Persoon

Soete, Jules

ID: 6174   URI: https://id.erfgoed.net/personen/6174

Beschrijving


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis 1904 naar ontwerp van J. Soete

Stationsdreef 130 (Roeselare)
Nr. 130. In oorsprong een enkelhuis met jaarsteen van 1904, waarschijnlijk n.o.v. architect J. Soete, cf. bouwaanvraag. In 1920 verbouwd en uitgebreid tot een dubbelhuis door H. Buytaert-Reynaert (Roeselare) met behoud van gevel en verplaatsing van deur van de r. naar de l.trav. Verankerde rode baksteenbouw verlevendigd door gele baksteen -voor de omlijsting van nissen en trapgevels- op arduinen


Burgerhuis in eclectische stijl

Jan Mahieustraat 49 (Roeselare)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen in eclectische stijl met neo-Vlaamse-renaissancekenmerken gesigneerd "J. Soete bouwmeester Rousselare" van 1905-1906, in opdracht van textielbaron A. Delbeke-Moerman (cf. D en M sluitsteen deur en in traliewerk deur).


Burgerhuis naar ontwerp van Jules Soete

Beversesteenweg 20 (Roeselare)
Enkelhuis, met gematigde neorococo-inslag, naar ontwerp van Jules Soete van 1913 in opdracht van steenhouwer J. Deldaele; vormde in oorsprong één geheel met nummer 22 (met onder meer magazijn), doch heden gewijzigd.


Burgerhuis ontworpen door Jules Soete

Delaerestraat 17 (Roeselare)
Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak naar ontwerp van Jules Soete (Roeselare) van 1906. Combinatie van top- en lijstgevel, van gele baksteen verfraaid met arduin onder meer voor plint met kelderopening, waterlijsten.


De Pier

Zeedijk zonder nummer (Blankenberge)
Het fenomeen van de Pier is gegroeid vanuit de aanlegsteiger voor badgasten in Engeland. De komst van de spoorwegen rond het midden van de 19de eeuw ontneemt de pieren hun oorspronkelijke functie, doch de blik op de kust en het wandelen boven de zee, zijn niet meer weg te denken. De 'plezierpieren' evolueren naar constructies op ijzeren onderstel met een 'landhoofd' waar men toegangskaartjes kon kopen en een paviljoen op de eigenlijke Pier waar men van een consumptie kon genieten.


Eclectische villa Regina Coeli

Stationsdreef 122 (Roeselare)
Nr. 122. Eclectische villa met neo-Vlaamse-renaissance inslag z.g. "Regina Coeli" (cf. cartouche in boogvelden) van 1902 (cf. cartouches). Eigen woonhuis van architect J. Soete (Roeselare), later bewoond door weversfamilie Pardou; in 1923 wederopbouw n.o.v. A. Van Coillie (Roeselare). Gerestaureerd in 1980 en uitgebreid in 1983. Aangelegde beboomde tuin met aan straatzijde arduinen muur in het v


Heilig-Hartschool

Roeselaarsestraat 334 (Izegem)
Nr. 334/ St.-Antoniusstraat. H.-Hartschool. Voormalige Sint-Antoniusschool en woonhuis van de zusters van Maria; gesticht i.o.v. pastoor C. Van Coillie, om de kinderen van de steeds groeiende Paterswijk op te vangen. 1902: bouw van het woonhuis en de klassen n.o.v. J. Soete (Roeselare). 1908: oprichting van de zondagsschool. 1912: eerste uitbreiding van de school, waarbij de kleuterklassen met


Herbergen

Roeselaarsestraat 332 (Izegem)
Nr. 332. Twee voormalige herbergen vormen thans één pand. R.: breedhuis van 1901, gebouwd i.o.v. brouwer Van Doorne (Emelgem). Baksteenbouw van vijf trav. en twee bouwl. onder pannen zadeldak; houten kroonlijst op modillons. Middenrisaliet geaccentueerd door hoekbanden van witte sierbaksteen opgevat als puntgevel, vlg. bouwplan afgebiesd met windborden en een makelaar. Rechth. muuropeningen onde


Herenwoning neo-Vlaamse-renaissancestijl 1899

Vlamingstraat 13-15 (Roeselare)
Nrs. 13-15. Herenwoning in neo-Vlaamse-renaissancestijl, oorspronkelijk met centrale inkomtrav. en flankerende venstertrav. onder topgevel van 1899 (cf. cartouche), n.o.v. J. Soete en i.o.v. E. Clais-Hoornaert (cf. cartouche). In 1921 werd het pand verbouwd tot woning van het enkelhuistype en winkel voor een fotograaf + garage met brede poort. Deze indeling is nagenoeg bewaard doch beglaasde poo


Klooster van de minderbroeders kapucijnen

Roeselaarsestraat 291 (Izegem)
Nr. 281. Klooster van de minderbroeders kapucijnen. Op vraag van de Izegemse pastoor, vestigen de paters redemptoristen zich in 1899 te Izegem. Reeds in 1870 wordt door de pastoor een eerste maal aan het bisdom gevraagd om hier een klooster te vestigen, dat tevens het centrum zou worden van een nieuwe parochie, om de steeds snellere bevolkingsgroei op te vangen. 1899: oprichting van nieuwe gebou


Parochiekerk Maria ten Hemel Opgenomen

Zandvoordedorpstraat zonder nummer (Oostende)
* Zandvoordedorpstraat z.nr. <italic>Parochiekerk Maria ten Hemel opgenomen </italic>(middenbeuk en kruising beschermd als monument bij K.B. van 19.04.1937).Georiënteerd bedehuis omringd door parking en grasperkjes, ten zuiden met bewaarde kruisen uit de tweede helft van de 19de eeuw (recente opruiming van het omhaagd kerkhof). Vier grafstenen, 16de, 17de en 19de eeuw, ingemetseld in de


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Dorpsplein zonder nummer (Staden)
Parochiekerk O.-L.-Vrouw Kerk met als patroonheilige opeenvolgend St.-Blasius (tot de godsdiensttroebelen van XVI) en de H.Brigida (tot het concordaat van 1801); sinds 1801 gewijd aan O.-L.-Vrouw, doch Brigida-altaar (1928) en Brigidakapel (ca. 1974).Georiënteerd bedehuis. Parking en plantsoen op de plaats van het ca. 1955 opgeruimde kerkhof.In 1093 schenkt de bisschop van Doornik het "altare


Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Lucia

Kouterweg zonder nummer (Dentergem)
Vroeggotische parochiekerk met achthoekige romaanse toren tussen koor en schip van de noordbeuk. Georiënteerde tweebeukige kerk gelegen op de hoek van de Kouterweg met de Dentergemstraat.


Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Kaaskerkestraat 103 (Diksmuide)
* Kaaskerkestraat nr. 103. Parochiekerk Sint-Bartholomeus. Beschermd als monument bij M.B. van 21.11.2003. De onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht ingevolge hetzelfde M.B. Parochiekerk gelegen langs de Kaaskerkestraat te midden van een begraasde kerkomtrek omzoomd met bomen. Toegang vanaf de Kaaskerkestraat via een kerkpad in rode plavuizen en dito kerkpad


Parochiekerk Sint-Blasius

Dorpsplein zonder nummer (Lendelede)
Laatgotische parochiekerk uit het begin van de 16de eeuw met behoud van de tweede helft 13de- of begin-14de-eeuwse vroeggotische toren, aangevuld met neogotische toevoegingen en herstellingen van rond de eeuwwisseling van de 19de en 20ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Eloois

Sint-Elooisplein zonder nummer (Waregem)
Georiënteerde hallenkerk, opgebouwd uit een eind 12de- of begin 13de-eeuwse romaanse toren, een in het begin van de 17de eeuw herbouwde, noordelijke zijbeuk met neogotische aanpassing van 1898-1902 en een neogotische, zuidelijke zijbeuk van 1898-1902.


Parochiekerk Sint-Jacob de Meerdere

Gitsbergstraat zonder nummer (Hooglede)
Z.nr. Parochiekerk St.-Jacob de Meerdere Georiënteerd bedehuis gelegen te midden van een ommuurde tuin met grintpad en ommegang van O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten met zeven staties; eenvoudige bakstenen (geel/oranje) kapelletjes onder tichelen zadeldak. Ten N.W., oorlogsmonument van 1920 voor alle oorlogsslachtoffers (W.O. I en W.O. II), opgevat als graftombe, waarop een gesneuvelde soldaat l


Parochiekerk Sint-Martinus

Plaats zonder nummer (Roeselare)
Georiënteerd bedehuis midden grasperk afgezet door middel van recent bakstenen muurtje met ezelsrug tussen postamenten; ijzeren poort tussen postamenten van arduin.


Parochiekerk Sint-Petrus en -Paulus

d'Ennetièresplein 1A (Ieper)
Gelegen op de westzijde van het d'Ennetieresplein, middenin begraasd plein, aan oostzijde afgezet door middel van haag; noordzijde begrensd door Bolle Meersstraat, west- en zuidzijde door kasteelmuur met kapel.


Parochiekerk Sint-Willibrordus

De Plaats zonder nummer (Aalter)
Neogotische parochiekerk, gebouwd volgens plan van architect J. Soete van 1891, gebaseerd op voorgaande ontwerpen, en ingewijd in 1893. De huidige plattegrond ontvouwt een driebeukige basilicale kruiskerk met schip van vijf en twee traveeën onderbroken door een transept van twee traveeën.


Parochiekerk toegewijd aan Sint-Hadrianus

Handzameplein zonder nummer (Kortemark)
Handzameplein z.nr. <italic>Parochiekerk toegewijd aan Sint-Hadrianus</italic>. Enige West-Vlaamse parochiekerk met deze patroonheilige. Georiënteerde kerk heropgebouwd in de jaren 1920, omgeven door leilindes, grasperken en struikbegroeiing en gekiezelde paden. <italic>Geschiedenis van de site.</italic> Volgens het Cartularium van Ename bevindt er zich voor 1085 een bidplaats te Hand


Rijhuis met voorheen estaminet

Stationsdreef 6-8 (Roeselare)
Nrs. 6-8. Rijhuis met voorheen estaminet in neo-Vlaamse-renaissance stijl van 1911 (cf. cartouche dakvenster) n.o.v. J. Soete (Roeselare); in 1920 wederopgebouwd n.o.v. R. Doom en J. Vermeersch (Roeselare-Brussel). Onderkelderd breedhuis van drie trav. en twee bouwl. onder pannen zadeldak. Rode baksteenbouw verfraaid met arduin (o.m. voor plint) en witte natuursteen. Tot de neo-Vlaamse-renaissan


Sint-Amanduskerk

Markt zonder nummer (Meulebeke)
Markt z.nr. <italic>Sint-Amanduskerk</italic>, neogotische hoofdparochiekerk, nagenoeg volledig heropgebouwd in 1893-1896 naar ontwerp van architect Jules Soete (Roeselare) ter vervanging van een barokke kerk die in 1715-1720 op de plaats van de oude romaanse kerk wordt opgetrokken. Voorheen met omliggend kerkhof, dat opgeheven wordt na inrichting van een nieuwe begraafplaats in de Karel v


Sint-Niklaaskerk

Diksmuidestraat zonder nummer (Middelkerke)
Georiënteerd bedehuis midden ommuurd kerkhof aan noord-, zuid-, en oostzijde afgezet met oude leilinden; ten westen toegangspad links en rechts geflankeerd door kapelletjes.


Winkel In den visscher

Ooststraat 90 (Roeselare)
Nr. 90. Voormalige winkel in vissersgerief "In den visscher" (cf. cartouche). Gevel met in- en uitzwenkende top gedateerd anno / 1913 (cf. cartouches), n.o.v. J. Soete (Roeselare), vgl. de bouwaanvraag die uitdrukkelijk vermeldt dat het om een gevelvernieuwing gaat. Parement van witte sierbaksteen met aflijning van gevelonderdelen in arduin en blauwe tegeltjes. Eclectische vormgeving met integra


Woonhuis en rijtuigmakerij

Beversesteenweg 33-41 (Roeselare)
Voormalig woonhuis en rijtuigmakerij van V. Soenen in eclectische stijl met neo-Vlaamse-renaissance- en neobarokelementen.