Persoon

Wittocx, Hendrik Adolf

ID
6029
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6029

Beschrijving

Hendrik Adolf Wittocx, zoon van architect Peter Wittocx, en vader van architect Jan Wittocx, was zijn hele loopbaan gevestigd aan de Bredabaan in Merksem, en combineerde een docentschap aan de Antwerpse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten met de uitbouw van een oeuvre van stadswoningen en landhuizen in de Antwerpse rand. Hij werkte zowel in een gematigd (baksteen)modernisme als met een meer traditionele inspiratie op de art deco en de cottagestijl. Zijn meest bekende realisatie die hij laat in zijn carrière en in samenwerking met generatiegenoot Paul Smekens uitvoerde is het intussen gesloopte Zeemanshuis op de voormalige site van het Antwerpse Falconklooster. In Merksem gaf hij mee de tussenoorlogse woonverkavelingen vorm met onder meer privéwoningen aan de Van Praetlei, de Du Chastellei, en de Dokter Maurice Timmermanslaan.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis in art deco

Camelialei 31 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-decostijl, in 1933 opgetrokken voor Eugeen Nieuwinckel naar de plannen van de Merksemse architect H.A. Wittockx; aannemer Frans Goedleven stond in voor de uitvoering. Nieuwinckel kocht de grond van aannemer Hendrick Rooms, die veel kavels in de buurt had aangekocht met de bedoeling er koopwoningen op te richten.


Burgerhuis in art-decostijl

Louisalei 78 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-decostijl onder invloed van de Amsterdamse School, naar ontwerp door de architect Hendrik Adolf Wittocx uit 1922, uitgevoerd in 1923. Opdrachtgever was de bediende René Maclot.


Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Boekenberglei 246 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in 1935 naar een ontwerp van de Merksemse architect Hendrik Wittocx. De opdrachtgever was Désiré Leers-Van Damme die woonde aan de Steenhouwersvest in Antwerpen. De gevel is in de top gedateerd, en draagt de signatuur van de bouwmeester.


Internationaal Zeemanshuis

Falconrui 21 (Antwerpen)
Hoogbouwcomplex in naoorlogs modernisme, opgetrokken door de stad Antwerpen als hotel en tehuis voor zeelieden, naar een ontwerp van de architecten Paul Smekens en Hendrik Wittocx uit 1950.


Kunstenaarswoning Floris Jespers

Marialei 40 (Antwerpen)
Woning met atelier in modernistische stijl, gebouwd in opdracht van de kunstschilder Floris Jespers, naar een ontwerp door de architect Frits de Mont uit 1929. Het project betrof de complete verbouwing van een bestaand pand, waar Jespers al langer gevestigd was. Al in 1932 liet hij door de architect Léon Stynen de pui verbouwen.


Magazijn Paolo

Duboisstraat 46 (Antwerpen)
Huidenpakhuis in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van A. Ficq et fils, naar een ontwerp door de architect Edmond Leclef uit 1880.


Meergezinswoning in art deco

Du Chastellei 13 (Antwerpen)
Meergezinswoning in cottage- en art-decostijl, in 1931 door architect Hendrik A. Wittocx ontworpen voor de in Antwerpen gevestigde Henri Vandekerckhove.


Meergezinswoning in art nouveau

Kroonstraat 47 (Antwerpen)
Meergezinswoning met bakkerij in sobere art nouveau gebouwd in opdracht van Alfons Heylen, naar een ontwerp door de architecten Peter en Hendrik Adolf Wittocx uit 1913. Rechts een smeedijzeren winkelpui en een tegelmozaïek van bakkerij de Kroon.


Meergezinswoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Sint-Bartholomeusstraat 19 (Antwerpen)
Meergezinswoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in 1935 naar een ontwerp van de Merksemse architect Hendrik Wittocx. De opdrachtgever was August Bogaerts die woonde aan de Bredabaan in Merksem. De gevel is in de top voorzien van een jaartalsteen, en draagt links boven de toegang de signatuur van de bouwmeester.


Modernistische meergezinswoning

Dokter Maurice Timmermanslaan 23 (Antwerpen)
Modernistische meergezinswoning met referenties naar zowel de art deco als de nieuwe zakelijkheid, in 1935 door architect Hendrik A. Wittocx ontworpen voor Emiel Van Giel, die verderop in de straat woonde. De woning maakt deel uit van de vroegste bebouwing van de omstreeks 1928-1929 getrokken straat.


Modernistische woning

Velodroomstraat 32 (Antwerpen)
Architect Hendrik A. Wittocx ontwerpt in 1936 deze woning in modernistische stijl. Het is een woning van drie bouwlagen onder platte bedaking, met een expressieve gevel.


Neoclassicistisch burgerhuis

Wetstraat 103 (Antwerpen)
Neoclassicistisch burgerhuis met dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen, uit het derde kwart van de 19de eeuw.


Neotraditionele gevelwand

Sint-Bartholomeusstraat 1-37 (Antwerpen)
Deze huizenrij in de Sint-Bartholomeusstraat 1 tot 37 vormt een homogeen interbellumensemble bestaande uit burgerhuizen, meergezinswoningen en een feestzaal, opgetrokken in voornamelijk historiserende bouwstijlen, afgewisseld met een aantal gevels in een meer contemporaine art deco of modernistische stijl. De overwegend neotraditionele gevelrij vormt een passend historiserend kader voor de Sint-Bartholomeuskerk en de pastorie, gebouwen die het historische centrum vormen van Merksem.


Villa ontworpen door H. Wittocx

Turnhoutseweg 17 (Beerse)
Met talrijke in- en uitsprongen, speels opgebouwd landhuis van vier traveeën en één tot twee bouwlagen onder complexe overkragende bedaking op houten consoles.


Thema's

Ontwerper van

Dokter Maurice Timmermanslaan

Du Chastellei


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Wittocx [online], https://id.erfgoed.net/personen/6029 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.