Persoon

Goemans, C.

ID: 6410   URI: https://id.erfgoed.net/personen/6410

Beschrijving


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Arbeiderswoningen

Paul Van Ostaijenlaan 7, 9 (Leuven)
De twee sterk gelijkende rijwoningen uit 1931 werden naar ontwerp van architect C. Goemans in opdracht van meester-schrijnwerker Joseph Remy opgetrokken als “werkmanshuizen”. Als ensemble met gaaf bewaard schrijnwerk vormen beide woningen een mooi geheel in de Paul Van Ostaijenlaan.


Burgerhuis

Erasme Ruelensvest 185 (Leuven)
Burgerhuis gebouwd naar een ontwerp uit 1910 van architect C. Goemans en in opdracht van de heer Thomas Michel. De eenvoudige gevel sluit aan bij de gevelrij met rode bakstenen parementen die de Erasme Ruelensvest op deze plaats afzoomt.


Burgerhuizen

Erasme Ruelensvest 187-189 (Leuven)
Burgerhuis naar een ontwerp uit 1908 van architect C. Goemans, in 1932 verbouwd en verticaal opgedeeld in twee eengezinswoningen. De eenvoudige rode bakstenen gevel sluit aan bij de gevelrij die de Erasme Ruelensvest afzoomt.


Heropgebouwde stadswoning

Schrijnmakersstraat 22 (Leuven)
Na beschadiging tijdens de Eerste Wereldoorlog, door architect C. Goemans in 1921 grotendeels heropgebouwde woning.


Abdij van Vrouwenpark, heden klooster der montfortanen

Aarschotsesteenweg 39 (Rotselaar)
Vrouwenpark is één van de weinige en voor wat Brabant betreft de enige cisterciënzerinnenabdij waarvan belangrijke restanten uit de 13de eeuw - periode van ontstaan en hoogbloei - bewaard bleven.


Burgerhuis

Henri Regastraat 2 (Leuven)
In 1914 naar ontwerp van C. Goemans gebouwde burgerwoning van drie traveeën en drie bouwlagen met een eerder traditionele lijstgevel in wit en turkoois geglazuurde baksteen.


Ensemble van burgerhuizen

Henri Regastraat 10, 12, 14, 16, 18 (Leuven)
Gaaf bewaard ensemble van burgerhuizen, in 1913 opgetrokken volgens de plannen van C. Goemans en opgevat als een geheel van enkelhuizen met traditionele lijstgevels.


Herenhuis

Bondgenotenlaan 137 (Leuven)
Vrij ruime herenwoning met enkelhuisopstand, gedateerd 1921. Het pand werd door architect C. Goemans geconcipieerd met een statig gevelfront in een classicistisch geïnspireerde wederopbouwstijl.


Hoekpand De Klok

Diestsestraat 74, Pierre Joseph Van Benedenstraat 3 (Leuven)
Beeldbepalend afgeschuind hoekpand dat in 1916 werd opgetrokken in neo-Vlaamserenaissance-stijl naar ontwerp van C. Goemans.


Winkel- woonhuizen

Diestsestraat 86, 86A, 88 (Leuven)
Historiserende wederopbouwarchitectuur samengesteld uit winkel- woonhuizen met gevels gekenmerkt door stijlkarakteristieken ontleend aan de barok.


Handels- woonhuizen

Diestsestraat 246, 250 (Leuven)
Twee handels- woonpanden in wederopbouwstijl die getuigen van een meer uitgesproken eigentijdse vormgeving.


Afgeschuind hoekpand

Diestsestraat 252, 254 (Leuven)
Markant afgeschuind hoekpand met neo-Vlaamserenaissance-uitzicht, ontworpen door architect C. Goemans.


Wederopbouwwinkelhuis De Engel

Diestsestraat 263 (Leuven)
Wederopbouwpand dat vergund werd in 1919 en op het gevelontwerp figureert met een halsvormige bekroning.


Geheel van wederopbouwburgerhuizen

Justus Lipsiusstraat 73, 75, 77, 79 (Leuven)
Geheel van vier wederopbouwpanden met drie bouwlagen en twee of drie traveeën volgens enkelhuisopstand.


Eclectische burgerhuizen

Maria-Theresiastraat 32, 73 (Leuven)
Drie bouwlagen hoge rijhuizen met eclectische gevels gekenmerkt door een effectvol coloristisch materiaalgebruik. Nummer 32 van 1905 ontworpen door architect G. Decock en nummer 73 van 1912 naar ontwerp van C. GOEMANS.


Ensemble van burgerhuizen

Drinkwaterstraat 1, 3, 5, 7 (Leuven)
Ensemble van rijwoningen dat in 1911 naar ontwerp van C. Goemans gebouwd werd op de site van de toen gesloopte brouwerij Den Temst.


Classicistische stadswoning

Drinkwaterstraat 6 (Leuven)
Classicistisch breedhuis uit het derde kwart van de 18de eeuw dat opgevat is als een dubbelhuis van vier traveeën.


Geheel van burgerhuizen

Drinkwaterstraat 12, 14, 16 (Leuven)
In 1909 naar ontwerp van C. Goemans opgetrokken geheel van enkelhuizen van twee à drie traveeën en drie bouwlagen onder een doorlopend pannen zadeldak.


Bel-etageburgerhuis

Drinkwaterstraat 27 (Leuven)
Gaaf bewaarde bel-etagewoning met art-deco-inslag die in 1932 ontworpen werd door C. Goemans als een enkelhuis van drie bouwlagen onder een plat dak met een getoogde kroonlijst in similisteen.


Burgerhuizen

Onze-Lieve-Vrouwstraat 1, 3, 5, 7 (Leuven)
In 1911 naar ontwerp van C. Goemans gebouwde burgerwoningen, opgevat als enkelhuizen van twee traveeën, met eclectische penantengevels.


Stadswoningen naar ontwerp van C. Goemans

Onze-Lieve-Vrouwstraat 34, 36, 38, 40 (Leuven)
Naar ontwerp van C. Goemans in 1910 opgetrokken enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder een doorlopend pannen zadeldak.


Burgerhuis met winkelpui

Parijsstraat 46 (Leuven)
Rijwoning waarvan de onderbouw op de oude rooilijn staat en de bovenbouw in 1942 op de nieuwe rooilijn opgetrokken werd, vermoedelijk naar ontwerp van C. Goemans.


Eclectisch burgerhuis

Tervuursestraat 106 (Leuven)
Eclectisch breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met getrapt dakvenster, in 1919 door C. Goemans ontworpen en opgetrokken in baksteen met verwerking van blauwe hardsteen.


Stadswoningen

Dagobertstraat 1, 5, 37 (Leuven)
Rijhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw, met drie in hoogte verkleinende bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak.


Wederopbouwburgerhuizen

Jan Stasstraat 18, 20 (Leuven)
Wederopbouwpanden die respectievelijk ontworpen werden in 1917 door architect A. Stevens en in 1919 door architect C. Goemans.


Burgerhuis

Monseigneur Ladeuzeplein 3 (Leuven)
Door architect C. Goemans in 1920 ontworpen als een dubbelhuis met strak classicistisch geïnspireerd uitzicht, vanaf de tweede bouwlaag opgevat met een brede vensterpartij gemarkeerd door een bow window.


Handels- woonpanden

Margarethaplein 1, 2, 3 (Leuven)
Homogene pleinbebouwing samengesteld uit drie handels- woonpanden van drie bouwlagen, die samen met het belendende hoekpand aan het Mathieu de Layensplein begin jaren 1900 op de verlegde rooilijn werden opgetrokken.


Hoekgebouw

Mathieu de Layensplein 9, 10 (Leuven)
Imposant hoekgebouw, in 1907 gebouwd naar de plannen van C. Goemans, met acht traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak met dakkapellen.


Ensemble van woonhuizen

Mechelsestraat 113, 115 (Leuven)
Ensemble dat volgens archiefgegevens van 1838 eertijds één pand vormde en blijkbaar deel uitmaakte van het belendende Oratorienhof, doch in een latere fase werd afgesplitst.


Handelspand in wederopbouwstijl

Naamsestraat 12 (Leuven)
Handelspand dat in 1921 naar de plannen van C. Goemans in wederopbouwstijl opgetrokken werd als een hoekhuis.


Hoekhuis naar ontwerp van C. Goemans

Krakenstraat 15, Oude Markt 17 (Leuven)
In 1922 naar ontwerp van C. Goemans opgetrokken hoekhuis met twee traveeën aan de Oude Markt, vier traveeën aan de Krakenstraat en drie bouwlagen onder een leien mansardedak.


Stadswoning Het Streepje

Oude Markt 19 (Leuven)
In 1920 door C. Goemans ontworpen diephuis van één travee en drie bouwlagen onder een zadeldak, met een neotraditionele gevel.


Burgerhuis Den Lindenboom

Oude Markt 22 (Leuven)
Den Lindenboom uit 1919 werd gebouwd naar ontwerp van C. Goemans als een breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een kunstleien zadeldak.


Twee stadswoningen

Oude Markt 25, 26 (Leuven)
Twee enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak, met stilistisch merkelijk eenvoudigere gevels die gekenmerkt worden door speklagen en rechthoekige vensters met geriemde omlijstingen en trapeziumvormige sluitstenen.


Burgerhuis De Weerelt

Oude Markt 44 (Leuven)
Drie traveeën en drie bouwlagen tellend breedhuis dat in 1917 werd gebouwd onder leiding van C. Goemans.


Burgerhuis Adam en Eva, ontwerp van C. Goemans

Oude Markt 53 (Leuven)
Breedhuis dat in 1918 naar ontwerp van C. Goemans werd gebouwd met een neorenaissance gevel.


Burgerhuis naar ontwerp van C. Goemans

Oude Markt 55, 55A (Leuven)
Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak dat in 1923 werd gebouwd naar de plannen van C. Goemans.


Handelspand naar ontwerp van C. Goemans

Brusselsestraat 22 (Leuven)
In 1922 vergund handelspand van twee traveeën en drie bouwlagen onder een gecombineerd zadel- en mansardedak, dat door C. Goemans werd ontworpen met een gevel in overwegend neobarokke stijl.


Handelspand

Pensstraat 1C, 1D (Leuven)
Handelspand in zogenaamde wederopbouwstijl, in 1920 naar de plannen van Ch. Goemans gebouwd, en opgevat als breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.


Stadswoning Den Handboom

Tiensestraat 70 (Leuven)
In 1922 gebouwd naar de plannen van C. Goemans, ontworpen als een dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een leien zadeldak, in 1971 ingrijpend gewijzigd door het bouwen van een nieuwe pui.


Wederopbouwburgerhuizen

Tiensevest 2, 4, 6, 10 (Leuven)
Wederopbouwpanden gebouwd 1920 en 1922, drie bouwlagen onder mansardedak, met gevelopstanden geïnspireerd op de classicerende barokstijl en gekenmerkt door een contrasterende materiaalverwerking.


Wederopbouwburgerhuis

Tiensevest 14 (Leuven)
Burgerhuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder mansardedak, met horecafunctie op de begane grond, in cartouches 1920 gedateerd en ontworpen door architect C. Goemans.


Wederopbouwburgerhuizen

Tiensevest 34, 36, 82, 148, 158, 160 (Leuven)
Burgerhuizen opgetrokken in de periode 1915-1925, samengesteld uit imitatieve varianten of geïnterpreteerde benaderingen van de lokale 18de-eeuwse Lodewijkstijlen.


Burgerwoningen van 1921

Diestsevest 11, 13 (Leuven)
Twee gespiegelde burgerwoningen die na oorlogsvernielingen in 1921 door C. Goemans werden heropgebouwd.


Burgerhuizen naar ontwerp van C. Goemans

Diestsevest 71, 73, 75 (Leuven)
Geheel van burgerhuizen die na oorlogsvernielingen in 1920 naar ontwerp van C. Goemans gebouwd werden als breedhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldaken.


Burgerwoning in eclectische stijl

Diestsevest 87 (Leuven)
In 1911 door C. Goemans ontworpen burgerwoning in eclectische stijl, opgevat als een enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.


Vrijstaande woning van 1915

Jan-Pieter Minckelersstraat 51 (Leuven)
Vrijstaande woning van 1915, twee bouwlagen hoog onder zadeldak, door architect C. Goemans ontworpen met een verdiepte deurtravee in spaarveld en een bredere venstertravee.


Arbeidershuizen en stadswoningen

Jan-Pieter Minckelersstraat 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 162, 166 (Leuven)
Bescheiden arbeidershuizen of ietwat ruimere rijhuizen uit de jaren 1900-1910, met twee à drie bouwlagen - de derde soms resulterend van een latere verhoging - en twee traveeën - de venstertravee veelal breder - onder zadeldak.


Gekoppelde burgerhuizen

Jan-Pieter Minckelersstraat 111, 113, 158, 160, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 188, 190 (Leuven)
Gekoppelde panden van het type burgerhuis met smalle deur- en brede venstertravee, onderkelderd en drie bouwlagen hoog onder zadeldak, opgesteld volgens repeterend schema en daterend uit de jaren 1900-1910.


Martelarenplein en omgeving

Diestsestraat 252-254, Martelarenplein 1-15, 2-14, Tiensevest 2-22 (Leuven)
Bij de wederopbouw na 1914 werd er niet geopteerd voor een herstel of kopiëren van het vooroorlogse, neoclassicistische architecturale uitzicht. De nieuwe, naoorlogse bebouwing werd opgetrokken in de zogenaamde wederopbouwstijl, gekenmerkt door een eclectische gevelarchitectuur met integratie van eigentijdse en gefantaseerde bouwelementen.