Persoon

Verbanck, Geo

ID
6125
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6125

Beschrijving

Georges Leopold Verbanck (Gent, 1881 – Aartselaar, 1961) ging vanaf zijn veertiende als leerjongen werken in ateliers van meubelmakers en beeldhouwers te Gent, o.m. bij Aloïs De Beule. Hij volgde verschillende lessen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent o.m. bij Louis Van Biesbroeck. Hij studeerde eveneens aan de Académie Royale des Beaux-Arts te Brussel, waar hij les volgde van Charles Van der Stappen. Geo Verbanck realiseerde tijdens zijn carrière heel wat grootse werken, waarvan het gedenkteken voor de Gebroeders Van Eyck (Gent) wellicht het meest bekend is. Daarnaast vervaardigde hij talrijke beelden en bas-reliëfs voor gebouwen (bv. Justitiepaleis van Dendermonde en Gent, Belgische Bank van de Arbeid en de Provinciale Hogere Arbeidsschool te Gent, enz.), vele grafmonumenten, oorlogsgedenktekens (bv. Gent, Lebbeke, Lotenhulle, Dendermonde, Roeselare) en portretbustes. Hij realiseerde een uitgebreid gamma aan vrij beeldhouwwerk met het kind en de vrouw als geliefkoosde thema's. Hij maakte eveneens noodmunten, medailles en plaketten en vele creaties in de sector van de toegepaste kunsten. Vanaf 1911 gaf Geo Verbanck les aan de Academie voor Schone Kunsten te Dendermonde, vanaf 1927 aan de Academie te Gent, waar hij tussen 1935 en 1937 waarnemend directeur werd. Bij zijn pensionering in 1941 ontving hij de 'Groote Prijs van Plastieke Kunsten', een staatsprijs toegekend voor zijn ganse oeuvre. Verbanck was lid van vooraanstaande verenigingen, kunstkringen ('Kunst en Kennis' te Gent, 'Pour l'Art' te Brussel) en instellingen (o.m. de Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten van Gent en het Comité van Briefwisselende Leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen). Hij nam deel aan talrijke tentoonstellingen, salons en wedstrijden en werd o.m. tweede bij de Prijs van Rome in 1909.

Verbanck was geen avant-gardist. Hij wordt omschreven als een zeer begaafde en uiterst gevoelige kunstenaar, een toonbeeld van artistiek vakmanschap. Zijn ambachtelijke vorming heeft hij steeds nuttig aangewend om – vooral in zijn vrije beeldhouwwerk – uiterst gevoelige kunstwerken te creëren. Ook zijn monumentale plastiek getuigt nog steeds niet enkel van een volleerde materialenkennis en –beheersing, maar ook van een weloverwogen inzicht in het doel en de mogelijkheden van het samengaan van beeldhouwkunst en architectuur.

Verbanck werkte zowel in de art-decostijl als volgens de regels van de klassieke beeldhouwkunst. Het mysterieus slingerende van de Art Nouveau maakte plaats voor een meer lineaire, hoekiger, abstractere vormgeving uit de Interbellumperiode – heel dikwijls zelfs met het karakteristieke zigzagmotief in de drapering – en evolueerde na de Tweede Wereldoorlog naar een realistischer weergave met rondere vormen, die de toeschouwer in hoofdzaak moet beroeren door het uitgebeelde thema.

Bron: Beschermingsdossier DW002449, Hannelore Decoodt.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bank van de Arbeid

Paddenhoek 12, Voldersstraat 1 (Gent)
Bankgebouw opgetrokken uit natuursteen in de eerste helft van de 20ste eeuw, met neoclassicistische gevelcompositie.


Bankgebouw

Kouter 173-174, 173A (Gent)
Bankgebouw volgens de gevelsteen in de plint naar ontwerp van architecten V. Vaerwijck en J. Hebbelynck.


Bruulpark

Bruul, Sint-Pietersnieuwstraat (Ronse)
Stadspark, aangelegd als promenade tijdens het Franse bewind, op de Poppkaart L'Esplanade genoemd en voorzien van twee schutterswippen van Sint-Sebastiaan en Sint-Hermes.


Burgerhuis

Pierre D'Hauwerstraat 50 (Ronse)
Opmerkelijk dubbelhuis met zandstenen parement, vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met attiek, gesigneerd: "Arch. Coppieters. Veermeer - Gand", volgens de eigenaar gebouwd in 1946-1947.


Burgerhuis in art deco

Tolpoortstraat 43 (Deinze)
Rijhuis in art deco van twee bouwlagen onder pseudomansardedak, gebouwd omstreeks 1920 naar ontwerp van architect Jules Van den Hende. De totaalafwerking van de woning verwijst naar de professionele activiteit van de bouwheer, zijdefabrikant De Coutere-Plas.


Burgerhuis met stoomwasserij

Burgemeester Jos. Chalmetlaan 10 (Zelzate)
Halfvrijstaande modernistische woning van twee bouwlagen en plat dak, voorheen met stoomwasserij in achterbouw, gebouwd in 1942.


Burgerhuis ontworpen door H. Vaerwyck-Suys

Franklin Rooseveltlaan 101 (Gent)
Onderkelderd burgerhuis van drie traveeën en vier bouwlagen, verbouwing in 1911 van neoclassicistische gevel van 1859, volgens opschrift in twee gevelstenen aan weerszijden van de deur naar ontwerp van architect H. Vaerwyck-Suys en geboortehuis van de dichter Ch. Van Lerberghe.


Classicistisch herenhuis

Steendam 27-29 (Gent)
Classicistisch herenhuis volgens bouwaanvraag in 1777 gebouwd voor de prelaat van de abdij van Baudeloo op de grond van het vernietigde klooster van de Engelse paters Jezuïeten (afgeschaft in 1773); van begin 19de eeuw tot 1845 Bisschoppelijk Paleis en thans Sint-Lievenscollege.


Gedenkteken voor de vrede en voor de 1ste Poolse Pantserdivisie

O.-L.-Vrouwemarkt zonder nummer (Roeselare)
Roeselare werd bevrijd op 7 – 8 september 1944 door de 1ste Poolse Pantserdivisie, onder leiding van bevelhebber Maczek. Op 23 oktober 1944, tijdens de eerste naoorlogse gemeenteraad, had de burgemeester reeds zijn intentie geuit om op de Onze-Lieve-Vrouwparochie een gedenkteken op te richten.


Gentse Veeartsenijschool

Casinoplein 23, Coupure 308, 312 (Gent)
De Veeartsenijschool in Gent werd vanaf 1933 gebouwd op de plaats van het Casino onder leiding van professor August Desmet. Door haar concept en inrichting van onder meer de operatiezalen was ze één van de modernste van Europa en lange tijd het schoolvoorbeeld van veterinaire kliniekbouw.


Gerechtsgebouw

Justitieplein 2 (Dendermonde)
Het huidige indrukwekkende gerechtsgebouw werd gebouwd tussen 1923 en 1927 naar de plans van architect Valentin Vaerwyck. Het is opgetrokken in expressionistische baksteenarchitectuur met verwerking van historiserende elementen uit verschillende stijl- en bouwperioden en gecombineerd tot een eclectisch geheel. De decoratieve sculpturen in de voorgevel, in de wandelzaal en in de zittingzaal zijn van de Gentse beeldhouwers Oscar Sinia en Geo Verbanck.


Gerechtshof

Koophandelsplein 23-24 (Gent)
Het gerechtshof werd naar ontwerp van Louis Roelandt gebouwd op de plaats van het vroegere Recollettenklooster, van 1836 tot 1846, geïnspireerd op de Italiaanse renaissance. Voor- en achtergevel van dertien traveeën met een middenrisaliet van vijf traveeën gemarkeerd door een portiek op een podium in classicistische stijl, namelijk bestaande uit een hoofdgestel met driehoekig fronton gedragen door acht kolossale zuilen met Corinthisch kapiteel en in de voorgevel langs weerszijden bereikbaar via een steektrap. In 1886 werd het monument van Hippolyte Metdepenningen naar ontwerp van Julien Dillens ingehuldigd.


Gildelokaal van de kruisboogschutters Sint-Jorishof

Botermarkt 2 (Gent)
Dit complex, gebouwd tussen 1469 en 1477, was tot de Franse revolutie het Gildelokaal van de Kruisboogschutters. De Gilde opgericht in de 11de eeuw kocht het perceel waar de eerste, houten lakenhal stond en bouwde er haar Gildehuis en een groot schuttershof met oefenterrein, op rechthoekig grondplan, dat reikte tot aan het Belfort.


Hotel De Cock

Nederkouter 112-114 (Gent)
Voormalig "Hotel De Cock", heden "Instituut van Gent". Classicistisch herenhuis met U-vormig grondplan, daterend uit het laatste kwart van de 18de eeuw.


Kantoorgebouw ontworpen door V. Vaerwyck

Koning Albertlaan 27 (Gent)
Administratief gebouw met arduinen parement, vier bouwlagen en twee traveeën onder plat dak, op de gevel gedateerd "AO 1913" en naar ontwerp van architect V. Vaerwyck.


Nieuw Kerkhof

Stuiverstraat zonder nummer (Oostende)
Nieuw kerkhof als pendant van het Oud kerkhof aan de Nieuwpoortsesteenweg, Sinds 1927 gelokaliseerd aan zuidwestelijke straatzijde.


Oorlogsgedenkteken 1ste wijk

Voldersstraat 72 (Gent)
Aan de gevel van het hoekhuis van de Voldersstraat en de Sint-Niklaasstraat staat langs de Sint-Niklaasstraat het oorlogsmonument voor de 1ste wijk.


Oorlogsgedenkteken beide Wereldoorlogen

Dendermondsesteenweg zonder nummer (Gent)
Tegen de linkergevel van het toegangsportaal tot een winkelcomplex hangt deze gedenkplaat. Ze werd op 22 april 1948 ingehuldigd en kwam er op initiatief van de buurtbewoners van de dekenij en de wijkafdeling van de NSB.


Oorlogsgedenkteken van de 7e wijk

Eendrachtstraat zonder nummer (Gent)
Het gedenkteken bevindt zich tegen een tuinmuur uit rode bakstenen en is opgebouwd uit een sierlijk uitgewerkt kader in blauwe hardsteen, versierd met bronzen elementen, waaronder een verfijnd laagreliëf van de beeldhouwer Geo Verbanck.


Oorlogsmonument

Heldenplein zonder nummer (Dendermonde)
Beeldbepalend oorlogsmonument omgeven door verhoogd plantsoen. Zeer figuratief uitgewerkte bronzen beeldengroep naar ontwerp van Geo Verbanck, een moeder met zoon en dochter voorstellend die een bloemenslinger en krans aan een militair en opgeëiste overhandigen. Plechtige inhuldiging op 27 juli 1924. Op 8 mei 1949 opnieuw ingehuldigd naar aanleiding van de bijzetting van de namen van oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.


Oorlogsmonument

Grote Plaats zonder nummer (Lebbeke)
In het midden van het dorpsplein, voor de pastorie ingeplant imposant arduinen monument voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van architect Jules Van den Hende en beeldhouwer Geo Verbanck, van 1921.


Oorlogsmonument

Bevrijdersstraat zonder nummer (Moerbeke)
Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Moerbeke-Waas. Het is een werk uit 1920 van de kunstenaar Geo Verbanck.


Parochiekerk Heilig Kruis

Lodorp 66 (Aalter)
Neoromaanse parochiekerk met romaanse en gotische kern. Oudste kern, opklimmend tot de 12de eeuw, opgetrokken uit veldsteen. Na beschadiging in de 16de eeuw, hersteld en verbouwd in de loop van de 17de en de 18de eeuw. Koor hersteld begin 17de eeuw, schip in 1664 en koor in 1679 en 1757.


Postgebouw

Graslei 15, Korenmarkt 16, 16A, Pakhuisstraat 1-2 (Gent)
Het Postgebouw werd in 1899-1910 in eclectische stijl gebouwd naar ontwerp van ingenieur-architect Louis Cloquet met medewerking van provinciaal architect Stephane Mortier.


Propagandacentrum en administratief complex Elektriciteits-, Gas- en Waterdiensten

Graaf van Vlaanderenplein 40, Woodrow Wilsonplein zonder nummer (Gent)
Het gebouw voor de Elektriciteits-, Gas- en Waterdiensten (E.G.W.) van de stad Gent werd ontworpen door de Gentse architect Geo Bontinck als propagandacentrum en administratief complex.


Provinciehuis

Gouvernementstraat 1, Henegouwenstraat 48, Jodenstraat 1 (Gent)
Het provinciehuis is een van na de Tweede Wereldoorlog daterende wederopbouw in een modern classicistische baksteenarchitectuur, met invloeden van zowel de neotraditionele stijl, als de art deco.


Sint-Pauluskerk met omringende arbeiderswijk

Fernand Hanusdreef 1-15, 21-23, 27-35, 39-59, Nieuwe Dreef 60 (Lokeren)
Geïsoleerde woonwijk met onder meer twee schooltjes, een directeurswoning, een klooster, een pastorie, in 1921 aangevat door Ferdinand Hanus, vlakbij zijn textielfabriek, tot 1970 verder uitgebouwd. De wijk omvat ook de centraal gelegen Sint-Pauluskerk, een baksteenbouw in neoromaanse stijl naar ontwerp van architect H. Jacquelin van 1922.


Sint-Pieterskapel met necropolis, kerkhof en kerkhofmuur

Pastorijstraat zonder nummer (Tienen)
Kapel opgetrokken uit kwartsiet van Overlaar op basilicaal grondplan, grotendeels daterend uit begin 13de eeuw en grondig gerestaureerd in de loop van de 20ste eeuw.


Stadsschouwburg

Bondgenotenlaan 21 (Leuven)
Lavergne ontwierp in 1863 zijn schouwburg als een rechthoekig gebouw met uitgebouwde middenpartij en een stilistisch monumentale vormgeving in een classicistisch geïnspireerd eclecticisme. Bij de wederopbouw, na de oorlogsbrand van 1914, werd de schouwburg grosso modo in zijn originele vorm hersteld.


Stadswoning naar ontwerp van E. Lelubre

Oude Houtlei 138 (Gent)
Oorspronkelijk een diephuis uit de eerste helft van de 18de eeuw met behouden achterpuntgevel doch totaal vernieuwde gevel uit het tweede kwart van de 20ste eeuw naar ontwerp van architect Edgard Lelubre. De voorgevel bevat een zandstenen bas-reliëf van 1951 van Geo Verbanck.


Villa ter Beuken

Groendreef 8 (Lokeren)
De Villa is een kwalitatief en goed bewaard voorbeeld van een vrijstaande landelijke villa met omliggend park, gebouwd in 1914 naar ontwerp van de Gentse architect Prosper Alfred Buyck en rijkelijk ingericht onder begeleiding van de Brusselse decorateur-interieurarchitect G.F. Bage.


Zeewezengebouw en inschepinghall voor de pakketboten naar Dover

Natiënkaai 5 (Oostende)
Voormalig Zeewezengebouw en inschepinghall voor de pakketboten naar Dover , later hoofdgebouw van de R.M.T. en vervolgens van Oostende Lines.

Uitvoerder van

Ensemble met architectenwoning Valentin Vaerwijck

Kortrijksesteenweg 892-904 (Gent)
Ensemble van drie rijhuizen met drie bouwlagen en pseudomansardedak, alle naar ontwerp van architect Valentin Vaerwyck.


Thema's

Ontwerper van

Binnenhof

Geraard de Duivelhof

Gouvernementstraat