Persoon

Carbon, Henri

ID
655
URI
https://id.erfgoed.net/personen/655

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Abdij Ten Putte

Abdijstraat 80-86 (Gistel)
Abdijsite, in hoofdzaak gevormd door de abdijgebouwen uit 1890-1891. Ontstaan van de Godelievemotte in de 12de eeuw op de westelijke rand van een kleine zandige opduiking, gelegen op 3,5 kilometer ten westen van de stadskern van Gistel. De site bestond uit een groot omgracht gedeelte in het zuiden en een omgrachte heuvel iets ten noorden ervan.


Appartementsgebouw met winkel

Kapellestraat 1 (Oostende)
Appartementsgebouw met geïntegreerd winkelhuis in 'romantiserende' art-decostijl door de architecten Charles Pil en Henri Carbon. Opgetrokken volgens kadaster in 1924-1925 in opdracht van het echtpaar (later weduwe) De Waele na afbraak van enkele panden en wijzigingen van perceelsgrenzen.


Couvent et école de filles

Oude Nieuwpoortstraat 10A-B, Santhovenstraat 1B (Middelkerke)
Voormalig couvent et école de filles met voorliggend, laag ommuurd grasperkje. In 1923-24 heropgebouwd in sobere neogotische stijl naar ontwerp van architecten C.Pil & H. Carbon uit 1921. Directiewoning en klassenvleugel van respectievelijk vijf en twaalf traveeën en twee bouwlagen onder schilddak.


Davidsfondszaal

Willem De Roolaan 67-69 (Nieuwpoort)
Historiserende heropbouwarchitectuur als variante op de regionale Vlaamse-renaissancestijl zie onder meer de baksteenversiering, naar ontwerp van de architecten Pil en Carbon van 1921. Haaks op straat ingeplant, nagenoeg rechthoekig gebouw van twee bouwlagen; laag westelijk dwarsvleugeltje aan straatzijde; ingebouwde oostzijde.


Dominicanenkerk en -klooster

Aartshertoginnestraat 16A, Christinastraat 95 (Oostende)
Neogotisch gebouwencomplex, gebouwd omstreeks 1882-1885, gelegen tussen ten oosten de Christinastraat en ten westen de Aartshertoginnestraat. Westelijk georiënteerd neogotisch bedehuis met achteruitspringende gevel, van de straat gescheiden door smeedijzeren hek. Plattegrond en opbouw ontworpen door architect Auguste Van Assche naar het plan van de voormalige gotische dominicanenkerk te Gent. Ten noorden van de kerk, neogotisch getint kloostercomplex naar ontwerp van E.P. Biolley, met medewerking van aannemer Van Dycke en schrijnwerker L. Delvoye.


Eclectisch handelspand

Stationsstraat 75 (Waregem)
Eclectisch pand naar een ontwerp van de "BOUWMEESTERS / A.D. 1925 / PIL EN CARBON / OOSTENDE" (zie gevelsteen in de plint) in opdracht van de "N.V. Bank van Handel en Nijverheid" ter vervanging van een ouder pand.


Ensemble van burgerhuizen

Poststraat 28-32 (Knokke-Heist)
Eclectisch geheel van drie rijwoningen, gebouwd in 1910 naar ontwerp van architect Henri Carbon. Deze drie huizen zijn herhaald in de Duinendreef nummer 49-51-53, waardoor ze op de hoek van beide straten een expressief geheel vormen (zelfde bouwaanvraag).


Ensemble van burgerhuizen

Duinendreef 49-53 (Knokke-Heist)
Samen met Poststraat nummers 28-32 een gaaf eclectisch ensemble van twee keer drie rijwoningen (geen bel-etage) gebouwd in 1910 naar ontwerp van architect Henri Carbon (zie beschrijving in Poststraat).


Gemeentelijke basisschool

Henri Jasparlaan 29 (Middelkerke)
Gemeente Knechtenschool, later gemeentelijke basisschool, in 1921 heropgebouwd in neogotische stijl, naar ontwerp van architecten C. Pil en H. Carbon uit 1920.


Herenhuis De Rozen

Minister Liebaertlaan 14 (Kortrijk)
Herenhuis uit 1913 naar ontwerp van Henri Carbon in neo-Vlaamserenaissance-stijl en in 1928 uitgebreid in aansluitende bouwstijl naar ontwerp van Carlos Beyaert.


Kapelanie

Oude-eiermarkt 9 (Lo-Reninge)
De kapelanie werd oorspronkelijk in 1630 gebouwd als gastenverblijf en kapelanie van de Sint-Pietersabdij. Zware beschadiging tijdens de Eerste Wereldoorlog; heropgebouwd naar ontwerp van de architecten C. Pil en H. Carbon. Baksteenarchitectuur met historiserende en regionalistische inslag.


Kasteel De Warande

Bergstraat 24 (Heuvelland)
Neorenaissance kasteel gebouwd in 1925 naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon (Oostende) in opdracht van Baron Jacques Bruneel de la Warande, burgemeester van Kemmel, op de plaats van een jachtpaviljoen. Omringend park met grote verscheidenheid aan loofbomen onder meer lijsterbes, es, esdoorn, zomereik, Amerikaanse eik, tamme kastanje, beuk... en met vijvertje gevoed door de Kasteel- of Willebeek en het zogenaamde "Sint-Laurentiusbronnetje" naar verluidt met geneeskundige kracht tegen oogpijn en brandwonden. Ten westen en oosten, begrinte opritten; toegangshekken tussen rechthoekige bakstenen pijlers.


Klooster van de Grauwe zusters

Markt 11 (Lo-Reninge)
Aaneengesloten complex bestaande uit verscheidene vleugels van twee bouwlagen opgetrokken in verankerde gele baksteen onder leien zadeldak, met uitzondering van haakse 18de-eeuwse uitbouw. Fraai geheel voornamelijk getypeerd door de regionale Vlaamse-renaissancestijl. Het bouwvolume van kapel, doksaal, keuken en mogelijks ook de haakse uitbouw gaan wellicht terug op de fase van 1493. Circa 1550, 1560, 1654-1655 en in de 18de eeuw: uitbreiding van het klooster. 1922-1926: gedeeltelijke wederopbouw en herstellingswerken naar ontwerp van architecten Charles Pil en Henri Carbon uit Oostende.


Meisjesschool Sint-Jozef

Kerkstraat 41, 41A (Middelkerke)
Meisjesschool, teruggaand op schoolgebouw uit circa 1880; na Eerste Wereldoorlog heropgebouwd, vermoedelijk door architectenduo C. Pil & H. Carbon, min of meer naar vooroorlogs ontwerp. Schoolhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen mansardedak waarin dakkapellen onder leien tentdak. Haaks ingeplante, éénbeukige kapel in neogotische bouwtrant. Rechts nevenliggende en achterliggende toegevoegde klassenvleugels in sobere functionele stijl uit jaren 1950-60.


Neoclassicistisch burgerhuis

Antoine Van Cailliestraat 11 (Middelkerke)
Neoclassicistische villa van 1929 naar ontwerp van het Oostendse architectenduo C. Pil & H. Carbon (zie signatuur).


Onderpastorie of kapelanie Sint-Rictrudisparochie

Dorpplaats 15 (Lo-Reninge)
De onderpastorie of kapelanie, aan de noordzijde van de kerk, werd in 1919-1924 heropgebouwd. Ze vormt een goed voorbeeld van verzorgde wederopbouwarchitectuur door de genoemde architecten Charles Pil en Henri Carbon. Breed huis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Verzorgde baksteenarchitectuur met historiserende en regionalistische inslag. Links aansluitend, omlijst tuinpoortje geflankeerd, links door twee paardenkastanjes.


Onderwijsgebouwen

Marktplein 5 (Nieuwpoort)
Het college werd opgericht in 1879 door pastoor Wafelaert en vernield in 1914; echter heropbouw in 1922. Schoolcomplex met hoofdgebouwen uit 1922 uitziend op Marktplein en Sint-Sebastiaanstraat. Neogotisch gevelontwerp van architecten Pil en Carbon. Fraaie baksteenarchitectuur van twee via lichte knik aansluitende gevels met twee bouwlagen onder zadeldak. Rechts ervan, moderne vleugel op hoek bij W. Deroolaan. Achtergelegen speelplaats met architecturaal minder interessante, naast recentere, schoolgebouwen en deels ingebouwde neogotische kapel uit het begin van de jaren 1920.


Onze-Lieve-Vrouwcollege en klooster

Aartshertogstraat 24 (Oostende)
Onze-Lieve-Vrouwcollege en klooster, complex gelegen tussen de Aartshertogstraat en de Rozenlaan, op perceel waar "MA CAMPAGNE", toeristische drankgelegenheid in cottagestijl stond. School met modernistische inslag van 1938 naar ontwerp van architect Henri Carbon (Gistel). Breed gebouw van vier traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, afgewerkt met gevelpannen.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Visitatie met kerkhof

Dorpsplein (Middelkerke)
Georiënteerde kerk, gelegen ten zuiden van Dorpsplaats middenin kerkhof, welke omhaagd en ommuurd onder ezelsrug met ommegang Onze-Lieve-Vrouw der Zeven Weeën: veertien, in nis geschilderde taferelen, in bakstenen kapelletjes onder tuitgeveltje, naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon uit 1922. Bedehuis in neoromaanse stijl eveneens naar ontwerp van Pil & Carbon uit 1922; heropgebouwd in 1922-23, ter vervanging van het op 20 oktober 1914 verwoeste, neoclassicistisch zaalkerkje uit het derde kwart van de 18de eeuw met westtoren.


Parochiekerk Sint-Laurentius

Westendelaan (Middelkerke)
Noord-zuid-georiënteerde kerk te midden van grastuin, voorheen kerkhof, zie twee bewaarde grafmonumenten ten westen; bereikbaar via geasfalteerd pad; omlopende bakstenen stoep. Aan de straatzijde, laag muurtje onder ezelsrug, met twee bakstenen pilasters. Voorliggend oorlogsmonument ter nagedachtenis van de slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Calvarie ten zuidoosten. Bedehuis in neogotische stijl, naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon van 1920, heropgebouwd in 1922.


Parochiekerk Sint-Rectrudis

Dorpplaats 1A (Lo-Reninge)
Georiënteerde hallenkerk, te midden van kerkhof volledig omringd door geelbakstenen muurtje, die na de Eerste Wereldoorlog volledig heropgebouwd werd naar vooroorlogs model naar ontwerp van de architecten Charles Pil en Henri Carbon (Oostende). In de kerkhofmuur bevinden zich twee kapellen. Het kerkhof is afgezoomd met rode beuken en knotlindes.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Visitatieparochie

Dorpsplein 19 (Middelkerke)
Pastorie, heropgebouwd in 1920 naar ontwerp van architecten C. Pil en H. Carbon. Breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Baksteenbouw met in- en uitspringende gevelpartijen met neo-Vlaamserenaissance-invloeden.


Pastorie Sint-Laurentiusparochie

Westendelaan 310 (Middelkerke)
Pastorie ten westen van de kerk, heropgebouwd in 1921 door aannemer Desneux, naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon uit 1920. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen op verhoogde begane grond. Oostelijke inkompartij met tudorboogvormige deur in uitgewerkte bakstenen omlijsting waarboven Marianis.


Pastorie Sint-Petrusparochie

Noordstraat 1 (Lo-Reninge)
Pastorie teruggaand op het voormalig abtsgebouw van de Sint-Pietersabdij. Imposant vrijstaand volume van twee bouwlagen onder zadeldak, gelegen in voortuin met muurtje en hekken. Grosso modo L-vormige plattegrond die teruggaat op de plattegrond van 1782, doch door uitbouw met nutsgebouwen in de wederopbouwperiode uitgegroeid tot onregelmatige U-vorm.


Pastorie Sint-Rictrudisparochie

Dorpplaats 19 (Lo-Reninge)
Pastorie van 1640 in regionale Vlaamse renaissancestijl, naar verluidt opgetrokken in opdracht van de Noord-Franse abdij van Marchiennes. Zwaar beschadigd tijdens Eerste Wereldoorlog en in de vroege jaren 1920 op historiserende wijze gerestaureerd, waarbij het opkamergedeelte volledig heropgebouwd werd, dit naar ontwerp van de Oostendse architecten Charles Pil en Henri Carbon.


Slachthuisbewakerswoning

Slachthuisstraat 3 (Nieuwpoort)
Woning van de slachthuisbewaker, oorspronkelijk deel uitmakend van de slachthuissite naar ontwerp van architecten Pil en Carbon van 1921. Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen met tuitgevel onder zadeldak met lagere haakse zijvleugel, eclectisch vormgegeven in een variante op de regionale Vlaamse-renaissancestijl.


Tweegezinswoning

Reningelststraat 43-45 (Heuvelland)
Alleenstaande, lage tweegezinswoning naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon (Oostende). Spiegelbeeldschema van twee enkelhuizen; centraal gedeelte tussen twee vooruitspringende haakse vleugels voorzien van puntgevel met opkamer links en voordeur rechts.


Villa

Henri Jasparlaan 141 (Middelkerke)
Villa in laag ommuurde tuin, heropgebouwd in 1923 naar ontwerp van architecten C. Pil & H. Carbon uit 1920, geïnspireerd op vooroorlogse ontwerp van architect Oscar Dumont. Witgeschilderde baksteenbouw met verhoogde begane grond en twee bouwlagen onder afgewolfde zadeldaken. met typerende cottagestijlkenmerken.


Villa De Boomgaard

Kaaistraat 14 (Gistel)
Beeldbepalende ligging op de hoek met Neerhofstraat/ Vaartstraat. Naamgeving vermoedelijk naar boomgaard van een verdwenen grafelijke site met motte zie aanduiding op het 'Plan der Stede en Graefschap van Ghistel, getrokken uit den ommelooper gemaekt in 1678'. Gebouwd circa 1924 door de Oostendse architect Carbon (zie mutatieschets). Regionalistische inslag zie de herhaalde tuitgevels met vlechtingen en sierankers en het verzorgde houtwerk met kleine roedeverdeling.


Villa Golvenzang

Meeuwendreef 12 (Knokke-Heist)
Villa in cottage- en hoevestijl van 1910 naar ontwerp van architect Henri Carbon; opvallend type erker.


Villa La Dune

Duinenlaan 128 (Middelkerke)
Villa uit 1925 naar ontwerp van architecten Charles Pil & Henri Carbon. Baksteenbouw van één à twee bouwlagen onder wisselend dakenspel, met regionalistische stijlkenmerken; in 1953 links aangebouwd overhoeks torentje onder spits met aflijnende rondboogfries naar ontwerp van architect Léon Ide.


Villa's

Meeuwendreef 10, 14 (Knokke-Heist)
Villa's opgetrokken begin 20ste eeuw in hoevestijl naar ontwerp van architect Henri Carbon, waarbij de gevel aan de straatzijde werd behandeld als een "schermgevel", namelijk een gevel die meer aandacht krijgt en contrasteert met de zij- en achtergevels.


Zusterhuis en zusterschool

Zuidschotestraat 11-13, 13A (Ieper)
Respectievelijk zusterhuis en zusterschool, zogenaamd "Onze dorpsschool-Zonneburcht", (vrije kleuter- en lagere school) naar ontwerp van architecten Charles Pil en Henri Carbon (Oostende) van 1921.


Thema's

Ontwerper van

Nieuwpoort-Stad


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Carbon [online], https://id.erfgoed.net/personen/655 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.