Persoon

Van Roy, Louis

ID: 6572   URI: https://id.erfgoed.net/personen/6572

Beschrijving


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bel-etagewoning in modernistische stijl

Paul Van Ostaijenlaan 1 (Leuven)
De bel-etagewoning in modernistische stijl met verwijzingen naar de pakketbootstijl, naar ontwerp van Louis Van Roy uit 1938, werd gebouwd in opdracht van Joseph Steen-Boon. De burgerwoning, gelegen op de hoek van de Paul Van Ostaijenlaan, is een rijwoning van twee bouwlagen opgebouwd in platte gele baksteen met geaccentueerde lintvoeg op hardstenen plint.


Burgerwoning

Emile Van Arenberghstraat 39 (Leuven)
Burgerwoning van twee bouwlagen opgebouwd uit platte gele baksteen met geaccentueerde lintvoeg op een blauwe steen plint.


Laat-modernistisch burgerhuis

Ijzerenmolenstraat 37 (Leuven)
Het laat-modernistische, ruime burgerhuis werd opgetrokken volgens een bouwaanvraag van 1949, naar een ontwerp van de architect Louis Van Roy. De bouwheer is Frans Boulanger. Het ontwerp voor het half vrijstaande pand vindt aansluiting bij de overige gebouwen gekend van Van Roy. Een zakelijke, sobere architectuur is kenmerkend voor deze architect.


Modernistisch burgerhuis

Waversebaan 185 (Leuven)
De modernistische burgerwoning werd in 1936 opgetrokken in opdracht van Emiel Calewaert–Van Hougaerden, bediende uit Heverlee. De woning naar ontwerp van architect Louis Van Roy, van wie reeds enkele modernistische panden in de Leuvense binnenstad gekend zijn, wordt gekenmerkt door een erg plastische vormgeving waarbij in- en uitspringende geveldelen, gebogen gevelelementen refererend naar de pakketbootstijl, een sterke horizontale geleding alsook grote vensterpartijen schatplichtig zijn aan het modernisme. Grote gelijkenissen zijn te trekken met de gevelopbouw van het buurpand nummer 183 uit hetzelfde jaar, eveneens naar ontwerp van Louis Van Roy.


Modernistisch burgerhuis

Waversebaan 183 (Leuven)
De modernistische burgerwoning werd opgetrokken volgens een bouwaanvraag uit 1936 in opdracht van Alfons Dieu. De architect Louis Van Roy, waarvan reeds enkele modernistische projecten in het Leuvense gekend zijn, maakte de plannen voor deze woning op. De woning wordt gekenmerkt door een plastische vormgeving waarbij in- en uitspringende geveldelen, gebogen gevelelementen refererend naar de pakketbootstijl, een sterke horizontale geleding alsook grote vensterpartijen schatplichtig zijn aan het modernisme.


Tweegezinswoning in modernistische stijl

Weldadigheidsstraat 54-56 (Leuven)
Stadswoningen van drie bouwlagen onder plat dak, gevels opgetrokken in gele baksteen met verheven bovenbouw met afgeronde hoeken, naar de plannen van architect L. Van Roy uit 1950.


Thema's