Persoon

Callebaut, Emiel F.

ID
616
URI
https://id.erfgoed.net/personen/616

Beschrijving

bronnen

  • S.N. 1967: orde van architecten. inschrijvingen, einde 1967, op de tabellen van de raden van de orde, Brussel, 180.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis

Victor Braeckmanlaan 159 (Gent)
Deze burgerwoning in modernistische stijl werd in 1937 ontworpen door architect Emiel F. Callebaut. In de gevelsteen zien we de handtekening van de architect. De lijstgevel op lage blauwe hardstenen plint is opgebouwd uit bruin baksteenparement.


Burgerhuis naar ontwerp van E.F. Callebaut

Sportstraat 221, 221A (Gent)
Rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen dak, gesigneerd op een faiencetegel door architect E.F. Callebaut naar ontwerp van 1936. Plastische vormgeving refererend aan de Amsterdamse School waarbij het steile dakvlak van de venstertravee en de typische verlengde deurtravee naast de zolderverdieping opvalt.


Heropgebouwde interbellumwoning Oude Huis

Pastoor Bontestraat 1 (Eeklo)
Voormalig huis van de familie Standaert, naast hun fabriek van chemische meststoffen en superfosfaat. Désiré en Adolphe Standaert waren tevens de promotors voor het oprichten van de zelfstandige parochie van Balgerhoeke en de bouw van een nieuwe parochiekerk. De woning werd vernietigd tijdens de Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog en heropgebouwd in 1941 naar ontwerp van architect E.F. Callebaut, zie herdenkingssteen in de gevel.


Sociale huisvesting van 1955

Goudvinkstraat 13-31, 85-97, 125-149, 163-223, 197A-B, Lijsterstraat 19-57, Siervogelstraat 1-12, Wielewaalstraat 13B-T (Gent)
Twee appartementsgebouwen, in 1955 gebouwd door verschillende Gentse sociale huisvestingsmaatschappijen in het kader van de strijd tegen krotwoningen. Het ontwerp is van Emiel F. Callebaut en Robert Rubbens. Appartementencomplex van vier bouwlagen onder een plat dak bestaande uit twee vrijstaande U-vormige gebouwen, met binnenpleinen gericht naar het Wielewaalbosje in het westen. Aan bepaalde zijden werden beperkte, omhaagde voortuinen voorzien.


Sociale woonwijk Malem

Breendonkstraat 2-33, 35-61, Dapperheidstraat 1-28, 2A, Drongensesteenweg 217-231, Gijzelaarsweg 2-12, Heldenplein 1-64, 65, Herdenkingslaan 1-23, Houtemlaan 1-32, 33-45, Luiklaan 1-3, 4-51, 52-60, Malemstraat 1-10, 2B, 3A, Merkemstraat 2-6, Ontmijnersstraat 1-15, Oud-Strijderslaan 1-4, 5-7, Politieke-Gevangenenlaan 1-32, 33-87, Ramskapellelaan 1-40, 42-56, Ronselestraat 2-6, Tervatestraat 2-8, Weerstandsplein 1-22, Wessemweg 2-10, Zesseptemberlaan 1-52 (Gent)
Wijk, genoemd naar het eiland gevormd door twee Leie-armen ten westen van de zestiende-eeuwse stadswal, vanaf 1952 bebouwd met een sociale woonwijk in de vorm van een tuinwijk. Zogenaamd Wijk Heldenhulde ter nagedachtenis van Gentenaren die hun leven offerden voor het vaderland. De wijk is een afgezonderd, begrensd en op zichzelf staand geheel met scholen, een kerk en winkels volgens de idee van de 'neighbourhood unit'.


Twee burgerhuizen

Koningin Maria Hendrikaplein 54-55, 57 (Gent)
Twee gelijkaardige burgerhuizen met vier bouwlagen en zadeldak, respectievelijk daterend van 1923 en 1924, nummer 57 op de gevel gesigneerd "E.F. Callebaut, bouwkundige".


Villa

Weststraat 29 (Evergem)
Bakstenen villa met modernistische inslag gebouwd in 1933 en volgens gevelsteen naar ontwerp van architect E.F. Callebaut.


Villa

Wurmstraat 16 (Evergem)
Grote villa met strodak in ruime aangelegde tuin naar ontwerp van E.F. Callebaut, zie gevelsteen, en naar verluidt gebouwd circa 1935 in opdracht van dokter R. Suy, hoofdgeneesheer van de nabijgelegen Kneipp-gestichten. Rechts van de villa bouwde Suy eveneens laboratoria voor de geneeskundige instituten.


Watergesticht voor Dames

Weegse 2 (Evergem)
Psychiatrische centra Sleidinge, gesticht in 1888 onder leiding van Dr. A. Ruyssen. Oudste behouden gedeelte uit eind 19de eeuw met bakstenen straatgevel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in neoromaanse stijl, vernieuwde kapel op bovenverdieping.


Thema's

Ontwerper van

Sociale woonwijk Westveld


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Callebaut [online] https://id.erfgoed.net/personen/616 (Geraadpleegd op )