Persoon

Mispelter, Edouard-Louis

ID: 6446   URI: https://id.erfgoed.net/personen/6446

Beschrijving

Architect in het Leuvense


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Modernistisch hoekhuis met café

Tiensesteenweg 230 (Leuven)
Café Concorde, een modernistische hoekpand op de kruising van de Tiensesteenweg en de Vlietstraat, werd in 1936 ontworpen door architect Edouard-Louis Mispelter in opdracht van brouwerij Mena uit Rotselaar. Kenmerkend voor de modernistische architectuur en de pakketbootstijl is de sterke nadruk op de horizontale geleding van het gebouw, de (oorspronkelijke) polychromie met kenmerkende geglazuurde tegels, het gebruik van ronde vormen, onder meer ter hoogte van de afgeronde hoektravee, aanvankelijk met vlaggenmast, en de patrijspoorten.


Parochiekerk Sint-Michiel

Naamsestraat 57A (Leuven)
Voormalige kerk van het Leuvense jezuïetenklooster, sinds 1778 kerk van de Sint-Michielsparochie. Barokke kruiskerk uit de tweede helft van de 17de eeuw, naar ontwerp van de jezuïet Willem Hesius. Blikvanger is de monumentale westgevel, waarvan het rijke barokdecor de Contrareformatorische pronkarchitectuur binnenin aankondigt.


Gedeelte van het voormalige Standonckcollege

Hogeschoolplein 6 (Leuven)
Langgerekt hoofdvolume met heden zes traveeën en twee bouwlagen tellend breedhuis onder een pannen zadeldak en opgetrokken in baksteen met verwerking van zandsteen voor vensteromlijstingen en steigergaten; in gevelsteen 1763 gedateerde verankerde gevel. Haakse dienstgebouwen.


Burgerhuis uit 1642

Diestsestraat 123 (Leuven)
Dit pand, een tweewoonst, was volgens A. Meulemans eertijds gekend als het huis Sichem en vormde volgens het wijkboek van 1719 vroeger eveneens een dubbele woning.


Ensemble van burgerhuizen

Mechelsestraat 26, 26A, 28 (Leuven)
Ensemble gevormd door twee diephuizen, elk van drie bouwlagen en drie traveeën, met in de eerste helft van de 18de eeuw te dateren laatbarokke voorgevels.


Stadswoning

Schrijnmakersstraat 28 (Leuven)
Door architect L. Mispelter na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd in 1924 met twee bouwlagen en drie traveeën onder een mansardedak met dakvensters.


Stadswoning De Cleynen Calsterput

Tiensestraat 28, 28A, 30 (Leuven)
Minstens tot het einde van de 17de eeuw opklimmend en als één geheel gebouwd traditioneel breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, voorzien van drie dakvensters.


Traditionele stadswoning

Vaartstraat 18 (Leuven)
Breedhuis in bak- en zandsteen, twee traveeën breed en vier bouwlagen onder zadeldak, door jaarstenen gedateerd 1726, aanpassingen in de loop van de 19de en 20ste eeuw.


Sobere modernistische stadswoning

Weldadigheidsstraat 59 (Leuven)
Rijwoning van het bel-etage type, in 1935 naar ontwerp van architect E. Mispelter gebouwd, lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen met een parement uit bruingele baksteen.


Stadsschouwburg

Bondgenotenlaan 21 (Leuven)
Lavergne ontwierp in 1863 zijn schouwburg als een rechthoekig gebouw met uitgebouwde middenpartij en een stilistisch monumentale vormgeving in een classicistisch geïnspireerd eclecticisme. Bij de wederopbouw, na de oorlogsbrand van 1914, werd de schouwburg grosso modo in zijn originele vorm hersteld.


Burgerhuis in modernistische stijl

Dirk Boutslaan 32 (Leuven)
Burgerhuis in modernistische stijl naar ontwerp van L. Mispelter, in 1941 opgetrokken in baksteen, beton en geglazuurde tegels.


Stadswoning

Heilige-Geeststraat 48 (Leuven)
Breedhuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder een pannen zadeldak, opgetrokken naar ontwerp van E. Mispelter en in een console gedateerd 1922.


Geheel van burgerhuizen

Minderbroedersstraat 27, 29, 31 (Leuven)
Homogeen geheel in laatclassicistische stijl dat bestaat uit drie breedhuizen van twee bouwlagen onder pannen zadeldaken, gescheiden door aandaken met muurvlechtingen en schouderstukken.


Hoekhuis

Onze-Lieve-Vrouwstraat 31 (Leuven)
Hoekhuis uit 1851, opgevat als een dubbelhuis van twee bouwlagen onder een kunstleien zadeldak met schild.


Stadswoningen

Predikherenstraat 4, 6, 8, 17, 19, 21 (Leuven)
Enkelhuizen van twee à drie traveeën en twee à drie verkleinende bouwlagen onder zadeldaken, met bepleisterde, al dan niet verankerde lijstgevels in sober classicistische stijl.


Sint-Antoniusschool

Redingenstraat 4 (Leuven)
Voormalige feestzaal van de Sint-Antoniusschool in neotraditionele stijl, in 1959 door L. Mispelter ontworpen als een haaks op de straat ingeplante vleugel met drie traveeën brede trapgevel, en aanpalend éénlaags toegangsvolume met een rondboogdeur.


Brouwerij Mena

Provinciebaan 2 (Rotselaar)
Een 24 meter hoge modernistische brouwzaal, betonskeletbouw met afgeronde hoeken en art-deco-elementen, in 1932 gebouwd naar ontwerp van Edouard Mispelter samen met kantoorruimte in zakelijke stijl.


Modernistische burgerhuis

Mechelsestraat 209 (Leuven)
Halfvrijstaande modernistische woning met voortuintje binnen behouden ommuring, in 1936 ontworpen door architect E. Mispelter.


Provinciaal Centrum Van Humbeeck-Piron

Mechelsevest 90 (Leuven)
Het Provinciaal Centrum Van Humbeeck-Piron is gelegen op een groot, hellend terrein en omvat een villa in cottage-stijl uit 1926, een atelier uit 1933 en een museum uit 1961.


Tweegezinswoning in modernistische stijl

Mechelsevest 106, 108 (Leuven)
In 1937 naar ontwerp van E. Mispelter gebouwde dubbelwoonst.


Burgerhuis naar ontwerp van L. Mispelter

Oude Markt 6 (Leuven)
In 1922 door L. Mispelter ontworpen breedhuis van drie bouwlagen onder een pseudo-mansardedak, met een neobarokke klokgevel.


Twee stadswoningen

Oude Markt 25, 26 (Leuven)
Twee enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak, met stilistisch merkelijk eenvoudigere gevels die gekenmerkt worden door speklagen en rechthoekige vensters met geriemde omlijstingen en trapeziumvormige sluitstenen.


Burgerhuis naar ontwerp van L. Mispelter

Oude Markt 37 (Leuven)
Breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak met brede dakkapel, in 1948 opgetrokken volgens de plannen van L. Mispelter.


Burgerhuis naar ontwerp van E. Mispelter

Oude Markt 39 (Leuven)
Breedhuis dat in 1922 ontworpen werd door E. Mispelter en na oorlogsschade in 1947 werd hersteld onder leiding van J. Nys.


Handelspand naar ontwerp van E. Mispelter

Oude Markt 43 (Leuven)
Handelspand van 1920 naar de plannen van E. Mispelter, in baksteen met verwerking van witte natuursteen.


Handelspand, hoekpand Drie Engelenberg

Oude Markt 46 (Leuven)
Handelspand dat in 1920 naar ontwerp van A. Vanden Eynde werd opgetrokken in baksteen en witte natuursteen, en dat opgevat werd als een hoekhuis met twee traveeën aan de Oude Markt.


Winkelhuis Grand Bazar National

Brusselsestraat 13, Parijsstraat 2 (Leuven)
Als Grand Bazar National gebouwd hoekpand van vier bouwlagen onder een zadeldak met schild en ronde dakkapellen, met één travee aan de Brusselse- en zes traveeën aan de Parijsstraat.


Winkelhuis van 1921

Brusselsestraat 15 (Leuven)
Winkel- woonhuis van één travee en drie bouwlagen onder een mansardedak, dat in 1921 aanpalend aan de voormalige Mollengang werd opgetrokken naar de plannen van L. Mispelter.


Hoekhuis In Steenberghe

Brusselsestraat 33, Wieringstraat 1 (Leuven)
In 1918 gedateerd hoekhuis dat ontworpen werd door L. Mispelter als een handelspand en aanpalend woonhuis.


Neotraditioneel hoekhuis

Tervuursevest 244 (Leuven)
Het pand, in neotraditionele stijl, omvat twee bouwlagen onder een pannen schilddak met dakkapellen onder zadeldak, gebouwd in 1927 naar een ontwerp van E. Mispelter.


Stadswoning naar ontwerp van Edouard Mispelter

Wandelingstraat 5, 5C, 7 (Leuven)
Bel-etagewoningen met lijstgevels in art-decostijl, gebouwd in 1929 naar ontwerp van E. Mispelter.


Handelspand naar ontwerp van E. Mispelter

Wandelingstraat 6 (Leuven)
Handelspand van twee traveeën en drie bouwlagen, lijstgevel met hardstenen winkelpui en gevelbrede erker in de tweede bouwlaag, uit 1928 naar de plannen van E. Mispelter.


Bel-etagewoning in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Kapucijnenvoer 235 (Leuven)
Bel-etage woning in neo-Vlaamserenaissance-stijl in 1914 opgetrokken door E. Mispelter als eigen woning.


Kasteeldomein Gellenberg

Gellenberg 93, 93A, 95, 97 (Lubbeek)
Langgerekt, tweelaags 18de-eeuws landhuis met opeenvolgende uitbreidingen circa 1850, 1907, 1911 en 1930, diverse bakstenen bijgebouwen uit de 18de eeuw en later, gelegen in een domein dat begin 19de eeuw in vroeg-landschappelijke stijl werd heraangelegd.


Hogeschoolplein

Hogeschoolplein (Leuven)
Het Hogeschoolplein werd tussen 1807 en 1812, aangelegd in het midden van de ’s-Meiersstraat, die de Muntstraat verbond met de Naamsestraat.


Eclectische bebouwing Erasme Ruelensvest en Leo Dartelaan

Erasme Ruelensvest 127-154, 156-169, Leo Dartelaan 1-27 (Leuven)
Homogene rijbebouwing aan de Erasme Ruelensvest opgetrokken tussen circa 1900 en 1935 in diverse eclectische neostijlen; Leo Dartelaan vanaf 1918 bebouwd met deels vrijstaande, deels aaneengesloten eclectische burgerwoningen met voortuintjes.