Collectief

Konstrukto

ID
6158
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6158

Beschrijving

Konstrukto is een tweemansbedrijf dat in 1953 wordt opgericht door architecten Georges Vandenbussche en Marc Verkest, die respectievelijk in 1951 en 1950 afstuderen aan het Hoger Sint-Lucasinstituut te Gent. Georges Vandenbussche (°24/06/1929) volgt stage bij professor Edmond Eggermont in Gent en is tijdens zijn loopbaan voorzitter van zowel de Koninklijke Bouwmeesterskring West-Vlaanderen als van de Orde van Architecten West-Vlaanderen. Marc Verkest (°20/02/1927) volgt stage bij een architect aan de kust. Vandenbussche neemt vooral de creatieve werkzaamheden voor zijn rekening, Verkest de bouwtechnische, wat in hun realisaties een geslaagde combinatie blijkt te zijn. Ze omschrijven zichzelf als modernisten die lange tijd hebben moeten opboksen tegen de frequent toegepaste naoorlogse "pittoreske" gevelarchitectuur. Als inspiratiebron voor hun bouwstijl vermeldt Georges Vandenbussche de Fins-Amerikaanse architect Eero Saarinen (1910-1960) en de Oostenrijks-Amerikaanse architect Richard Neutra (1892-1970).

Konstrukto is zowat het eerste ontwerpbureau in Vlaanderen dat zich met het bouwen van sobere witgeschilderde villa's in bungalowstijl een eigen handelsmerk verschaft. Daarnaast zijn ook enkele rijwoningen, fabrieksgebouwen en het Administratief Centrum met Vredegerecht in de Tramstraat te Tielt uitgevoerd naar hun ontwerp. Met uitzondering van enkele artikels betreffende de eigen woning van architect Marc Verkest die de vierde vermelding "Prijs Van de Ven" krijgt in 1964, zijn er zeer weinig literaire bronnen of repertoria die het architectenbureau vermelden. Het feit dat men, ten voordele van de eigen creatieve inbreng, bewust het bedrijf kleinschalig wilde houden met een regionaal geconcentreerde productie, speelt hierin een rol. Bovendien is de innoverende bouwstijl van Konstrukto niet steeds op evenveel enthousiasme onthaald. De markantste en meest vooruitstrevende realisaties van het architectenbureau dateren vooral van de jaren 1960 - 1970. Hierbij vertegenwoordigt de uitgestrekte, veelal witgeschilderde eenlaagse woning met omgevende tuin op uitgesproken wijze de architecturale principes van "moderniteit" die het architectenbureau hanteert in zijn ontwerpen. Een aantal architecturale kenmerken van de woningen leunen zelfs aan tegen het zogenaamde "brutalisme", met name voor wat betreft het zichtbaar laten van toegepaste draagstructuren en bouwmaterialen.

Het ontwerpprogramma van Konstrukto heeft vooral grote aandacht voor een uitgekiende integratie van de woning in het al dan niet glooiend bouwterrein dat voorzien wordt van een passende tuinaanleg met het oog op vrijwaring van het zicht op de omgeving en maximaal behoud van privacy. Voor de woning zelf betreft het vooral de toepassing van een geringe dakhelling of plat dak, witgeschilderde bakstenen buiten- en binnenwanden, zichtbeton en niet verdoezelde steunelementen, een evenwichtige verhouding van gesloten en open oppervlakken met onder meer grote, gevelhoge glaspartijen voor een optimale relatie binnen - buiten, voorzien van grote luifels als afscherming voor de zon tijdens het zomerseizoen. Tevens worden decoratieve elementen in de gevels bewust weggelaten en hanteert men een doorgedreven detailstudie voor het interieur met onder meer maatmeubilair en geïntegreerde verlichting. De eigen woonsten van de architecten Georges Vandenbussche en Marc Verkest (respectievelijk gelegen Kerkebosstraat 2 en Deinsesteenweg 103) fungeren hierbij als uithangbord.

Het merendeel van de realisaties door het architectenbureau Konstrukto is gelegen in de Tieltse regio, onder meer:

 • Aarsele, Deinsesteenweg 103: voormalige architectenwoning van Marc Verkest (1962; vierde vermelding "Prijs Van de Ven" 1964; later uitgebreid aan zuidzijde)
 • Felix D'hoopstraat 125 en 170: eengezinswoningen (resp. 1963 en 1959)
 • Felix D'hoopstraat 180: architectenbureau Konstrukto (1973; tweede vestiging na bureau in de Bruggestraat)
 • Hulstplein: eengezinswoning (jaren 1950)
 • Kerkebosstraat 2: architectenwoning Georges Vandenbussche (1964)
 • Klijtenstraat 61: eengezinswoning (1975)
 • Meulebeeksesteenweg 54: eengezinswoning (1972)
 • Pittemsesteenweg (nummer niet gekend): eengezinswoning (jaren 1950)
 • Plantinstraat 27: eengezinswoning "Zonnehoek" (1966)
 • Rijkegemkouterstraat 5: eengezinswoning (1976)
 • Rozeboomlaan 27 en 32: eengezinswoningen (resp. 1972 en 1970)
 • Tramstraat 48-50: Administratief Centrum en Vredegerecht (1980)
 • Wingensensteenweg 2: eengezinswoning (1970)

Toch werden ook elders projecten door hen gerealiseerd, onder meer

 • rijwoningen te Roeselare (1960) en Borgerhout (1990)
 • villa te Elsegem (1963; besproken in tijdschrift "Architecture", 1963, nummer 52)
 • villa "Kerkebos" te Schilde (begin jaren 1970)
 • enkele vrijstaande eengezinswoningen te Meulebeke
 • vrijstaande eengezinswoning te Waregem

Na 45 jaar productiviteit en een 240-tal projecten worden in 1996 de werkzaamheden van het architectenbureau definitief stopgezet.

 • Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DW002406, Architectenwoningen West-Vlaanderen (S.N., 2008).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Achitectenwoning Marc Verkest

Deinsesteenweg 103 (Tielt)
Achitectenwoning, gebouwd in 1963 naar ontwerp uit 1962 van het gekende architectenbureau. Konstrukto uit Tielt, als eigen woning van architect Marc Verkest, samen met Georges Vandenbussche de oprichter van het bureau (1951) dat werkzaam is tot 1996.


Architectenwoning Georges Vandenbussche

Kerkebosstraat 2 (Tielt)
Dieper gelegen architectenwoning in grote omgevende tuin, gebouwd in 1969 naar ontwerp (1964) van het gekende architectenbureau Konstrukto uit Tielt, als eigen woonhuis voor architect Georges Vandenbussche, samen met Marc Verkest de oprichter van het bureau (1951) dat werkzaam is tot 1996.


Bungalow ontworpen door Konstrukto

Ter Borchtlaan 11 (Meulebeke)
Ter Borchtlaan nr. 11. Vrijstaande eengezinswoning in bungalowstijl naar ontwerp (1976) van het Tieltse architectenbureau Konstrukto. In laag ommuurde en omhaagde tuin met zijoprit, eenlagige witgeschilderde baksteenbouw onder plat dak, op grondplan bestaande uit combinatie van rechthoek (voorbouw) en vierkant (achterbouw), l.g. met centrale traphal. Hoog uitkragende schoorsteen met donker


Eengezinswoning in bungalowstijl

Klijtenstraat 61 (Tielt)
Klijtenstraat nr. 61. Eengezinswoning in bungalowstijl gelegen in grote deels omhaagde tuin, gebouwd in 1977 naar ontwerp (1975) van het Tieltse architectenbureau Konstrukto. Volume van twee bouwlagen onder plat dak op L-vormig grondplan, ingewerkt in afhellend terrein aan de zuidzijde, waardoor enkel bovenbouw zichtbaar van op de straat. Blinde gevelvlakken met bruinbakstenen parement aan


Kantoorgebouw Dumobil

Felix D'Hoopstraat 180 (Tielt)
Felix D'hoopstraat nr. 180/ Ringlaan/ Deinsesteenweg, Kantoorgebouw "<italic>Dumobil</italic>" opgetrokken in 1975 op een onbebouwd perceel naar ontwerp (1973) van het architectenbureau Konstrukto (Tielt) als eigen bureel van architect Marc Verkest, een van de twee architecten van het architectenbureau. Vrijstaand bakstenen volume onder platte bedaking, met grotendeels opengewerkte onderbo


Villa

Meulebeeksesteenweg 54 (Tielt)
Meulebeeksesteenweg nr. 54/ Sint-Amandstraat. Villa in omhaagde tuin, gebouwd in 1974 naar ontwerp (1972) van het Tieltse architectenbureau Konstrukto. In hetzelfde jaar wordt de zuidzijde van de steenweg verbreed, waardoor de rooilijn van de nog onbebouwde kavels ten zuiden van de Sint-Amandstraat teruggedrongen wordt. Witgeschilderde baksteenbouw onder opvallend zadeldak (nok evenwijdig


Villa in bungalowstijl

Rijkegemkouterstraat 5 (Tielt)
Rijkegemkouterstraat nr. 5. Villa in bungalowstijl, gebouwd in 1979 naar ontwerp (1976) van het Tieltse architectenbureau Konstrukto. Deels in het terrein ingewerkt volume onder platte bedaking met L-vormige plattegrond in ruime, hoog omhaagde tuin waardoor slecht zichtbaar vanaf de straat. Parement van geelbruine baksteen voor schoorsteenvolumes en gesloten gevelvelden, l.g. doorbroken d


Villa Vanherpe

Vogelheide 14 (Gent)
Ruim opgezette villa uit 1974-1975 gebouwd voor E. Vanherpe, naar ontwerp van het architectenbureau Konstrukto in de voor hen typerende, strakke, modernistische stijl en hoogkwalitatieve uitvoering.


Vrijstaande eengezinswoning

Oude Pittemstraat 23 (Meulebeke)
Oude Pittemstraat nr. 23. Vrijstaande eengezinswoning gebouwd naar ontwerp (1975) van het Tieltse architectenbureau Konstrukto. Woonhuis in bungalowstijl in grote omhaagde tuin met bomen. Naar de straat toe vrij gesloten volume onder plat dak op grondplan met in- en uitspringende gevelvlakken. Muurvelden met lichtbruinbakstenen parement doorbroken door gevelhoge rechthoekige muuropeningen,


Vrijstaande eengezinswoning

Deinsesteenweg 101 (Tielt)
Vrijstaande eengezinswoning in omhaagde tuin, gelegen op de flank van de Aarseelse cuestarug. Gebouwd in 1970, mogelijk naar ontwerp van architectenbureau Konstrukto uit Tielt.


Vrijstaande eengezinswoning

Astridlaan 18 (Meulebeke)
Astridlaan nr. 18. Vrijstaande eengezinswoning met omhaagde tuin, gebouwd in 1959 naar ontwerp van het Tieltse architectenbureau Konstrukto. Bakstenen volume met witgeschilderde bovenbouw en uitbouw aan zuidzijgevel onder licht hellend en overkragend zadeldak (daktegels). Deels in het terrein ingewerkte onderbouw waarin o.m. autobergplaats. Gesloten opbouw van straatgevel doorbroken door


Vrijstaande eengezinswoning

Gentstraat 164 (Meulebeke)
Gentstraat nr. 164. Vrijstaande eengezinswoning in bungalowstijl gebouwd naar ontwerp (1960) van het Tieltse architectenbureau Konstrukto. Omhaagde tuin met brede, verharde oprit aan westzijde. Witgeschilderde baksteenbouw onder licht hellend en breed overkragend zadeldak (leien), doorgetrokken boven garagepoort. Gesloten muurvlakken doorbroken door veelal muurhoge rechthoekige beglazing;


Vrijstaande eengezinswoning

Rozeboomlaan 32 (Tielt)
Rozeboomlaan nr. 32. Vrijstaande eengezinswoning in tuin gebouwd naar ontwerp (1970) van het Tieltse architectenbureau Konstrukto. Deels in het terrein ingewerkt rechthoekig volume met hoog omhaagde tuin en brede verharde oprit naar garage. Witgeschilderde baksteenbouw onder platte bedaking, boven rechthoekige muuropeningen voorzien van breed overkragende luifels. Onbeschilderde bruine bak


Vrijstaande eengezinswoning

Rozeboomlaan 27 (Tielt)
Rozeboomlaan nr. 27. Vrijstaande eengezinswoning in tuin gebouwd naar ontwerp (1972) van het Tieltse architectenbureau Konstrukto. Deels in het terrein ingewerkt volume waarvan onderbouw met o.m. half ondergrondse garage; witgeschilderde bovenbouw met o.m. deels terugwijkend zijvolume onder overkragende platte bedaking. Onbeschilderde bruine baksteen voor o.m. uitkragende schoorsteen en z


Vrijstaande eengezinswoning in omhaagde tuin

Wingensesteenweg 2 (Tielt)
Wingensesteenweg nr. 2. Vrijstaande eengezinswoning in omhaagde tuin gebouwd in 1973 naar ontwerp (1970) van het Tieltse architectenbureau Konstrukto. Eenlaagse witgeschilderde baksteenbouw waarvan gesloten gevelvlakken doorbroken door muurhoge glaspartijen onder plat dak. Overkragende kroonlijst als luifel boven o.m. inkompartij en zuidzijgevel. Hoog uitkragende schoorsteenvolumes in brui


Zonnehoek

Plantinstraat 27 (Tielt)
Plantinstraat nr. 27. "<italic>Zonnehoek</italic>", vrijstaande woning in bungalowstijl, gebouwd in 1966 naar ontwerp van het Tieltse architectenbureau Konstrukto. Woning op L-vormige plattegrond in omhaagde en beboomde tuin. Deels witgeschilderde, eenlagige baksteenbouw onder plat dak; aflijnende rechte kroonlijst met overkraging als luifel. Bakstenen schoorstenen. Gesloten gevelvlakken aJe kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Konstrukto [online] https://id.erfgoed.net/personen/6158 (Geraadpleegd op )