Persoon

Sterck, Clement

ID: 6128   URI: https://id.erfgoed.net/personen/6128

Beschrijving


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Gasthuis, burgerlijk godshuis en kapel

Brusselsesteenweg 47 (Lebbeke)
Voormalig gasthuis, burgerlijk godshuis en kapel, thans OCMW en Kinderdagverblijf " 't Kwakkeltje". Oprichting van een godshuis of "hospicie" voor bejaarden, zieken en wezen met kapel op initiatief van de in 1854 opgerichte Confrérie van Sint-Vincentius à Paulo, in 1864 op grond van pastoor J. De Vos, naar plannen van architect E. de Perre-Montigny uit Gent.


Burgerhuis naar ontwerp van Clement Sterck

Stationsstraat 43 (Sint-Niklaas)
Oorspronkelijk behouden burgerhuis van vier traveeën met twee bouwlagen en zadeldak (Vlaamse pannen) volgens archiefstukken naar ontwerp van architect Clement Sterck (Dendermonde) van 1886.


Gemeentehuis Opdorp

Dries 70 (Buggenhout)
Gelegen aan de zuidzijde van de Dries. Het gemeentehuis werd opgetrokken in een eclectische bak- en zandsteenarchitectuur met voornamelijk neo-Vlaamserenaissance-kenmerken, naar ontwerp van architect Clemens Sterck.


Brouwerswoning Van den Bossche

Lijneveldstraat 5 (Buggenhout)
Het brouwershuis van de voormalige brouwerij Van den Bossche, een herenhuis in neoclassicistische bak- en hardsteenarchitectuur met dubbelhuisopstand, is ingeplant achter een voortuintje en gesmeed ijzeren hek.


Gemeenteschool

Brielstraat 29 (Buggenhout)
Voormalig gemeenteschooltje, thans kunstatelier, volgens het kadasterarchief opgericht in 1908, volgens literatuur aanbesteed op 12.02.1907, aannemer Frans Bosteels (Buggenhout), volgens plan van 24.10.1906 van architect Clement Sterck (Dendermonde).


Gemeentelijke jongensschool en schoolhuis

Broekstraat 33, 35 (Buggenhout)
Vrije kleuter- en lagere school, voorheen gemeentelijke jongensschool (zie gevelopschrift). Aankoop door de gemeente van een stuk grond voor de bouw van een jongensschool in 1894. Bouwmeester was Clement Sterck uit Dendermonde, aannemer eerst P.J. Cnop, bij heraanbesteding P. Mertens.


Klooster, kapel en school van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo

Kloosterstraat 15 (Buggenhout)
Op een gedeelte van de huidige uitgestrekte kloostersite, bevond zich in het begin van de 19de eeuw een grote woning, die in 1824 werd verworven door dokter Ferdinand Van Bavegem. Hij verkocht ze in 1849 aan de Zusters van Sint-Vincentius à Paulo te Eeklo.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp zonder nummer (Lebbeke)
Over de vroege geschiedenis van de parochie en de aanvankelijke kerk is slechts weinig gekend. De parochie zou een afsplitsing zijn van de Sint-Martinusparochie van Moorsel in het Denderdomein van de abdij van Lobbes, mogelijk van in de 9de of 10de eeuw.


Gemeentehuis Denderbelle

Klein Gent 2 (Lebbeke)
Voormalig gemeentehuis, beschermd als monument bij MB van 12.12.2002. Pas tijdens het Frans Regime werd te Denderbelle een schepenbank geïnstalleerd. Voordien vormde Denderbelle namelijk één heerlijkheid samen met Sint-Gillis en Zwijveke.


Herenhuis ontworpen door Clement Sterck

Leo Duboisstraat 22 (Lebbeke)
Begin 19de eeuw stond op deze locatie al een ruim gebouw met aanhorigheden dat één geheel vormde met het links aanpalende pand.