Persoon

Broos, Victor

ID: 6656   URI: https://id.erfgoed.net/personen/6656

Beschrijving

Victor Broos werd op 8 december 1908 in Leuven geboren als jongste zoon van een slagersfamilie. Hij behaalde in 1932 zijn architectuurdiploma aan het Sint-Lukasinstituut in Schaarbeek, en begon zonder stage te lopen onmiddellijk aan een zelfstandige loopbaan die bijna 50 jaar zou duren, tot zijn overlijden in 1980. Eén van zijn eerste opdrachten was de woning voor zijn schoonvader, een meester-schaliedekker. Tijdens de jaren 1930 volgen nog een hele reeks woningen, van bescheiden rijhuizen tot riante villa’s. In 1936 kreeg de jonge architect opdracht de crypte voor Pater Damiaan te ontwerpen in de Sint-Antoniuskapel in Leuven. Deze kleine opdracht introduceerde Broos in het katholieke milieu, niet onbelangrijk voor zijn verdere carrière. Met de opdracht voor de bouw van het klooster van de missionarissen van het Heilig Hart aan de Erasme Ruelensvest in Leuven, kreeg hij één jaar later al de kans te bewijzen ook grotere complexen aan te kunnen. Na de Tweede Wereldoorlog bouwde hij kloosters, scholen en rusthuizen voor de picpussen, de annunciaten, de salesianen en de conventuelen, vooral geconcentreerd in en rond Leuven. Tot zijn belangrijkste realisaties uit deze periode behoren het Openbaar Entrepot van Leuven, de Heilige Dominiek Saviokerk in Dilbeek en de Sint-Jozefkerk in Leuven (Amelynck, 2002, 8-10).

Victor Broos behoort met Jacques Van Meulebrouck, J.B. Lauwers, Josse Franssen, Alphonse Marchal en de gebroeders Jacques en Paul Stevens tot de koplopers van het modernisme in Leuven. Het moderne bouwen drong pas door in Leuven omstreeks 1932, kende een uitgesproken hoogtepunt rond 1935-1936, maar vlakte vanaf 1937 opnieuw af. Deze korte tijdsspanne valt samen met het begin van de loopbaan van Victor Broos, die de “Villa Roma” op zesentwintigjarige leeftijd ontwierp, twee jaar na het behalen van zijn diploma. Samen met de “Villa Gai Soleil” uit hetzelfde jaar verderop aan de Tiensesteenweg, en de woning Claerhout uit 1935 aan de Koning Albertlaan in Kessel-Lo, behoort de “Villa Roma” tot de meest uitgesproken modernistische realisaties van de architect. De persoonlijke interpretatie die Broos aan het modernisme gaf, ontleende zijn inspiratie eerder aan het tactiele baksteenmodernisme van Henry van de Velde of Willem Marinus Dudok, dan aan het radicale functionalisme van de International Style. De canon van deze puristische architectuur, door Le Corbusier verwoordt in de 5 point pour une architecture nouvelle, zou hij nooit toepassen, evenmin als zijn progressieve Leuvense confraters. Het vormelijke expressionisme ontleend aan de Amsterdamse School dat zijn vroegste realisaties kleurde, nam naar het einde van de jaren 1930 toe opnieuw de bovenhand in zijn woningontwerpen. Een typisch voorbeeld van dit afgezwakte modernisme dat een compromis nastreeft met een traditionele vormgeving, is de “Villa Coin Fleuri” uit 1938 hogerop aan de Tiensesteenweg. De architectuur van Victor Broos uit de naoorlogse periode, zeker wat zijn omvangrijke productie woningen en flats betreft, oversteeg nog zelden de banaliteit van de alledaagse praktijk.

  • AMELYNCK J., DEVOLDERE S., SCHOONJANS Y. & SILVERANS l. 2002: Victor Broos. De kracht van het alledaagse, Leuven.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Augustijnenklooster met humanioracollege

Vaartstraat 33, 39-45 (Leuven)
Gebouwen van het college in traditionele stijl, opgetrokken in 1680-1688 door ar­chi­tec­ten H. Ver­wil­lige in samenwerking met J. Vrijeels, oorspronkelijk 16 traveeën, achterbouw haaks op de achtergevel en aansluitende constructie uit 1924.


Bondgenotenlaan en omgeving

Bondgenotenlaan, Jan Stasstraat, Justus Lipsiusstraat, Koning Leopold I-straat, Lepelstraat, Louis Melsensstraat, Vital Decosterstraat (Leuven)
De Bondgenotenlaan werd in de 19de eeuw aangelegd als hoofdas van de wijk grenzend aan het station en vormt een verbinding tussen het Martelarenplein en de Grote Markt. Naast de prominente stadsschouwburg, vormen statige eclectische burger- en herenhuizen de voornaamste bebouwing van de straat.


Burgerhuis

Emile Van Arenberghstraat 22 (Leuven)
Burgerwoning uit 1939 waarvan de lijstgevel van twee traveeën en drie bouwlagen van de architect Victor Broos een sterke reliëfwerking en verticaliserend karakter meekreeg.


Burgerhuis

Riddersstraat 56 (Leuven)
Burgerwoning uit 1934 van de hand van V. Broos, opgevat als enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak en opgetrokken in baksteen en blauwe hardsteen.


Burgerhuis

Riddersstraat 54 (Leuven)
In 1933 vermoedelijk door V. Broos ontworpen burgerwoning, opgetrokken in baksteen en beton met verwerking van blauwe hardsteen voor plint en onderdorpels.


Burgerhuis

Emile Van Arenberghstraat 29 (Leuven)
Brede rijwoning van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, naar een ontwerp van architect Victor Broos uit 1938.


Burgerhuis door Victor Broos met koetshuis

Tiensevest 156 (Leuven)
Het burgerhuis in sobere beaux-artsstijl met art-deco-geïnspireerd smeedwerk wordt in 1936 opgetrokken naar het ontwerp van Victor Broos (1908-1980). De opdrachtgever is de heer Joseph Vandenbergh. Exterieur en interieur van de woning zijn zeer goed bewaard. Het interbellumhoofdgebouw en het achterliggende eind-19de-eeuwse koetshuis vormen samen een ensemble dat de ontwikkeling van de bebouwing langsheen de Leuvense vesten representeert.


Burgerhuis in modernistische stijl

Sint-Lambertusstraat 24 (Leuven)
Burgerhuis in modernistische stijl uit 1935 gebouwd in opdracht van Guillaume Welis naar een ontwerp van architect Victor Broos. Broos, die verschillende woningen in de Sint-Lambertusstraat realiseerde, opteerde voor deze woning voor een zakelijke, modernistische vormentaal. Kenmerkend voor deze stijl is de dynamische opbouw van de gevel met verspringende gevelvlakken en diverse geveluitsprongen.


Burgerhuis in neotraditionele stijl

Sint-Lambertusstraat 13 (Leuven)
Burgerhuis in neotraditionele stijl, gebouwd in opdracht van G. Herremans naar een ontwerp van architect Victor Broos uit 1938-1939. Broos die verschillende woningen in zakelijke stijl in de Sint-Lambertusstraat realiseerde, opteerde voor deze woning voor een eerder traditionele vormgeving, die invloeden verraadt van de Amsterdamse School. De introductie van nieuwe, eerder traditionele stijlkenmerken in het werk van Broos aan het einde van de jaren dertig is reeds voelbaar in het ontwerp van deze woning, onder meer in de puntgevel, alsook in de hardstenen omlijsting met sluitsteen van de dubbele voordeur.


Burgerhuis in traditionalistisch modernisme

Jules Vandenbemptlaan 35 (Leuven)
Het burgerhuis in een traditionalistisch modernisme werd opgetrokken naar een bouwaanvraag uit 1938 en werd ontworpen door de Leuvense architect Victor Broos. De opdracht werd gegeven door René Goemans, de oprichter van De Witte Duif (1916), een kledingzaak voor werkkledij op maat. Ook vandaag bestaat De Witte Duif nog steeds in de Parijsstraat in Leuven. De woning omvat verschillende gevelelementen die typisch modernistisch zijn. Anderzijds wordt deze stijl gecombineerd met een historiserend archetype: de puntgevel.


Burgerhuis met Lodewijk XVI-gevel

Tiensestraat 10 (Leuven)
Eind 18de-, begin 19de-eeuwse rijwoning van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, naar ontwerp van V. Broos in 1946 aangepaste winkelpui, met behoud van originele sluitstenen.


Burgerhuizen met art-deco- en modernistische vormgeving

Tiensevest 56, 76, 136 (Leuven)
Burgerhuizen, gebouwd in 1920 en 1937, die zich in het straatbeeld onderscheiden door hun meer uitgesproken art-deco- of modernistische vormgeving.


Classicistisch burgerhuis

Tiensestraat 81 (Leuven)
Burgerhuis van vier traveeën en drie verkleinende bouwlagen onder zadeldak, laat 18de-eeuwse classicistische lijstgevel met hardstenen parement en gevelbrede frontonbekroning.


Don Bosco Peda

Paul Van Ostaijenlaan 21 (Leuven)
Studentenhuis opgericht door de salesianen van de Don Boscogemeenschap in 1962-1965. Gebouw in een brutalistische, sterk gestileerde en monumentale vormentaal naar het ontwerp van architect Victor Broos uit 1958.


Don Boscoklooster

Hendrik Placestraat 44 (Dilbeek)
Don Boscoklooster bestaande uit verschillende vleugels uit de eerste helft van de 20ste eeuw en gelegen schuin tegenover het Sint-Wivinaklooster tegen de grens met Dilbeek dicht bij het station van Dilbeek.


Eclectische bebouwing Erasme Ruelensvest en Leo Dartelaan

Erasme Ruelensvest 127-154, 156-169, Leo Dartelaan 1-27 (Leuven)
Homogene rijbebouwing aan de Erasme Ruelensvest opgetrokken tussen circa 1900 en 1935 in diverse eclectische neostijlen; Leo Dartelaan vanaf 1918 bebouwd met deels vrijstaande, deels aaneengesloten eclectische burgerwoningen met voortuintjes.


Gemeenteschool

Jean-Baptiste Van Monsstraat 6-8 (Leuven)
Schoolcomplex dat na oorlogsschade in opdracht van de Stad tussen 1952 en 1956 werd herbouwd volgens de plannen van architect V. Broos.


Herenhuis

Sint-Jacobsplein 13 (Leuven)
Laatclassicistisch herenhuis dat in de laatste jaren van de 18de eeuw werd opgetrokken en nu deel uitmaakt van het Mater Dei-instituut.


Hoekwoning naar ontwerp van V. Broos

Naamsevest 18 (Leuven)
In 1935 naar ontwerp van V. Broos opgetrokken hoekwoning van drie bouwlagen onder plat dak met één travee aan de Vest, een hoektravee en twee traveeën in de Constantin Meunierstraat.


Maalderijen J. Vandenbergh en nv Dijlemolens

Vaartkom 39-45 (Leuven)
Industrieel complex dat het volledige bouwblok beslaat met onder meer silotoren, magazijn en kantoren, maalderijgebouwen, gebouwd in 1935 met uitbreidingen in 1941, 1946 en laad en losinstallatie van 1952.


Modernistisch burgerhuis

Riddersstraat 50 (Leuven)
In 1934 door V. Broos in modernistische stijl ontworpen burgerwoning.


Modernistisch burgerhuis

Sint-Lambertusstraat 4, 4A-B (Leuven)
Dit uitzonderlijk brede, modernistische burgerhuis werd opgetrokken naar een ontwerp van architect Victor Broos uit 1938 in opdracht van Werner Janssen. De smalle, ondiepe woning, kent een atypische indeling: op de begane grond bevinden zich vier garages; op de verdiepingen is een eengezinswoning ingericht.


Modernistisch burgerhuis

Sint-Lambertusstraat 6 (Leuven)
Burgerhuis in een zakelijke, modernistische vormentaal gebouwd in opdracht van mevrouw François Heynderickx, naar een ontwerp door de architect Victor Broos uit 1936.


Modernistisch burgerhuis

Sint-Lambertusstraat 12 (Leuven)
In 1936 verkreeg mevrouw Josephine De Becker, onderwijzeres, de toestemming voor het bouwen van een burgerhuis in de Sint-Lambertusstraat. Architect Victor Broos leverde het ontwerp. Broos, die verschillende woningen in de Sint-Lambertusstraat realiseerde, opteerde voor deze woning voor een zakelijke, modernistische vormentaal. Kenmerkend voor deze stijl is de dynamische vormentaal met erkers en teruggetrokken gevelvelden. Anderzijds schuilt een soberheid in de geveluitwerking en worden het baksteenmetselwerk en het smeedwerk van de balustrades als ornament aangewend.


Modernistisch burgerhuis

Sint-Lambertusstraat 7 (Leuven)
De modernistische bel-etagewoning werd in 1932-1939 gebouwd in opdracht van meester-schaliedekker Engelbert Rongé-Sterckx. De bouwheer was de schoonvader van architect Victor Broos, die in 1932 met deze woning één van zijn eerste ontwerpen realiseerde. De gevelsteen boven de deur verwijst wellicht naar het jaar van oplevering van de woning anno 1939. Uit correspondentiegegevens van architect Broos vanaf 1936, blijkt dat hij hier zelf woonde of dat hij hier zijn architectenbureau had gevestigd.


Modernistisch burgerhuis

Tervuursestraat 165 (Leuven)
Door V. Broos in 1936 ontworpen woning in modernistische stijl, opgevat als een enkelhuis met een brede venster- en een smalle deurtravee, en drie bouwlagen onder een plat dak.


Modernistisch burgerhuis

Riddersstraat 52 (Leuven)
Modernistische burgerwoning, in 1934 door V. Broos ontworpen als enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak.


Modernistische rijwoning

Kapucijnenvoer 56 (Leuven)
Sobere modernistische rijwoning die in 1935 gebouwd werd naar ontwerp van V. Broos als een enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak.


Modernistische stadswoning

Kapucijnenvoer 219 (Leuven)
Modernistische rijwoning van het bel-etagetype, ontworpen door V. Broos in 1935, met een smalle deur- en brede venstertravee en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak.


Modernistische stadswoningen

Brusselsestraat 196-200 (Leuven)
Als één geheel gebouwde rijwoningen, in 1933 naar ontwerp van V. Broos in modernistische stijl opgetrokken in beton, rode en gele baksteen.


Neoclassicistisch herenhuis

Sint-Hubertusstraat 1 (Leuven)
Neoclassicistisch ensemble met monumentale, half vrijstaande herenwoning met oudere kern, een smalle voortuin met gietijzeren hekwerk, en een eenlaags poortgebouw, eveneens met oudere kern.


Openbaar Entrepot

Vaartkom 4 (Leuven)
Havengebonden gebouw met enerzijds een kantoorgedeelte met ontvangkantoor van de Douane en anderzijds het entrepotgedeelte met opslagruimtes, gebouwd in 1954 naar plannen van architect V. Broos.


Parochiekerk Sint-Dominicus Savio

Stationsstraat_01 277 (Dilbeek)
Moderne zaalkerk van 1978 naar ontwerp van architect Victor M. Broos.


Parochiekerk Sint-Jozef

Bogaardenstraat 72 (Leuven)
Moderne kerk, volgens de bouwvergunning van 1973 als liturgisch en catechetisch centrum ontworpen door architect V. Broos.


Placet-complex

Mechelsevest 26 (Leuven)
Klooster van de broeders van de christelijke scholen uit 1888 en hoofdzakelijk naar ontwerp van J. Helleputte. Met uitzondering van de grondig gerestaureerde portierswoning en het neogotisch kapelletje, werd het complex gesloopt in 1978.


Sint-Antoniuskapel

Pater Damiaanplein zonder nummer (Leuven)
Beeldbepalende kapel in gotische stijl, met achteraan moderne uitbreiding van 1960-1961. Nu vooral bekend vanwege de crypte van Pater Damiaan.


Traditioneel hoekhuis

Burgemeestersstraat 1, Tiensestraat 161-165 (Leuven)
Tot het derde kwart van de 17de eeuw opklimmende breedhuizen met twee bouwlagen onder zadeldak, hoekpand met een sterk beeldbepalende zijgevel en een 18de-eeuwse uitbreiding aan de Burgemeesterstraat.


Villa

Bergstraat 25 (Heist-op-den-Berg)
Alleenstaande, vrij monumentale villa naar ontwerp van bouwmeester V. Broos van 1936, als verbouwing van een neoclassicistisch herenhuis.


Villa

Mechelsesteenweg 31 (Heist-op-den-Berg)
Alleenstaande, monumentale villa met ommuurd voortuintje, gebouwd in de periode 1936-1937, naar ontwerp van architect V. Broos.


Villa in regionalistisch modernisme

Jules Vandenbemptlaan 16 (Leuven)
De monumentale villa in een regionalistisch modernisme werd gebouwd naar het ontwerp van de Leuvense architect Victor Broos volgens een bouwaanvraag uit 1939. De bouwheer is gekend als de heer A. Dumon.


Villa Roma

Tiensesteenweg 329 (Leuven)
Villa met achterliggend garagepaviljoen in modernistische stijl, ingeplant te midden van een ruime omhaagde tuin, gebouwd in 1934 naar een ontwerp van de architect Victor Broos.


Thema's

Ontwerper van

Blijde-Inkomststraat

Broekstraat

Brusselsestraat

Diestsestraat

Familie de Bayostraat

Heilige-Geeststraat

Naamsevest

Pater Damiaanplein

Rijschoolstraat

Tiensevest

Vital Decosterstraat