Persoon

Rosseels, Pierre Liévin

ID
6223
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6223

Beschrijving

De Leuvense tuin- en landschapsarchitect Pierre Liévin Rosseels, zoon van Egidius Rosseels (1800-1877), ontwierp voor zowel private als openbare opdrachtgevers parken en tuinen in België, Nederland en Frankrijk. Hij was gespecialiseerd in het ontwerpen van parken op voormalige vestingwerken. Bekende ontwerpen van hem zijn de Edouard Remyvest in Leuven, het Hunnerpark in Nijmegen en de uitbreiding van de Algemene Begraafplaats Tongerseweg in Maastricht.

De familie Rosseels

F.A. Lefever schets in het tijdschrift Meer Schoonheid de geschiedenis van deze interessante tuin- en landschapsarchitectenfamilie die werkzaam was in Nederland, België en Noord-Frankrijk. De Leuvense binnenstad was over de vier generaties de thuisbasis van deze familie.

Guillelmus Rosseels (1769-1832), stamvader en de eerste die zich als tuinarchitect profileerde stond onder meer in voor de aanleg van de Kruidtuin in Leuven die vlak na de oprichting van de rijksuniversiteit van Leuven door koning Willem I werd aangelegd. Voorts richtte hij zich op de begoede stedelingen als potentiële klanten.   

Oudste zoon Egide (Egied) Rosseels (1800-1877) en tweede zoon Jacques Rosseels (1805-1869) namen de fakkel als tuinarchitect over en beiden werkten onder meer aan het ontwerp van het stadspark van Leuven.

Vooral Egide verwierf grote naambekendheid. Hij won tijdens zijn carrière tal van wedstrijden en verkreeg medailles en onderscheidingen op stedelijke en zelfs Wereldtentoonstellingen. Meer dan vierhonderd ontwerpen van tuinen en parken, waarvan veel voor adellijke families en openbare besturen, worden aan hem toegeschreven. Zijn eigen kweekvelden met zeldzame en nieuwe planten situeerden zich nabij de Diestsevest te Leuven. Deze van zijn broer lagen in de omgeving van de Penitentienstraat.

De derde generatie Rosseels betreft Pierre Livin (Liévin of Livinus) Rosseels (1843-1921), zoon van Egide. Hij vestigde zich in de Bondgenotenlaan, toen nog als Statiestraat gekend. Net zoals zijn vader, stond Livin in voor de aanleg van kasteelparken en privétuinen veelal in landschappelijke stijl. Dankzij de familiale ervaring met de specifieke parkaanleg van voormalige vesten, werd Livin vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw door de Noord-Nederlandse overheden veel gevraagd om vrijgekomen vestingsgronden te valoriseren tot park. Resten van de vroegere vestingswerken werden daarbij vaak door hem geïntegreerd in het tuinontwerp.

Ook door het Leuvense stadsbestuur werd hij circa 1889-1890 gevraagd voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan het stadspark in het stadscentrum.

  • DE HARLEZ DE DEULIN, N., 2008: Parcs et jardins historiques de Wallonie, Namen, p. 428-429.
  • LEFEVER F.A. 1987: De Leuvense tuinarchitectenfamilie ROSSEELS, Meer Schoonheid 34/3, 65-73; 34/4, 99-107.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Kasteel Bloemendale

Stationsstraat 70 (Beernem)
Kasteel gebouwd in 1878 naar ontwerp van architect Louis Delacenserie, geïnspireerd op de Brugse baksteengotiek en de traditionele bak- en zandsteenstijl.


Tweede stadsomwalling van Leuven: deel Edouard Remyvest

Edouard Remyvest (Leuven)
De Edouard Remyvest is een sprekend voorbeeld van 19de-eeuwse promenadeaanleg.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rosseels [online] https://id.erfgoed.net/personen/6223 (Geraadpleegd op )