Persoon

Devos, Albert

ID
6065
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6065

Beschrijving

Architect in het Leuvense. Broer van architect Oscar Devos (1874-1928).

In 1903 gehuwd met Anne Pauline Ghislaine Everaerts.

Op zijn overlijdensbericht lezen we "Architecte honoraire de la ville de Louvain - Professeur honoraire à l'Académie des Beaux-Arts de Louvain".

  • Gegevens verkregen van Hubert Bovens (augustus 2020).

Auteurs: Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Brouwerij de Jonge Sint-Jacob

Lei 19 (Leuven)
Gebouwencomplex dat bestaat uit een ruime, laatbarokke herenwoning op L-vormig grondplan, enkele laat-19de- en 20ste-eeuwse bijgebouwen, en achteraan in de tuin de gebouwen van de voormalige mouterij.


Brouwerijen Artois

Havenkant 18, Sluisstraat 79, Vaartkom 6 (Leuven)
Historisch gegroeid gebouwenbestand van de Artoisbrouwerijen in het gebied Mechelsestraat, de zone Vaartkom-Sluisstraat-Vaartstraat en Burchtstraat-Glasblazerijstraat


Burgerhuis

Henri Regastraat 29 (Leuven)
In 1912 naar ontwerp van A. Devos gebouwde burgerwoning met een traditionele lijstgevel van twee bouwlagen en twee traveeën.


Burgerhuis

Henri Regastraat 33 (Leuven)
Door A. Devos in 1912 opgetrokken burgerwoning met een lijstgevel in eclectische stijl.


Burgerhuis

Maria-Theresiastraat 23 (Leuven)
Door architect A. Devos in 1929 ontworpen als een privé-woning met dubbelhuisopstand, twee bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak met dakkapellen. De gevel in art-decostijl valt op door zijn karakteristieke expressieve detaillering.


Burgerhuis naar ontwerp van A. Vanden Eynde

Oude Markt 38 (Leuven)
Breedhuis dat in 1921 naar ontwerp van A. Vanden Eynde werd gebouwd en na oorlogsschade in 1948 werd hersteld onder leiding van A. Devos.


Burgerhuizen in wederopbouwarchitectuur

Herbert Hooverplein 12-14, 15-16 (Leuven)
Panden die een sobere historiserende wederopbouwarchitectuur vertegenwoordigen: drie bouwlagen hoog, met eclectische gevelopstanden die vaag en op geïnterpreteerde wijze refereren aan de 18de-eeuwse stijlen.


Ensemble van stadswoningen

Vital Decosterstraat 26-30 (Leuven)
Bel-etagewoningen uit het interbellum, telkens twee bouwlagen hoog, met rood bakstenen lijstgevels met veelvuldig gebruik van kunststeen en typerende erkervolumes onder smeedijzeren balkonleuningen.


Geheel van wederopbouwburgerhuizen

Justus Lipsiusstraat 73-79 (Leuven)
Geheel van vier wederopbouwpanden met drie bouwlagen en twee of drie traveeën volgens enkelhuisopstand.


Handels- woonpand

Diestsestraat 76, 76A (Leuven)
Naar ontwerp van architect A. Devos heropgebouwd vrij ruim handels- woonpand van 1922, oorspronkelijk met bijgebouwen. Klassiek geïnspireerde lisenengevel met geaccentueerde brede venstertravee voorzien van een gebogen erker.


Handelspand

Sint-Hubertusstraat 3 (Leuven)
Handelspand dat in 1901 naar ontwerp van A. Devos gebouwd werd als een breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, met een gaaf bewaarde lijstgevel in neoclassicistische stijl en een fraaie houten winkelpui.


Handelspand De Gulden Flesse

Brusselsestraat 14 (Leuven)
Handelspand dat werd opgetrokken naar ontwerp van A. Devos en in de gevel zowel 1920 als 1921 gedateerd is. Vier bouwlagen hoog breedhuis, met een gevel in overwegend neotraditionele stijl.


Handelspand naar ontwerp van A. Devos

Parijsstraat 12 (Leuven)
In 1920 naar de plannen van A. Devos opgetrokken handelspand van drie traveeën en drie bouwlagen onder een gemansardeerd zadeldak met een classicistisch dakvenster onder een boogfronton met piron.


Handelspand naar ontwerp van A. Devos

Brusselsestraat 6, 6A (Leuven)
Handelspand dat in 1920 onder leiding van A. Devos werd opgetrokken, en opgevat is als een breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een kunstleien zadeldak met twee dakkapellen.


Handelspand van 1923

Parijsstraat 4 (Leuven)
Handelspand dat in 1923 gebouwd werd naar ontwerp van A. Devos als een breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen mansardedak met recente dakkapel.


Stadswoning naar ontwerp van A. Devos

Parijsstraat 20 (Leuven)
Naar ontwerp van A. Devos in 1921 opgetrokken breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een kunstleien mansardedak.


Stadswoningen

Jan-Pieter Minckelersstraat 22-26 (Leuven)
Ensemble van twee identieke rijhuizen en een afgeschuind hoekpand met de Nerviërsstraat, drie bouwlagen hoog onder zadelbedaking, met gevels in wederopbouwstijl getypeerd door het kleurrijke contrast van de baksteen, witte natuursteen en blauwe hardsteen.


Winkel- woonhuis

Diestsestraat 4 (Leuven)
Als winkel- woonhuis in neotraditioneel getinte wederopbouwstijl ontworpen door architect A. Devos en 1922 gedateerd.


Winkel- woonhuis

Diestsestraat 139 (Leuven)
Winkel- woonhuis in wederopbouwstijl, ontworpen door architect A. Devos en vergund in 1921. Laatgotisch geïnspireerde gevel met bovenbouw in overstek op korfbogen.


Winkelhuis naar ontwerp van A. Devos

Parijsstraat 14 (Leuven)
Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, dat in 1923 ontworpen werd door A. Devos.


Woon- handelshuis

Muntstraat 4, 4C (Leuven)
Rijhuis van drie bouwlagen en twee traveeën onder pseudo-mansardedak dat in 1920 in wederopbouwstijl opgetrokken werd als banketbakkerswinkel naar ontwerp van architect Devos.


Woonwinkelhuis

Bondgenotenlaan 5 (Leuven)
In 1921 heropgebouwd als handels- woonhuis door de Leuvense architect A. Devos en in 1950 gedeeltelijk aan de voorgevel hersteld na oorlogsteisteringen.


Thema's

Ontwerper van

Bergestraat

Brusselsestraat

Diestsestraat

Geldenaaksevest

Jan-Pieter Minckelerstraat

Koning Leopold I-straat

Louis Melsensstraat

Schrijnmakersstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Devos [online], https://id.erfgoed.net/personen/6065 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.