Persoon

Vanden Eynde, Gaston

ID
6477
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6477

Beschrijving

Gaston (Jean Marie Ghislain) Vanden Eynde wordt op 14 juli 1892 geboren in een door en door Leuvense familie.  Uit onderzoek naar zijn voorouders blijkt dat de familie langs vaders kant, Alphonse (Jean Henri) Vanden Eynde, tot vier generaties terug gaat op de locatie waar hij is opgegroeid en waar hij gewoond heeft in de Diestsestraat 78. Ook langs moeders kant, Marie Rosalie Van Cauwenbergh, zijn de voorouders tot twee generaties terug duidelijk gelinkt met Leuven en meer bepaald met panden in de Diestsestraat. 

Bij hun huwelijk, in 1891, baatten de ouders van Gaston een drogisterij uit in de Diestsestraat. Hun geluk was echter van korte duur want amper een half jaar na de geboorte van hun tweede zoon, Joseph, stierf de vader, amper 26 jaar oud. Moeder Marie Rosalie bleef gans haar verdere leven ongehuwd en werd winkelierster.

Omtrent de opleiding van Gaston werden slechts onrechtstreeks aanknopingspunten gevonden. Mogelijk volgde hij een opleiding aan de Academie van Leuven en vervolgde hij, volgens de getuigenis van zijn dochter, zijn opleiding tot ‘architect’ aan Sint-Lucas in Brussel. Ook staat vast dat hij aan de vooravond van de 1e wereldoorlog uitstel van legerdienst vraagt om zijn opleiding als architect niet te hoeven onderbreken.

In de zomer van 1914 wordt hij gemobiliseerd. Vermoedelijk na korte confrontaties met de Duitsers wordt hij krijgsgevangen genomen en gedeporteerd naar Rusland (getuigenis van zijn dochter) en daar gevangen gehouden. De ouderlijke woning in de Diestsestraat is al aan het begin van de oorlog volledig verwoest.   

Na de oorlog, vermoedelijk pas in de zomer van 1919, keert Gaston naar België terug. In die periode komt hij in contact met de Tongerse architect Mathieu Christiaens en met diens schoonzoon architect Alfons Van Coillie. Van Coillie was afkomstig van Roeselare maar had na zijn opleiding in Leuven stage gelopen bij Christiaens. Uit deze contacten ontstaat een familiale band: Gaston trouwt in de zomer van 1921 op zijn beurt met een dochter van Christiaens maar verblijft op dat moment reeds in Roeselare waar hij wellicht in dienst is van het architectenbureau van Van Coillie.

Uit het bewaard gebleven bouwdossier blijkt dat Gaston Vanden Eynde vooral in deze periode actief bezig is met het ontwerp voor de wederopbouw van zijn ouderlijke woning. Een eerste vergunning wordt afgeleverd op 24 juni 1921 maar wordt niet uitgevoerd. Na zijn huwelijk in 1921 en verhuis naar Rumbeke ondergaat hij de invloed van de architecten die actief zijn bij de wederopbouw van Roeselare en die een eigen lokale wederopbouwstijl ontwikkelen. Verschillende ontwerpplannen en -schetsen van zijn eigen woning zijn bewaard gebleven en tonen de evolutie van het eerste vergunde ontwerp tot het ontwerp dat in 1923 werd vergund en uiteindelijk werd gerealiseerd. Dit laatste ontwerp vertoont sterke gelijkenissen met een wederopbouwpand uit 1919 ontworpen door Doom & Vermeersch in de Hugo Verrieststraat 54 in Roeselare. Een ontwerp met het gebruik van gele baksteen, zoals gebruikelijk in Roeselare, werd in Leuven afgekeurd en aldus werd de gevel in rode baksteen uitgevoerd. Het wederopbouwpand in de Diestsestraat in Leuven getuigt in die zin dan ook van een voor Leuven unieke gevelopbouw en vormgeving.          

Het beperkte onderzoek dat intussen naar deze ‘architect’ is gevoerd heeft geen andere architecturale realisaties van zijn hand aan het licht gebracht. Mogelijk is Gaston Vanden Eynde bij zijn terugkeer uit Roeselare, in het voorjaar 1924, niet langer actief als architect. Wel zien we hem opduiken als grafisch kunstenaar, schilder, tekenaar, etser en neemt hij verschillende malen deel aan publieke tentoonstellingen van de Royal Cercle Artistique de Louvain. Volgens de getuigenis van zijn dochter was hij verder ook als koster-organist verbonden aan de Predikherenkerk in Leuven en was hij ook als (hulp-) beiaardier in Leuven actief. Er is briefwisseling bewaard waaruit blijkt dat hij zowel vóór als na de Tweede Wereldoorlog tevergeefs heeft getracht om benoemd te raken als stadsbeiaardier.

Gaston Vanden Eynde overleed in Leuven op 73 jarige leeftijd op 21 september 1965.

  • Informatie verkregen van Luc Moors op 19 februari 2021.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Winkel- woonpand

Diestsestraat 78 (Leuven)
Heropgebouwd winkel- woonpand met puntgevel die duidelijk getuigt van een eigentijdse interpretatie, vergund in 1923 en ontworpen door architect G. Vanden Eynde.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vanden Eynde [online] https://id.erfgoed.net/personen/6477 (Geraadpleegd op )