Persoon

Decock, Georges

ID
6480
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6480

Beschrijving

Architect Georges Decock (1872-1939) huwde in 1896 met Joséphine Léopoldine Fraeys, met wie hij in 1893 een dochter kreeg, Blanche Marthe Marcelle Decock.

Van deze architect is niet geweten aan welke academie of in welk atelier hij opgeleid werd. Wel blijkt uit de recente herinventarisatie dat zijn vroegste in Leuven geïnventariseerde realisatie dateert van 1899 - twee neoclassicistische burgerwoningen in de Andreas Vesaliusstraat nrs. 16-18 -, zijn laatste van 1939. Zijn Leuvense oeuvre werd dus gerealiseerd in een tijdspanne van veertig jaar.

Decock was een bijzonder productief architect: alleen al in de Leuvense binnenstad realiseerde hij meer dan tweehonderd gebouwen. Zijn oeuvre bestaat uitsluitend uit woningen, vaak gekoppeld of als reeks van vier of vijf opgetrokken. Opmerkelijk is dat daarbij slechts drie verbouwingen van bestaande panden zijn; Decock was dus een uitgesproken "nieuwbouwarchitect". Twee maal werkte hij mee aan een groter stedenbouwkundig ensemble: hij ontwierp in 1932 de huizenrij aan de Strijdersstraat nrs. 44-60 als uitbreiding van de zogenaamde "Oudstrijderswijk" (1924, G. Sterckx), en het wijkplein aan de Constantin Meunierstraat (nrs. 59 -71 en 36-42), dat tussen 1935 en 1937 in verschillende fases en voor verschillende opdrachtgevers gerealiseerd werd. Van Decock is maar één realisatie buiten Leuven bekend: een neoclassicistisch enkelhuis uit 1938 aan de Emile Jacqmainlaan 103 in Brussel.

Decocks vroege oeuvre was vooral neoclassicistisch en eclectisch geïnspireerd en is uitermate representatief voor de in het begin van de 20ste eeuw in Leuven veel voorkomende decoratieve baksteenarchitectuur: lijstgevels met een klassieke opbouw, getypeerd door erkers en balkons met smeedijzeren balustrades en een parement met decoratieve banden en ontlastingsbogen van gekleurde (veelal witte of gesinterde) baksteen. Tijdens en in de jaren na de Eerste Wereldoorlog ontpopte Decock zich als een ware specialist in wederopbouwarchitectuur, waarbij hij - zoals de regel het wil - teruggreep naar diverse historiserende stijlen en materiaalgebruik. Meer dan de helft van zijn oeuvre valt onder de noemer "wederopbouwarchitectuur". Alleen al op de Bondgenotenlaan, realiseerde Decock maar liefst vijfentwinting winkel-/woonhuizen; goed voor een kwart van zijn wederopbouw-oeuvre. Vanaf 1930, toen de wederopbouw in de kern van de stad grotendeels voltooid was, werd Decock een veel gevraagd architect voor privé-woningen in het zogenaamde "Nieuw Kwartier", het gebied dat grenst aan de 19de-eeuwse oostelijke stadsuitbreiding en zich uitstrekt tussen de Parkstraat en de Naamsestraat. De woningen die hij daar realiseerde zijn veelal op de art déco of het modernisme geïnspireerd. Decocks uitgebreide en constante activiteit in Leuven werd in 1939 afgesloten met de woning aan de Constantin Meunierstraat nr. 81.

  • Informatie over geboorte, overlijden en huwelijk verkregen van Hubert Bovens (augustus 2020).

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bel-etageburgerhuis

Wieringstraat 14 (Leuven)
Burgerhuis opgevat als een dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak met klokvormig dakvenster onder gebogen fronton, opgetrokken in 1921 naar ontwerp van G. Decock.


Bel-etagewoning

Emile Mathieustraat 9 (Leuven)
Bel-etagewoning uit 1938 volgens de plannen van architect Georges Decock, met een lijstgevel van drie bouwlagen en twee traveeën onder een pannen zadeldak.


Bel-etagewoning

Emile Mathieustraat 28 (Leuven)
Door architect Georges Decock ontworpen bel-etagewoning van twee traveeën en drie bouwlagen plus mansardeverdieping.


Bel-etagewoning

Emile Mathieustraat 30 (Leuven)
Bel-etagewoning van 1935, ontworpen door architect Georges Decock en opgetrokken uit bruingele baksteen met horizontale muurbanden in grijze kunststeen.


Bescheiden burgerhuis

Parkstraat 219 (Leuven)
Bescheiden burgerwoning, in 1903 naar ontwerp van G. Decock opgetrokken.


Burgerhuis

Franz Tielemanslaan 14 (Leuven)
Burgerwoning, in 1923 naar ontwerp van G. Decock opgetrokken in baksteen en zandsteen, en uitgewerkt als breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak.


Burgerhuis

Emile Mathieustraat 8 (Leuven)
Eveneens naar een ontwerp van architect Georges Decock uit 1938 opgetrokken burgerhuis met een lijstgevel van drie bouwlagen onder een plat dak met hardstenen kroonlijst.


Burgerhuis

Muntstraat 2A (Leuven)
Breedhuis in wederopbouwstijl met neotraditionele inslag, volgens de bouwvergunning van 1920 opgetrokken naar ontwerp van architect G. Decock met vier naar boven toe verjongende bouwlagen.


Burgerhuis

Pierre Joseph Verhaghenstraat 20 (Leuven)
Rijwoning met modernistische inslag bestaande uit drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, naar een ontwerp van architect G. Decock uit 1935.


Burgerhuis

Pierre Joseph Verhaghenstraat 22 (Leuven)
Naar een ontwerp van G. Decock in 1937 gebouwde rijwoning met een lijstgevel van drie bouwlagen onder een plat dak met houten kroonlijst.


Burgerhuis

Bondgenotenlaan 119 (Leuven)
Heropgebouwd burgerhuis van 1921 met enkelhuisopstand en gevelbekleding van witte natuursteen en blauwe hardsteen, ontworpen door architect G. Decock.


Burgerhuis

Frederik Lintsstraat 39 (Leuven)
In 1907 naar ontwerp van G. Decock gebouwde burgerwoning van drie traveeën en drie bouwlagen.


Burgerhuis In den Kindskorf

Kortestraat 5 (Leuven)
In 1925 naar de plannen van G. Decock opgetrokken breedhuis met topgevelconstructie.


Burgerhuis in eclectische stijl

Naamsesteenweg 176 (Leuven)
Burgerhuis in eclectische stijl gebouwd in opdracht van Alphonse Courtois, naar een ontwerp door Georges Decock uit 1904. De kleurrijke bakstenen lijstgevel onderscheidt zich door tegeltableaus in art nouveau.


Burgerhuis in wederopbouwstijl

Mathieu de Layensplein 3 (Leuven)
In 1921 naar ontwerp van G. Decock gebouwd breedhuis van drie bouwlagen onder een mansardedak, met een gevel in typische wederopbouwstijl bekroond door een geveltop met gebogen fronton en inzwenkende voluten.


Burgerhuis Le croix de Bourgogne

Brusselsestraat 21 (Leuven)
Burgerhuis, in cartouches 1914 en 1921 gedateerd en door G. Decock ontworpen als een diephuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder een kunstleien zadeldak.


Burgerhuis Les Iris

Tiensesteenweg 164 (Leuven)
Burgerhuis Les Iris werd gebouwd in 1915 in opdracht van André Attibart, naar ontwerp van architect Georges Decock, die zeer actief was in het Leuvense gedurende de wederopbouwperiode na de Eerste Wereldoorlog. In tegenstelling tot de eclectische wederopbouwstijl die zijn oeuvre kenmerkt, opteerde Decock voor Les Iris voor de cottagestijl. De bouwaanvraag spreekt van een ‘maison de campagne’. Het burgerhuis kan als een zeer vroeg voorbeeld van de toepassing van de cottagestijl gezien worden voor de Tiensesteenweg alsook voor de ruimere omgeving.


Burgerhuis met apotheek

Monseigneur Ladeuzeplein 12 (Leuven)
Vergund in 1919 en volgens het jaartal in de top herbouwd in 1920, woning met oorspronkelijk gelijkvloerse apotheek, naar ontwerp van architect G. Decock.


Burgerhuis met werkplaats

Constantin Meunierstraat 47 (Leuven)
Naar de plannen van architect Georges Decock in 1935 opgetrokken rijwoning met werkplaats van drie traveeën en drie bouwlagen.


Burgerhuis naar ontwerp van G. Decock

Amerikalaan 27 (Leuven)
In 1929 naar ontwerp van G. Decock gebouwde burgerwoning, opgetrokken in baksteen met verwerking van similisteen en opgevat als enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak.


Burgerhuis naar ontwerp van G. Decock

Brusselsestraat 28 (Leuven)
Door G. Decock in 1922 ontworpen diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, met een gecombineerde lijst- en klokgevel die opgetrokken is in baksteen en zandhoudende kalksteen.


Burgerhuis ontworpen door G. Decock

Brusselsestraat 17 (Leuven)
In 1920 door G. Decock als woonhuis ontworpen breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak met drie houten dakkapellen.


Burgerhuizen

Bondgenotenlaan 113-115 (Leuven)
In 1921 vergunde wederopbouwpanden, door de Leuvense architect G. Decock ontworpen als een gekoppeld dubbel- en enkelhuis met neoclassicistisch getinte eclectische gevels van natuur- en hardsteen.


Burgerhuizen in wederopbouwarchitectuur

Vital Decosterstraat 2-3, 4, 12, 16 (Leuven)
Rijwoningen van drie tot vier bouwlagen onder mansardedak, met bak- of witstenen lijstgevels al dan niet met verwerking van blauwe hardsteen, voorbeelden van typerende wederopbouwarchitectuur na Wereldoorlog I.


Burgerhuizen ontworpen door J. Schoeters

Brusselsestraat 238-240 (Leuven)
In 1878 op de site van het voormalige klooster der Ierse predikheren en op nieuwe rooilijn naar ontwerp van J. Schoeters gebouwd ensemble van twee burgerhuizen.


Burgerwoning

Emile Mathieustraat 26 (Leuven)
Burgerwoning van het bel-etagetype met een lijstgevel van drie bouwlagen en een mansardeverdieping opgetrokken naar de plannen van architect Georges Decock in 1936.


Burgerwoning

Emile Van Arenberghstraat 5 (Leuven)
Naar plannen van Georges Decock in 1935 opgetrokken burgerwoning van twee traveeën en drie bouwlagen met plat dak.


Burgerwoning

Bondgenotenlaan 100 (Leuven)
Burgerwoning met enkelhuisopstand, drie bouwlagen en dito traveeën onder zadeldak, door architect G. De Cock ontworpen in 1928.


Burgerwoningen

Andreas Vesaliusstraat 16-18 (Leuven)
In 1899 naar ontwerp van Georges Decock gebouwde burgerwoningen, opgevat als enkelhuizen van twee traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder een zadeldak.


Burgerwoningen

Bondgenotenlaan 50-52, 50A, 52A (Leuven)
Volgens de bouwvergunningen van 1921 opgetrokken als twee burgerwoningen met enkelhuisopstand, beide ontworpen door architect G. Decock.


Burgerwoningen

Bondgenotenlaan 82-84, 84A (Leuven)
Initieel opgetrokken als twee burgerwoningen met enkelhuisopstand volgens de gemeenschappelijke bouwvergunning van 1921 en ontwerp van de Leuvense architect G. Decock.


Burgerwoningen

Andreas Vesaliusstraat 49, 57-65 (Leuven)
Tussen 1899 en 1901 deels naar ontwerp van G. Decock, in baksteen opgetrokken burgerwoningen, opgevat als enkelhuizen van twee traveeën en doorgaans drie bouwlagen.


Café In Den Engel

Grote Markt 15 (Leuven)
In 1922 ontworpen door architecten L. Govaerts en G. Decock met café-etablissement op de begane grond en woonfunctie op de verdiepingen.


Drie stadswoningen als geheel gebouwd

Parijsstraat 24-28 (Leuven)
Als één geheel naar ontwerp van G. Decock in 1921 gebouwde woningen van drie bouwlagen onder een doorlopend mansardedak met dakvensters.


Eclectisch hoekhuis

Jan Stasstraat 1 (Leuven)
Vrij markant hoekpand met de Vital Decosterstraat, opgetrokken als privé-woning naar ontwerp van architect G. Decock en gedateerd 1919.


Eclectische bel-etagewoning

Heilige-Geeststraat 182-184 (Leuven)
Gaaf bewaarde eclectische bel-etagewoning uit 1915 naar een ontwerp van G. Decock.


Eclectische burgerhuizen

Blijde-Inkomststraat 26, 50, 109-111 (Leuven)
Panden gekenmerkt door een tijdstyperend eclectisch uitzicht met een ingehouden historiserende inslag en kleurrijke verwerking van rode en witte baksteen, blauwe hardsteen en witte natuursteen, waarbij de contrasterende steenlagen en muurbanden het horizontaal gevelritme nog accentueren.


Eclectische burgerhuizen

Maria-Theresiastraat 32, 73 (Leuven)
Drie bouwlagen hoge rijhuizen met eclectische gevels gekenmerkt door een effectvol coloristisch materiaalgebruik. Nummer 32 van 1905 ontworpen door architect G. Decock en nummer 73 van 1912 naar ontwerp van C. GOEMANS.


Eclectische winkelhuizen in wederopbouwarchitectuur

Leopold Vanderkelenstraat 33-35 (Leuven)
Eclectische wederopbouwarchitectuur geïnspireerd op de traditionele bouwtrant, met kenmerkende coloristische materiaalverwerking, ontworpen door architect G. Decock en vergund in 1926.


Ensemble van burgerhuizen

Parkstraat 233-235 (Leuven)
Twee gespiegelde enkelhuizen, als ensemble van burgerwoningen in 1903 en waarschijnlijk naar ontwerp van G. Decock gebouwd.


Ensemble van winkel-woonpanden

Bondgenotenlaan 51-53 (Leuven)
Als ensemble van winkel-woonpanden in 1921 opgetrokken volgens de plannen van architect G. Decock. Historiserende wederopbouwarchitectuur waarin vormentaal en ornamentiek refereren aan de renaissance en de barok.


Geheel van burgerhuizen

Charles Deberiotstraat 5-23 (Leuven)
Geheel van rijhuizen die tussen 1900 en 1904 gebouwd werden naar ontwerp van architecten G. Decock, Th. Vandormael, A. Stevens en B. Vandewouwer.


Handelshuis naar ontwerp van G. Decock

Zeelstraat 12 (Leuven)
Handelshuis met korfboogvormige puiomlijsting, drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1920 en ontworpen door G. Decock.


Handelspand

Janseniusstraat 65 (Leuven)
Handelspand van drie traveeën en twee bouwlagen, dat in 1900 naar ontwerp van G. Decock werd opgetrokken en voorzien is van een gaaf bewaarde houten winkelpui in neoclassicistische stijl.


Herenhuis

Justus Lipsiusstraat 58 (Leuven)
Na de Eerste Wereldoorlog herbouwd naar ontwerp van architect G. Decock, van 1921. Gevelfront in wederopbouwstijl met vermengde neobarok- en neo-Lodewijk XV-inslag.


Heropgebouwd woonwinkelhuis

Bondgenotenlaan 19 (Leuven)
Heropgebouwd winkel-woonhuis met geknikte voorgevel, door architect G. Decock in 1923 ontworpen voor de Zwitsers eigenaar H. Sandoz.


Heropgebouwde winkel- woonhuizen

Leopold Vanderkelenstraat 12-14, 23 (Leuven)
Heropgebouwde winkel- woonpanden die stilistisch in mindere of meerdere mate geënt zijn op de 17de- begin 18de-eeuwse baroktendensen, vermengd met andere stijlkenmerken.


Hoekhuis

Bondgenotenlaan 86 (Leuven)
Beeldbepalende hoeksluiting van architect G. De Cock die volgens de bouwvergunning van 1921 oorspronkelijk resulteert uit een samenstel van twee woonpanden met respectievelijke ingang in de uiterste hoektraveeën aan beide straten.


Hoekhuis Vital Decosterstraat

Bondgenotenlaan 40 (Leuven)
Opgetrokken als woonwinkelhuis naar ontwerp van architect G. De Cock, gedateerd 1922, in historiserende wederopbouwarchitectuur met predominant neo-Vlaamserenaissance-uitzicht.


Hoekwoning

Mathieu de Layensplein 4, Pensstraat 6 (Leuven)
In 1923 door G. Decock ontworpen hoekwoning met drie bouwlagen onder een mansardedak, vier traveeën aan het Mathieu de Layensplein, een afgeschuinde hoektravee, en vier traveeën aan zijde van de Pensstraat.


Modernistisch burgerhuis

Emile Mathieustraat 7 (Leuven)
Drie bouwlagen tellende rijwoning opgetrokken in gele baksteen op een hardstenen plint onder een pannen zadeldak, naar een ontwerp van architect Georges Decock uit 1938.


Modernistisch winkelhuis

Emile Van Arenberghstraat 1 (Leuven)
Modernistische rijwoning van drie bouwlagen onder een plat dak met gevelaflijning uit ceramische pannen naar een ontwerp van architect Georges Decock uit 1936.


Modernistische burgerwoning

Constantin Meunierstraat 57 (Leuven)
Modernistische burgerwoning uit 1935, naar een ontwerp van architect Georges Decock met een lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak met ongelijke natuurstenen gevelaflijning.


Reeks burgerhuizen

Dagobertstraat 40-46 (Leuven)
Reeks burgerhuizen in eclectische stijl, elk met twee traveeën en drie bouwlagen.


Sobere modernistische burgerwoningen

Constantin Meunierstraat 49-55, 80-82 (Leuven)
Sobere modernistische burgerwoningen van telkens drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, voorzien van grote rechthoekige vensteropeningen vaak met doorgetrokken boven- en onderdorpels en verheven borstweringen of erkeruitbouwsels.


Sociale woonwijk

Jean-Baptiste Van Monsstraat 10-20, 28-36, 55-67, Strijdersstraat 2-10, 11-20, 22-27, 29-48, 50-52, 53-60, 61-67 (Leuven)
Nog representatieve reeksen die de oorspronkelijke, stilistisch en typologisch eenvormige bebouwing illustreren in de Jean-Baptiste Van Monsstraat en in de Strijdersstraat.


Stadswoning

Bankstraat 28 (Leuven)
In 1902 naar een ontwerp van de Leuvense architect G. Decock opgetrokken rijwoning van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak met een houten kroonlijst op modillons.


Stadswoning Den Eenhoorn

Brusselsestraat 19 (Leuven)
Den Eenhoorn werd door G. Decock in 1920 heropgebouwd naar 16de-eeuws model. Het betreft een statig diephuis van drie traveeën en vier bouwlagen, met een halsgevel.


Stadswoning Die Gouwblomme

Mechelsestraat 32, 34A (Leuven)
Het pand was in 1854 twee bouwlagen hoog en gemarkeerd door een laatbarokke trapgevel met kenmerkend plattebanddecor. In 1905 echter werd het naar ontwerp van architect G. Decock verbouwd en verhoogd tot drie bouwlagen.


Stadswoningen

Frederik Lintsstraat 109-115 (Leuven)
Rijhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen, in 1902 als één geheel gebouwd naar de plannen van G. Decock.


Stadswoningen

Edward Van Evenstraat 21-25 (Leuven)
Door G. Decock in 1904 ontworpen, bescheiden burgerwoningen van twee traveeën, een souterrain en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak.


Straatwand samengesteld uit burgerhuizen

Vaartstraat 63-99 (Leuven)
Straatwand samengesteld uit een hoekhuis en een opeenvolging van doorgaans drie bouwlagen hoge rijhuizen en ruimere burgerhuizen, die dateren uit de beginjaren 1900 en een markant geheel vormen door hun expressieve gevelarchitectuur.


Twee bel-etage-stadswoningen

Emile Van Arenberghstraat 13-15 (Leuven)
Twee bel-etage rijwoningen met gevelopbouw en plan in spiegelbeeldschema naar ontwerp van architect Georges Decock, opgetrokken in 1935 uit oranjegele baksteen en kunststeen.


Twee burgerhuizen

Amerikalaan 3-5 (Leuven)
Respectievelijk door G. Sterckx (1925) en G. Decock (1927) ontworpen breedhuizen, met lijstgevels in baksteen en similisteen die gekenmerkt worden door overhoekse erkers.


Typerend burgerhuis

Constantin Meunierstraat 6 (Leuven)
Burgerhuis naar ontwerp van architect Georges Decock uit 1939, uit gele baksteen met lekdrempels en muurpijler in zwart ceramische tegels, op volledige hardstenen onderbouw met driedelige garagepoort.


Typerend burgerhuis

Constantin Meunierstraat 81 (Leuven)
Typerend burgerhuis van modernistische inslag, van architecten Georges Decock en Leo Dierickx uit 1939.


Wederopbouwburgerhuis

Bondgenotenlaan 43 (Leuven)
Vrij imposant wederopbouwpand dat volgens de vergunning van 1920 naar ontwerp van de Leuvense architect G. Decock werd opgetrokken als advocatenkantoor en privé-woning.


Wederopbouwburgerhuis met café

Bondgenotenlaan 9, Leopold Vanderkelenstraat 16 (Leuven)
Beeldbepalend wederopbouwpand dat door architect G. De Cock ontworpen werd en gedateerd 1923. Qua opstand onderscheidt het pand zich door zijn neo-Vlaamserenaissance-getint uitzicht.


Wederopbouwburgerhuizen

Bondgenotenlaan 133-135, 133C, 135A (Leuven)
Wederopbouwpanden, opgetrokken als enkelhuizen: voor nummer 133-133C tekende architect A. Vanden Eynde in 1920 de plannen, nummer 135-135A werd volgens de bouwvergunning van 1924 ontworpen door architect G. Decock.


Wederopbouwpanden

Bondgenotenlaan 63, Lepelstraat 87 (Leuven)
Het ruime acht traveeën tellende hoekpand staat op naam van de architecten L. Spéder en J. Vanderveken en draagt in de geveltoppen de jaartallen 1914/1921. Historiserende opstand met art-deco-inslag voor de detaillering.


Winkel- woonhuizen in Wederopbouwarchitectuur

Leopold Vanderkelenstraat 5-7 (Leuven)
Beeldbepalende wederopbouwarchitectuur met gemengde neo-Vlaamse-renaissance en barokke stijlkenmerken en waarvoor het ontwerp op naam staat van architect G. Decock.


Winkelhuizen in wederopbouwstijl

Diestsestraat 61-63 (Leuven)
Rijhuizen in wederopbouwstijl, die volgens een bouwtoelating van 1922 samen werden ontworpen door architect G. Decock en op het ontwerp respectievelijk voorzien werden van een winkel- en horecapui.


Woning Delsart

Bondgenotenlaan 81 (Leuven)
Ontworpen door architect G. Decock en in de top gedateerd 1915, onderscheidt dit wederopbouwpand zich door het verzorgde eclectische gevelconcept dat barokke en classicistische elementen combineert. Aansluitend op het huis is een leerverwerkingsatelier gebouwd.


Woning met winkelpui

Tiensestraat 260, 260C (Leuven)
Naar ontwerp van G. Decock in 1928 opgetrokken breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, oorspronkelijke winkelpui met korfboogvormige etalage werd in 1960 vervangen door de huidige.


Woon-handelshuis naar ontwerp van G. Decock

Bondgenotenlaan 17, 17C (Leuven)
Vrij rijzig woon-handelshuis met drie bouwlagen en bijkomende entresol, naar ontwerp van architect G. DECOCK en vergund in 1920.


Woonwinkelhuis

Bondgenotenlaan 78 (Leuven)
Volgens de bouwvergunning van 1920 opgetrokken als winkel-woonhuis naar ontwerp van architect G. De Cock; verzorgd gevelfront met predominante neorégence-inslag.


Woonwinkelhuis

Bondgenotenlaan 79 (Leuven)
Heropgebouwd winkel- woonhuis naar ontwerp van architect G. Decock en gedateerd 1920. Stijlvolle voorgevel met coloristisch materiaalgebruik en vormentaal en ornamentiek geënt op de renaissance.


Thema's

Ontwerper van

Constantin Meunierstraat

Dagobertstraat

Emile Mathieustraat

Franz Tielemanslaan

Jan-Pieter Minckelerstraat

Koning Leopold I-straat

Margarethaplein

Naamsestraat

Naamsevest

Oude Markt

Pierre Joseph Verhaghenstraat

Tiensevest

Weldadigheidsstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Decock [online], https://id.erfgoed.net/personen/6480 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.