Persoon

Wylein, Seraphin

ID
6047
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6047

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis

Zwingelaarsstraat 31 (Izegem)
Deels vrijstaande burgerwoning aanleunende bij de Anglo-Normandische stijl, zie puntgevel met houten bekleding; naar ontwerp van Seraphin Wylein, gesigneerd links van het portaal, van 1945.


Burgerhuis naar ontwerp van Seraphin Wylein

O.-L.-Vrouwemarkt 24 (Roeselare)
Woonhuis naar ontwerp van Seraphin Wylein (Izegem), gedateerd 1948 (zie jaarsteen).


Gemeenteschool

Stationsstraat 7, 5A (Lendelede)
Voormalige gemeenteschool, thans in gebruik als jeugdhuis (en lokalen jeugdbeweging). Volgens de eerste organieke wet op het lager onderwijs (1842) wordt iedere gemeente verplicht een lagere school in te richten. De privéschool van Amand Hoornaert wordt daarop in 1845 omgevormd tot gemeenteschool. Drie roodbakstenen volumes onder een zadeldak in mechanische pannen, gelegen rondom een speelplaats die aan zuidelijke zijde wordt afgesloten door een muur. Aan west- en aan oostzijde, twee identieke, in spiegelbeeld gebouwde, eenlaagse volumes van acht traveeën, haaks op de straat gesitueerd.


Hoevesite

Rozebeeksestraat 54 (Lendelede)
Zetel van het textielbedrijf Vanatex, gesitueerd op een oude hoevesite, in het midden van de 20ste eeuw uitgebouwd tot olieslagerij. Bestaande uit een begin-20ste-eeuws woonhuis en midden-20ste-eeuwse bijgebouwen. De site maakt deel uit van het gehucht " 't Hoveke".


Klooster van de zustergemeenschap Heilige Vincentius

Heulsestraat 1 (Lendelede)
Bestaande uit een recent kloostergebouw uit het begin van de 21ste eeuw, kloostergebouwen uit 1964 en een kapel uit 1837.


Onderwijsgebouw Sint-Vincentiusinstituut

Dorpsplein 2 (Lendelede)
De bouwgeschiedenis van het Sint-Vincentiusinstituut hangt nauw samen met de geschiedenis van het klooster, de kloosterschool en het pensionaat. Het gebouwencomplex van het Sint-Vincentiusinstituut gaat voor een groot stuk terug op de oude kloosterschool met pensionaat.


Parochiekerk Sint-Raphaël

Henri Dunantstraat 54 (Izegem)
Moderne, zuid-noord georiënteerde kerk, gebouwd in 1961-1962, naar ontwerp van Seraphin Wylein (Izegem).


Rusthuis Sint-Vincentius

Izegemsestraat 14 (Lendelede)
Gebouwd rond het midden van de 20ste eeuw ter vervanging van het rusthuis uit het tweede kwart van de 19de eeuw. In 1827-1828 wordt onder impuls van pastoor De Beir en burgemeester Wallays een rusthuis of "Huis van Barmhartigheid" gebouwd, geopend in 1829. Rond het begin van de 20ste eeuw bestaat het gebouw aan de straatzijde uit een bakstenen volume van twee bouwlagen en tien traveeën onder zadeldak in Vlaamse pannen, het voortuintje afgesloten van de straat door laag tuinmuurtje met ijzeren hek, centrale toegang onder een gaanderijtje. De vleugel langsheen de Pastoor De Beirstraat bestaat eertijds uit één bouwlaag.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wylein [online] https://id.erfgoed.net/personen/6047 (Geraadpleegd op )