Persoon

Sterckx, Georges

ID: 6482   URI: https://id.erfgoed.net/personen/6482

Beschrijving


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Afgeschuind hoekpand

Rijschoolstraat 31 (Leuven)
Als advocatenwoning opgetrokken in 1922 naar de plannen van architect G. Sterckx.


Burgerhuis

Koning Leopold I-straat 4 (Leuven)
Drie bouwlagen hoge burgerwoning met enkelhuisopstand, vergund in 1921 en ontworpen door architect G. Sterckx.


Burgerhuis

Weldadigheidsstraat 12 (Leuven)
Groot burgerhuis bestaande uit twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met recentere dakverdieping, gebouwd in het begin van de 20ste eeuw naar ontwerp van architect G. Sterckx.


Burgerhuis

Henri Regastraat 31 (Leuven)
Burgerwoning, naar ontwerp van G. Sterckx in 1912 opgetrokken, met een drie bouwlagen hoge, eclectische lijstgevel.


Burgerhuis naar ontwerp van G. Sterckx

Eikstraat 7, Tiensestraat 2 (Leuven)
In 1921 ontworpen breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak, lijstgevel van baksteen en zandhoudende kalksteen en een brede korfboogvormige pui, achterbouw vergund in 1962.


Burgerhuizen in wederopbouwarchitectuur

Vital Decosterstraat 2-3, 4, 12, 16 (Leuven)
Rijwoningen van drie tot vier bouwlagen onder mansardedak, met bak- of witstenen lijstgevels al dan niet met verwerking van blauwe hardsteen, voorbeelden van typerende wederopbouwarchitectuur na Wereldoorlog I.


Ensemble van wederopbouwburgerhuizen

Bondgenotenlaan 88-98 (Leuven)
Als één geheel ontworpen volgens de plannen van architect G. Sterckx en waarvoor de gemeenschappelijke bouwvergunning dateert van 1922. Vrij gaaf bewaard ensemble van wederopbouwpanden met drie bouwlagen.


Handelspand

Zeelstraat 1 (Leuven)
Neoclassicistisch handelspand met winkel en koffiehuis, twee bouwlagen onder mansardedak, in 1922 naar de plannen van G. Sterckx gebouwd.


Handelspand van 1920

Brusselsestraat 12 (Leuven)
Handelspand dat in 1920 naar de plannen van G. Sterckx gebouwd werd als een hoekhuis van drie bouwlagen onder gecombineerde zadeldaken.


Hoekhuis naar ontwerp van G. Sterckx

Amerikalaan 1, Brusselsestraat 42 (Leuven)
In 1925 naar ontwerp van G. Sterckx gebouwd hoekhuis van vier bouwlagen onder een kunstleien zadeldak met schild, met vijf traveeën aan de Brusselsestraat, een afgeschuinde hoektravee, en twee traveeën aan de Amerikalaan.


Hoekpand en stadswoningen

Jan-Pieter Minckelersstraat 28-34 (Leuven)
Vergund in 1921, hoekpand met de Nerviërsstraat en aansluitende rijhuizen die samen werden opgetrokken naar ontwerp van architect G. Sterckx.


Modernistische burgerwoning

Emile Mathieustraat 2 (Leuven)
Naar de plannen van architect Georges Sterckx in 1936 opgetrokken modernistische burgerwoning met een lijstgevel van drie bouwlagen.


Modernistische burgerwoning

Frans Vermeylenstraat 17 (Leuven)
Modernistische burgerwoning uit 1935 naar plannen van architect Georges Sterckx.


Modernistische villa

Waversebaan 252 (Leuven)
De modernistische villa werd in 1939 gebouwd in opdracht van Edgard Van Brabant, bediende te Heverlee, naar ontwerp van architect Georges Sterckx.


Reeks burgerhuizen in wederopbouwstijl

Tiensevest 44, 72, 94-96, 142-144, 164, 172 (Leuven)
Eclectische burgerhuizen in wederopbouwarchitectuur, met karakteristieke verwerking van contrasterende materialen, gebouwd in de periode 1916-1929.


Samengevoegde burgerhuizen

Kortestraat 12-14 (Leuven)
Twee ter hoogte van het handelsgelijkvloers samengevoegde panden, gevormd door een diephuis - rechts - uit 1921 en ontworpen door G. Sterckx, en een breedhuis uit 1922 - links - van L. Corthouts.


Samengevoegde panden

Kortestraat 6 (Leuven)
Drie ter hoogte van het handelsgelijkvloers samengevoegde panden, gevormd door een breedhuis naar ontwerp van architect Mommaels, een neobarok diephuis naar de plannen van G. Sterckx en een laatbarok diephuis van A. Stevens.


Sociale woonwijk

Jean-Baptiste Van Monsstraat 10-20, 28-36, 55-67, Strijdersstraat 2-10, 11-20, 22-27, 29-48, 50-52, 53-60, 61-67 (Leuven)
Nog representatieve reeksen die de oorspronkelijke, stilistisch en typologisch eenvormige bebouwing illustreren in de Jean-Baptiste Van Monsstraat en in de Strijdersstraat.


Stadswoning naar ontwerp van G. Sterckx

Naamsevest 124 (Leuven)
Enkelhuis, met een voor de vestenarchitectuur eerder zeldzame gecementeerde lijstgevel, ontworpen door G. Sterckx in 1914.


Stadswoningen

Jan-Pieter Minckelersstraat 22-26 (Leuven)
Ensemble van twee identieke rijhuizen en een afgeschuind hoekpand met de Nerviërsstraat, drie bouwlagen hoog onder zadelbedaking, met gevels in wederopbouwstijl getypeerd door het kleurrijke contrast van de baksteen, witte natuursteen en blauwe hardsteen.


Stadswoningen in wederopbouwstijl

Vaartstraat 8-14 (Leuven)
Wederopbouwarchitectuur gebouwd in de periode 1920-1922, samengesteld uit rijhuizen van drie bouwlagen en twee à drie traveeën, behalve nummer 12 met twee bouwlagen en vier traveeën en een uitgesproken neotraditioneel uitzicht.


Stadswoningen met neobarokke geveltoppen

Oude Markt 11-12, 12A (Leuven)
In 1921 naar ontwerp van M. Sterckx gebouwde diephuizen van één travee en drie bouwlagen onder een zadeldak, met neobarokke geveltoppen.


Straatwand met modernistische burgerwoningen

Constantin Meunierstraat 89-97 (Leuven)
Uniforme straatwand met een reeks van vijf modernistische burgerwoningen, allen opgetrokken naar plannen van architect Georges Sterckx en opgesteld in spiegelbeeldschema maar met alternerende details.


Twee burgerhuizen

Amerikalaan 3-5 (Leuven)
Respectievelijk door G. Sterckx (1925) en G. Decock (1927) ontworpen breedhuizen, met lijstgevels in baksteen en similisteen die gekenmerkt worden door overhoekse erkers.


Wederopbouwburgerhuizen

Tiensevest 34-36, 82, 148, 158-160 (Leuven)
Burgerhuizen opgetrokken in de periode 1915-1925, samengesteld uit imitatieve varianten of geïnterpreteerde benaderingen van de lokale 18de-eeuwse Lodewijkstijlen.


Wederopbouwstadswoningen

Jan-Pieter Minckelersstraat 18-20 (Leuven)
Ontworpen door architect G. Sterckx, ensemble van twee wederopbouwpanden met drie bouwlagen onder zadeldak en oorspronkelijk achterliggende ateliers.


Wederopburgerhuizen

Monseigneur Ladeuzeplein 26, 29, 32-34 (Leuven)
Wederopbouwpanden uit het interbellum, met enkelhuisopstand en eclectische lijstgevels van bak- en natuursteen.


Winkel- woonhuis

Rector De Somerplein 16 (Leuven)
Ontworpen door architect G. Stercks, in 1922 heropgebouwd winkel-woonpand van twee traveeën en drie bouwlagen onder mansardebedaking.


Winkel- woonhuizen

Diestsestraat 1-3 (Leuven)
Opgetrokken als winkel- woonhuizen, beide in 1920 ontworpen door de Leuvense architect G. Sterckx. Historiserende wederopbouwarchitectuur met voorgevels voorzien van een natuurstenen parement en stilistisch geïnspireerd op de barok.


Winkel- woonhuizen in wederopbouwstijl

Diestsestraat 53-55 (Leuven)
Nummer 53 werd door architect G. Sterckx ontworpen in 1921, nummer 55 naar ontwerp van 1917 op naam van A. Stevens.


Woonwinkelhuis in wederopbouwstijl

Bondgenotenlaan 55 (Leuven)
In 1920 vergund woonwinkelhuis in wederopbouwstijl, ontworpen door de Leuvense architect G. Sterckx; gevel met stijlkarakteristieken die verwijzen naar de régence- en Lodewijk XV-stijl.

Betrokken bij

Wederopbouwstadswoningen

Jan-Pieter Minckelersstraat 18-20 (Leuven)
Ontworpen door architect G. Sterckx, ensemble van twee wederopbouwpanden met drie bouwlagen onder zadeldak en oorspronkelijk achterliggende ateliers.


Thema's

Ontwerper van

Dagobertstraat

Koning Leopold I-straat

Louis Melsensstraat

Nerviërsstraat

Parijsstraat

Rijschoolstraat

Strijdersstraat

Tiensevest