Persoon

De Pauw, Alphonse

ID
6678
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6678

Beschrijving

Alphonse De Pauw studeerde aan het Sint-Lucasinstituut te Gent. In 1896 werd hij directeur van de Stedelijke Beroeps- en Nijverheidsschool te Lokeren. In 1904 verhuisde hij naar Brugge, waar hij tot aan zijn dood in 1937 bleef. Het grootste deel van zijn oeuvre situeert zich dan ook in Brugge. Zo ontwierp De Pauw in de jaren twintig een tuinwijk te Sint-Andries (Brugge), bestaande uit 99 woningen aan de Gistelsesteenweg en de Molenstraat, in opdracht van de sociale huisvestingsmaatschappij "Eigen Heerd is Goud Weerd".

Beschermingsdossier DW002454 (2009), Hannelore Decoodt.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Beeldbepalend ensemble

't Zand 31 (Brugge)
Beeldbepalend pand met bepleisterde en beschilderde lijstgevel van zes traveeën en drie bouwlagen onder afgeknot zadeldak gebouwd in de loop van de 19de eeuw als pand van vier traveeën.


Burgerhuis

Bissegemstraat 60 (Wevelgem)
Burgerhuis, aanknopend bij de nieuwe zakelijkheid, zie strakke gevelritmering. Volgens bouwplan van 1936, naar ontwerp van Alphonse de Pauw. Opvallend verdiept rondboogportaal met beglaasde deur.


Burgerhuis

Simon Stevinplein 18 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder afgewolfd zadeldak. 19de-eeuwse lijstgevel met aanpassingen onder meer in 1864 begane grond, in 1890 toevoegen van het dakvenster en in 1913 de drieledige erker naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge).


Burgerhuis

Molenmeers 30 (Brugge)
Pand bestaande uit twee diephuizen van telkens drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Links met jaartal "1660" en rechts met jaartal "1657".


Burgerhuis

Kapelstraat 22 (Brugge)
Gelegen op de hoek met de Sint-Clarastraat. Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak van 1906, zie cartouche en naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge).


Burgerhuis

Gulden-Vlieslaan 46 (Brugge)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder pseudo-manserdedak (leien en Vlaamse pannen; één ronde dakkapel), gebouwd in 1916 naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge).


Burgerhuis

Koningin Elisabethlaan 20 (Brugge)
Huis gebouwd in 1906 naar ontwerp van architect Alphonse De Pauw (Brugge).


Burgerhuis Den Grooten Sint-Jacob

Steenstraat 44 (Brugge)
Diephuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak. Klokgevel gedateerd "17 / 54". In 1919 naar ontwerp van architect A. De Pauw, omvormen van de begane grond tot pui met neorococokalven en glas-in-lood-bovenlichten. Consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1994-1996 naar ontwerp van architect J. Scherpereel.


Burgerhuis met neoclassicistische lijstgevel

Sint-Salvatorskerkhof 1 (Brugge)
In zijn huidige vorm, breedhuis van drie en twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), met neoclassicistische gevel van 1912 naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge).


Burgerhuis naar ontwerp van Alphonse De Pauw

Jules Lagaelaan 15 (Roeselare)
Huis van 1926 naar ontwerp van Alphonse De Pauw (Brugge); oorspronkelijk vier traveeën en twee bouwlagen onder leien/pannen mansardedak; in 1932 met twee traveeën uitgebreid.


Burgerhuis naar ontwerp van Alphonse De Pauw

18-Oktoberstraat 9 (Brugge)
Roodbakstenen gevel met accenten van arduin onder meer voor het benadrukken van de muuropeningen.


Dankkapel voor Onze-Lieve-Vrouw

Bulscampveld (Beernem)
De gedenkkapel staat langs Bulscampveld, de dreef ten noorden van het kasteel binnen het provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld, ongeveer vlak tegenover de cafetaria en werd gebouwd in 1920 naar ontwerp van architect Alphonse de Pauw. Kapel in classicistische stijl met ronde plattegrond.


Dorpswoning

Remi-Dewittestraat 11 (Moorslede)
Winkel-woonhuis van 1920 naar ontwerp van architect Alphonse De Pauw (Brugge).


Eenheidsbebouwing naar ontwerp van Alphonse De Pauw

Bergendriesstraat 21-35 (Lokeren)
Eenheidsbebouwing, in 1901 ontworpen door architect Alphonse De Pauw in opdracht van de industrieel van Duyse-Blanquaert en bestaande uit acht enkelhuisjes met voorpuntgevel afgeboord door houten windborden.


Engels klooster

Carmersstraat 83-87, Snaggaardstraat 56 (Brugge)
Gebouwenblok ten zuiden begrensd door de Carmersstraat, ten noorden door de Snaggaardstraat en ten westen door de Speelmansstraat. Het deels ommuurde complex bestaat uit verschillende gebouwen- en gebouwengroepen die er werden opgetrokken vanaf circa 1647 tot de 20ste eeuw.


Gemeentehuis van Oedelem of schepenhuys

Markt 1 (Beernem)
Vrijstaand gebouw van zes traveeën, drie rechter traveeën met verhoogde begane grond, drie linkertraveeën met twee bouwlagen onder een pannen zadeldak gevat tussen twee trapgevels. De monumentale gevel van de raadzaal wordt bekroond door een centraal dakvenster voorzien van volute topgevel met decoratieve cartouches waarvan een met opschrift ANNO/1752. Kelder opgebouwd uit twee eenvoudige parallelle tongewelven.


Gemeentehuis van Wenduine

Markt 1-2, 2A (De Haan)
Voormalig gemeentehuis, gebouwd in 1935 naar ontwerp van architect Alphonse De Pauw ter vervanging van het oude, nu gesloopte, gemeentehuis in de Kerkstraat. Monumentale en beeldbepalende verankerde, gele baksteenbouw van twee bouwlagen en veertien traveeën onder schilddaken, beslaat de hele zuidwand van het marktplein. Symmetrische opbouw met centrale, hoger opgaande vleugel met opengewerkte doorgang naar de Raadhuisstraat, geflankeerd door zijrisalieten en twee lagere zijvleugels. Gebruik van historiserende elementen gebaseerd op lokale voorbeelden.


Gemeentelijke basisschool

Brugsesteenweg 2 (De Haan)
Gemeentelijke basisschool op de hoek met de Ringlaan. Complex, fasegewijs tot stand gekomen.


Godshuis Le Maire

Walplein 31 (Brugge)
In 1910-1911 wordt een oorspronkelijk pakhuis omgevormd naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge) tot godshuis. In 1989-1990, indeling en aanpassing van de huisjes tot drie woongelegenheden naar ontwerp van architect A. Schrauwen (Brugge) en onder leiding van aannemer G. Versluys (Knesselare).


Godshuis Reyphins

Hendrik Consciencelaan 2-11 (Brugge)
"GODSHUIS REYPHINS HERBOUWD IN 1905" in opdracht van Commissie Burgerlijke Godshuizen naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge). In 1634 stichtte Joos Reyphins een gelijknamig godshuis in de Nieuwe Gentweg, dat in 1905 werd overgeplaatst naar de Hendrik Consciencestraat.


Godshuis Sint-Jozef

Nieuwe Gentweg 24-32 (Brugge)
Voormalig "GODSHUIS ST.-JOZEF / 17E EEUW" cf. recent opschrift. Oorspronkelijk gesticht in 1699 door M. Wouters in de Oostmeers doch in 1905 overgebracht naar hier, waar tot dan godshuis "Reyphins" is gevestigd, zie plan van Popp (1865).


Herenhuis

Braambergstraat 10, Jozef Suvéestraat 2A (Brugge)
Complex huis oorspronkelijk bestaande uit hoofdvolume aan Braambergstraat en aan de Suvéestraat een schakelvolume waarin mogelijk de keuken was ondergebracht, en een open galerij, diephuis en traptoren die heden (deels) doorlopen over Jozef Suvéestraat nummer 2.


Herenhuis in laatclassicistische stijl

Sint-Jansstraat 13 (Brugge)
Monumentaal herenhuis gebouwd op een erf ontstaan als een afsplitsing circa 1300 van een groter erf dat minstens de huisnummers nummers 13 en 15 omvatte. In de loop van de 15de eeuw werd het oude huis uitgebreid met een nagenoeg even groot bouwvolume. Het huidig laatclassicistisch herenhuis is het resultaat van een verbouwing in 1840 van twee middeleeuwse diephuizen, in opdracht van de adellijke familie Jean-Baptist Coppieters.


Hoeve Dadizeleleengoed

Dadizeleleenstraat 25 (Roeselare)
Historische hoeve, waarvan de oudste vermeldingen teruggaan tot de 16de eeuw; eigendom van de kerk van Dadizele. Heropgebouwd in 1923, naar ontwerp van architect A. De Pauw, in aansluiting met de regionale hoevebouw.


Huis Dujardin met tuin

Garenmarkt 10 (Brugge)
Complex opgetrokken op U-vormige plattegrond rondom het voormalige "Huis Dujardin". Grote tuin in landschappelijke stijl met vijver met tuinbrug en waardevol bomenbestand.


Jongensschool van de Sint-Donaasparochie

Ploegstraat 26 (Brugge)
Voormalige jongensschool van de Sint-Donaasparochie. Oorspronkelijk gebouwd in 1907-1908 naar een ontwerp van de Brugs-Brusselse architect Joseph Naert, in 1909 deels verbouwd naar een ontwerp van architect Huib Hoste.


Kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw

Oude Heerweg (Lokeren)
Neogotische wijkkapel van 1899 naar ontwerp van architect Alphonse De Pauw, omgeven door een rijke groenaanplanting met hoogstammige bomen.


Kartuizerinnenklooster

Kartuizerinnenstraat 2-4 (Brugge)
Voormalig Kartuizerinnenklooster, hier opgericht vanaf de late 16de eeuw en fasegewijs uitgebouwd en uitgebreid, voornamelijk in de eerste helft van de 17de en 18de eeuw. Tussen 1575 tot 1783 in gebruik geweest als klooster. De bakstenen kloostergebouwen op een U-vormige plattegrond zijn gelegen rond een binnenplaats met voornamelijk een 18de-eeuws karakter. Ze omvatten een zaalkerk palend aan de huidige Kartuizerinnenstraat, die opklimt tot de vroege 17de eeuw en die vanaf 1893 gebruikt werd als militaire kapel en in 1927 werd omgevormd tot oorlogsgedenkteken. Het kloosterpand bewaart twee pandgangen, waarvan de bouw aanving in de vroege 17de eeuw, en een vleugel aan de Reie met 18de-eeuws uitzicht.


Kasteel Altena met park

Weststraat 14 (Damme)
Het "Kasteel Altena" is een kasteeldomein dat teruggaat op een middeleeuwse opperhof-neerhof-site met dubbele omwalling. Het huidige kasteel is een interbellum landhuis gebouwd in 1928 naar ontwerp van architect Alphonse De Pauw (Brugge), gelegen in een 19de-eeuwse parkomgeving. Het zuidelijke deel van de oude walgracht wordt verbreed tot een vijver. In de tuin is een ijskelder aanwezig; rode bakstenen hekpijlers markeren de toegang tot de dreef. Onderkelderd landhuis in neorococostijl van twee bouwlagen onder leien mansardedak. Langs de dreef wordt in 1928 een kapelletje opgericht.


Kasteel Les Fayards met park

Pelderijnstraat 54 (Brugge)
Kasteel en koetswoning in neoclassicistische stijl, vermoedelijk een ontwerp van architect Alphonse De Pauw gelegen in een park in landschappelijke stijl met vijver, parkbos en bomengroepen in kern daterend uit het midden van de 19de eeuw.


Kasteeldomein Raepenburg

Munkenstraat 4-6 (Oostkamp)
Kasteelsite ontstaan circa 1800, bestaande uit een toegangsdreef, een neoclassicistisch kasteeltje, gelegen in een ruim aangelegd park met in het noorden het koetsgebouw en een ommuurde moestuin. Toegangspoort met eenvoudig smeedijzeren hek, muurpilasters. Eenvoudige laat 19de-eeuwse bakstenen ijskelder. In de tweede helft van de jaren 1920 wordt het kasteel vrij ingrijpend verbouwd naar een ontwerp van architect Maurice Hocepied. Neoclassicistisch kasteeltje van vijf traveeën en een souterrain en twee bouwlagen, afgedekt door leien zadeldaken op een vrij compacte, quasi driehoekige plattegrond.


Kerk van de Heilige Jozef of de Heilige Familie

Bilkske 3A (Brugge)
Op de rooilijn gebouwd ter vervanging van vijf huisjes van het Godshuis Ondermarck of godshuis van de heilige Catharina van Siëna die hier sinds 1710 stonden. De erg bouwvallige huisjes werden gesloopt en overgebracht naar de Van Voldenstraat.


Klooster

Katelijnestraat 65, 65A (Brugge)
Hotelcomplex, deels ondergebracht in het voormalige kloostergebouw van de alexianen of cellenbroeders. Laatst genoemde orde, ontstaan in de loop van de 13de eeuw, doch pas circa 1475 aanwezig in Brugge en verjaagd uit hun klooster in 1794. Nadien inrichten van gebouwen als militaire gevangenis en magazijn. Vanaf 1841 ingenomen door de broeders der liefde en gebruikt als klooster met school en bejaardenafdeling.


Klooster Ten Bunderen

Stationstraat 49-51, 49A (Moorslede)
Klooster "Ten Bunderen", zusters augustinessen van Ten Bunderen. Tot in 1991 aanbod van middelbaar onderwijs en pensionaat; thans nog lagere en kleuterschool.


Klooster- en scholencomplex van de zusters van Maria

Kouterstraat 28 (Houthulst)
Kloostercomplex met bijhorende kapel en scholencomplex van de zusters van Maria, voortijds zusters van de H. Vincentius à Paulo, opgericht in 1837 op initiatief van Catherina Casier en pastoor Benoit.


Kraamkliniek van het Sint-Janshospitaal

Oostmeers 17 (Brugge)
Kraamkliniek bij het Sint-Janshospitaal, opgericht circa 1907 naar een ontwerp van architect A. De Pauw. Het verankerde bakstenen complex op arduinen plint heeft twee bouwlagen en vier vleugels opgesteld rondom een vierkante binnenkoer. Het gebouw is opgetrokken in neogotische stijl met afwisselend trap- en lijstgevels.


Neoclassicistisch herenhuis

Karel de Stoutelaan 20, Keizer Karelstraat 2 (Brugge)
Imposant herenhuis van 1913 naar ontwerp van architect Alphonse De Pauw (Brugge). In 1999 consoliderende "Kunstige Herstelling" van de gevel naar ontwerp van architect J. De Graeve (Brugge). Rijk uitgewerkte neoclassicistische lijstgevel in baksteen gecombineerd met bepleisterde delen onder meer vensteromlijstingen en erkers.


Neoclassicistisch herenhuis

Karel de Stoutelaan 18 (Brugge)
Rijk uitgewerkt natuurstenen gevelparement waarbij veel aandacht wordt besteed aan de bovenbouw, onder meer getypeerd door serliennes met gebuikte smeedijzeren leuning voor de twee balkonvensters.


Omwald kasteel Warren met tuin

Polderstraat 64-66 (Brugge)
Kasteel met bouwsporen die kunnen teruggaan tot de 16de eeuw. Gelegen in een grote tuin, met oude bomen binnen de oude omwalling en vlakbij de splitsing met de Aardenburgseweg. Voor het eerst vermeld op het einde van de 15de eeuw. In 1920-1923 verbouwing van kasteel en koesthuis door architect Alphonse De Pauw.


Onderpastorie

Goedeluchtstraat 13 (De Haan)
Voormalige onderpastorie uit 1926 naar ontwerp van architect Alphonse De Pauw (Brugge).


Onderpastorie naar ontwerp van A. De Pauw

Stationsstraat 10 (Ledegem)
In 1921 heropgebouwde onderpastorie, naar ontwerp van Alphonse De Pauw (Brugge).


Oud Stadhuis van Blankenberge

Kerkstraat 41 (Blankenberge)
Huidig gebouw opgetrokken circa 1680 naar ontwerp van R. Coppet, aangeduid op een stadsplan van 1696. Aannemer Donaes Van Troostenberghe zorgt voor de uitvoering.


Parochiekerk Heilig Hart met kerkhof

Kruisstraat 41 (Moerbeke)
Georiënteerde driebeukige basilicale kerk in neogotische baksteenbouw van 1908 naar ontwerp van architect A. De Pauw. Rond aangelegd plantsoen vooraan met ommegang van de zeven blijde en droevige mysteries van Onze-Lieve-Vrouw, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Zeven bakstenen sokkelkapelletjes met neogotische inslag. Vroeg 20ste-eeuws kerkhof aansluitend bij het koor van de kerk. Op het kerkhof staat een calvarie, lijkenhuis, een collectie van kindergraven en verder voornamelijk naoorlogse graftekens.


Parochiekerk Heilige Kruisverheffing

Kerkstraat 87 (De Haan)
De kerk is gewijd aan het Heilig Kruis, de kruisdevotie en bedevaart ontstaan in de 16de eeuw. In oorsprong een gotische kerk, mogelijk opklimmend tot midden 13de eeuw, gevolgd door een grote bouwcampagne midden 17de eeuw en later, typisch voor de Vlaamse kustkerken, uitgebreid met een neogotisch schip naar ontwerp van Alphonse De Pauw van 1906. De plattegrond ontvouwt een georiënteerde, driebeukige hallenkerk op nagenoeg rechthoekig grondplan met achtzijdige vieringtoren; een schip van vier traveeën, een pseudotransept van één travee en een koor van vier ongelijke traveeën met vlakke apsis. Sacristie, stook- en bergplaatsen bevinden zich in de zuidoostelijke aanbouw.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Dorpweg (Zuienkerke)
Georiënteerde hallenkerk omgeven door een volledig ommuurd kerkhof. De kerk gaat terug op een vroeggotische bakstenen kruiskerk uit de 13de eeuw. De zijbeuken werden herbouwd in de jaren 1640, evenals het koor verlengd. Het kerkgebouw werd in 1926 gerestaureerd onder leiding van de Brugse architect Alphonse De Pauw; mogelijk dateren de neogotische aanbouwen van die fase. Verankerde baksteenbouw met leien bedaking. Driebeukig schip van drie traveeën, met westtoren op vroeger transept. Op kerkhof gedenkteken voor militaire slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.


Parochiekerk Sint-Antonius

Kerkstraat 153 (Blankenberge)
Huidig gebouw opgetrokken in 1335-1358, officieel ingewijd op 16 september 1358. De patroonheilige is de Heilige Antonius abt of eremijt. Het gotische kerkgebouw was dubbel zo groot als het huidige, het bestond uit drie beuken met dezelfde afmetingen, een vierkante toren die in het midden van de noorderbeuk stond en een sacristie, loodrecht op de zuiderbeuk gebouwd.


Parochiekerk Sint-Audomarus met kerkhof

Passendaleplaats (Zonnebeke)
Opvallende neoromaanse kerk met omringend kerkhof, wederopbouw uit 1920 van de verwoeste kerk uit 1904 naar ontwerp van architect Alfons De Pauw. Driebeukig bedehuis met basilicale opstand met toren op zuidoostzijde.


Parochiekerk Sint-Augustinus

Stasegemdorp (Harelbeke)
Sint-Augustinuskerk, parochiekerk van het gehucht Stasegem, gelegen langs de straat Stasegemdorp, op de kruising met de Ommegangstraat. Eenvoudige neoromaanse kruiskerk gebouwd in 1874 naar het ontwerp van de quasi onbekende (Gentse?) architect Bloem.


Parochiekerk Sint-Eloois

Sint-Elooisplein (Waregem)
Georiënteerde hallenkerk, opgebouwd uit een eind 12de- of begin 13de-eeuwse romaanse toren, een in het begin van de 17de eeuw herbouwde, noordelijke zijbeuk met neogotische aanpassing van 1898-1902 en een neogotische, zuidelijke zijbeuk van 1898-1902.


Parochiekerk Sint-Godelieve

Sint-Godelievestraat (Oostkamp)
Parochiekerk van het gehucht Moerbrugge. Sobere, traditionele parochiekerk met invloeden van de art deco, gebouwd in 1933 naar de ontwerpplannen van architect Marcel Hocepied. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het gebouw zwaar beschadigd en moet de toren om veiligheidsredenen afgebroken worden. In 1951 wordt de toren heropgebouwd, drie meter hoger dan de vorige.


Parochiekerk Sint-Jacob de Meerdere

Gitsbergstraat (Hooglede)
Georiënteerd bedehuis gelegen te midden van een ommuurde tuin met grintpad en ommegang van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten met zeven staties; eenvoudige bakstenen (geel/oranje) kapelletjes onder tichelen zadeldak. Ten noordwesten, oorlogsmonument van 1920 voor alle oorlogsslachtoffers (Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldooorlog), opgevat als graftombe, waarop een gesneuvelde soldaat ligt (brons), naar ontwerp van Noseda.


Parochiekerk Sint-Jakob

Moerstraat 1 (Brugge)
Georiënteerde, in kern vroeggotische bakstenen hallenkerk met 13de-eeuwse kern en met zware kruisingstoren uit de 14de eeuw.


Parochiekerk Sint-Ludgerus

Markt (Zele)
De barokke parochiekerk Sint-Ludgeruskerk uit het einde van de 17de-begin 18de eeuw, is opgetrokken van baksteen met een parement van okerkleurige Ledische kalkzandsteen, met behoud van elementen van de gotische kerk, opgetrokken in grijze kalkzandsteen van Gobertange.


Parochiekerk Sint-Martinus

Marktplaats 21 (Moorslede)
Georiënteerd bedehuis. Ten noorden en zuiden, omringend plantsoen met leilinden.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Dorpsstraat 79A (Knokke-Heist)
Gotische kerk met restanten kruisingstoren en transept uit midden 13de eeuw, met neogotische verbouwingen en restauraties uit de 19de en begin 20ste eeuw. Rond de kerk voormalig omringend kerkhof met ommegang, lindenrij en oorlogsmonument.


Parochiekerk Sint-Petrus

Plaats 5 (Ledegem)
Naar het oost-westen georiënteerd bedehuis, omringd door plantsoen met leilinden ten oosten, en parking. Ommuurd en beboomd kerkhof opgeruimd in 1950-1951.


Parochiekerk Sint-Petrus met kerkhof

Bellestraat (Alveringem)
Buiten de eigenlijke dorpskom ingeplante en georiënteerde hallenkerk ten noorden van de Weegschede op einde van veldwegel zogenaamd Kasteeldreef. Deels bewaard kerkhof omgeven door beuken en gracht ten zuiden. In oorsprong, romaanse kerk zonder transept en toren (?). Vermoedelijk eind 13de eeuw, bouw van vroeggotische middentoren waarbij de zijbeuken langs de toren doorliepen.


Parochiekerk Sint-Pieters-in-de-banden

Gemeenteplein (Oostkamp)
In oorsprong romaanse kerk, doch in de loop van de tijd grondig verbouwd en heden met hoofdzakelijk neogotisch uitzicht. Ten oosten en deels ten zuiden van de kerk is een neogotisch hekken bewaard tussen arduinen pijlers; aan zuidzijde een ingang tussen verjongende pijlers met bekronende smeedijzeren lantaarns.


Pastorie Heilig Hartparochie met tuin

Kruisstraat 39 (Moerbeke)
De pastorie met omringende tuin werd opgetrokken in 1906-1907 naast de parochiekerk Heilig Hart en eveneens naar ontwerp van architect A. De Pauw. Het dubbelhuis telt drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. De neogotische bakstenen lijstgevel wordt gekenmerkt door verticaliserende spitsboogvormige spaarvelden per travee.


Pastorie met tuin

Gitsbergstraat 11 (Hooglede)
Pastorie van 1854, in oktober 1918 door Duitsers in brand gestoken; enkel de ruwbouw blijft behouden. Hersteld naar ontwerp van A. De Pauw (Brugge) van 1920. Aansluitende tuin.


Pensionaat Villa Saint Vincent en kapel

Ringlaan 128 (De Haan)
In 1931 ontstaan als pensionaat "Villa Saint Vincent" van de zusters van de Heilige Vincentius a Paolo in de Wancourtstraat. Uitbreiding in 1935 met de vleugel aan de Ringlaan. Naastliggende eenbeukige neoromaanse kapel uit 1936 naar ontwerp van architect Alphonse De Pauw.


Poortgebouw van de proosdij van Onze-Lieve-Vrouw

Dijver 12 (Brugge)
Voormalig poortgebouw van de proosdij van Onze-Lieve-Vrouw, heden ingang van het Groeningemuseum, zie smeedijzeren uithangbord met opschrift "GROENINGE / MUSEUM"/. Poortgebouw van 1749 met parement van arduin; drie traveeën en één bouwlaag onder leien zadeldak.


Prinsenhof

Ontvangersstraat 6, Prinsenhof 8 (Brugge)
Voormalige grafelijke residentie met kern uit 14de-15de eeuw doch met 19de-eeuws uitzicht. Complex met hoofdvleugel (nok loodrecht op de straat) op L-vormige plattegrond, links en rechts geflankeerd door latere vleugels in neostijl. Domein met uitgestrekte tuin tot aan Moerstraat.


Rij burgerhuizen

Komvest 78-88 (Brugge)
Rij van enkelhuizen van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken (nok loodrecht op de straat, Vlaamse en mechanische pannen); nummers 78-80 naar ontwerp van architect Laurent Andries (Brugge) van 1906 maar gedateerd 1907, zie gevelsteen, nummers 82-84 van 1907, nummers 86-88 van 1908, laatst genoemde naar ontwerp van architect Alphonse De Pauw (Brugge).


Sint-Eligiuskerk

Dorpsstraat 63 (Oudenburg)
Sint-Eligiuskerk, neogotische driebeukige hallenkerk opgericht in 1909-1910 naar de plannen van architect Alphonse De Pauw (Brugge) en uitgevoerd door aannemer H. Verbeure (Sint-Andries).


Sint-Franciscus Xaveriusinstituut de Frères

Mariastraat 5-7 (Brugge)
Ruim complex dat zich uitstrekt tot Nieuwstraat nummers 2 en 4, Oude Burg nummer 33 en Guido Gezelleplein. De in 1848 van het huidige Guido Gezelleplein verhuizende Congregatie van de Broeders Xaverianen belandt in 1852-1853 in een herenhuis aan de Nieuwstraat nummer 2. Vanaf 1846: uitbreiding vanuit de Nieuw- naar de Mariastraat toe: onder meer in 1887 wordt de grond van nummer 7 gekocht, waarop later de kapel - gesloopt in 1965 - en neogotische feestzaal - gesloopt in 1964 - zijn opgetrokken.


Sint-Godelieveabdij

Boeveriestraat 45-49 (Brugge)
Het klooster met tuin is geleidelijk aan gebouwd en uitgebreid. Geheel beslaat een ruime oppervlakte tussen de Boeveriestraat en de Koning Albertlaan.


Sint-Jozefinstituut

Ieperstraat 54 (Zonnebeke)
Sint-Jozefsinstituut; bejaardentehuis, lagere en kleuterschool. Kloosterschool gesticht in 1835 in de Langemarkstraat.


Sint-Jozefskerk

St. Jozefsplein (Menen)
Georiënteerde neogotische kruisbasiliek uit 1902-1903 naar ontwerp van Mullie of A. De Pauw. Driebeukige kerk met vierkante westtoren. Kerkplein met beeld van Heilige Jozef, afgezoomd met lindebomen.


Sint-Leonardusschool

Doornikserijksweg 191 (Kortrijk)
Sint-Leonardusschool, wijkschool voor de wijk Katteberg. Bouw aangevat in 1914 naar ontwerp van Alphonse De Pauw (Brugge), in 1930 verdere afwerking en in 1931 ingewijd. Rode baksteenbouw onder zadeldak, klassengebouw met aanpalend woonhuis. Links poort naar achterliggende speelplaats. Thans met vernieuwd schrijnwerk.


Sint-Salvatorskathedraal

Sint-Salvatorskerkhof (Brugge)
Georiënteerde, gotische kerk, met voorheen ten noorden het voormalige kerkhof, afgeschaft in 1784 en als tuin aangelegd. De plattegrond van de kerk ontvouwt: een uitgebouwde rechthoekige westtoren met ronde traptoren in zuidoostelijke oksel uit tweede helft van de 14de eeuw, driebeukig, basilicaal schip van vier traveeën uit tweede helft van de 14de eeuw met zijkapel, transept van één travee, ruime koorpartij uit vierde kwart van de 13de eeuw – tweede helft van de 14de eeuw met hoofdkoor van drie traveeën met vijfzijdige sluiting, kooromgang met vijf vijfzijdige kranskapellen uit tweede helft van de 15de eeuw – 16de eeuw en ten noorden en ten zuiden ingebouwde zijkapellen uit tweede helft van de 14de eeuw en ten zuiden sacristie uit tweede helft van de 15de eeuw-16de eeuw. Ten zuiden van de kerk kapittelgebouwen en museum, opgericht circa 1912-1914 naar ontwerp van A. Duclos in samenwerking met architecten J. Viérin en A. De Pauw.


Site Abdij Ter Doest

Ter Doeststraat 4, 4A-B (Brugge)
Historische abdijsite, toegankelijk via een toegangsdreef met L-vormig verloop beginnend bij de Ter Doeststraat. Aan het begin van de dreef bevindt zich een kapel van 1687. Op het einde van de toegangsdreef, ten westen ervan een poortgebouw, gedateerd 1661. De hoevegebouwen met 17de-eeuwse kern met L-vormige plattegrond zijn ten noorden van het erf ingeplant. Ten noorden van de hoevegebouwen bevindt zich een voormalig woonhuis uit de 17de eeuw. De voormalige imposante abdijschuur uit de 13de eeuw en het wagenhuis bevinden zich ten zuiden van het erf.


Stadswoning

Langerei 89 (Brugge)
Diephuis van drie/twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). 17de-eeuwse gevel oorspronkelijk met twee bolkozijnen op de bovenverdieping, in 1840 vervangen door drie rondboogvensters.


Stadswoning

Groenerei 13, 12B (Brugge)
Breedhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), opklimmend tot de 16de eeuw.


Stadswoning met neobarokke trapgevel en achterhuis

Simon Stevinplein 12 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (daktegels), uit de 17de eeuw. In 1911, verfraaiende "Kunstige Herstelling" naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge).


Stadswoning met trapgevel

Sint-Salvatorskerkhof 16 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen); trapgevel gedateerd "16 / 69" aan weerszij van het zoldervenster.


Stadswoningen met winkelpui

't Zand 22-23, 24 (Brugge)
Rijhuizen met bepleisterde en beschilderde gevels uit de eerste helft van de 19de eeuw met latere aanpassingen.


Tuinwijk

Bosdreef 1-31, Lange Molenstraat 2-34 (Brugge)
Tuinwijk naar ontwerp van (Alphonse) De Pauw, waarvan enkel de eerste fase van 33 woningen gerealiseerd werd door de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Heerd is Goud Weerd in 1923.


Vergaderzaal en archiefruimte van de kerkmeesters van Sint-Jakob en gedenkteken

Sint-Jakobsplein 1 (Brugge)
Het deels vrijstaande, neogotische pand is opgetrokken in 1893, wellicht naar een ontwerp onder leiding van architect L. Delacenserie of C. De Wulf. Het werd gebruikt als vergader- en archiefruimte van de kerkfabriek van de Sint-Jakobsparochie. De ligging van dit pand aan de rand van het Sint-Jakobsplein verleent het huis een uitzonderlijk en beeldbepalend karakter. In 1904 is naast het huis een natuurstenen gedenkteken opgericht naar een ontwerp van architect A. De Pauw ter gelegenheid van de vijftigjarige verjaardag van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis. Het neogotische gebouw, opgetrokken in 1892-1893, werd oorspronkelijk gebruikt voor de vergaderingen en de archieven van de kerkfabriek van de Sint-Jakobsparochie. Het plan voor dit prestigieuze huis voor de armendis bleef bewaard maar werd niet ondertekend. "Kunstige Herstellling" van 1990-1992 naar een ontwerp van de Brugse ar


Villa Eugeen Burm met bijgebouw

Dijkstraat 7 (Zele)
De vrijstaande villa in landelijke cottagestijl uit 1902, is gelegen aan de Scheldedijk in een uitgestrekte en mooi onderhouden tuin waarin ook nog enkele bedrijfsgebouwen in aangepaste stijl. Het opvallende dienstgebouw in cottagestijl ingeplant aan de straatkant dateert van 1903-1905. Aan de straat wordt de tuin afgesloten door een lange bakstenen muur, en een opvallend ijzeren hek in art-nouveaustijl tussen stijlen van zandsteen.


Vrije Basisschool en Middenschool Sint-Pieter

Kortrijksestraat 47 (Oostkamp)
Scholencomplex herbouwd in de jaren 1950 naar de bestaande, 19de-eeuwse volumes. Heden is alleen de hogere klassenvleugel van de vrije basisschool bewaard.


Vrije Basisschool naar ontwerp van A. De Pauw

Ledegemstraat 36 (Moorslede)
Vrije Basisschool van 1928, naar ontwerp van architect A. De Pauw. Traditioneel opgevatte lage klassenvleugel en nieuwbouw, L-vormig gegroepeerd rondom speelplaats. Meer uitgewerkte voormalige onderwijzerswoning (?). Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder wolfsdak (mechanische pannen).


Vrije basisschool Sint-Leoschool

Groenestraat 29 (Zedelgem)
Opgericht in 1905 in een bestaand omgebouwd notarishuis van circa 1840 en een in 1905 aangebouwde vleugel met achteraan een dwarsvleugel. De linkervleugel (oorspronkelijk notarishuis) aan de straatzijde heeft op de begane grond de indeling van circa 1840 met zeven traveeën en de deur in de derde travee bewaard. Zadeldak met links het dakschild van het oorspronkelijke dak (mechanische, zwarte pannen). De verdieping heeft slechts vijf traveeën. Rechtervleugel van 1905 in bruine, verankerde baksteen. De straatgevel is geritmeerd door geprofileerde traveenissen onder korfboog, zeven traveeën.


Woon- en werkplaats naar ontwerp van A. De Pauw

Remi-Dewittestraat 3-5 (Moorslede)
Woon- en werkplaats van stoelenmaker. Enkelhuis in regionalistische wederopbouwarchitectuur van 1920 en naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge). Breedhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder pannen zadel -en mansardedak.


Thema's

Ontwerper van

Eiermarkt

Hendrik Consciencelaan

Kammakersstraat

Kuipersstraat

Nieuwstraat

Noordzandstraat

Oostmeers

Sint-Jakobsplein

Sint-Salvatorskerkhof

Wenduine

Zuidzandstraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: De Pauw [online], https://id.erfgoed.net/personen/6678 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.