Persoon

Verbanck, Geo

ID
6125
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6125

Beschrijving

Georges Leopold Verbanck (Gent, 1881 – Aartselaar, 1961) ging vanaf zijn veertiende als leerjongen werken in ateliers van meubelmakers en beeldhouwers te Gent, o.m. bij Aloïs De Beule. Hij volgde verschillende lessen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent o.m. bij Louis Van Biesbroeck. Hij studeerde eveneens aan de Académie Royale des Beaux-Arts te Brussel, waar hij les volgde van Charles Van der Stappen. Geo Verbanck realiseerde tijdens zijn carrière heel wat grootse werken, waarvan het gedenkteken voor de Gebroeders Van Eyck (Gent) wellicht het meest bekend is. Daarnaast vervaardigde hij talrijke beelden en bas-reliëfs voor gebouwen (bv. Justitiepaleis van Dendermonde en Gent, Belgische Bank van de Arbeid en de Provinciale Hogere Arbeidsschool te Gent, enz.), vele grafmonumenten, oorlogsgedenktekens (bv. Gent, Lebbeke, Lotenhulle, Dendermonde, Roeselare) en portretbustes. Hij realiseerde een uitgebreid gamma aan vrij beeldhouwwerk met het kind en de vrouw als geliefkoosde thema's. Hij maakte eveneens noodmunten, medailles en plaketten en vele creaties in de sector van de toegepaste kunsten. Vanaf 1911 gaf Geo Verbanck les aan de Academie voor Schone Kunsten te Dendermonde, vanaf 1927 aan de Academie te Gent, waar hij tussen 1935 en 1937 waarnemend directeur werd. Bij zijn pensionering in 1941 ontving hij de 'Groote Prijs van Plastieke Kunsten', een staatsprijs toegekend voor zijn ganse oeuvre. Verbanck was lid van vooraanstaande verenigingen, kunstkringen ('Kunst en Kennis' te Gent, 'Pour l'Art' te Brussel) en instellingen (o.m. de Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten van Gent en het Comité van Briefwisselende Leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen). Hij nam deel aan talrijke tentoonstellingen, salons en wedstrijden en werd o.m. tweede bij de Prijs van Rome in 1909. Vader van de architect Robert Verbenck.

Verbanck was geen avant-gardist. Hij wordt omschreven als een zeer begaafde en uiterst gevoelige kunstenaar, een toonbeeld van artistiek vakmanschap. Zijn ambachtelijke vorming heeft hij steeds nuttig aangewend om – vooral in zijn vrije beeldhouwwerk – uiterst gevoelige kunstwerken te creëren. Ook zijn monumentale plastiek getuigt nog steeds niet enkel van een volleerde materialenkennis en –beheersing, maar ook van een weloverwogen inzicht in het doel en de mogelijkheden van het samengaan van beeldhouwkunst en architectuur.

Verbanck werkte zowel in de art-decostijl als volgens de regels van de klassieke beeldhouwkunst. Het mysterieus slingerende van de Art Nouveau maakte plaats voor een meer lineaire, hoekiger, abstractere vormgeving uit de Interbellumperiode – heel dikwijls zelfs met het karakteristieke zigzagmotief in de drapering – en evolueerde na de Tweede Wereldoorlog naar een realistischer weergave met rondere vormen, die de toeschouwer in hoofdzaak moet beroeren door het uitgebeelde thema.

Bron: Beschermingsdossier DW002449, Hannelore Decoodt.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bank van de Arbeid

Paddenhoek 12, Voldersstraat 1 (Gent)
Het neoclassicistisch bankgebouw werd na de Eerste Wereldoorlog gebouwd naar ontwerp van architect Oscar Van de Voorde, met medewerking van zijn broer Albert. De monumentale lijstgevel is opgetrokken uit Euvillesteen op een plint van simili-graniet. De brede uitspringende hoekpenanten zijn verrijkt met bouwsculptuur ontworpen door beeldhouwer Geo Verbanck.


Bankgebouw

Kouter 173-174, 173A (Gent)
Bankgebouw volgens de gevelsteen in de plint naar ontwerp van architecten V. Vaerwijck en J. Hebbelynck. Lijstgevel van elf traveeën uit de 19de eeuw in streng classicistische bankstijl met een zekere empire-inslag.


Bruulpark

Bruul, Sint-Pietersnieuwstraat (Ronse)
Stadspark, aangelegd als promenade tijdens het Franse bewind, op de Poppkaart L'Esplanade genoemd en voorzien van twee schutterswippen van Sint-Sebastiaan en Sint-Hermes. Driehoekig grasperk afgezoomd door dubbele rijen kastanjebomen en een monumentale bruine beuk. Huidige muziekkiosk gebouwd in 1966 naar ontwerp van architect J. De Weerdt. Verschillende monumenten sieren het park, namelijk een oorlogsmonument en het standbeeld Glorieux.


Burgerhuis

Pierre D'Hauwerstraat 50 (Ronse)
Opmerkelijk dubbelhuis met zandstenen parement, vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met attiek, gesigneerd: "Arch. Coppieters. Veermeer - Gand", volgens de eigenaar gebouwd in 1946-1947.


Burgerhuis in art deco

Tolpoortstraat 43 (Deinze)
Rijhuis in art deco van twee bouwlagen onder pseudomansardedak, gebouwd omstreeks 1920 naar ontwerp van architect Jules Van den Hende. De totaalafwerking van de woning verwijst naar de professionele activiteit van de bouwheer, zijdefabrikant De Coutere-Plas.


Burgerhuis met stoomwasserij

Burgemeester Jos. Chalmetlaan 10 (Zelzate)
Halfvrijstaande modernistische woning van twee bouwlagen en plat dak, voorheen met stoomwasserij in achterbouw, gebouwd in 1942.


Burgerhuis ontworpen door H. Vaerwyck-Suys

Franklin Rooseveltlaan 101 (Gent)
Onderkelderd burgerhuis van drie traveeën en vier bouwlagen, verbouwing in 1911 van neoclassicistische gevel van 1859, volgens opschrift in twee gevelstenen aan weerszijden van de deur naar ontwerp van architect H. Vaerwyck-Suys en geboortehuis van de dichter Ch. Van Lerberghe. Lijstgevel in Euvillesteen en Euville-imitatiecementering op marmeren en arduinen plint.


Classicistisch herenhuis

Steendam 27-29 (Gent)
Classicistisch herenhuis volgens bouwaanvraag in 1777 gebouwd voor de prelaat van de abdij van Baudeloo op de grond van het vernietigde klooster van de Engelse paters Jezuïeten. Breed uitgewerkte lijstgevel van zeven traveeën en drie bouwlagen; volledig bepleisterd op zandstenen plint. In de inkomhal hangt een gedenkplaat, naar ontwerp van Geo Verbanck, voor de oud-leerlingen van het Sint-Jorisgesticht die stierven tijdens de Eerste Wereldoorlog.


Gedenkteken voor de vrede en voor de 1ste Poolse Pantserdivisie

O.-L.-Vrouwemarkt (Roeselare)
Oorlogsgedenkteken opgetrokken na de Tweede Wereldoorlog, naar ontwerp van beeldhouwer Geo Verbanck. Het gedenkteken is opgedragen aan Maria en herinnert tegelijk aan de 1ste Poolse Pantserdivisie, die een belangrijke rol speelde in de bevrijding van Roeselare. Het werd ingehuldigd op 9 september 1945.


Gentse Veeartsenijschool

Casinoplein 23, Coupure 308, 312 (Gent)
De Veeartsenijschool in Gent werd gesticht naar aanleiding van de vernederlandsing van de universiteit in 1930 en werd gebouwd op de plaats van het Casino. Enige getuige van het Casino is een deel van het ijzeren hekwerk aan de Coupure. Ingenieur-architect August Desmet, hoogleraar Architectuur en Urbanisme, kreeg de opdracht nieuwe gebouwen te ontwerpen en opteerde voor afzonderlijke paviljoenen voor de Kliniek van Grote Huisdieren, Kliniek voor Kleine Huisdieren, voor de Instituten voor Pathologie, Farmacodynamica, en Anatomie en Biologie. De bouw startte vanaf 1937 en verliep gespreid tot in de jaren 1950. Door haar concept en inrichting van onder meer de operatiezalen was ze één van de modernste van Europa en lange tijd het schoolvoorbeeld van veterinaire kliniekbouw. De site omvat ook de voormalige Provinciale Hogere Arbeidsschool aan de Coupure en een conciërgewoning en vleugel aan het Casinoplein, naar ontwerp van architect Valentin Vaerwyck uit 1929.


Gerechtsgebouw

Justitieplein 2 (Dendermonde)
Het huidige indrukwekkende gerechtsgebouw werd gebouwd tussen 1923 en 1927 naar de plans van architect Valentin Vaerwyck. Het is opgetrokken in expressionistische baksteenarchitectuur met verwerking van historiserende elementen uit verschillende stijl- en bouwperioden en gecombineerd tot een eclectisch geheel. De decoratieve sculpturen in de voorgevel, in de wandelzaal en in de zittingzaal zijn van de Gentse beeldhouwers Oscar Sinia en Geo Verbanck.


Gerechtshof

Koophandelsplein 23-24 (Gent)
Het gerechtshof werd naar ontwerp van Louis Roelandt gebouwd van 1836 tot 1846 en is geïnspireerd op de Italiaanse renaissance. Voor- en achtergevel van dertien traveeën met een middenrisaliet van vijf traveeën gemarkeerd door een portiek op een podium in classicistische stijl. In 1886 werd het monument van Hippolyte Metdepenningen naar ontwerp van Julien Dillens ingehuldigd.


Gildelokaal van de kruisboogschutters Sint-Jorishof

Botermarkt 2 (Gent)
Dit complex, gebouwd tussen 1469 en 1477, was tot de Franse revolutie het Gildelokaal van de Kruisboogschutters. Het gebouw van Ledesteen werd gerestaureerd in 1911-1912 onder leiding van H. Geirnaert. Bij de restauratie werden de gevels hersteld in hun oorspronkelijke staat, gebeurden er toevoegingen, en werden achtergevels en aanbouwen uitziend op de binnenplaats in traditionele stijl wederopgebouwd. Op de hoek is een nis uitgespaard waarin zich een Mariabeeld van Aloïs De Beule bevindt. Op de geveltop prijkt het beeld van Sint-Joris met de draak van de hand van Geo Verbanck.


Hotel De Cock

Nederkouter 112-114 (Gent)
Classicistisch herenhuis met U-vormig grondplan, daterend uit het laatste kwart van de 18de eeuw door het samenvoegen van enkele oudere huisjes; drie linkertraveeën toegevoegd in aangepaste stijl in 1826. In de inkomhal van het Instituut van Gent hangt een oorlogsgedenkteken ter ere van de gesneuvelde oud-leerlingen.


Kantoorgebouw ontworpen door V. Vaerwyck

Koning Albertlaan 27 (Gent)
Administratief gebouw met arduinen parement, vier bouwlagen en twee traveeën onder plat dak, op de gevel gedateerd: AO 1913; naar ontwerp van architect V. Vaerwyck.


Nieuw Kerkhof

Stuiverstraat (Oostende)
Nieuw kerkhof als pendant van het Oud kerkhof aan de Nieuwpoortsesteenweg, Sinds 1927 gelokaliseerd aan zuidwestelijke straatzijde.


Oorlogsgedenkteken 1ste wijk

Voldersstraat 72 (Gent)
Aan de gevel van het hoekhuis van de Voldersstraat en de Sint-Niklaasstraat staat langs de Sint-Niklaasstraat het oorlogsmonument voor de 1ste wijk. Het gedenkteken bestaat uit een blauwe hardstenen kader waarin een bronzen laagreliëf werd aangebracht rond een gedenksteen met de namen van de gesneuvelden in bladgoud. Het gedenkteken werd onthuld op 16 september 1923.


Oorlogsgedenkteken beide Wereldoorlogen

Dendermondsesteenweg (Gent)
Tegen de linkergevel van het toegangsportaal tot een winkelcomplex hangt deze gedenkplaat. Ze werd op 22 april 1948 ingehuldigd en kwam er op initiatief van de buurtbewoners van de dekenij en de wijkafdeling van de NSB. Men herdenkt er soldaten en opgeëisten uit de Eerste Wereldoorlog en soldaten, politieke gevangenen, weerstanders, burgerlijke slachtoffers, krijgsgevangenen, weggevoerden en werkweigeraars van tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor het concept tekende architect Lelubre, de laagreliëfs zijn van de hand van beeldhouwer Geo Verbanck en de namen werden gekapt door steenhouwer Rigelle.


Oorlogsgedenkteken van de 7e wijk

Eendrachtstraat (Gent)
Het gedenkteken ter ere van de gesneuvelden uit de 7e wijk van Gent, de Heerniswijk, werd opgericht dankzij het initiatief van buurtbewoners van de dekenij en de plaatselijke wijkafdeling van de NSB. Het werd ingehuldigd op 25 juni 1922. Het gedenkteken bevindt zich tegen een tuinmuur uit rode bakstenen en is opgebouwd uit een sierlijk uitgewerkt kader in blauwe hardsteen, versierd met bronzen elementen, waaronder een verfijnd laagreliëf van de beeldhouwer Geo Verbanck.


Oorlogsmonument

Grote Plaats (Lebbeke)
In het midden van het dorpsplein, voor de pastorie ingeplant imposant arduinen monument voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, naar ontwerp van architect Jules Van den Hende en beeldhouwer Geo Verbanck, van 1921.


Oorlogsmonument

Heldenplein (Dendermonde)
Beeldbepalend oorlogsmonument omgeven door verhoogd plantsoen. Zeer figuratief uitgewerkte bronzen beeldengroep naar ontwerp van Geo Verbanck, een moeder met zoon en dochter voorstellend die een bloemenslinger en krans aan een militair en opgeëiste overhandigen. Plechtige inhuldiging op 27 juli 1924. Op 8 mei 1949 opnieuw ingehuldigd naar aanleiding van de bijzetting van de namen van oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.


Oorlogsmonument

Bevrijdersstraat (Moerbeke)
Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Moerbeke-Waas. Het is een werk uit 1920 van de kunstenaar Geo Verbanck.


Parochiekerk Heilig Kruis

Lodorp 66 (Aalter)
Neoromaanse parochiekerk met romaanse en gotische kern. Oudste kern, opklimmend tot de 12de eeuw, opgetrokken uit veldsteen. Na beschadiging in de 16de eeuw, hersteld en verbouwd in de loop van de 17de en de 18de eeuw. Koor hersteld begin 17de eeuw, schip in 1664 en koor in 1679 en 1757.


Postgebouw

Graslei 15-16, Korenmarkt 16, 16A, Pakhuisstraat 2 (Gent)
Het Postgebouw werd in 1899-1910 in eclectische stijl gebouwd naar ontwerp van ingenieur-architect Louis Cloquet met medewerking van provinciaal architect Stephane Mortier. Als bouwstijl werd gekozen voor de laatgotische stijl of Brabantse gotiek terwijl er ook renaissancekenmerken aanwezig zijn. Deze vormentaal werd gecombineerd met meerdere moderne bouwprocedés en eigentijdse materialen.


Propagandacentrum en administratief complex Elektriciteits-, Gas- en Waterdiensten

Graaf van Vlaanderenplein 40, Woodrow Wilsonplein 1 (Gent)
Het gebouw voor de Elektriciteits-, Gas- en Waterdiensten (E.G.W.) van de stad Gent werd ontworpen door de Gentse architect Geo Bontinck als propagandacentrum en administratief complex. Het E.G.W.-gebouw is representatief voor de functionalistische architectuur van Geo Bontinck en voor de utiliteitsgebouwen opgetrokken in de jaren 1950 in een moderne architecturale vormgeving. De architectuur sluit aan bij de classicistische tendens in de moderne architectuur tussen de jaren 1945 en 1955 waarbij een evenwicht werd gezocht tussen het klassieke idioom en het functionalisme. Bij het gebouw hoort een gesculpteerd fries in witte steen, gerealiseerd onder leiding van beeldhouwer Jozef Cantré.


Provinciehuis

Gouvernementstraat 1, Henegouwenstraat 48, Jodenstraat 1 (Gent)
Het provinciehuis is een van na de Tweede Wereldoorlog daterende wederopbouw in een modern classicistische baksteenarchitectuur, met invloeden van zowel de neotraditionele stijl, als de art deco, naar ontwerp van architecten Valentin Vaerwyck en Jean Hebbelinck.


Schutterstoren Sint-Sebastiaansgilde met villa

Sint-Pietersnieuwstraat 38 (Ronse)
Schutterstoren van de Sint-Sebastiaansgilde, in 1956 gebouwd naar ontwerp van architect Henri Cuvelier uit Ronse. Op de Ferrariskaart (1771-1778) was in deze omgeving reeds een wipweide met twee staande wippen aangeduid. Een villa uit 1942 naar ontwerp van Richard Cordier bij de schutterstoren werd, eveneens in 1956, ingericht als “Auberge Sint Sebastien”. Ook het oorlogsgedenkteken naar ontwerp van de Gentse architect Lelubre, met beeldhouwwerk van Geo Verbanck, verwijst naar de schuttersgilde.


Sint-Pauluskerk met omringende arbeiderswijk

Fernand Hanusdreef 1-15, 21-23, 27-35, 39-59, Nieuwe Dreef 60 (Lokeren)
Geïsoleerde woonwijk met onder meer twee schooltjes, een directeurswoning, een klooster, een pastorie, in 1921 aangevat door Ferdinand Hanus, vlakbij zijn textielfabriek, tot 1970 verder uitgebouwd. De wijk omvat ook de centraal gelegen Sint-Pauluskerk, een baksteenbouw in neoromaanse stijl naar ontwerp van architect H. Jacquelin van 1922.


Sint-Pieterskapel met necropolis, kerkhof en kerkhofmuur

Pastorijstraat (Tienen)
Kapel opgetrokken uit kwartsiet van Overlaar op basilicaal grondplan, grotendeels daterend uit begin 13de eeuw en grondig gerestaureerd in de loop van de 20ste eeuw.


Stadsschouwburg

Bondgenotenlaan 21 (Leuven)
Lavergne ontwierp in 1863 zijn schouwburg als een rechthoekig gebouw met uitgebouwde middenpartij en een stilistisch monumentale vormgeving in een classicistisch geïnspireerd eclecticisme. Bij de wederopbouw, na de oorlogsbrand van 1914, werd de schouwburg grosso modo in zijn originele vorm hersteld.


Stadswoning naar ontwerp van E. Lelubre

Oude Houtlei 138 (Gent)
Oorspronkelijk een diephuis uit de eerste helft van de 18de eeuw met behouden achterpuntgevel doch totaal vernieuwde gevel uit het tweede kwart van de 20ste eeuw naar ontwerp van architect Edgard Lelubre. De voorgevel bevat een zandstenen bas-reliëf van 1951 van Geo Verbanck.


Villa ter Beuken met park

Groendreef 8 (Lokeren)
De Villa is een kwalitatief en goed bewaard voorbeeld van een vrijstaande landelijke villa met omliggend park, gebouwd in 1914 naar ontwerp van de Gentse architect Prosper Alfred Buyck en rijkelijk ingericht onder begeleiding van de Brusselse decorateur-interieurarchitect G.F. Bage. De imposante villa is achterin gelegen in een afgesloten parkdomein in landschappelijke stijl, waarvan de aanleg van het park teruggaat tot de tweede helft van de 19de eeuw. In het park bevinden zich onder andere een betonnen brug in art-decostijl, gietijzeren bruggetjes, restanten van een ijskelder en een conciërgewoning.


Zeewezengebouw en inschepinghall voor de pakketboten naar Dover

Natiënkaai 5 (Oostende)
Voormalig Zeewezengebouw en inschepinghall voor de pakketboten naar Dover , later hoofdgebouw van de R.M.T. en vervolgens van Oostende Lines.

Uitvoerder van

Ensemble met architectenwoning Valentin Vaerwijck

Kortrijksesteenweg 892-904 (Gent)
Ensemble van drie rijhuizen met drie bouwlagen en pseudomansardedak, alle naar ontwerp van architect Valentin Vaerwyck.


Thema's

Ontwerper van

Binnenhof

Geraard de Duivelhof

Gouvernementstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Verbanck [online], https://id.erfgoed.net/personen/6125 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.