Persoon

Carbon, Henri

ID
655
URI
https://id.erfgoed.net/personen/655

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Abdij Ten Putte

Abdijstraat 80-86 (Gistel)
Abdijsite, in hoofdzaak gevormd door de abdijgebouwen uit 1890-1891. Ontstaan van de Godelievemotte in de 12de eeuw op de westelijke rand van een kleine zandige opduiking, gelegen op 3,5 kilometer ten westen van de stadskern van Gistel. De site bestond uit een groot omgracht gedeelte in het zuiden en een omgrachte heuvel iets ten noorden ervan.


Appartementsgebouw met winkel

Kapellestraat 1 (Oostende)
Appartementsgebouw met geïntegreerd winkelhuis in 'romantiserende' art-decostijl door de architecten Charles Pil en Henri Carbon. Opgetrokken volgens kadaster in 1924-1925 in opdracht van het echtpaar (later weduwe) De Waele na afbraak van enkele panden en wijzigingen van perceelsgrenzen.


Davidsfondszaal

Willem De Roolaan 67-69 (Nieuwpoort)
Historiserende heropbouwarchitectnur als variante op de regionale Vlaamse-renaissancestijl zie onder meer de baksteenversiering, naar ontwerp van de architecten Pil en Carbon (Oostende) van 1921.


Dominicanenkerk en -klooster

Aartshertoginnestraat 16A, Christinastraat 95 (Oostende)
Christinastraat nr. 95. Dominicanenkerk en -klooster. Neogotisch gebouwencomplex gelegen tussen ten oosten de Christinastraat en ten westen de Aartshertoginnestraat, gelegen in het dicht bebouwde historische centrum van Oostende, tussen de rijhuizen in. Westelijk georiënteerd neogotisch bedehuis met achteruitspringende gevel, van de straat gescheiden door smeedijzeren hek;


Eclectisch handelspand

Stationsstraat 75 (Waregem)
Eclectisch pand naar een ontwerp van de "BOUWMEESTERS / A.D. 1925 / PIL EN CARBON / OOSTENDE" (zie gevelsteen in de plint) in opdracht van de "N.V. Bank van Handel en Nijverheid" ter vervanging van een ouder pand.


Ensemble van burgerhuizen

Poststraat 28-32 (Knokke-Heist)
Eclectisch geheel van drie rijwoningen, gebouwd in 1910 naar ontwerp van architect H. Carbon. Deze drie huizen zijn herhaald in de Duinendreef nummer 49-51-53, waardoor ze op de hoek van beide straten een expressief geheel vormen (zelfde bouwaanvraag).


Ensemble van burgerhuizen

Duinendreef 49-53 (Knokke-Heist)
Samen met Poststraat nummers 28-32 een gaaf eclectisch ensemble van twee keer drie rijwoningen (geen bel-etage) gebouwd in 1910 naar ontwerp van architect H. Carbon (zie beschrijving in Poststraat).


Gemeentelijke basisschool

Henri Jasparlaan 29, 29B (Middelkerke)
Zogenaamd "GEMEENTE KNECHTENSCHOOL", heden gemeentelijke basisschool. In 1921 heropgebouwd in neogothische stijl, naar ontwerp van architecten C. Pil en H. Carbon (Oostende) uit 1920.


Herenwoning De Rozen

Minister Liebaertlaan 14 (Kortrijk)
Herenwoning "De Rozen" uit 1913, naar ontwerp van H. Carbon (Oostende), in neo-Vlaamse-renaissancestijl.


Kapelanie

Oude-eiermarkt 9 (Lo-Reninge)
De kapelanie werd oorspronkelijk in 1630 gebouwd, als gastenverblijf en kapelanie van de Sint-Pietersabdij. Zware beschadiging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Heropgebouwd nar ontwerp van de architecten C. Pil en H. Carbon (Oostende).


Kasteel De Warande

Bergstraat 24 (Heuvelland)
Neorenaissance kasteel gebouwd in 1925 naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon (Oostende) in opdracht van Baron Jacques Bruneel de la Warande, burgemeester van Kemmel, op de plaats van een jachtpaviljoen.


Klooster van de Grauwe zusters

Markt 11 (Lo-Reninge)
Het klooster met cultuurgoederen die er deel van uitmaken is beschermd als monument bij M.B. van 29.11.2001. Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Klooster gelegen als blikvanger aan de zuidzijde van de Markt op de hoek bij de Zuidstraat. Ommuurd geheel: kloostergebouwen ten noorden; recentere klassenvleugel (nok parallel aan de straat) ten zuidoosten met 'speelplaats' toegankelijk via de Zuidstraat.


Meisjesschool Sint-Jozef

Kerkstraat 41 (Middelkerke)
Voormalige meisjesschool "Sint-Jozef", teruggaand op schoolgebouw uit circa 1880; na Eerste Wereldoorlog heropgebouwd, vermoedelijk door architectenduo C. Pil en H. Carbon (Oostende), min of meer naar vooroorlogs ontwerp.


Neoclassicistische villa

Antoine Van Cailliestraat 11 (Middelkerke)
Neoclassicistische villa van 1929 naar ontwerp van het Oostendse architectenduo C. Pil en H. Carbon (cf. signatuur). Enkelhuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder plat dak. Arduinen plint waarboven witbeschilderde baksteenbouw.


Onderpastorie of kapelanie Sint-Rictrudisparochie

Dorpplaats 15 (Lo-Reninge)
Voormalige onderpastorie of kapelanie. Opgenomen in het dorpsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994.


Onderwijsgebouwen

Marktplein 5 (Nieuwpoort)
Volgens twee gevelstenen (nummer 5): college opgericht in 1879 door pastoor Wafelaert en vernield in 1914, echter heropbouw in 1922 en herdenkingsplechtigheid ter ere van bisschop Wafelaert in 1929. Schoolcomplex met hoofdgebouwen (1922) uitziend op Marktplein (nummer 5) en Sint-Sebastiaanstraat (nummer 2); rechts van laatst genoemde, moderne vleugel op hoek bij W. Deroolaan. Achtergelegen speelplaats met architecturaal minder interessante, naast recentere schoolgebouwen en deels ingebouwde neogotische kapel.


Onze-Lieve-Vrouwcollege en klooster

Aartshertogstraat 24 (Oostende)
Aartshertogstraat nrs. 24-26. Onze-Lieve-Vrouwcollege en klooster, complex gelegen tussen de Aartshertogstraat en de Rozenlaan, op perceel waar "MA CAMPAGNE", toeristische drankgelegenheid in cottagestijl stond. School met modernistische inslag van 1938 naar ontwerp van architect H. Carbon (Gistel). Breed gebouw van vier traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, afgewerkt met gevelpanne


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Visitatie met kerkhof

Dorpsplein zonder nummer (Middelkerke)
Georiënteerde kerk, gelegen ten zuiden van Dorpsplaats middenin kerkhof, welke omhaagd en ommuurd onder ezelsrug met ommegang Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeën: veertien, in nis geschilderde taferelen, in bakstenen kapelletjes onder tuitgeveltje, naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon uit 1922. Bedehuis in neoromaanse stijl eveneens naar ontwerp van Pil & Carbon uit 1922; heropgebouwd in 1922-23, ter vervanging van het op 20 oktober 1914 verwoeste, neoclassicistisch zaalkerkje uit het derde kwart van de 18de eeuw met westtoren.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Westendelaan zonder nummer (Middelkerke)
Noord-zuid-georiënteerde kerk te midden van grastuin, voorheen kerkhof, zie twee bewaarde grafmonumenten ten westen; bereikbaar via geasfalteerd pad; omlopende bakstenen stoep. Aan de straatzijde, laag muurtje onder ezelsrug, met twee bakstenen pilasters. Voorliggend oorlogsmonument ter nagedachtenis van de slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Calvarie ten zuidoosten.


Parochiekerk Sint-Rectrudis

Dorpplaats 1A (Lo-Reninge)
Sint-Rectrudiskerk beschermd als monument bij K.B. van 29.03.1974 en opgenomen binnen het beschermd dorpsgezicht (M.B. 23.11.1994). Georiënteerd bedehuis te midden van kerkhof volledig omringd door geelbakstenen muurtje met ezelsrug.


Pastorie

Westendelaan 310 (Middelkerke)
Pastorie ten westen van de kerk. Heropgebouwd in 1921 door aannemer Desneux (Elsene), naar ontwerp van architecten C. Pil en H. Carbon (Oostende) uit 1920. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen op verhoogde begane grond; zadeldak (Vlaamse pannen) met houten gootlijst op modillons. Gele baksteenbouw met gecementeerde plint.


Pastorie

Dorpsplein 19 (Middelkerke)
Pastorie, heropgebouwd in 1920 naar ontwerp van architecten C. Pil en H. Carbon (Oostende). Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Baksteenbouw met in- en uitspringende gevelpartijen met neo-Vlaamse-renaissance-invloeden.


Pastorie Sint-Petrusparochie

Noordstraat 1 (Lo-Reninge)
* Noordstraat nr. 1. Pastorie teruggaand op het voormalig abtsgebouw van de Sint-Pietersabdij (voor de geschiedenis van de augustijnerabdij wordt verwezen naar de stadsinleiding van Lo). Opgenomen in het stadsgezicht, beschermd bij M.B. van 23.11.1994. Het gebouw gaat in kern terug tot het laatste kwart van de 18de eeuw (bouw van de prelatuur in 1782, op dat moment deel uitmakend van een a


Pastorie Sint-Rictrudisparochie

Dorpplaats 19 (Lo-Reninge)
Pastorie beschermd als monument en opgenomen in het dorpsgezicht bij M.B. van 23.11.1994. Pastorie van 1640 (zie jaarankers op vooroorlogse foto) in regionale Vlaamse renaissancestijl, naar verluidt opgetrokken in opdracht van de Noord-Franse abdij van Marchiennes. Zwaar beschadigd tijdens Eerste Wereldoorlog en in de vroege jaren 1920 op historiserende wijze gerestaureerd.


School

Oude Nieuwpoortstraat 10A-B, Santhovenstraat 1B (Middelkerke)
Voormalig "couvent et école de filles", heden vrije lagere en kleuterschool, zogenaamd "Sint-Jozefinstituut" met voorliggend, laag ommuurd grasperkje. In 1923-24 heropgebouwd in sobere neo-gothische stijl naar ontwerp van architecten C.Pil en H. Carbon (Oostende) uit 1921.


Stedelijk slachthuis en conciërgewoning

Slachthuisstraat 1 (Nieuwpoort)
tedelijk slachthuis ingeplant op tweesprong bij Koningin Elisabethlaan. Geheel van verschillende dienstgebouwen onder zadeldaken (mechanische pannen) rondom binnenplaats, naar ontwerp van architecten Pil en Carbon (Oostende) van 1921. Verschillende aanpassingen en nieuwe bijbouwen.


Tweegezinswoning

Reningelststraat 43-45 (Heuvelland)
Alleenstaande, lage tweegezinswoning naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon (Oostende). Spiegelbeeldschema van twee enkelhuizen; centraal gedeelte tussen twee vooruitspringende haakse vleugels voorzien van puntgevel met opkamer links en voordeur rechts.


Villa

Henri Jasparlaan 141 (Middelkerke)
Villa in laag ommuurde tuin, heropgebouwd in 1923 naar ontwerp van architecten C. Pil en H. Carbon (Oostende) uit 1920, geïnspireerd op vooroorlogse ontwerp van architect Oscar Dumont (Brugge, 1907). Wit beschilderde baksteenbouw met verhoogde begane grond en twee bouwlagen.


Villa

Meeuwendreef 10 (Knokke-Heist)
Meeuwendreef nrs. 10/ Oudjespad en 14. Villa's opgetrokken begin 20ste eeuw in hoevestijl n.o.v. architect H. Carbon. De gevel aan de straatzijde wordt behandeld als "schermgevel", i.e. een gevel die meer aandacht krijgt in de afwerking en die door haar verzorgd voorkomen contrasteert met de zij- en achtergevels. Door volledige witschildering van de zijgevels is dit contrast bij nr. 10 verdwenen


Villa De Boomgaard

Kaaistraat 14 (Gistel)
Beeldbepalende ligging op de hoek met Neerhofstraat/ Vaartstraat. Naamgeving vermoedelijk naar boomgaard van een verdwenen grafelijke site met motte zie aanduiding op het 'Plan der Stede en Graefschap van Ghistel, getrokken uit den ommelooper gemaekt in 1678'. Gebouwd circa 1924 door de Oostendse architect Carbon (zie mutatieschets). Regionalistische inslag zie de herhaalde tuitgevels met vlechtingen en sierankers en het verzorgde houtwerk met kleine roedeverdeling.


Villa Golvenzang

Meeuwendreef 12 (Knokke-Heist)
Meeuwendreef nr. 12. Z.g. "Golvenzang", villa in cottage- en hoevestijl van 1910 n.o.v. architect H. Carbon; opvallend type erker. SINT-LUKASARCHIEF BRUSSEL, Inventaris van het bouwkundig erfgoed in de villawijk Duinbergen te Knokke-Heist, deel III, in opdracht van WITAB, mei-juni 1996. GEMEENTELIJK ARCHIEF KNOKKE-HEIST, Bouwdossiers, Duinbergen, nr. K-H O.W. 51/1910.


Villa La Dune

Duinenlaan 128 (Middelkerke)
Zogenaamd "LA DUNE" (cf. opschrift boven deur). Villa uit 1925 naar ontwerp van architecten C. Pil en H. Carbon (Oostende). Baksteenbouw van één à twee bouwlagen onder wisselend dakenspel. Regionalistische stijlkenmerken: steile dakhellingen, topgevels met getrapte schouderstukken, sierankers, gestileerde schoorstenen.


Zusterhuis en zusterschool

Zuidschotestraat 11-13, 13A (Ieper)
Respectievelijk zusterhuis en zusterschool, zogenaamd "Onze dorpsschool-Zonneburcht", (vrije kleuter- en lagere school) naar ontwerp van architecten Charles Pil en Henri Carbon (Oostende) van 1921.


Thema's

Ontwerper van

Nieuwpoort-Stad


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Carbon [online] https://id.erfgoed.net/personen/655 (Geraadpleegd op )