Persoon

Zens, Mathias

ID
6175
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6175

Beschrijving

Mathias Zens (1839-1921) werd geboren in Duitsland en kreeg een opleiding als meubelmaker. Dankzij een studiebeurs was hij in staat te studeren aan de Sint-Lucasschool te Gent waar hij onder andere les kreeg van de Béthune. Vanaf 1867 bouwde hij een atelier uit dat tijdens de hoogdagen opliep tot 56 werknemers. Matthias Zens stopte zijn activiteiten in 1920. Omwille van de lange productieperiode van het atelier kan het als één der belangrijkste ateliers van Vlaanderen beschouwd worden.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002206, Dorpskom met parochiekerk met kerkhof, pastorie met tuin, kasteeldomein met bijgebouwen, neerhof, herberg, maalderij (S.N., 2002).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Boerenkrijgmonument

Baron Tibbautstraat (Berlare)
Het Boerenkrijgmonument te Overmere werd in 1898 opgericht naar ontwerp van kunstenaar Aloïs De Beule ter herdenking van 100 jaar Boerenkrijg.


Decanale kerk Sint-Niklaas

Grote Markt 48 (Sint-Niklaas)
Ruime, in hoofdzaak gotische kruisbasiliek ten oosten van het marktplein, geprangd tussen huizenrijen. Het voormalige kerkhof is na talrijke inkrimpingen in de loop der eeuwen verwijderd in 1810 en heden omgevormd tot parkeergelegenheid.


Decanale Onze-Lieve-Vrouwekerk

Markt (Temse)
Ruime hallenkerk te midden van de gekasseide markt. Het omringende kerkhof werd in 1820 definitief opgeruimd. Driebeukige kruiskerk met dubbel, niet buiten de lijn der zijbeuken uitspringend transept, achtkantige vieringtoren en polygonaal hoofdkoor geflankeerd door analoge zijkoren.


Heilig Grafkapel

Molenstraat (Eeklo)
Kapel in regionale neogotiek naar ontwerp van de Eeklose stadsarchitect Frans Van Wassenhove, uitgevoerd door zijn stiefbroer aannemer Philibert Reychler, ingewijd op 24 juni 1900. De kapel is gebouwd tegenover de begraafplaats op het einde van de Molenstraat, op de plaats van een calvarieberg met een ingegraven Heilig Graftafereel.


Hospitaal Sint-Jan

Oostveldstraat 1, 1A (Eeklo)
Heelkundig hospitaal opgericht 1906, naar ontwerp van Modeste de Noyette, uitgevoerd door aannemer Philibert Reychler onder leiding van stadsarchitect Frans Van Wassenhove Reeds in 1909 werd het terrein uitgebreid. In 1911 omgevormd tot psychiatrische kliniek voor vrouwen met nieuwe vleugel. In 1913 werd de vleugel aan de spoorlijn verlengd naar het noorden toe en een nieuwe kapel werd toegevoegd naar ontwerp van W.J. Poschen. Het uiteindelijke hoofdgebouw vertoont een naar het oosten geopende U-vorm, aan de noordzijde verlengd met een kapel.


Kapel van het Rustoord Sint-Franciscus

Hooiwege (Evergem)
Kapel van het voormalige armenwerkhuis en klooster van de zusters Franciscanessen. Gebouw van zes traveeën onder zadeldak met zeshoekig dakruitertje, gebouwd in 1904 naar ontwerp van architect Henri Vaerwyck.


Kartuizerklooster

Fratersplein 9, 9A, Groenebriel 3 (Gent)
Het klooster Sint-Jan in Eremo werd gesticht in 1456 door de fraters van de Derde Orde van Sint-Franciscus. In de 17de eeuw werd het klooster hersteld en uitgebreid: onder prior Justus de Nokere (1651-1661) werd onder andere een nieuwe kapel gebouwd en een afzonderlijke woning voor de prior. In 1797 richtte Lieven Bauwens in het klooster tijdelijk een katoenspinnerij in. In de 19de en 20ste eeuw ondergingen de gebouwen aanpassingen. In 1907 werd aan Groenebriel naar ontwerp van architect V. Vaerewyck een woning gebouwd voor de geestelijke directeur. De huidige plattegrond van het klooster vertoont een ommuurd domein met een in twee verdeelde rechthoekige binnenplaats. Deze binnenplaats is aan noordzijde begrensd door een U-vormig complex. Volgende gebouwen bevatten de oude kern van het voormalige kartuizerklooster: de voormalige woning van de prior, de verbindingsvleugel met de kapel en de kapel.


Kastkapel

Rozemarijnstraat (Gent)
Houten muurkapelletje, opgericht en gekapt door beeldhouwer Mathias Zens in 1899.


Klooster van de clarissen-urbanisten

Brandstraat 3, Oude Houtlei 122-124 (Gent)
Het oorspronkelijke klooster van de clarissen-urbanisten, later recollettenklooster vanaf 1840, vormt een relict voor de monastieke geschiedenis van een in oorsprong grote oude bedelorde die een zeer vroege stichting circa 13 de eeuw kende te Gent. Het klooster werd midden 19de eeuw door de minderbroeders aangepast en uitgebreid onder architect Frans Steyaert, met respect voor de originele structuur en indeling van de oorspronkelijke kloosterbouw uit 1687-88.


Kruis en kruisweg van het Westeindeken

Molenstraat (Maldegem)
Het veldkruis en de kruisweg zijn beeldbepalend gelegen in een rustig agrarisch landschap. Het kruis werd ingewijd op 5 april 1905. In 1906 werd bij het veldkruis een volledige kruisweg opgericht, die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog uitgroeide tot een bedevaartplaats.


Minderbroederskerk

Markt 27 (Eeklo)
Achterin gelegen voormalige kapel van het minderbroedersklooster of klooster van de paters franciscanen-recolletten, wederopgericht in 1866 op initiatief van Karel Stroo (1793-1873) in zijn woning en tuin aan de zuidzijde van de Markt.


Onze-Lieve-Vrouw Hulp der Christenenkerk

Zogge (Hamme)
Aanvankelijke hulpkerk en later parochiekerk van Hamme - Zogge. Georiënteerde kerk ingeplant met voorgevel in de as van het straatgedeelte tussen Heirweg en de kerk, van 1855 tot 1911 met omringend kerkhof.


Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeënkapel

Dreefwegel (Berlare)
Neogotische wegkapel, schuin ingeplant aan het kruispunt met Kasteelwegel achter de Baron Tibbautstraat. De bouw van de kapel door metser August De Schaepmeester werd aangevat in 1888 en was voltooid in 1889. Wegkapel op rechthoekige plattegrond met driezijdige sluiting onder leien zadeldak. Volledig vernieuwde, ingemetselde rechthoekige zandstenen reliëfs met voorstelling van de VII Weeën.


Parochiekerk Heilig Hart

Heilig-Hartplein 1 (Gent)
Gesitueerd op het geplaveid en deels met bomen omzoomd plein tegenover de Heilig-Hartstraat. Parochie erkend in 1877. Ter vervanging van de houten noodkerk opgericht in 1881-1883 naar ontwerp van architect G. Hoste. Driebeukige basilicale kerk van vijf traveeën, transept van twee traveeën, koor met apsis en twee apsidiolen.


Parochiekerk Heilig Hart van Jezus

Kapelsesteenweg 216 (Brasschaat)
Georiënteerde driebeukige kruisbasiliek met noordtoren aan einde van het transept; schip en zijbeuken van vier traveeën, aan westzijde van zuidelijke zijbeuk.


Parochiekerk Heilig Kruis en Onze-Lieve-Vrouw

Koning Albertstraat (Assenede)
Het huidige kerkgebouw dateert van 1781 en werd gebouwd in opdracht van de Gentse Sint-Pietersabdij, het kapittel van Doornik en de cisterciënzerabdij van Flines, tiendheffers van de parochie sinds 1261. Voor de bouw van de kerk werden de plattegronden en doorsneden van de in 1776 gebouwde kerk van Lembeke, gebruikt. Het gebouw werd opgetrokken in een sobere classicistische baksteenarchitectuur, oorspronkelijk verlevendigd door kenmerkende bepleisterde platte banden.


Parochiekerk Heilig Kruis met kerkhof

Kerkstraat 1 (Beveren)
Gotische driebeukige kruiskerk met ingebouwde westtoren en polygonaal oostkoor, geflankeerd door twee zijkoren; sacristie in de noordoostelijke oksel, kleine doopkapel in de zuidoostelijke oksel, omringd door het gedesaffecteerde kerkhof. In het plantsoen: oorlogsgedenkteken en vroegere schandpaal.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Onze-Lieve-Vrouwkerkplein 1, 1B (Dendermonde)
Imposante gotische collegiale kerk ingeplant te midden van het huidige Onze Lieve Vrouwkerkplein ten noorden van de Kerkstraat, tot 1784 omgeven door het kerkhof. Nu is de kerk grotendeels omgeven door een lage haag en enkele bomen en struiken. Op de plaats van het kerkhof aan de zuid- en westkant is een parkje aangelegd. De complexe bouwgeschiedenis van de kerk sluit nauw aan bij de geschiedenis van de stad Dendermonde.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Antonius Abt

Dorp 11 (Nazareth)
De neobarokke kerk werd in 1861-1865 opgetrokken naar ontwerp van Edmond de Perre-Montigny. Het kerkhof wordt onder meer gekenmerkt door bomenrijen van gekandelaarde Hollandse lindes en witte paardenkastanjes, een vrijheidsboom en een oorlogsmonument. Langs de ommegang met De Vijftien Mysteries van de Rozenkrans staan dertien kapelletjes. De kerk is ingeplant in een vierkant, voorheen omgracht kerkhof van ongeveer 1 hectare groot, afgesloten deels door een laag muurtje en deels door een beukenhaag.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Leodegarius

Kardinaal Cardijnplein 9 (Bornem)
Georiënteerde, laatclassicistische kerk, met een restant van het kerkhof, namelijk met enkele 18de en 19de-eeuwse graftekens, een ommegang en een calvarieberg.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Pieter met kerkhof

Zaffelare-Dorp 8 (Lochristi)
De parochiekerk is gelegen aan de noordkant van Zaffelare-Dorp binnen een ommuurd kerkhof met enkele opgaande lindes, dat uitgewerkt is met hekpijlers en ijzeren hekken. Het betreft een basilicale kerk met driebeukig schip van zes traveeën met een iets vooruitspringende vierkante toren en met uitgebouwde sacristie tegen de noordelijke zijbeuk.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte met kerkhof

Kluizendorpstraat 80A (Evergem)
Oude kerk opklimmend tot 1122, in 1770-1772 heropgebouwd als eenbeukige kerk van vier traveeën. Nadien werd de kerk in 1774 overwelfd, het koor vergroot en de gevel vernieuwd. Nieuwe vergroting in 1844-45 door toevoeging van twee zijbeuken van vier traveeën en nieuwe westtoren onder leiding van architect Louis Minard. Toren heropgetrokken na oorlogsschade in 1953-56 onder leiding van Henri Vaerwyck-Suys. Ommuurd kerkhof ten zuiden van de parochiekerk met een dodenhuisje, calvariekapel en een collectie aan 18de, 19de en 20ste-eeuwse graftekens.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Baron Tibbautstraat (Berlare)
Neogotische kerk van 1864-1865 naar ontwerp van architect Théophile Bureau uit Gent Niet-georiënteerde pseudobasilicale kruiskerk met driebeukig schip van vijf traveeën met ingebouwde zuidtoren, licht uitspringend transept, koor van twee traveeën met vijfzijdige koorsluiting, geflankeerd door sacristie en bergplaats.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten Troost

Kramershoek 3 (Evergem)
In de volksmond eertijds ook zogenaamd Boskapel; gebouwd door L. Maertens-Pelckmans, bewoner van het nabijgelegen Goed ten Broeke, in 1855-56 naar ontwerp van architect J. Dauchot. Bakstenen zaalkerk van zes traveeën met vierkante zuidtoren en vlak afgesloten koor ten noorden en sacristieën. Eenvoudige kerk met neoclassicistische pilastergevel bekroond met een attiek en driehoekig fronton. De kerk wordt geflankeerd door kapelletjes van Sint-Antonius Eremijt van 1894 en van Sint-Apollonia van 1893.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand of Hulp der Christenen met kerkhof

Wingenestraat (Aalter)
Parochiekerk, omringd door omhaagd kerkhof en gebouwd in 1850-51 naar ontwerp van priester-architect Jan August Clarysse in neogotische stijl, één van de eerste neogotische kerken in Vlaanderen. Hallenkerk met driebeukig transeptloos schip van vier traveeën onder leien zadeldak met dakruiter, met polygonale koorafsluiting geflankeerd door driezijdige apsissen, sacristie en berging. Op het kerkhof staan manshoge kegelvormige taxusstruiken.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën en Sint-Jozef

Schoonaardebaan (Dendermonde)
Parochiekerk van circa 1830 in neoclassicistische stijl naar ontwerp van architect Jan Baptist Beeckman. De voorgevel van de kerk werd veel monumentaler en rijker uitgevoerd dan voorzien was in het voorontwerp. In 1857 werd het oorspronkelijke bouwvolume aan de oostzijde uitgebreid met een koor, sacristieën en een toren.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

Overslag 39 (Wachtebeke)
Georiënteerde kerk met omgevend kerkhof. Noordelijk deel van de omringende bakstenen kerkhofmuur voorzien van zeven kapellen met beeldengroep in nis gewijd aan de Zeven Weeën van Onze-Lieve-Vrouw, volgens herinneringssteen opgebouwd in 1927. Mariagrot achter de kerk van 1925.


Parochiekerk Sint-Agnes

Stroomkesstraat 11 (Deinze)
Parochiekerk met omringend ommuurd kerkhof, gebouwd in 1857 in neoromaanse stijl naar ontwerp van Jan August Clarysse ter vervanging van de oude bouwvallige en te klein geworden nog deels romaanse kerk.


Parochiekerk Sint-Anna

Sint-Annaplein 46A (Gent)
Eclectische parochiekerk opgericht in het zuiden van het toen pas aangelegde Sint-Annaplein. In 1853 eerstesteenlegging, inwijding van de de nog niet voltooide kerk in 1869. De eerste, oorspronkelijke plannen van de stadsarchitect L. Roelandt werden aangepast en zijn in vereenvoudigde vorm terug te vinden in de definitieve plannen van J. Van Hoecke.


Parochiekerk Sint-Appolonia

Vrijstraat (Dendermonde)
Door de sterke bevolkingsgroei in de tweede helft van de 18de eeuw werd in 1783-1784 beslist een nieuwe kerk te bouwen naar ontwerp van ingenieur Judocus Sibens. De oude kerk werd in 1785 gesloopt met uitzondering van het koor. Het gebouw werd opgetrokken in een sobere classicistische baksteenarchitectuur, met behoud van het grotendeels zandstenen koor uit de 16de eeuw, met dakbedekking van blauwe Naamse leien. Bakstenen metselwerk op zandstenen plint, afbraakmateriaal van de gesloopte kerk.


Parochiekerk Sint-Bavo

St.-Bavostraat (Wielsbeke)
Neoromaanse parochiekerk, gebouwd in 1910-1913 naar ontwerp van architect Henri Vanden Broucke, met behoud van de 12de-eeuwse vieringtoren en transeptmuren. Georiënteerde kerk met omringend kerkhof, gelegen in het dorpscentrum nabij de linkeroever van een afgesneden Leiemeander.


Parochiekerk Sint-Bavo

Kerkplein (Kruisem)
Georiënteerde dorpskerk, schuin ingeplant op het huidige rechthoekige dorpsplein, aan noordzijde met parkje. Oudste sporen in huidig gebouw, namelijk westgevel van middenbeuk en basis van de vierkante toren in Doornikse steen, laten een romaans kruiskerkje vermoeden opklimmend tot de 11de of 12de eeuw.


Parochiekerk Sint-Catharina

Dorp 47 (Wachtebeke)
Georiënteerde gotische driebeukige hallenkerk, voornamelijk daterend uit de 15de en 16de eeuw, achter lage bakstenen omheiningsmuur onderbroken door vierkante natuurstenen pijlertjes met afgeknotte versierde toppen, van 1908 naar ontwerp van architect Henri Valcke. Halverwege is de afsluiting onderbroken voor een herdenkingsmonument aan de oorlogsslachtoffers van 1914-18.


Parochiekerk Sint-Catharina

Dries (Sint-Niklaas)
Ruime driebeukige kerk uit de 17de, 18de en 19de eeuw, met kern uit het einde van de 13de eeuw. Omringd door het kerkhof met arduinen hekpijlers uit de tweede helft van de 18de eeuw. Op de noordwestelijke hoek, een oorlogsgedenkteken.


Parochiekerk Sint-Egidius

Lembeke-Dorp (Kaprijke)
Parochiekerk Sint-Egidius en voormalige omringende kerkhof met lage bakstenen ommuring met ezelsrug. Ten noordwesten van de kerk, behouden ijzeren hek aan bakstenen pijlers als toegang tot het kerkhof. In 1776 werd de oude kerk met uitzondering van de 13de-eeuwse toren gesloopt en werd een nieuw kerkgebouw opgericht naar ontwerp van architect Joost Fermondt.


Parochiekerk Sint-Egidius

Frans Van Schoorstraat (Dendermonde)
Driebeukige basilicale neogotische kerk uit 1907 met een naar het zuidwesten gericht koor een en iets uitspringende vierkante noordoosttoren boven de voorgevel. Het ontwerp is van de Gentse architect Henri Vaerwyck. Het in neogotische stijl uitgevoerde interieur dateert constructief uit 1903-1906 en vormt een harmonieus geheel met de art-decogetinte inbreng uit 1923-24.


Parochiekerk Sint-Gertrudis

Markt 1000 (Wetteren)
Nieuwe kerk van 1967 naar ontwerp van Louis Minard. Driebeukige basilicale kerk in eclectische stijl met een lengte van acht traveeën, uitlopend op een ronde apsis. De westtoren met vierkant grondplan is de module voor de kerk. De bakstenen kerk wordt geaccentueerd met een plint, raamomlijstingen en monelen in hardsteen en zandstenen hoek- en raamblokken.


Parochiekerk Sint-Gertrudis

Margote 84 (Wichelen)
Vrijstaande parochiekerk geïntegreerd tussen de overwegende lintbebouwing aan de zuidelijke straatzijde naar ontwerp van architect E. Serrure en ingezegend op 30.10.1872 . Eenvoudige plattegrond van een transeptloze driebeukige kerk met ingebouwde vierkante voorgeveltoren, schip van zeven traveeën eindigend op een vijfzijdig koor; koor geflankeerd door sacristie rechts en een berging links.


Parochiekerk Sint-Gertrudis

Vlassenbroek (Dendermonde)
Schilderachtig gelegen dorpskerkje aan de Scheldedijk met omringend kerkhof. Het kerkhof is omhaagd en is afgesloten door een ijzeren hek aan vierkante bakstenen pijlers met siervaasbekroning. De kerkhofbeplanting omvat onder meer vier taxussen op stam en een geschoren afsluitingshaag met topiary van taxus. Het kerkje klimt in kern vermoedelijk op tot de 11de of 12de eeuw. Uit die periode dateert het deel van het romaanse koor opgetrokken in breuksteen. De in Lediaanse zandsteen uitgevoerde kruisbeuken dateren vermoedelijk uit de 14de of 15de eeuw.


Parochiekerk Sint-Gillis-Binnen

Brusselsestraat (Dendermonde)
Imposante, deels 18de-eeuwse en 14de- en 15de-eeuwse parochiekerk. De neobarokke voorgevel ziet uit op de Brusselsestraat, de stoep is afgesloten met een laag ijzeren hek links en rechts van het toegangsportaal. De kerk ontvouwt een driebeukig schip van vijf traveeën met aansluitend koor van één travee met driezijdige sluiting, vierkante massieve gotische toren met aangebouwde sacristie en het vroegere rechthoekig koor met rechte sluiting; zeszijdig traptorentje tegen de noordelijke torenmuur.


Parochiekerk Sint-Jan de Evangelist

Gelaagstraat 32 (Temse)
De plattegrond beschrijft een driebeukige, transeptloze kerk met een koor van twee traveeën beëindigd op een half cirkelvormige apsis. Ruime pseudobasilicale baksteenbouw in classicistische stijl met neoromaanse voorgevel.


Parochiekerk Sint-Jan-Onthoofding

Dorp (Wichelen)
Driebeukige hallenkerk met vierkante gotische westtoren, noordelijke zijbeuk van vijf traveeën, zuidelijke zijbeuk van drie traveeën, ten zuiden uitspringend transept, koor van één travee met driezijdige afsluiting, geflankeerd door sacristie en berging. Huidig kerkgebouw dateert uit diverse perioden en gaat terug op een kleinere en wellicht aanvankelijk eenbeukige kerk waarvan de basisstructuur zou opklimmen tot de 14de eeuw of 15de eeuw.


Parochiekerk Sint-Job

Kemzekestraat 2 (Sint-Niklaas)
Driebeukige neogotische kruiskerk uit 1904-1905 naar ontwerp van architect Hendrik Geirnaert, met vierkante westelijke toren en polygonaal koor; rechthoekige zijkoortjes in de oksels; ten noorden sacristie.


Parochiekerk Sint-Joris

Sleidinge-Dorp (Evergem)
Ingeplant ten noorden van het dorpsplein, aan het kruispunt met de oude Weststraat, oorspronkelijk met omringend kerkhof omsloten door fraaie ijzeren afsluiting en toegangshekken tussen vierkante arduinen pijlers met vaasbekroning, verwijderd in 1932. Driebeukige hallenkerk van drie traveeën met kruisingstoren. De eerste kerk, een vroeggotische kruiskerk met kruisingstoren, werd gebouwd in de periode 1260-80 en daarna meermaals verbouwd en uitgebreid.


Parochiekerk Sint-Jozef

Bij Sint-Jozef 32 (Gent)
Neogotische kerk opgetrokken uit bak- en hardsteen naar opdracht van August Van Assche in 1880. Basilicale kerk met driebeukig schip van vijf traveeën, een transept van één travee, een vlak afgesloten koor van drie traveeën, geflankeerd door identieke zijkoren met aanbouwsels, waaronder sacristie.


Parochiekerk Sint-Jozef

Esplanadeplein 4C (Aalst)
De Sint-Jozefkerk is een niet georiënteerde neogotische kerk met basilicale aanleg waarvan de bouw startte in 1868 en die pas in 1908 afgewerkt was. Het voorontwerp van architect Joostens werd aangepast en uitgevoerd door architect M. De Noyette.


Parochiekerk Sint-Jozef

Tereken 3 (Sint-Niklaas)
Ruime driebeukige neogotische kruiskerk, in 1872-1878 gebouwd naar ontwerp van stadsarchitect Edmond Serrure na de stichting van deze parochie op 20 mei 1872. Achterliggende stedelijke begraafplaats.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Enameplein (Oudenaarde)
Eén van de twee kerken in de pre-stedelijke nederzetting Ename gebouwd onder de laatste Ottoonse vorst van het Duitse keizerrijk. Na de inlijving van Ename in 1047 bij het graafschap Vlaanderen geëvolueerd tot dorpskerk. Heden één van de gaafst bewaarde vroegromaanse kerken van ons land, te dateren circa 1000 en tot op heden gerekend tot de Maaslandse stijl, gebouwd naar Ottoonse traditie. Sfeervol beboomd en met gras begroeid oud kerkhof met omlopend pad. Kerkhofingang tussen lage gemetste vierkante bakstenen pijlers met spiegeldecoratie.


Parochiekerk Sint-Lieven

Ledebergplein (Gent)
Driebeukige basilicale kerk naar ontwerp van architect E. de Perre-Montigny, van vijf traveeën met uitspringend transept van twee traveeën, koor van drie traveeën met driezijdige koorsluiting, en uitgebouwde vierkante westelijke toren geflankeerd door twee slanke achthoekige traptorens. Bouw aangevangen in 1869 en in gebruik genomen in 1872.


Parochiekerk Sint-Margareta

Kerkplein 1b (Sint-Laureins)
De actuele parochiekerk, toegewijd aan de Heilige Margareta, werd gebouwd in 1881 naar de plannen van de Gentse architect Edmond de Perre-Montigny van 1877. Dit is het vijfde kerkgebouw van dit polderdorpje op de grens met Zeeuws Vlaanderen, dat reeds in de eerste helft van de 13de eeuw vermeld werd.


Parochiekerk Sint-Margriet

Dokter Haekstraat (Dendermonde)
Driebeukige noord–zuid georiënteerde kerk in neoclassicistische stijl, opgetrokken in baksteenmetselwerk in combinatie met kalkzandsteen voor plinten, pilasters, deur- en vensteromlijstingen en andere architecturale en decoratieve elementen. Het gebouw bestond oorspronkelijk slechts uit één beuk en twee zijkapellen en werd in 1710. Door de aangroei van de bevolking werd de kerk te klein zodat in 1846 de zijkapellen werden afgebroken en vervangen door de huidige zijbeuken. Tijdens deze werken werd ook de voorgevel vernieuwd.


Parochiekerk Sint-Martinus

Marktplein 28 (Ardooie)
Georiënteerde kerk, gelegen aan de noordzijde van het dorpsplein, omgeven door straatinfrastructuur ten noorden en westen en door parkeerruimte ten zuiden en oosten. De 16de-eeuwse toren werd als enig restant van de gotische kerk geïntegreerd in een nieuwbouw uit 1947-1949 naar een ontwerp van architect Impe.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp (Hamme)
Noord-zuid georiënteerde parochiekerk Sint-Martinus ingeplant ten zuiden van het dorpsplein, aan drie zijden omgeven door het deels ommuurde en omhaagde gedesaffecteerde kerkhof.


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorp (Sint-Martens-Latem)
Gelegen in een ommuurd kerkhof ten oosten van het dorpspleintje in de nabijheid van de Leie. Oudste vermelding in 1121. Vermoedelijk was het een kleine basilicale kerk met achthoekige kruisingstoren en koor, opgetrokken uit Doornikse kalksteen in onregelmatig verband waarvan duidelijk sporen bewaard zijn. Beschadigd tijdens de godsdiensttroebelen van de 16de eeuw en belangrijke verbouwingen en herstellingen in het tweede kwart van de 17de eeuw; vergrotingswerken in 1771-1772.


Parochiekerk Sint-Martinus

Markt 2 (Lede)
Kalkzandstenen laatgotische hallenkerk van het ontwikkelde type, gegroeid uit een eenvoudige hallenkerk, waarvan de westtoren en middenbeuk uit eind 14de eeuw zijn bewaard gebleven.


Parochiekerk Sint-Martinus en kerkhof

Meldenstraat (Oudenaarde)
Georiënteerde kerk ingeplant op een opgehoogd terrein van de Rug van Meerse; wellicht een motte. Omringend ommuurd kerkhof, ten zuiden en oosten afgeboord door bomenrijen. Bij gebrek aan een ver doorgedreven bouwhistorisch onderzoek blijft de vroege bouwgeschiedenis voorlopig hypothetisch. Van de romaanse kerk van Doornikse breuksteen, rest de westelijke toren en misschien ook het opgaand metselwerk van de noordelijke zijbeuk en noordtranseptarm. In de 16de eeuw werd het schip herbouwd in gotische stijl. Belangrijke herstelling en vergroting van de kerk in neogotische stijl in 1871 naar ontwerp van architect Louis Minard.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Gentweg (Gavere)
Georiënteerde, deels gotische en neogotische kerk met omringend kerkhof. Het koor klimt vermoedelijk op tot de 13de eeuw. Mogelijk eind 15de eeuw werd de toren in hooggotische stijl en de kruisbeuk gebouwd. In 1893 werd de kerk vergroot met een nieuw driebeukig schip in neogotische stijl naar ontwerp van H. Vaerwyck. Omringend kerkhof, van de straat afgesloten door lage ijzeren hekken tussen bakstenen pijlertjes. Op het kerkhof bevinden zich een lijkenhuis en voornamelijk 20ste-eeuwse graftekens.


Parochiekerk Sint-Medardus

Urseldorp (Aalter)
Ingeplant op een hoogterug in de westtip van een vermoedelijk tot de Frankische periode opklimmende driehoekige dries. Omringend kerkhof en ijzeren omheining verdwenen bij de verbreding van de Eekloseweg circa 1966.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Kerkstraat 2 (Sint-Laureins)
De sobere Sint-Niklaaskerk, opgericht na de definitieve grensbepaling, werd gebouwd in 1670-1672. De 17de-eeuwse constructie werd onder het beheer van de invloedrijke Gentse Sint-Pietersabdij eind 18de eeuw verrijkt en midden 19de eeuw uitgebreid. Het omringende kerkhof met nog deels aanwezige oude taxushaag, de 19de-eeuwse calvariekapel en de oude graftekens, vormt een historische eenheid met de kerk.


Parochiekerk Sint-Petrus

Deinzestraat (Oudenaarde)
Neogotische kerk van 1872-1876 naar ontwerp van architect Th. Bureau ter vervanging van een vroegere Sint-Petruskerk gelegen op de plaats van het huidige kerkhof verderop in de straat. Niet georiënteerde pseudobasilicale kerk met uitgebouwde zuidoostelijke toren, driebeukig schip van zes traveeën met aansluitend koor van twee traveeën met driezijdige sluiting en geflankeerd door twee recht afgesloten zijkoren. Voorpleintje met oorlogsmonument met voorstelling van een soldaat, opgericht in 1923.


Parochiekerk Sint-Pieters-Banden en Sint-Berlindis

Parkstraat 2A (Zottegem)
De neogotische parochiekerk werd van 1848 tot 1855 opgetrokken naar ontwerp van architect Jan-August Clarisse en is gelegen op een perceel met een leilindenrij.


Parochiekerk Sint-Pieters-Banden met kerkhof

Welleplein (Denderleeuw)
De oude kerk, uit de 14de tot 15de eeuw, stond te midden van het huidig dorpsplein, tegenover de pastorie en werd in 1875 afgebroken. Opbouw van de nieuwe neogotische kerk naar ontwerp van Modeste De Noyette in 1871. Kruisbasiliek met westtoren, ingeplant op het uiteinde van het dorpsplein, naast de pastorie. Kerkhof ten noorden met een collectie aan graftekens uit de 18de, 19de en 20ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Sebastiaan

St.-Sebastiaansplein (Brakel)
Georiënteerde dorpskerk met omringend kerkhof ingeplant achter de noordoostelijke pleinhoek. Plannen om de bestaande kerk te vergroten leidden uiteindelijk in 1792-1794 tot de bouw van een nieuwe kerk echter met behoud van de westtoren van de voorgaande kerk. Van de laatgotische westtoren, is geen bouwhistoriek bekend; op stilistische gronden gewoonlijk begin 16de eeuw gedateerd.


Parochiekerk Sint-Ursmarus

Nokeredorpstraat 13A (Kruisem)
De parochiekerk Sint-Ursmarus, teruggaand tot de 12de eeuw, fungeerde als begraafplaats voor de kasteelheren van Nokere. Het interieur van de kerk herbergt een uniek ensemble geschonken door de lokale kasteelheren. Het deels ommuurde en omhaagde voormalig kerkhof omgeeft de kerk.


Parochiekerk Sint-Vincentius

Kerkplein (Eeklo)
Neogotische kerk op de plaats van de vroegere, in 1878 gesloopte parochiekerk, en gebouwd naar de plannen van 1875 van de Gentse architect Modeste De Noyette, uitgevoerd door aannemer Désiré Heysse tussen 1878 en 1883.


Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgastraat (Oudenaarde)
Oorspronkelijk ingeplant aan de buitenbochtzijde van de inmiddels gedempte scherpe Scheldebocht. Tot 1784 met omringend kerkhof, sinds protestants bewind in 1580 bebouwd met talrijke kleine huisjes. Geoosterde, heden volledig vrijstaande kerk met massieve vierkante westtoren van 88 meter.


Sint-Amanduskerk

Markt (Meulebeke)
Sint-Amanduskerk, neogotische hoofdparochiekerk, nagenoeg volledig heropgebouwd in 1893-1896 naar ontwerp van architect Jules Soete (Roeselare) ter vervanging van een barokke kerk die in 1715-1720 op de plaats van de oude romaanse kerk wordt opgetrokken. Voorheen met omliggend kerkhof, dat opgeheven wordt na inrichting van een nieuwe begraafplaats in de Karel van Manderstraat in 1806. Interieur ingrijpend veranderd in 1962-1963 naar ontwerp van architect R. Lernout uit Geluwe.


Stadhuis Sint-Niklaas

Grote Markt 1 (Sint-Niklaas)
Statig neogotisch gebouw uit 1876-1878 naar ontwerp van architect Pieter Van Kerkhove, gebouwd op de plaats van de op 26 februari 1874 afgebrande voorganger in neoclassicistische stijl.


Ziekenhuis Toevlucht van Maria

Coupure 267-271, 275 (Gent)
Het ziekenhuis Refuge of Toevlucht van Maria werd gesticht in 1874 door de cistercieënzerinnen van de Bijloke. De ziekenhuiskapel werd in 1875 ontworpen in neogotische stijl door broeder Marès-Joseph, de glasramen werden gerealiseerd in het atelier van Arthur Verhaegen en het volledige meubilair is van de hand van Mathias Zens. Sober bakstenen gebouw in neogotische stijl, refererend aan de 13de-eeuwse vroeggotiek, van vier traveeën met lager koor van twee traveeën onder steile leien zadeldaken tussen zijaandaken, zeshoekig houten dakruiter onder hoge naaldspits en houten dakkapelletjes. Ten oosten werd een kapittelzaal van drie traveeën onder parallel zadeldak aangebouwd en een sacristie met tuitgevel onder haaks, achteraan afgewolfd dak. Aan de Coupure gebouwen in baksteenarchitectuur met eclectische inslag, boven de deur gedateerd 1894, gedeelte links ervan op cartouches op borstwering gedateerd 1908. Hoofdingang geaccentueerd door tuitgevel en gevelnis met Mariabeeld.

Uitvoerder van

Calvariekapel

Begijnhof (Dendermonde)
Aan het einde van de vroegere zogenaamde Rechte straat aan de noordwestzijde, in de hoek van de tuinmuur van de oorspronkelijke Infirmerie en huis van de grootjuffer, werd in 1883 een neogotische kapel opgericht. Open kapel opgetrokken uit bakstenen met bekronende schoudergevel met vlechtingen. Spitsboogopening afgesloten door een ijzeren hek.


Dominicanenkerk en -klooster

Aartshertoginnestraat 16A, Christinastraat 95 (Oostende)
Neogotisch gebouwencomplex, gebouwd omstreeks 1882-1885, gelegen tussen ten oosten de Christinastraat en ten westen de Aartshertoginnestraat. Westelijk georiënteerd neogotisch bedehuis met achteruitspringende gevel, van de straat gescheiden door smeedijzeren hek. Plattegrond en opbouw ontworpen door architect Auguste Van Assche naar het plan van de voormalige gotische dominicanenkerk te Gent. Ten noorden van de kerk, neogotisch getint kloostercomplex naar ontwerp van E.P. Biolley, met medewerking van aannemer Van Dycke en schrijnwerker L. Delvoye.Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Zens [online], https://id.erfgoed.net/personen/6175 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.