Persoon

Verbeurgt, A.

ID
6297
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6297

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Hoeve met molenaarshuis en Kasteelmolen

Parkstraat 4 (Maarkedal)
L-vormige constructie tussen straat en beek van woning en aanpalende watermolen, sinds de tweede helft van de 19de eeuw uitgegroeid tot het landelijk bakstenen complex met U-vormige aanleg rondom kleine afgesloten verharde binnenplaats; half omgeven door de Molenbeek. Dominant volume van nieuw molenaarshuis van 1936 en eigenlijke molenhuis aan de beek op natuurstenen onderbouw, voornamelijk uit de 18de eeuw.


Hoeve met watermolen Toysschemolen

Oosse 14 (Oudenaarde)
Vrij omvangrijk bakstenen gebouwencomplex palend aan de Oossebeek. Ten noorde, gekasseide inrit en overzolderde toegangspoort in bakstenen gebouw onder pannen schilddak van circa 1900. Boerenwoning van zeven traveeën onder zadeldak van circa 1900. Ten oosten, uitbreiding uit midden 19de eeuw. Aan de Oossebeek palend bedrijfsgebouw van twee verdieping met in noordelijk deel geïncorporeerde watermolen, naast de hoevepoort. Korenwatermolen bestemd voor bemaling van het veevoeder van het bijbehorend landbouwbedrijf. Verder nog dwarsschuur en bakhuis.


Westermolen

Windgatstraat zonder nummer (Kaprijke)
Houten windmolen, opgetrokken in 1785, met hergebruik van onderdelen van een oudere molen. Op deze plaats wordt reeds in 1372 melding gemaakt van een houten staakmolen.