 verheven tot parochiekerk en kort daarna aanzienlijk vergroot naar de plans van architect Modeste De Noyette. Bij de vergroting werd het koor afgebroken en werd de kerk voorzien van een uitspringend transept, aangebouwde sacristieën en een nieuw koor. De oude sacristie werd als doopkapel ingericht. In 1890 werd het houten klokkentorentje vervangen door een stenen toren.


Parochiekerk Sint-Salvator

Wiezeplein zonder nummer (Lebbeke)
Laatgotische kerk ingeplant te midden van het dorpsplein, voorheen omgeven door een ovaal ommuurd kerkhof. Het huidige kerkgebouw, volledig opgetrokken uit Ledische zandsteen in gotische stijl, dateert in kern ten vroegste uit de 14de-15de eeuw. Haar huidig uitzicht kreeg de kerk in de periode 1869-1872 door de restauratie- en vergrotingswerken onder leiding van de Gentse architect August Van Assche.


Pastorie Sint-Pietersbandenparochie

Veerstraat 13 (Berlare)
Schuin tegenover de kerk ingeplante pastorie uit 1737 met omringende beboomde tuin, van de straat afgesloten door ijzeren hekken op een lage bakstenen voet met ezelsrug. Centrale poort met vierkante gemetselde bakstenen pijlers onder pannen zadeldakje. Achterin gelegen vrijstaande pastorie van zeven traveeën breed en één bouwlaag onder mansardedak.


Roomanmolen met molenaarswoning

Beekstraat 10, Pastorijwegel 16 (Sint-Gillis-Waas)
De Roomanmolen of voorheen Gelaagmolen is een stenen koren- en oliewindmolen van het type bovenkruier (stellingmolen), gebouwd in 1847 door koopman Pieter Paul Persoon-Rollier. Aan de straatzijde bevindt zich het molenhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Rustoord en kapel

Eksaarde-dorp 88 (Lokeren)
Achter de rooilijn staand bakstenen gebouw van twee bouwlagen onder zadeldak, volgens gedenksteen binnen, in 1962 uitgebreid en gemoderniseerd naar ontwerp van architect Fernand Weyers (Sint-Niklaas).


Scheldemolen

Scheldemolenstraat 6 (Beveren)
De Scheldemolen of Molen van Doel is een stenen korenwindmolen van het type bovenkruier (grondzeiler) met kettingkruiwerk uit 1834.


Wildermolen

Wilderstraat zonder nummer (Ninove)
De Wildermolen is een laat-18de-eeuwse houten korenwindmolen van het type standaard met open voet. De molen werd opgericht in Elingen in 1779 door Ferdinand Van der Noot, heer van Vreckem, en werd in 1802 overgebracht naar de huidige locatie.


Windekemolen

Hettingen zonder nummer (Oosterzele)
De Windekemolen is een vroeg 19de-eeuwse houten korenwindmolen, type standaard met open voet. De teerlingen staan op een kleine molendam. De molen werd op de gemeentegrens van Scheldewindeke en Balegemde opgericht nadat in 1910 een oudere molen werd vernield door brand.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Weyers [online] https://id.erfgoed.net/personen/5973 (Geraadpleegd op )