Persoon

Soete, Jules

ID
6174
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6174

Beschrijving

Op 1 februari 1890 te Brugge gehuwd met Marie Eugénie Leonie Naert (°Brugge, 1865), dochter van provinciaal architect Alphonse Jean François Naert (1839-1907).

Datum  :
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis in eclectische stijl

Jan Mahieustraat 49 (Roeselare)
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen in eclectische stijl met neo-Vlaamse-renaissancekenmerken gesigneerd "J. Soete bouwmeester Rousselare" van 1905-1906, in opdracht van textielbaron A. Delbeke-Moerman (zie D & M sluitsteen deur en in traliewerk deur).


Burgerhuis met koetshuis en tuinmuur

Sporkijnstraat 2 (Veurne)
Eclectisch burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gedateerd 1903 door middel van muurankers, naar ontwerp van architect Jules Soete. Bakstenen lijstgevel, met hoger opgetrokken onpare traveeën met getrapt dakvenster, en een neogotische gevelordonnantie met zogenaamde Brugse traveeën. Links, laag koetshuis onder zadeldak, gemarkeerd door zogenaamde Brugse traveeën verhoogd met getrapt dakvenster tussen kantelen. Rechts, bakstenen tuinmuurtje geleed door middel van overkragende rondboogjes onder gekanteelde borstwering.


Burgerhuis naar ontwerp van Jules Soete

Beversesteenweg 20 (Roeselare)
Enkelhuis, met gematigde neorococo-inslag, naar ontwerp van Jules Soete van 1913 in opdracht van steenhouwer J. Deldaele; vormde in oorsprong één geheel met nummer 22 (met onder meer magazijn), doch heden gewijzigd.


Burgerhuis ontworpen door Jules Soete

Delaerestraat 17 (Roeselare)
Huis van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak naar ontwerp van Jules Soete (Roeselare) van 1906. Combinatie van top- en lijstgevel, van gele baksteen verfraaid met arduin onder meer voor plint met kelderopening, waterlijsten.


Burgerhuis ontworpen door Jules Soete

Grote Markt 20 (Roeselare)
Huis van drie bouwlagen en drie traveeën onder pannen zadeldak (mechanische pannen) van 1894 naar ontwerp van Jules Soete (Roeselare).


Burgerhuis van 1904

Stationsdreef 130 (Roeselare)
In oorsprong een enkelhuis met jaarsteen van 1904, waarschijnlijk naar ontwerp van architect Jules Soete, volgens bouwaanvraag.


Eclectische villa Regina Coeli

Stationsdreef 122 (Roeselare)
Eclectische villa met neo-Vlaamse-renaissance inslag zogenaamd "Regina Coeli" (zie cartouche in boogvelden) van 1902 (zie cartouches). Eigen woonhuis van architect Jules Soete (Roeselare), later bewoond door weversfamilie Pardou; in 1923 wederopbouw naar ontwerp van Alfons Van Coillie (Roeselare). Gerestaureerd in 1980 en uitgebreid in 1983.


Heilig Hartschool

Roeselaarsestraat 334 (Izegem)
1902: bouw van het woonhuis en de klassen naar ontwerp van Jules Soete (Roeselare). 1908: oprichting van de zondagsschool. 1912: eerste uitbreiding van de school, waarbij de kleuterklassen met één bouwlaag worden verhoogd.


Herbergen

Roeselaarsestraat 332 (Izegem)
Twee voormalige herbergen vormen thans één pand.


Herenhuis in neo-Vlaamse-renaissancestijl

Vlamingstraat 13-15 (Roeselare)
Herenwoning in neo-Vlaamse-renaissancestijl, oorspronkelijk met centrale inkomtravee en flankerende venstertravee onder topgevel van 1899 (zie cartouche), naar ontwerp van Jules Soete en in opdracht van E. Clais-Hoornaert (zie cartouche).


Klooster van de minderbroeders kapucijnen

Roeselaarsestraat 291 (Izegem)
Neogotisch kloostercomplex van de minderbroeders kapucijnen waarvan de gebouwen in 1899 werden opgericht naar ontwerp van de broeders Stanislas van Brugge en Simon van Ingelmunster onder toezicht van de Roeselaarse architect Jules Soete. Het omvat de kloosterkerk, namelijk de Sint-Antonius van Paduakerk, en het klooster gegroepeerd rondom een binnenhof en voorts het voormalige seminarie, de brouwerij en de hofstede.


Parochiekerk Maria ten Hemel Opgenomen

Zandvoordedorpstraat zonder nummer (Oostende)
Georiënteerd bedehuis omringd door parking en grasperkjes, ten zuiden met bewaarde kruisen uit de tweede helft van de 19de eeuw (recente opruiming van het omhaagd kerkhof). Vier grafstenen, 16de, 17de en 19de eeuw, ingemetseld in de zijbeuk- en transeptmuren. Gietijzeren kruis uit het laatste kwart van de 19de eeuw tegen de koorsluiting.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Casselstraat zonder nummer (Poperinge)
Gotische, bakstenen hallenkerk met rijzige westtoren die het stadsbeeld domineert. De kerk dateert uit het einde van de 13de en de 14de eeuw, en sluit door het bouwmateriaal, het kerkschema, en de architectonische versieringen aan bij de typische baksteengotiek van de kuststreek. Ze is gelegen aan de zuidoostelijke zijde van het oude diverticulum Cassel-Aardenburg.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Dorpsplein zonder nummer (Staden)
Kerk met als patroonheilige opeenvolgend Sint-Blasius en de Heilige Brigida; sinds 1801 gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, doch Brigida-altaar (1928) en Brigidakapel (circa 1974). De huidige hallenkerk werd gebouwd vanaf 1897, aanknopend bij de laatgotische baksteenarchitectuur, naar ontwerp van architect Jules Soete, ter vervanging van het herhaalde malen herstelde nog deels Romaanse kerkje.


Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Lucia

Kouterweg zonder nummer (Dentergem)
Vroeggotische parochiekerk met romaanse toren opklimmend tot de 14de eeuw. Georiënteerde tweebeukige kerk met noordbeuk voorzien van achthoekige vieringtoren. Beide beuken voorzien van een driezijdig afgesloten koor.


Parochiekerk Sint-Bartholomeus

Kaaskerkestraat 103 (Diksmuide)
Circa 1897 wordt de voornamelijk 18de-eeuwse kerk naar ontwerp van architect J. Soete-Naert uitgebreid met een breder schip en sacristie. De vooroorlogse kerk was een eenvoudige eenbeukige neogotische kerk met transeptarmen en een achtzijdige vieringtoren. Na de Eerste Wereldoorlog wordt de kerk tussen 1921 en 1928 uitgesproken historiserend heropgebouwd met de toevoeging van een westtoren naar ontwerp van de architecten C. Schaessens (Veurne) en René Buyck. Georiënteerd bedehuis met vooruitgeschoven westtoren onder naaldspits. Eenbeukige neogotische kerk van drie traveeën, aansluitend transept en koor met rechte sluiting.


Parochiekerk Sint-Blasius

Dorpsplein zonder nummer (Lendelede)
Laatgotische parochiekerk uit het begin van de 16de eeuw met behoud van de tweede helft 13de- of begin-14de-eeuwse vroeggotische toren, aangevuld met neogotische toevoegingen en herstellingen van rond de eeuwwisseling van de 19de en 20ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Eloois

Sint-Elooisplein zonder nummer (Waregem)
Georiënteerde hallenkerk, opgebouwd uit een eind 12de- of begin 13de-eeuwse romaanse toren, een in het begin van de 17de eeuw herbouwde, noordelijke zijbeuk met neogotische aanpassing van 1898-1902 en een neogotische, zuidelijke zijbeuk van 1898-1902.


Parochiekerk Sint-Hadrianus

Handzameplein zonder nummer (Kortemark)
Georiënteerde kerk heropgebouwd in de jaren 1920, omgeven door leilindes, grasperken en struikbegroeiing en bekiezelde paden.


Parochiekerk Sint-Jacob de Meerdere

Gitsbergstraat zonder nummer (Hooglede)
Georiënteerd bedehuis gelegen te midden van een ommuurde tuin met grintpad en ommegang van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten met zeven staties; eenvoudige bakstenen (geel/oranje) kapelletjes onder tichelen zadeldak. Ten noordwesten, oorlogsmonument van 1920 voor alle oorlogsslachtoffers (Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldooorlog), opgevat als graftombe, waarop een gesneuvelde soldaat ligt (brons), naar ontwerp van Noseda.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsplein 27 (Ardooie)
Neogotische parochiekerk uit 1924 naar ontwerp van architect Louis Verstraete uit Izegem. Heropbouw naar voorbeeld van de in 1918 door de Duitsers gedynamiteerde gotische kerk met romaanse toren. Praalgraven van de heren van Lichtervelde in zijkapel beschermd als monument


Parochiekerk Sint-Martinus

Plaats zonder nummer (Roeselare)
Driebeukige kerk uit de 17de eeuw met westtoren uit de 15de eeuw, in 1895 in oostelijke richting uitgebreid met drie traveeën, een apsis en een nieuwe sacristie naar ontwerp van J. Soete (Roeselare). Voormalig kerkhof afgezet door middel van recent bakstenen muurtje met ezelsrug tussen postamenten; ijzeren poort tussen postamenten van arduin. Enkele 19de-eeuwse grafstenen tegen de muur ten noorden van de kerkingang. Oorlogsgedenkteken van 1921 tegenover de ingang. Roepsteen tussen zuidwestelijke steunberen aan de ingang van de kerk.


Parochiekerk Sint-Niklaas met kerkhof

Diksmuidestraat zonder nummer (Middelkerke)
Georiënteerd bedehuis midden ommuurd kerkhof met graftekens. Aan noord-, zuid-, en oostzijde afgezet met oude leilinden; ten westen toegangspad links en rechts geflankeerd door kapelletjes. Enkele behouden oudere muurpartijen onder meer aan westzijde, voorts grosso modo in 1919 naar vooroorlogs uitzicht heropgebouwde hallenkerk, naar ontwerp van T. Raison.


Parochiekerk Sint-Petrus en -Paulus

d'Ennetièresplein 1A (Ieper)
Parochiekerk, gelegen middenin begraasd plein, met omlopend bakstenen pad, waarlangs de Heilige Livinusommegang met zeven statiën, ingericht rondom het kerkhof in 1890. In oorsprong romaans bedehuis, uitgebreid tot een laatgotische hallenkerk met pseudo-transept. Wederopbouw naar ontwerp van Jules Coomans in 1925. Nagenoeg identieke reconstructie, echter inkorting van de beuken met één travee.


Parochiekerk Sint-Victor met kerkhof

Alexisplein zonder nummer (Poperinge)
Gotische hallenkerk ter vervanging van het romaans bedehuis, omgeven door een omhaagd kerkhof met militaire ereperken. De kerk brandde volledig af in 1802, enkel de torenvoet bleef overeind. In 1806 werd de kerk gedeeltelijk herbouwd in de vorige staat; later in de tweede helft van de 19de eeuw volgden verstevigings- en aanbouwwerken. Gele baksteenbouw met hergebruikte ijzerzandsteen van de romaanse kerk.


Parochiekerk Sint-Willibrordus

De Plaats zonder nummer (Aalter)
Neogotische parochiekerk, gebouwd volgens plan van architect J. Soete van 1891, gebaseerd op voorgaande ontwerpen, en ingewijd in 1893. De huidige plattegrond ontvouwt een driebeukige basilicale kruiskerk met schip van vijf en twee traveeën onderbroken door een transept van twee traveeën.


Rijhuis met voorheen estaminet

Stationsdreef 6-8 (Roeselare)
Rijhuis met voorheen estaminet in neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1911 naar ontwerp van Jules Soete; in 1920 heropgebouwd naar ontwerp van René Doom en J. Vermeersch.


Sint-Amanduskerk

Markt zonder nummer (Meulebeke)
Sint-Amanduskerk, neogotische hoofdparochiekerk, nagenoeg volledig heropgebouwd in 1893-1896 naar ontwerp van architect Jules Soete (Roeselare) ter vervanging van een barokke kerk die in 1715-1720 op de plaats van de oude romaanse kerk wordt opgetrokken. Voorheen met omliggend kerkhof, dat opgeheven wordt na inrichting van een nieuwe begraafplaats in de Karel van Manderstraat in 1806. Interieur ingrijpend veranderd in 1962-1963 naar ontwerp van architect R. Lernout uit Geluwe.


Winkel In den visscher

Ooststraat 90 (Roeselare)
Gevel met in- en uitzwenkende top gedateerd anno / 1913 (zie cartouches), naar ontwerp van Jules Soete (Roeselare).


Woonhuis en rijtuigmakerij

Beversesteenweg 33-41 (Roeselare)
Voormalig woonhuis en rijtuigmakerij van V. Soenen in eclectische stijl met neo-Vlaamse-renaissance- en neobarokelementen.


Thema's

Ontwerper van

Dorpsplein

Paardestraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Soete [online], https://id.erfgoed.net/personen/6174 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.