Persoon

Dewit, Jean

ID
6505
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6505

Beschrijving

Jean Dewit is een architect die gedurende de eerste decennia van de 20ste eeuw erg actief was in Heverlee en bij uitbreiding in Leuven. Deze architect drukte voornamelijk zijn stempel op de Oude Markt door de bouw van verschillende wederopbouwpanden in een neotraditionele bouwstijl. Voor zijn eigen woning maakte Dewit gebruik van een eclectische bouwstijl. 


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Architectenwoning Jean Dewit

Lodewijk Engelbertus van Arenbergplein 1 (Leuven)
Burgerhuis in eclectische stijl, prominent gelegen op de hoek van Prins de Lignestraat en Lodewijk Engelbertus Van Arenbergplein, kadastraal geregistreerd in 1912. De bouwheer is naar alle waarschijnlijkheid te identificeren als de architect Jean Dewit, die zijn stempel drukte op de wederopbouw van de Oude Markt.


Burgerhuis

Erasme Ruelensvest 69 (Leuven)
Burgerhuis opgetrokken volgens een bouwvergunning van 1925 naar een ontwerp van de architect Jean Dewit en in opdracht van Henskens.


Burgerhuis

Erasme Ruelensvest 181 (Leuven)
Burgerwoning gebouwd volgens een bouwaanvraag uit 1921, naar het ontwerp van de Leuvense architect Jean Dewit en in opdracht van mevrouw V. Vital-Devos.


Burgerhuis Het Lam

Oude Markt 21 (Leuven)
In 1919 samen met het aanpalende pand nummer 20 door J. Dewit ontworpen breedhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een kunstleien zadeldak met getrapt dakvenster.


Burgerhuis in neotraditionele stijl

Tiensesteenweg 268 (Leuven)
Burgerhuis in neotraditionele stijl gebouwd in 1933 in opdracht van Petrus Tossijn, rentenier uit Heverlee, naar het ontwerp van architect Jean Dewit. Dewit is in Leuven gekend als een architect van neotraditionele burgerhuizen in het centrum van de stad, voornamelijk daterend uit het interbellum.


Burgerhuis in neotraditionele stijl

Sint-Lambertusstraat 3 (Leuven)
Burgerhuis in neotraditionele stijl gebouwd in opdracht van commandant Leroy, naar een ontwerp van architect Jean Dewit uit 1932.


Burgerhuis met klokgevel

Oude Markt 51 (Leuven)
Drie traveeën en drie bouwlagen tellend dubbelhuis dat in 1923 door Jean Dewit ontworpen werd met een klokgevel.


Burgerhuis naar ontwerp van J. Dewit

Oude Markt 50 (Leuven)
Gecombineerd breed- en diephuis dat drie bouwlagen telt onder kunstleien zadeldaken, en in 1924 naar ontwerp van J. Dewit werd opgetrokken.


Burgerhuis naar ontwerp van J. Dewit

Oude Markt 49 (Leuven)
Diephuis dat in 1923 naar de plannen van J. Dewit gebouwd werd als een dubbelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, met een neotraditionele trapgevel.


Dorpswoning

Tervuursesteenweg 389 (Leuven)
De dorpswoning met schuur maakte oorspronkelijk deel van een geheel van twee volgens spiegelbeeldschema gekoppelde woningen, die in opdracht van Leopold Roelants en Pierre Rongé werden opgetrokken naar een ontwerp van de architect Jean Dewit uit 1927.


Eclectisch burgerhuis

Naamsesteenweg 243 (Leuven)
De eclectische burgerwoning geïnspireerd op de traditionele bak- en zandsteenstijl werd opgetrokken naar een ontwerp van de Leuvense architect Jean Dewit van 1910 en in opdracht van Alphonse Van Espen–Dekeyser.


Eclectisch burgerhuis

Lodewijk Engelbertus van Arenbergplein 2 (Leuven)
Burgerhuis in eclectische stijl met neo-Vlaamserenaissance-inslag, gebouwd in opdracht van professor Smets. De Leuvense architect Jean Dewit tekende in 1911 het ontwerp van de rijwoning, die in 1912 werd voltooid.


Eenheidsbebouwing

Bierbeekstraat 97-105, Tivolistraat 16-23, 24, 24A (Leuven)
Eenheidsbebouwing van veertien arbeiderswoningen met aansluitend hoekpand, gebouwd volgens een bouwaanvraag uit 1932 in opdracht van Jan Mommens, zaakvoerder van de schrijnwerkerij Mommens Frères uit Leuven, naar ontwerp van architect Jean Dewit. Ensemble van aaneengesloten enkelhuizen van twee bouwlagen onder zadeldak met een gevelbreedte van twee traveeën, met aansluitend op de hoek van de Tivolistraat en Bierbeekstraat een hoekpand van drie bouwlagen dat als winkelhuis de rijwoningen aan weerszijden met elkaar verbindt.


Ensemble van winkel- woonpanden

Leopold Vanderkelenstraat 6-10, 8C, 10C (Leuven)
Ensemble van drie winkel- woonpanden in eclectische wederopbouwstijl, ontworpen door architect J. Dewit en vergund in 1922.


Gekoppelde burgerwoningen in modernistische stijl

Waversebaan 255-257 (Leuven)
Deze gekoppelde burgerwoningen in modernistische stijl werden opgetrokken in spiegelbeeldschema naar een ontwerp van architect Jean Dewit uit 1936. De woningen werden gebouwd in opdracht Guillaume François, adjunct-commissaris van Leuven en zijn schoonzoon Ernest Thersy.


Handelspand

Oude Markt 14 (Leuven)
Handelspand dat in 1921 naar ontwerp van J. Dewit werd opgetrokken en opgevat is als een breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak.


Handelspand gedateerd 1919

Oude Markt 20 (Leuven)
Handelspand uit 1919, samen met het aanpalende pand nummer 21 door J. Dewit ontworpen als een gecombineerd breed- en diephuis van drie bouwlagen, met een trapgevel.


Hoekwoning met oude kern

Naamsesteenweg 241 (Leuven)
Het hoekpand op het kruispunt van de Naamsesteenweg met de Hertogstraat heeft een kern die tot minstens de tweede helft van de 18de eeuw teruggaat. Bouwhistorische elementen die nog afleesbaar zijn, zijn de verankerde gevel onder een steil oplopend schilddak en de zandstenen deuromlijsting.


Katholieke meisjesschool Sint-Augustinus en klooster van de zusters annonciaden

Tiensesteenweg 190 (Leuven)
De katholieke meisjesschool Sint-Augustinus werd op vraag van pastoor Rosier opgetrokken in 1913 naar een ontwerp van 1912 van architect Jean Dewit. Het eveneens geplande klooster werd pas in 1924 gebouwd door de zusters annonciaden. Het ontwerp dat Jean Dewit in 1912 maakte voor het klooster werd niet uitgevoerd. Er werd een nieuw ontwerp getekend door architect Frans Vandendael.


Neotraditioneel burgerhuis

Waversebaan 104 (Leuven)
Het burgerhuis in neotraditionele stijl werd gebouwd in 1930 in opdracht van Victor De Vroye uit Korbeek-Dijle, naar een ontwerp van architect Jean Dewit. Dewit is gekend als een architect van verschillende neotraditionele en eclectische burgerhuizen in het centrum van de stad Leuven, voornamelijk daterend uit het interbellum. Deze woning is representatief voor zijn oeuvre.


Neotraditioneel burgerhuis

Tiensesteenweg 22 (Leuven)
Neotraditioneel burgerhuis gebouwd in 1921 naar een bouwaanvraag die in 1920 ingediend werd door Jules Jacqmotte naar ontwerp van architect Jean Dewit. Jacqmotte koos bij de heropbouw van zijn in de Eerste Wereldoorlog beschadigde neoclassicistische woning voor een totaal andere, neotraditionele bouwstijl, die de wederopbouw in Leuven kenmerkt.


Vogelenkwartier

Mezenlaan 14-39, Middelweg 47-57, Nachtegalenstraat 44-48, 49-84, 85-91, 92-95, 97-99, Zwaluwenlaan 2-20 (Leuven)
Sociale woonwijk gebouwd door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken tussen 1929 en 1932, naar ontwerpen door architect Jean Dewit. Het geheel bestaat uit 94 tot gesloten rijen geschakelde woningen van een bescheiden type, in een sobere baksteenarchitectuur met traditionele accenten zoals de puntgevel en het wolfsdak.


Woon- en winkelhuis naar ontwerp van J. Dewit

Oude Markt 42 (Leuven)
Door J. Dewit in 1921 ontworpen breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een deels leien, deels pannen mansardedak.

Opdrachtgever van

Architectenwoning Jean Dewit

Lodewijk Engelbertus van Arenbergplein 1 (Leuven)
Burgerhuis in eclectische stijl, prominent gelegen op de hoek van Prins de Lignestraat en Lodewijk Engelbertus Van Arenbergplein, kadastraal geregistreerd in 1912. De bouwheer is naar alle waarschijnlijkheid te identificeren als de architect Jean Dewit, die zijn stempel drukte op de wederopbouw van de Oude Markt.


Thema's

Ontwerper van

Koning Leopold I-straat

Maria-Theresiastraat

Tiensevest

Vanden Tymplestraat