Persoon

Carette, Jules

ID
670
URI
https://id.erfgoed.net/personen/670

Beschrijving

Jules-Félix Carette werd geboren op 4 juli 1866 in Kortrijk, in een welstellend katholiek burgergezin. In 1885 begon hij de architectenopleiding aan de Gentse Sint-Lucasschool, waar hij Jean-Baptiste Bethune leerde kennen. Tijdens zijn studies ontving hij prijzen en erevermeldingen voor enkele ontwerpen. In 1889 studeerde hij af als eerste laureaat.

De Sint-Lucasbeweging liet een diepe indruk na op Carette en heeft zijn architectuur en gedachtegoed sterk bepaald. De Gentse Sint-Lucasschool werd in 1863 opgericht als deel van het protest van de ultramontanen tegen de oprukkende laïcisering, het liberalisme en het socialisme. Hun doel was een herleving van de christelijke middeleeuwse kunst, wat ze met de neogotiek trachtten te bereiken. Ze ijverden ook voor het herstel van de christelijke middeleeuwse maatschappelijke orde. Onder invloed van Jean-Baptiste Bethune propageerde men een op het middeleeuws gildewezen gestoeld vakonderwijs om de jeugd tot voorbeeldige vaklui en christenen op te leiden. De Sint-Lucasbeweging hechtte een groot belang aan kennis van lokale architecturale tradities, traditionele bouwmaterialen en constructietechnieken.

Na zijn studies werd Carette zoals zijn vader, die advocaat en politicus was, lid van verenigingen die plaatselijke kunst, geschiedenis, nijverheden en archeologie bestudeerden, promootten en tentoonstelden. Hij was voorzitter van de Kortrijkse Sint-Lucasgilde en lid van de Kortrijkse museumcommissie en de Geschied- en Oudheidkundige Kring. In 1891 werd hij lid van de Gentse Sint-Lucas- en Sint-Thomasgilde. Carette bleef steeds in Kortrijk wonen.

Tot de opdrachtgevers van Carette behoorden als kennissen van zijn familie vooral Kortrijkse notabelen en politici. Andere bouwheren kende Carette uit de omgeving van de Gentse Sint-Lucasschool, via zijn stadsgenoot Jean-Baptiste Bethune of door zijn lidmaatschap van plaatselijke verenigingen. In de jaren 1890 realiseerde Carette enkele ontwerpen van Bethune. De Kortrijkse architect Aimé Latte stond Carette even bij als medewerker.

Iets meer dan de helft van het oeuvre van Carette zijn religieuze gebouwen, waarvan zo'n zeventig procent kerken en dertig procent kapellen. Ook bouwde, verbouwde en restaureerde hij pastorijen en kloosters, voornamelijk in neogotische of neoromaanse stijl. De architectuur van Carettes kerkgebouwen was sterk beïnvloed door Bethune, het meubilair was dat minder. In kerkrestauraties streefde Carette naar stijleenheid en het maximaal terug brengen van de oorspronkelijke toestand en het middeleeuws karakter van een gebouw. Voor de neogotische aankleding van kerkinterieurs engageerde Carette vak- en ambachtslui opgeleid aan de Sint-Lucasscholen. Carette werkte onder meer samen met de ateliers van Victor-Jules Acke en Joseph-Joachim Lelan uit Kortrijk, Aloïs De Beule, Bressers-Blanchaert en Joseph Casier uit Gent, Coucke en Dobbelaere uit Brugge en het Waalse atelier van Desclée en Wilmotte.

Het profane oeuvre van Carette omvat behalve gebouwen voor pedagogische, verzorgende en economische functies vooral burgerhuizen. Hier hanteerde Carette diverse bouwstijlen zoals neo-Vlaamse renaissance, neoclassicisme, art deco en eclecticisme. Bij nieuwbouw liet hij zich leiden door de voorkeuren van de opdrachtgevers. Verbouwingen van bestaande woningen hadden meestal een neoklassiek huis als resultaat. Carette bouwde tal van huizen in de nieuwe woonwijken die omstreeks de eeuwwisseling werden aangelegd rond de stadskern van het economisch en industrieel bloeiende Kortrijk.

Ten gevolge van een verlamming liet Carette in 1918 zijn praktijk over aan zoon André Carette. Hij werkte enkele van de vooroorlogse projecten van zijn vader af. Jules-Félix Carette overleed te Kortrijk op 23 december 1927 en werd bijgezet in het door hem ontworpen familiegraf op het Kortrijkse Sint-Janskerkhof.

COLPAERT K. 2006: Monografie van architect Jules-Félix Carette (1866-1927), onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent.

Beschermingsdossier DW002372 (2010)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bejaardenwoningen

Hoog Mosscher 5-60 (Kortrijk)
Huisjes aan de zuidzijde van de straat opgericht door het Bureel van Weldadigheid voor bejaarde vrouwen. Gevelstenen vermelden de schenkers.


Burgerhuis

Plein 13, 13A (Kortrijk)
Plein nr. 13 en 13 A. In oorsprong twee rijhuizen, mogelijk teruggaand op volumes aangeduid op plan van C. Cierkens in 1822. Nr. 13, gevelplan van 1869 in opdracht van F. Verscheure-Dobbels. Verbouwing van de twee panden tot één geheel naar ontwerp van J. Carette (Kortrijk) van 1911. Bij verbouwing linkerdeel hoger opgetrokken en eenheidslijstgevel, evenwel met twee afzonderlijke daken,


Burgerwoning

Sint-Amandslaan 24 (Kortrijk)
Sint-Amandslaan nr. 24. Burgerwoning in neo-Vlaamse-renaissance gebouwd in 1909, vermoedelijk naar ontwerp van J. Carette (Kortrijk). Verankerde baksteenbouw op arduinen plint. Poorttravee oplopend in trapgevel, gemarkeerd door Brugse travee met lisenen rustend op natuurstenen consoles. Schouderboogdeur met gedeeld bovenlicht. STADSARCHIEF KORTRIJK 208, nr. 3965 (of 370).DEBRABANDERE


Cultureel Centrum Gildhof

Sint-Michielstraat 9 (Tielt)
Sint-Michielstraat nr. 9. Cultureel Centrum "<italic>Gildhof</italic>", gebouwd in 1905 naar ontwerp van architect Henri Vanden Broucke. Historiek. Bouwheer van het Gildhof is baron Adile-Jacques Mulle de Terschueren (Tielt, 1857 - Brussel, 1932), doctor in de rechten, advocaat aan het Hof van Beroep in Brussel en actief in de nationale en plaatselijke politiek. Hij behoort tot de conser


Dakpannenfabriek De Pottelberg

Engelse Wandeling 2F, 2I-K (Kortrijk)
* Engelse Wandeling nr. 2. <italic>"Bouwcentrum de Pottelberg"</italic>, voormalige pannenfabriek. Dieper in gelegen imposant bedrijf gesitueerd langs de spoorlijn Kortrijk-Moeskroen. Machinehuis met stoommachines en deel van kleispoorlijn beschermd als monument bij M.B. van 06.09.2002. Reeds in 1850 is er melding van een pannenfabriek op de Pottelberg. De fabriek wordt reeds aangeduid o


Dekenij van de Sint-Pieterskerk

Ieperstraat 15 (Tielt)
Dekenij van de Sint-Pieterskerk, met ommuurde tuin langsheen de Krommewalstraat en de Kistestraat.


Eclectische burgerwoning

Sint-Amandslaan 20 (Kortrijk)
Sint-Amandslaan nr. 20. Eclectische burgerwoning, volgens bouwplan opgetrokken in 1904 en vermoedelijk naar ontwerp van J. Carette (Kortrijk). Verankerde lijstgevel van gediversifieerde baksteen aanknopend bij de neo-Vlaamse-renaissancestijl. Overkragend rechterrisaliet oplopend in trapgevel. Rechthoekige vensters onder arduinen latei in spitsboognis. Gekleurd glas-in-lood. STADSARCHI


Eclectische dokterswoonst

Leeuw van Vlaanderenlaan 23 (Kortrijk)
Leeuw van Vlaanderenlaan nr. 23. Eclectische dokterswoonst met neo-Vlaamse-renaissance-inslag van 1906, cf. cartouche boven deur, naar ontwerp van architect J. Carette (Kortrijk) in opdracht van A. Depla. Voortuintje met smeedijzeren hek. Twee bouwlagen onder leien pseudo-mansardedak. Verankerde oranje baksteenbouw. Gebruik van arduin en witte steen voor o.m. bossageplint, aflijning trap


Eclectische villa

Sint-Amandslaan 13 (Kortrijk)
Sint-Amandslaan nr. 13. Deels vrijstaande, vroeger volledig vrijstaande, eclectische villa met neo-Vlaamse-renaissance-inslag, van 1901. Voormalige woning van architect J. Carette, heden residentie voor studenten z.g. "de stille hoek". Verankerde baksteenbouw met accentuerende rode stootvoegen. Gebruik van arduin en witte natuursteen voor bossageplint, hoekbanden, treden van de trapgeve


Estaminet en stadswoning

Beheerstraat 57 (Kortrijk)
Beheerstraat nr. 57/ Meersstraat. In oorsprong estaminet en woonhuis van 1906 naar ontwerp van J. Carette (Kortrijk) opgetrokken in neo-Vlaamse-renaissancestijl, cf. gebruik van speklagen, natuursteen voor kozijnen en geblokte vensteromlijstingen, trapgevels van dakvenster en -kapellen. STADSARCHIEF KORTRIJK 14, nr. 6192 (of 3600).DEBRABANDERE P., Kortrijkse gevels van neoclassicisme


Gebouwen van de coöperatieve Het Volk

Noordstraat 29 (Kortrijk)
Noordstraat nr. 29. SDE MPY "HET VOLK", cf. opschrift, coöperatieve van de S.M. Gilde van Ambachten, van 1914 naar ontwerp van J. Carette (Kortrijk). Links winkelpui (van winkel "De Welvaart"), centraal de deur en rechts poort naar achtergelegen bakkerij uitgevend in de Doornstraat (cf. Doornstraat). Neoclassicistisch uitgewerkte bovenverdieping met heden attiek i.p.v. oorspronkelijk geb


Herenhuis

Groeningestraat 25 (Kortrijk)
Lodewijk XV-woonhuis van 1771, naar ontwerp van Jan Baptist Casaer (Kortrijk) gebouwd in opdracht van Joannes de Lannoy, griffier. Beschermd als monument bij B.V.E van 09.03.1983. Armenkamer, opgericht in 1774, hier ondergebracht.


Hoekpand in neogotische stijl

Bissegemplaats 7-9, Meensesteenweg 397 (Kortrijk)
Meensesteenweg nr. 397/ Bissegemplaats. Beeldbepalend winkel-woonhuis van ca. 1900, vermoedelijk naar ontwerp van J. Carette. Hoekpand in neogotische stijl onder pannen zadeldak. Hoektravee gemarkeerd door trapgevel, balkon en spitsbogige ramen. Onderaan getoogde muuropeningen, in de tweede bouwlaag segmentbogige vensters onder tudorbogige blindnis. Uiterst linkse travee (zijde Bissegemp


Institut Médical du Dr. Valcke

Sint-Amandslaan 26 (Kortrijk)
Sint-Amandslaan nr. 26. Voormalig "Institut Médical du Dr. Valcke", instituut voor hydrotherapie; heden politiebureel. Volgens bouwplan opgetrokken in 1911, naar ontwerp van J. Carette (Kortrijk) en in 1912 uitgebreid met twee traveeën breed woonhuis (links). Beeldbepalend pand, dat opvalt door het parement van witte baksteen verlevendigd door het gebruik van arduin voor sokkel, lateien


Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Ruste

Marialoopplaats zonder nummer (Meulebeke)
Marialoopplaats z.nr./ Bosakkerstraat. Kapel van O.-L-Vrouw ter Ruste, ook gekend als "kapel van O.-L.-Vrouw Bezoeking" of "Marialoopkapel". Neogotische bedevaartskapel, ingezegend in 1908, naar ontwerp van architect Jules Carette (Kortrijk), deels naar model van de in 1906 afgebrande 16de-eeuwse laatgotische kapel. Vormt de kern waarrond


Kapelanie

Kapellestraat 12 (Poperinge)
Kapelanie uit de eerste helft van de 19de eeuw, ten zuidoosten haaks tegen de kerk Sint-Jan aangebouwd, gelegen langs het gekasseid kerkpad.


Kasteel van Hoogveld

Aalterstraat 84 (Aalter)
Kasteeltje gebouwd in 1925 in de bossen van het Hooggoed in Sint-Maria-Aalter; vandaag nog steeds gelegen in boomrijke, aangelegde omgeving, met grasveld rondom de woning. Neogotisch gebouw naar verluidt naar ontwerp van architect Carette en opgetrokken uit baksteen met veel trapgevels en kantelen.


Kasteeldomein Blommeghem

Van Belleghemdreef 6 (Kortrijk)
Het neogotisch landhuis Blommeghem werd in 1900 opgetrokken naar ontwerp van Emmanuel Bethune en architect Joseph Viérin en uitgevoerd door Jules Carette leerling van Jean-Baptiste Bethune en later de familie-architect van de familie de Bethune. Een vroeg 20ste-eeuws omhaagd parkje omgeeft het landhuis.


Kerk van Sint-Baafs

Sint-Baafskerkstraat 4 (Brugge)
De huidige kerk naar ontwerp van architect Jozef en Luc Viérin (Brugge) was in 1934 afgewerkt. Het resultaat is een kerk in neoromaanse stijl. Bakstenen parement in combinatie natuursteen. Neoromaanse, eenbeukige kerk met vier traveeën, transept en halfrond koor.


Klooster van de ongeschoeide karmelietessen

Grote Kring 4 (Kortrijk)
Dieper in gelegen 17de-eeuws kloostercomplex, met bakstenen vleugels gegroepeerd rondom een binnenplaats omgeven door gesloten pandgangen. Ten westen van het klooster de zogenaamde "wasplaats" van het klooster. De kapel is opgevat als een niet-georiënteerd bedehuis op rechthoekige plattegrond, opgetrokken tussen 1715 en 1719 en met vernieuwd parement van 1894, naar ontwerp van de Kortrijkse architect J. Carette. Aan de Lange Brugstraat, lange, deels verankerde, bakstenen muur op gepikte natuurstenen plint, waarvan het oudste deel dateert van circa 1664.


Klooster van de zusters van de Heilige Augustinus

Marktstraat 86 (Harelbeke)
Klooster van de zusters van de Heilige Augustinus (zusters augustinessen of zusters van Onze-Lieve-Vrouw), waarvan de oudste vermelding dateert uit de 14de eeuw. Het huidige gebouwenbestand klimt op tot de 17de/ 18de eeuw, maar dateert in hoofdzaak van 1836 en 1907-1908.


Magdalenakapel

Marksesteenweg zonder nummer (Kortrijk)
Marksesteenweg z.nr. Magdalenakapel. Funderingen en muur van de voormalige Magdalenakapel die in 1944 verwoest werd bij geallieerde bombardementen. Vanaf 1233 bezat Kortrijk een leprozerie langs de weg van Kortrijk naar Rijsel. Zeker vanaf 1331 was er een kapel verbonden aan de leprozerij, die gewijd was aan de H. Magdalena. De oorspronkelijke kapel werd vermoedelijk gebouwd eind 13de e


Neogotisch burgerhuis

Gullegemsesteenweg 73 (Kortrijk)
Gullegemsesteenweg nr. 73. Neogotisch breedhuis onder pannen zadeldak getypeerd door getrapte topgevel en aansluitende erkertoren onder leien kegelvormige spits. Rode baksteenbouw op een arduinen sokkel met bossage. Neogotische bouwtrant, cf. Brugse travee met blind traceerwerk, tudorboogvormige muuropeningen, waarboven rondboogfries. DEBRABANDERE P., De neogotische bouwkunst in Kortrijk


Neogotisch klooster

Mellestraat 14 (Kortrijk)
Mellestraat nr. 14. Voormalige directeurswoning van het klooster, vermoedelijk naar ontwerp van J. Carette (Kortrijk). Vrijstaand dubbelhuis gedateerd 1902, cf. verankering in puntgevel. Neogotische lijstgevel op plint van bossage. Verticaal geritmeerde gevel door de verdiepte nissen en de Brugse travee met centraal getrapte penant waarin mijterboognis met Heilig-Hartbeeld. Getoogde deur


Neogotisch klooster

Driekerkenstraat 4, 6A (Kortrijk)
Driekerkenstraat nr. 4. Neogotisch klooster van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo, bijhuis van Deftinge uit 1901 naar ontwerp van J. Carette. Breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak met dakruiter en dakkapel. Lijstgevel, gecombineerd met vensterrisaliet met topgevel voorzien van Brugse travee. Rode baksteenbouw verfraaid met gele baksteen voor muurbanden. R


Neogotische pastorie

Doorniksesteenweg 424 (Avelgem)
Neogotische pastorie, volgens bouwplan van 1896, vermoedelijk naar ontwerp van Jules Carette. Onderkelderd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak.


Onderwijzerswoning

Kleine Heerweg 126 (Waregem)
Gelegen rechts van de gemeentelijke jongensschool. Reeds in 1844 maakt de gemeente Beveren-Leie plannen om een gemeenteschool te bouwen. Door de hongersnoodjaren van 1845-1849 krijgen de plannen pas in 1854 concreet vorm. De nieuwe school wordt in 1855-1856 gebouwd door de Harelbeekse aannemer Charles Bossuyt, volgens het kadaster op grond van het Armbestuur van Beveren.


Onze-Lieve-Vrouwhospitaal en rusthuis

Paretteplein 17-19 (Harelbeke)
Voormalig Onze-Lieve-Vrouwhospitaal en rusthuis respectievelijk opgericht in het begin van de 20ste eeuw (nummer 17) en rond het midden van de 19de eeuw (nummer 19). Thans in gebruik als administratie en rusthuis van het OCMW.


Parochiekerk Sint-Amandus

Bellegemplaats zonder nummer (Kortrijk)
Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. In oorsprong gotisch bedehuis opgericht in de 13de eeuw, ondergaat in de loop van haar geschiedenis talrijke verbouwingen. De kerk staat ingeplant in de dorpskern op de Bellegemplaats, het hoogste punt van de gemeente.


Parochiekerk Sint-Amandus

Bavikhovedorp zonder nummer (Harelbeke)
Parochiekerk van Bavikhove, toegewijd aan Sint-Amandus. In oorsprong romaanse bidplaats die na verschillende verbouwingen, waarvan de meest ingrijpende op het einde van de 19de eeuw onder leiding van architect Jules Carette, resulteert in een neogotische georiënteerde hallenkerk.


Parochiekerk Sint-Amandus en Heilig Hart met kerkhof

Robecijnplein zonder nummer (Spiere-Helkijn)
De parochiekerk van Spiere is een georiënteerd neogotisch bedehuis met omringend kerkhof. De huidige kerk, met uitzondering van de toren, wordt opgetrokken tussen 1891 en 1893. Binnen de dorpskern heeft de kerk een beeldbepalende en uitzonderlijke ligging op een kunstmatig aangelegde heuvel. Imposante parochiekerk van het pseudo-basilicale type volledig opgetrokken in Doornikse steen.


Parochiekerk Sint-Andries

Sint Andriesstraat zonder nummer (Koekelare)
Oostelijk georiënteerde kerk heropgebouwd in 1910-1911 naar ontwerp van de Kortrijkse architect Jules Carette en geïnspireerd op de 13de-eeuwse vroeggotische kerk.


Parochiekerk Sint-Audomarus

Gistelsesteenweg 2 (Oudenburg)
Toren beschermd als momument bij K.B. van 19 april 1937. Parochiekerk van Westkerke. Georiënteerde hallenkerk met vroeggotische viering- of middentoren en neogotisch schip.


Parochiekerk Sint-Audomarus

Bissegemplaats zonder nummer (Kortrijk)
Noord-zuid-georiënteerd bedehuis gelegen aan de zuidzijde van het dorpsplein, ontstaan bij de bouw van de kerk. Ten noordoosten standbeeld voor de militaire en de burgerlijke slachtoffers (Eerste en Tweede Wereldoorlog) en de politieke slachtoffers (Tweede Wereldoorlog), onthuld in 1920. Stond aanvankelijk langs de Driekerkenstraat, sinds 1955 huidige plaats aan zuidzijde van plein. Ten noordwesten Heilig-Hartbeeld naar ontwerp van Wasterlein uit 1956.


Parochiekerk Sint-Bavo

Kerkhofstraat zonder nummer (Poperinge)
Georiënteerde kerk gelegen middenin een omhaagd kerkhof met Heilig Hartbeeld aan de noordzijde. Begrensd ten noorden door de Heidebeek, ten zuiden door het Watouplein.


Parochiekerk Sint-Bertinus

Garenstraat zonder nummer (Poperinge)
Parochiekerk Sint-Bertinus is een laatgotische, bakstenen hallenkerk met zware westtoren, grosso modo daterend uit het tweede en derde kwart van de 15de eeuw. De kerk is gebouwd in baksteengotiek van de kuststreek, hiernaar verwijzen het bouwmateriaal, het kerkschema, en de architectonische versieringen. Het gaat om de oudste parochiekerk gelegen in de stadskern.


Parochiekerk Sint-Brixius

Markekerkstraat zonder nummer (Kortrijk)
* Markekerkstraat z.nr. Parochiekerk St.-Brixius. Beschermd als monument bij M.B. van 28.05.2003. Georiënteerd bedehuis ter vervanging van de 18de-eeuwse parochiekerk. De oudste vermelding van de kerk van Marke dateert van 1243, vermoedelijk gaat het om een houten kapel. In 1267 richtten de kanunniken van het O.-L.-Vrouwekapittel de kerk op. Het betrof waarschijnlijk een kleine Romaanse


Parochiekerk Sint-Dionysius

Sint Denijsplaats zonder nummer (Wervik)
Georiënteerd bedehuis te midden van grastuin afgezoomd met bomen, ter hoogte van het in 1806 opgeheven kerkhof toen overgebracht op circa 250 m ten oosten.


Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper

Sint-Jansplein zonder nummer (Ledegem)
Georiënteerde basilicale kerk ter vervanging van de classicistische zaalkerk; ten zuiden oorlogsmonument voor de Eerste Wereldoorlog. Aanvankelijk een kapel, die in 1213 gesticht werd door Willem van Rollegem en zijn echtgenote, en omstreeks 1640 werd uitgebreid.


Parochiekerk Sint-Machutus

Sint Machutusweg 2A (Heuvelland)
Georiënteerd bedehuis. Omringend kerkhof, ten zuiden, westen en noorden afgezet met haag. De laat-gotische hallekerk (15de eeuw) met westtoren, in 1903 gerestaureerd en uitgebreid met doopkapel en ten zuiden sacristie naar ontwerp van architect J. Carette (Kortrijk), werd tijdens de Eerste Wereldoorlog verwoest; heropgebouwd naar ontwerp van M. Hocepied (Moeskroen); gedateerd 1923, zie jaarsteen boven het westportaal.


Parochiekerk Sint-Martinus

Westvleterendorp zonder nummer (Vleteren)
Georiënteerd bedehuis, gelegen in de bocht van het Westvleterendorp. Omringend kerkhof afgezet door een bakstenen muurtje met pilasters onder ezelsrug. Laatgotische, driebeukige hallenkerk, in oorsprong een romaanse eenbeukige kruiskerk met vierzijdige kruisingstoren.


Parochiekerk Sint-Martinus

Liebaardstraat zonder nummer (Waregem)
Parochiekerk van Desselgem, toegewijd aan Sint-Martinus. Neoclassicistische parochiekerk van 1841-1843 met bewaarde 18de-eeuwse westtoren.


Parochiekerk Sint-Martinus en Sint-Christoffel

Sint-Maartensplein 10 (Wevelgem)
Georiënteerd bedehuis, centraal op het dorpsplein. Oude delen beschermd als monument bij K.B. van 19 april 1937. Laatgotische hallenkerk uit het einde van de 15de of het begin van de 16de eeuw, opgetrokken ter vervanging van de Romaanse zaalkerk die gesloopt werd in de 15de eeuw.


Parochiekerk Sint-Martinuskerk

Aarsele-Dorp 3A (Tielt)
Sint-Martinuskerk, neogotische parochiekerk gebouwd in 1909-1912 naar ontwerp van de Kortrijkse architect Jules Carette (1866-1927), met behoud van de midden 13de-eeuwse vieringtoren.


Parochiekerk Sint-Mauritius met kerkhof

Oude Dorpsweg 75 (Jabbeke)
Centraal in de dorpskern, in de bocht van de Oude Dorpsweg en uitkijkend op de Oudenburg- en Westernieuwweg, ligt de parochiekerk Sint-Mauritius met omliggend kerkhof. De kerk bestaat uit een vroeggotische westtoren die in 1897 werd aangevuld met een neogotische hallenkerk naar ontwerp van Jules Carrette (Kortrijk).


Parochiekerk Sint-Pieters

Hulstedorp zonder nummer (Harelbeke)
Parochiekerk van Hulste, gelegen in het midden van het dorpsplein (zogenaamd Hulstedorp) en gebouwd in 1904-1906 naar ontwerp van architect Jules Carette uit Kortrijk en geïnspireerd op de neogotiek.


Pastorie

Driekerkenstraat 2 (Kortrijk)
Pastorie van 1899 naar ontwerp van Jules Carette met ommuurde voortuin; vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, links lagere aanbouw.


Pastorie

Moeskroensesteenweg 71 (Kortrijk)
Moeskroensesteenweg nr. 71. Pastorie van 1912, naar ontwerp van J. Carette (Kortrijk). Dubbelhuis getypeerd door de witgeschilderde bakstenen lijstgevel met licht vooruitspringende middentravee oplopend in puntgevel.


Pastorie

13e Liniestraat 11 (Wielsbeke)
Opgetrokken ten zuiden van de voormalige pastorie in 1914 n.o.v. Jules Carette (°1866-†1927) uit Kortrijk. De oude pastorie, minstens opklimmend tot ca. 1830 (cf. primitief kadasterplan) wordt daarbij herbestemd als bijgebouw. Ten oosten lag de pastorietuin.


Pastorie en parochiezaal Sint-Amandus en Heilig Hartparochie

Robecijnplein 17 (Spiere-Helkijn)
Robecijnplein nr. 17. Typische laat 19de-eeuwse neogotische pastorie van 1893 naar ontwerp van de Kortrijkse architect J. Carette. Dieper in gelegen woning, aan de straat afgezet door laag bakstenen gecementeerd muurtje met ijzeren hek. Vrijstaand dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak. Verankerde (sierankers) baksteenbouw op plint van bossage. Aflijnende dub


Pastorie in neogotische stijl

Marktstraat 9 (Kortrijk)
Marktstraat nr. 9. <italic>Pastorie</italic> in neogotische stijl van 1904-1905 naar ontwerp van J. Carette (Kortrijk). Breedhuis van gediversifieerde baksteen met trapgevel getypeerd door Brugse travee en natuurstenen hoekblokken. Rechthoekige vensters (één-, twee- of drielichten) in blinde rondboognissen met ingeschreven drielob. Gevel verfraaid door sierankers en overhoekse muizentand


Pastorie Sint-Eutropiusparochie

Pastoriestraat 1 (Kortrijk)
* Pastoriestraat nr. 1. Neogotische pastorie opgetrokken in 1891, vervangt de meer westelijk gelegen pastorie van 1767 opgetrokken in opdracht van het Sint-Pieterskapittel van Rijsel. Beschermd als monument bij M.B. van 30.04.2004. Dieper in gelegen dubbelhuis opgetrokken in 1891, naar ontwerp van J. Carette (Kortrijk) cf. gevelsteen. Aan de straat afgezet door bakstenen muurtje met smee


School- en kloostercomplex Regina Pacis

Ieperstraat 32, 36-40 (Tielt)
School- en kloostercomplex Regina Pacis van de zusters apostolinen, bestaande uit diverse panden aan de straatzijde waarvan de oudste opklimmen tot minimaal de eerste helft van de 19de eeuw.


Schoolgebouw

Boerderijstraat 69 (Kortrijk)
Boerderijstraat nr. 69 A. In oorsprong parochielokaal. Vanaf 1911 onderwijs door Broeders Van Dale, gebouw naar ontwerp van J. Carette (Kortrijk), i.e. bouwen van schoollokalen en een patronagezaal op Sint-Rochus. Vanaf 1957 basisafdeling van het Sint-Amandskollege. Verbouwingen in 1934 en 1937 naar ontwerp van A. Latte en in 1946 naar ontwerp van J. Roose. STADSARCHIEF KORTRIJK 61, n


Sint-Amandscollege

Kollegestraat 6-8 (Kortrijk)
Kollegestraat nr. 6-8. Sint-Amandscollege. Beschermd als monument bij M.B. van 21.08.2003. Huidig gebouwencomplex uit de 16de, 17de, 19de en 20ste eeuw, gelegen binnen Kollegestraat (W.), Diksmuidekaai (N.) en Koning Albertpark (O.). BOUWGESCHIEDENIS. Teruggaand op Sint-Amandsproosdij, bijhuis van de Franse Benedictijnenabdij van Elnone (Saint-Amand-les Eaux). Eerste vermelding proosd


Sint-Eligiuskerk

Markt 1 (Oostkamp)
Markt nr. 1. <italic>Sint-Eligiuskerk</italic>. Parochiekerk van Ruddervoorde, toegewijd aan Sint-Eligius of Sint-Elooi. Georiënteerde, driebeukige hallenkerk met pseudo-transept gerealiseerd in verschillende bouwfases, maar vandaag hoofdzakelijk te dateren in de periode 1878-1884 (neogotiek) en de jaren 1920. De onderste (veldstenen) geleding van de kerktoren dateert mogelijk uit de 13de


Sint-Hilariuskerk

Grote Markt 1A (Wevelgem)
Niet-georiënteerde neoromaanse kerk van 1880-1882 naar ontwerp van P. Croquison, toren van 1907 naar ontwerp van J. Carette. Kerkgebouw deels omgeven door ijzeren hek, twee beukenbomen voor linkerzijbeuk. Tegen de kerkmuur enkele graftekens waaronder een 18de-eeuwse grafkruis. De plattegrond ontvouwt een driebeukige basilicale kruiskerk van zes traveeën, vierkante toren. Vlak afgesloten transept, zijbeuken met ronde sluiting en koor met vijfzijdige sluiting. Noordelijke, halfronde sacristie met naastgelegen Mariakapel.


Twee tweegezinswoningen

Hektor Casteleinstraat 12-14, 20-22 (Kortrijk)
Hektor Casteleinstraat nrs. 12-14 en 20-22. Twee vrijstaande tweewoonsten in spiegelbeeldschema van 1927, naar ontwerp van J. Carette (Kortrijk) in opdracht van barones de Bethune. Baksteenbouw in regionaal geïnspireerde stijl, cf. twee dakvensters met tuitgevel en vlechtingen, rondbogige spaarnissen boven rechthoekige muuropeningen. RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Gemeentearchief Marke, nr. 258


Thema's

Ontwerper van

Hulstedorp

Sint-Jansstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Carette [online] https://id.erfgoed.net/personen/670 (Geraadpleegd op )