Persoon

Vereecken, Jean Baptiste

ID
6336
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6336

Beschrijving

Jean Baptiste Vereecken bouwde vanaf midden jaren 1860 een succesvolle carrière uit in dienst van de belangrijkste Antwerpse makelaars- en bankiersfamilies, zoals Havenith, Grisar, Pecher, Bunge, Meeûs, Kreglinger, Good en Nottebohm. Vader Vereecken ontwierp talrijke voorname herenhuizen op de meest prestigieuze locaties van Antwerpen en Berchem zoals het Stadspark en het Prins Albertpark, naast grote aantallen burgerhuizen in nieuwe wijken als het Zuid, onder meer ook voor eigen rekening. Daarbij bleef hij trouw aan een conventioneel eclecticisme van neoclassicistische inspiratie. Vanaf midden jaren 1890 evolueerde de architectuurproductie van het bureau Vereecken, mogelijk onder invloed van zoon Emile, naar een rijker geornamenteerde neorenaissance- of neobarokidioom. Representatieve voorbeelden uit de beginjaren van de samenwerking tussen vader en zoon Vereecken zijn, naast dit burgerhuis voor eigen rekening, het hotel Vandevelde op de Louiza-Marialei, het hotel Pungs in de Beeldhouwersstraat, en het monumentale ensemble winkelpanden in opdracht van Ernest Paul Grisar en Albert Kreglinger in de Leysstraat. Vanaf 1906 zette Emile Vereecken de praktijk in eigen naam tot midden jaren 1920 voort, met herenhuizen, bank- en kantoorgebouwen in beaux-artsstijl.

  • Persoonsgegevens van Marcel Windey, oktober 2016.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis in art-nouveaustijl

Isabellalei_AN 72-74 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1900. Opdrachtgever was de ingenieur Léon Le Blon, die in 1897 al beroep had gedaan op het architectenbureau Vereecken en zoon voor de bouw van een geheel van gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl op het aanpalende perceel.


Burgerhuis in art-nouveaustijl

Callensstraat 23 (Antwerpen)
Burgerhuis in art-nouveaustijl gebouwd in opdracht van de diamanthandelaar Emile Legrand, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1906.


Burgerhuis in beaux-artsstijl

Molenstraat_AN 10 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in beaux-artsstijl gebouwd in opdracht van de heer G. Fromm, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1904. Het gebouw is sterk verwant met de hotels Davidis-Schulte en Le Blon uit 1902 in de Van Schoonbekestraat, en de dokterswoning De Deken uit 1908 aan het Falconplein.


Burgerhuis in eclectische stijl

De Coninckplein 27 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de ondernemer Jean Persenaire, naar een ontwerp door de architect Jean Baptiste Vereecken uit 1882. Gesloopt in 2003 voor de bouw van de Permeke Bibliotheek.


Burgerhuis in eclectische stijl

Prins Albertlei 17 (Antwerpen)
Voornaam burgerhuis in eclectische stijl, oorspronkelijk deel uitmakend van een monumentaal geheel naar een ontwerp door de architect Jean Baptiste Vereecken uit 1889.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Prinsesstraat 12 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de weduwe Sel, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1899.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Mozartstraat 23 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Jean Coetermans, naar een ontwerp door de architect Jean Baptiste Vereecken uit 1880. Oorspronkelijk het rechter pand van een geheel van twee volgens spiegelbeeldschema gekoppelde rijwoningen, waarvan het linker pand in 1945 volkomen is verbouwd.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Stefaniestraat 35 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Somers-Van Camp, naar een ontwerp door de architect Jean Baptiste Vereecken uit 1886.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Kipdorpvest 54 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de weduwe H. Van Loock, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1901.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Wolstraat 13 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl op de hoek van Wolstraat en Oude Waag, gebouwd in opdracht van Hortence Maes naar ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1894.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Drukkerijstraat 16 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht de weduwe Jos. Wouters, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1897. Tot hetzelfde bouwproject behoorde het winkelhuis op nummer 8, en een aanpalend poortgebouw en achterliggend groot pakhuis in eclectische stijl op nummer 10. Gesloopt in 2007.


Burgerhuizen

Verbondstraat 97-99 (Antwerpen)
Ensemble van twee identieke, spiegelende eclectische burgerhuizen, gebouwd rond 1904 naar ontwerp van architecten J.B. Vereecken en zoon in opdracht van Ad. Ide-De Wilde.


Burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Van Schoonbekestraat 104, 110 (Antwerpen)
Burgerhuizen in neoclassicistische stijl representatief voor de bebouwing van de straat, maar geen van beide gaaf bewaard. Nummer 104 is gedecapeerd, nummer 110 opnieuw bepleisterd, beide met verlies van het stucdecor.


Cinema Festa

Offerandestraat 108 (Antwerpen)
De inpandige cinema met 550 zetels, werd gebouwd in 1938 naar ontwerp van architect Leopold Van Den Broeck.


Eclectisch burgerhuis

Van Eycklei 27 (Antwerpen)
Burgerhuis in eclectische stijl, voor eigen rekening gebouwd door de architect Jean Baptiste Vereecken, naar een ontwerp uit 1894. Volgens de gevelinscriptie behoort het mogelijk als vastgoedinvestering bedoelde gebouw tot het gezamenlijke oeuvre van vader Jean Baptiste en zoon Emile Vereecken, die van 1893 tot 1906 geassocieerd waren.


Eclectisch burgerhuis

Beeldhouwersstraat 5 (Antwerpen)
Opvallend, half vrijstaand burgerhuis in een eclectische stijl, opgetrokken voor Carl Pungs naar een ontwerp van architecten J.B. en diens zoon Emile Vereecken van 1896.


Eclectisch ensemble wederopbouwwoningen

Paleisstraat 40-44 (Antwerpen)
Dit ensemble van drie meergezinswoningen in eclectische stijl, is het resultaat van een wederopbouw in 1922 na oorlogsschade in oktober 1914. Dit bouwdossier werd ingediend door architect Victor Boelens in naam van Joseph Tuyteleir.


Ensemble van twee burgerhuizen in beaux-artsstijl

Van Schoonbekestraat 94-96 (Antwerpen)
Ensemble van twee voorname burgerhuizen in beaux-artsstijl, gelijktijdig gebouwd naar ontwerpen door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1902. Opdrachtgever van het nummer 94 was Gustav Adolph Davidis, van het nummer 96 Léon Le Blon. Beide hotels zijn sterk verwant met het hotel Fromm uit 1904 in de Molenstraat, en de dokterswoning De Deken uit 1908 aan het Falconplein.


Ensemble van twee burgerhuizen in eclectische stijl

Van Schoonbekestraat 29-31 (Antwerpen)
Ensemble van twee voorname burgerhuizen in eclectische stijl, gelijktijdig gebouwd naar ontwerpen door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1901. Opdrachtgever van het nummer 29 was Eugène Davidis, van het nummer 31 de weduwe A. Krawehl.


Ensemble van twee burgerhuizen in second-empirestijl

Van Schoonbekestraat 112-114 (Antwerpen)
Twee burgerhuizen in second-empirestijl, kort na elkaar gebouwd in opdracht van de heer Ed. Batkin, naar ontwerpen door de architect Jean Baptiste Vereecken uit 1868 voor het voorname nummer 114, en uit 1869 voor het meer bescheiden nummer 112. Een latere eigenaar Joseph Coens-De Laet, liet het nummer 114 tot zijn huidige vorm uitbreiden en verhogen, naar een ontwerp door de architect Frans Van Ballaer uit 1911.


Entrepot du Congo

Plantinkaai 1, Sint-Jansvliet 2 (Antwerpen)
Pakhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl op de hoek van Sint-Jansvliet en Plantinkaai, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1899. Opdrachtgever was een consortium van ondernemers met handelsbelangen in Belgisch Congo, samengesteld uit Edouard Bunge, Alexandre de Browne de Tiège en Ernest Paul Grisar.


Geheel van drie cottagevilla's

Harmoniestraat 122-126 (Antwerpen)
Geheel van drie villa’s in cottagestijl met art-nouveau-inslag, gebouwd in opdracht van Charles Good, naar een ontwerp door de architecte Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1903. Het vastgoedproject bestond oorspronkelijk uit vijf woningen: een burgerhuis op de rooilijn van de Harmoniestraat, en een vermoedelijk symmetrisch geheel van twee gekoppelde villa’s, geflankeerd door twee villa’s in half open bebouwing, ingeplant achter de rooilijn met voortuinen van verschillende diepte.


Geheel van gekoppelde winkelhuizen in eclectische stijl

Leysstraat 12-26 (Antwerpen)
Geheel van oorspronkelijk acht gekoppelde winkelhuizen in eclectische stijl met neorenaissance en neobarokke kenmerken, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1898. Opdrachtgevers waren de ondernemers Ernest Paul Grisar en diens jongere neef Albert Kreglinger.


Gekoppelde burgerhuizen in art-nouveaustijl

Maarschalk Gérardstraat 29-31 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppeld burgerhuizen in art-nouveaustijl op de hoek van Maarschalk Gérardstraat en Schermersstraat, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1900. Opdrachtgever van het vastgoedproject was Adèle Grisar-van den Nest (1847-1927), weduwe van de pas overleden ondernemer Ernest Paul Grisar (1844-1899).


Gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl

Isabellalei_AN 76-78 (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde burgerhuizen in eclectische stijl, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1897. Opdrachtgever was de ingenieur Léon Le Blon, die in 1900 op het aanpalende perceel door het bureau Vereecken ook een hotel in art-nouveaustijl liet optrekken.


Herenhuis in eclectische stijl

Maarschalk Gérardstraat 20 (Antwerpen)
Herenhuis in klassiek geïnspireerde eclectische stijl, gebouwd in opdracht van Ernest Paul Grisar, naar een ontwerp door de architecten vader en zoon Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1894.


Herenhuis in eclectische stijl

Lamorinièrestraat 227 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1894. Opdrachtgever was de Caisse Hypothécaire Anversoise, en omstreeks 1900 werd het herenhuis betrokken door Gustave Mendl, consul van Roemenië en handelaar in granen en verzekeringen.


Herenhuis in eclectische stijl

De Merodelei 1 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architect Jean Baptiste Vereecken uit 1889.


Hotel de Knyff

Lange Nieuwstraat 17 (Antwerpen)
Laatclassicistisch herenhuis in 1802 gebouwd door Pierre Jean Coreblom in opdracht van Charles Joseph Xavier de Knyff. Het hotel werd in 1875 Jean Baptiste Vereecken verhoogd in opdracht van Emile Van Put, en in 1920 door het bureau Cols en De Roeck verbouwd tot bankgebouw.


Hotel Meeûs, heden Vredegerecht

Grotesteenweg 13 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl, de bewaarde rechterhelft van een geheel van twee gekoppelde hotels, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1898.


Hotel Van Nuffel

Kardinaal Mercierlei 5 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de heer Charles Van Nuffel, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1896.


Hotel Vandevelde

Louiza-Marialei 8 (Antwerpen)
Herenhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Louis Vandevelde, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1895. Prominent gelegen op de hoek van de Louiza-Marialei en de Rubenslei, behoort het statige hotel Vandevelde tot de laatst overgebleven, voorname herenhuizen aan de rand van het Stadspark.


Kantoorgebouw in neoclassicistische stijl

Begijnenvest 104 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in neoclassicistische stijl, naar een ontwerp door de architect Jean-Baptiste Vereecken uit 1883. Het gebouw werd opgetrokken de tuin van het aanpalende hotel, in opdracht van zijn toenmalige eigenaar, bankier en later politicus Alexandre de Browne de Tiège.


Kantoorgebouw Vandevelde

Schuttershofstraat 9 (Antwerpen)
Kantoorgebouw in beaux-artsstijl, in twee fasen opgetrokken in opdracht van de ondernemer of bankier Louis Vandevelde, bestuurder van de in 1904 opgerichte Financière Anversoise. Oorspronkelijk gebouw naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1904; uitbreiding door zoon Emile Vereecken uit 1912.


Koetsierswoning, koetshuis en paardenstallen van het hotel Meeûs

Kardinaal Mercierlei 9 (Antwerpen)
Gebouwencomplex in eclectische stijl, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1898. Opdrachtgever was de jeneverstoker Jules Meeûs, echtgenoot van barones Emma de Vicq de Cumptich.


Modelwoning

Scheldestraat 88 (Antwerpen)
Deze eclectische burgerwoning werd samen de twee identieke, ondertussen verbouwde nummers 90 en 92 ontworpen door architect J.B. Vereecken in opdracht van de Société Anonyme du Sud d'Anvers.


Modelwoningen ontworpen door J.B. Vereecken

Tolstraat 13-15 (Antwerpen)
Deze twee woningen werden samen met het ondertussen verbouwde nummer 17 ontworpen door architect J.B. Vereecken in opdracht van de Société Anonyme du Sud d'Anvers.


Neoclassicistisch burgerhuis

Amerikalei 129 (Antwerpen)
Statig neoclassicistisch burgerhuis dat in 1890 werd ontworpen door architect J.B. Vereecken in opdracht van J. Vulhopp en een eclectisch interieur bewaart.


Neorenaissance burgerhuis

Paleisstraat 20 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd rond 1883 voor eigen rekening van architect J.B. Vereecken.


Neorenaissance burgerwoning

Paleisstraat 43 (Antwerpen)
Deze grote, statige neorenaissance burgerwoning met natuurstenen gevel werd rond 1898 gebouwd door architect J.B. Vereecken en zoon in opdracht van Eug. Coveliers.


Paardenstal en pakhuis van de Noord Natie

Korte Brilstraat 2 (Antwerpen)
Paardenstal en pakhuis in eclectische stijl, gebouwd naar een ontwerp door de architect Jean Baptiste Vereecken uit 1867. Opdrachtgever was de Noord Natie, vertegenwoordigd door Dekens Petrus Joseph De Kepper, Charles De Smedt & Cie.


Pakhuis

Vlaanderenstraat 6 (Antwerpen)
Pakhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Paul Huybrechts, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1899. Door Jo Crepain gerenoveerd tot eigen architectenkantoor en -woning in 1995-1997.


Pakhuis in eclectische stijl

Arsenaalstraat 3 (Antwerpen)
Pakhuis in eclectische stijl op de hoek van de Arsenaalstraat en de Verbrande-Entrepotstraat, gebouwd in opdracht van de weduwe Louis André, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1898. Het gebouw onderging in 2002-2004 een structureel ingrijpende renovatie tot distributiecentrum en kantoren van de firma Theo Eyewear, naar een ontwerp door Veelaert Architecten.


Rijtje van vier burgerhuizen in neoclassicistische stijl

Theophiel Roucourtstraat 14-20 (Antwerpen)
Homogeen woningrijtje bestaande uit vier burgerhuizen van hetzelfde type in neoclassicistische stijl, opgetrokken tussen 1896 en 1900.


Stokerij Het Anker, met barokpoort brouwerij De Gulden Handt

Oudeleeuwenrui 56-58 (Antwerpen)
Gebouw in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Jules Meeûs, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1897. De werken betroffen de aanpassing van een bestaand gebouw, dat minstens sinds 1884 in het bezit was van Meeûs, en een nieuw gevelfront kreeg. Daarin werd het barokpoortje van de vroegere brouwerij “De Gulden Handt” geïntegreerd.


Symmetrische hoekhuizen in neoclassicistische stijl

Schulstraat 1-2 (Antwerpen)
Symmetrisch geheel van twee burgerhuizen in neoclassicistische stijl op de hoeken van de Schulstraat en de Van Schoonbekestraat, gebouwd naar een ontwerp door de architect Jean Baptiste Vereecken uit 1872. Opdrachtgever was Jean Schul, door wiens gronden de Schulstraat in 1864 was getrokken.


Twee gekoppelde woningen in eclectische stijl

Zand 25-27 (Antwerpen)
Twee gekoppelde woningen in eclectische stijl, samen met de aanpalende huizen Zand 21-23 opgetrokken in opdracht van Henri Voet, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1898.


Twee gespiegelde burgerwoningen in eclectische stijl

Kasteelstraat 40-42 (Antwerpen)
Eclectisch samenstel van twee identieke, spiegelende burgerwoningen ontworpen door architecten J.B. Vereecken & Fils voor F. Coveliers. De huizen vallen op door hun natuurstenen parementen, voorzien van een verzorgde detaillering.


Winkelhuis in eclectische stijl

Paardenmarkt 22-24 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de heer Van Daelen, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1906.


Winkelhuis in eclectische stijl

Komedieplaats 6 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1901. Opdrachtgever was jonkheer René Jacques della Faille de Waerloos, die resideerde op het kasteel “Den Brandt”. Het perceel paalde achteraan aan het stadshotel van de familie in de Huidevettersstraat.


Winkelhuis in eclectische stijl

Schoenmarkt 14, Schrijnwerkersstraat 3 (Antwerpen)
Winkelhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van de gebroeders Waterkeyn en Zélie Waterkeyn-Meeussen, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1898.


Winkelhuis in neobarokstijl

Oude Koornmarkt 21 (Antwerpen)
Winkelhuis in neobarokstijl op de hoek van Oude Koornmarkt, Tempelstraat en Handschoenmarkt, gebouwd in opdracht van uurwerkmaker André Senten-Sonneveld, naar een ontwerp door de architect Jean Baptiste Vereecken uit 1883.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Drukkerijstraat 8 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht de weduwe Jos. Wouters, naar een ontwerp door de architecten Jean Baptiste en Emile Vereecken uit 1897. Tot hetzelfde bouwproject behoorde het burgerhuis op nummer 16, en een aanpalend poortgebouw en achterliggend pakhuis in eclectische stijl op nummer 10.


Thema's

Ontwerper van

Balansstraat

Belegstraat

Broederminstraat

Jacob Jacobsstraat

Van Eycklei

Verdussenstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Vereecken [online], https://id.erfgoed.net/personen/6336 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.