Persoon

Wylein, Seraphin

ID: 6047   URI: https://id.erfgoed.net/personen/6047


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis

Zwingelaarsstraat 31 (Izegem)
Deels vrijstaande burgerwoning aanleunende bij de Anglo-Normandische stijl, zie puntgevel met houten bekleding; naar ontwerp van Seraphin Wylein, gesigneerd links van het portaal, van 1945.


Burgerhuis naar ontwerp van Seraphin Wylein

O.-L.-Vrouwemarkt 24 (Roeselare)
Woonhuis naar ontwerp van Seraphin Wylein (Izegem), gedateerd 1948 (zie jaarsteen).


Gemeenteschool

Stationsstraat 7, 5A (Lendelede)
Voormalige gemeenteschool, thans in gebruik als jeugdhuis (en lokalen jeugdbeweging). Historiek. Volgens de eerste organieke wet op het lager onderwijs (1842) wordt iedere gemeente verplicht een lagere school in te richten. De privéschool van Amand Hoornaert wordt daarop in 1845 omgevormd tot gemeenteschool.


Hoevesite

Rozebeeksestraat 54 (Lendelede)
Zetel van het textielbedrijf Vanatex, gesitueerd op een oude hoevesite, in het midden van de 20ste eeuw uitgebouwd tot olieslagerij. Bestaande uit een begin-20ste-eeuws woonhuis en midden-20ste-eeuwse bijgebouwen. De site maakt deel uit van het gehucht " 't Hoveke".


Klooster van de zustergemeenschap Heilige Vincentius

Heulsestraat 1 (Lendelede)
Bestaande uit een recent kloostergebouw uit het begin van de 21ste eeuw, kloostergebouwen uit 1964 en een kapel uit 1837.


Onderwijsgebouw Sint-Vincentiusinstituut

Dorpsplein 2 (Lendelede)
De bouwgeschiedenis van het Sint-Vincentiusinstituut hangt nauw samen met de geschiedenis van het klooster, de kloosterschool en het pensionaat. Het gebouwencomplex van het Sint-Vincentiusinstituut gaat voor een groot stuk terug op de oude kloosterschool met pensionaat.


Parochiekerk Sint-Raphaël

Henri Dunantstraat 54 (Izegem)
Moderne, zuid-noord georiënteerde kerk, gebouwd in 1961-1962, naar ontwerp van Seraphin Wylein (Izegem).


Rusthuis Sint-Vincentius

Izegemsestraat 14 (Lendelede)
Gebouwd rond het midden van de 20ste eeuw ter vervanging van het rusthuis uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Historiek. In 1827-1828 wordt onder impuls van pastoor De Beir en burgemeester Wallays een rusthuis of "Huis van Barmhartigheid" gebouwd, geopend in 1829.