Persoon

Van Dormael, Paul

ID
7027
URI
https://id.erfgoed.net/personen/7027

Beschrijving

Zoon van architect Théodore Van Dormael.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Architectenwoning Theo Van Dormael

Dreefstraat 9, Kardinaal Mercierlaan 67-69 (Leuven)
Architect Theo Van Dormael ontwierp dit ensemble van drie woningen in eclectische, historiserende stijl in 1918 als zijn eigen woning met garage. De twee woningen in de Kardinaal Mercierlaan 67 en 69 richtte hij in als gezinswoning; beide woningen zijn grondige verbouwingen van een ouder pand dat teruggaat tot het historische pachthof Van Meerbeek. Het pand in de Dreefstraat 9 bouwde Van Dormael in 1918 als garage, met geïncorporeerde stallen voor geiten en kippen. Vanaf 1929 verbouwde Van Dormael, mogelijk in samenwerking met zijn zoon Paul Van Dormael, het ensemble tot drie aparte wooneenheden. Zelf verhuisde hij op dat moment naar zijn nieuwe woning verder in de straat.


Bejaardenhof Ruelenspark

Erasme Ruelenspark 1-34 (Leuven)
Parkwijk met 34 bungalows voor ouden van dagen gebouwd in opdracht van de sociale woningbouwmaatschappij De Goede Haard uit Heverlee. De bungalows in expostijl werden ontworpen door Albert Mas en Paul Van Dormael. Het groenplan is van tuinarchitect Guy Ringoot.


Burgerhuis in modernistische stijl

Sint-Lambertusstraat 26 (Leuven)
Burgerhuis in een gematigde modernistische stijl gebouwd in 1935 in opdracht van Albert De Raedt, een ingenieur uit Genk, naar ontwerp van architect Paul Van Dormael.


Ensemble van twee stadswoningen

Naamsestraat 42-44 (Leuven)
Ensemble dat in 1950, na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog en in opdracht van notaris Roberti de Winghe door P. Van Dormael ontworpen werd.


Filosofisch instituut

Sint-Jansbergsesteenweg 95-97, 101-103, 107 (Leuven)
Het filosofisch instituut werd in 1925-1927 opgetrokken naar een ontwerp van de architect Theo Van Dormael. Het instituut werd met zijn bijgebouwen gebouwd in opdracht van de Franstalige jezuïeten, te midden van een groot (historisch) parkdomein gevat tussen de Sint-Jansbergsesteenweg, de Nijvelseweg en de tuinwijk Ter Elst. Een eclectische baksteenstijl werd aangewend voor de gebouwen, kenmerkend voor het oeuvre van Theo Van Dormael.


Gemeentehuis Heverlee

Waversebaan 66 (Leuven)
Het gemeentehuis van Heverlee werd tussen 1970-1972 gebouwd naar een ontwerp van architect Paul Van Dormael. Het modernistische ontwerp van het gemeentehuis van Heverlee levert bewijs van diens streven naar een vernieuwende vormentaal. De tot dan toe in Heverlee nog ongekende ontwerpstijl, vond aansluiting bij de expostijl uit de jaren 1950.


Kloosterdomein Missiehuis De Jacht

Naamsesteenweg 575, 575C-D (Leuven)
Het kloosterdomein van Missiehuis De Jacht vormt een kenmerkend ensemble bestaande uit een hoofdgebouw met rondgang rond een binnentuin, een gastenverblijf en een boerderij in het zuiden, een ziekenpaviljoen in het noorden en een begraafplaats met Lourdesgrot in het noordoosten van het perceel. Het Missiehuis werd in 1927-1928 ontworpen door de Heverlese architect Theo Van Dormael in opdracht van de kanunnikessen-missionarissen van de Heilige Augustinus.


Modernistisch burgerhuis

Kardinaal Mercierlaan 29 (Leuven)
Het modernistische burgerhuis werd opgetrokken volgens een bouwaanvraag uit 1936 naar een ontwerp van de architect Paul Van Dormael. De opdrachtgever was Henri Jaubin, die een jaar eerder het buurpand nummer 27 door dezelfde architect liet ontwerpen. Beide woningen behoren tot de vroege modernistische ontwerpen van architect Paul Van Dormael.


Modernistisch burgerhuis

Emile Van Arenberghstraat 34 (Leuven)
Modernistische rijwoning uit 1935 van de hand van architect Paul Vandormael.


Modernistisch burgerhuis

Sint-Lambertusstraat 28 (Leuven)
Burgerhuis in art-decostijl gebouwd in 1934 in opdracht van C. de Raedt naar een ontwerp van architect Paul Van Dormael. Enkelhuis van twee ongelijke traveeën en twee bouwlagen met traditionele gevelindeling, voorzien van muuropeningen met afgeschuinde hoeken onder massieve strekken, met driezijdige erker op een gestileerde console.


Modernistisch burgerhuis

Kardinaal Mercierlaan 27 (Leuven)
Het modernistische burgerhuis werd opgetrokken naar een bouwaanvraag uit 1935 volgens een ontwerp van de architect Paul Van Dormael. De bouwheer was Henri Jaubin. Jaubin vroeg Van Dormael een jaar later ook het ontwerp voor het buurpand nummer 29 te tekenen. Beide woningen behoren tot de vroege modernistische ontwerpen van architect Paul Van Dormael.


Modernistische villa

Jules Vandenbemptlaan 30 (Leuven)
De opdracht tot het bouwen van de modernistische villa op de toenmalige hoek van de Jules Vandenbemptlaan en de Kardinaal Mercierlaan werd gegeven door pastoor Leunis, wonende te Auvernas le Baudouin, Hannuit (Luik). Het ontwerp van de woning werd aangeleverd door architect Paul Van Dormael. De bouwaanvraag werd goedgekeurd in 1938.


Rijwoningen met winkelpui

Waversebaan 92-94 (Leuven)
De gekoppelde stadswoningen in baksteenstijl werden opgetrokken tussen 1927 en 1929, voor verschillende eigenaars, maar gezien hun gelijkenissen wellicht allebei naar ontwerp van Paul Van Dormael. In 1937 laat schilder Emiel “Juul” Van Herck een winkelpui in art deco aanbrengen bij de woning op nummer 94.


Sint-Pieterscollege

Minderbroedersstraat 13 (Leuven)
In 1890 gesticht college, gehuisvest in een omvangrijk complex dat groeide uit het voormalig hotel d' Onyn, het voormalig hotel d' Udekem d' Acoz en een langs de Dijle uitgestrekte klassenvleugel. Het hotel d'Onyn is een neoclassicistisch herenhuis, opgetrokken in 1862, volgens de bouwaanvraag naar ontwerp van P. Verheyden. Het hotel d' Udekem d' Acoz is een minstens tot 1640 opklimmend breedhuis met vierkante toren in traditionele bak- en zandsteenstijl en een haakse vleugel uit het derde kwart van de 18de eeuw. De klassenvleugel werd in 1892 in neogotische stijl opgetrokken naar ontwerp van J. Helleputte en in 1947 na oorlogsvernielingen hersteld en aangepast onder leiding van Th. Van Dormael.


Sint-Reneldisschool

Doleegstraat 6 (Leuven)
De Sint-Reneldisschool is de lagere school van Egenhoven, in de jaren 1930 gebouwd naar een ontwerp van Paul Van Dormael in opdracht van de paters jezuïeten. Geëvolueerd vanuit het parochiehuis van 1931, kende de school verschillende uitbreidingsgolven afgestemd op de groeiende gemeenschap van Egenhoven.


Villa in cottagestijl

Jules Vandenbemptlaan 43 (Leuven)
De villa in cottagestijl, gebouwd in opdracht van Karel Wolfs naar een ontwerp van architect Paul Van Dormael van 1927, is beeldbepalend voor de hoek gevormd door de Jules Vandenbemptlaan en de Kloosterlaan.


Villa in cottagestijl

Jules Vandenbemptlaan 18 (Leuven)
De villa in cottagestijl werd gebouwd in opdracht van de heer Jos Van Dormael naar een bouwaanvraag van 1926. Het ontwerp voor de woning werd aangeleverd door architect Paul Van Dormael. Paul Van Dormael, wellicht familie van de bouwheer, was de zoon van Theo Van Dormael. Vader en zoon waren erg actief in Heverlee zoals onder andere in de Kardinaal Mercierlaan, grenzend aan de achterzijde van het perceel, waar ze ook zelf woonden.


Villa in regionalistische stijl

Jules Vandenbemptlaan 65 (Leuven)
De villa in regionalistische stijl werd gebouwd voor Werner Janssen naar een goedgekeurde bouwaanvraag uit 1933 opgemaakt door architect Paul Van Dormael, zoon van Theo Van Dormael. Vader en zoon waren erg actieve architecten in Heverlee waaronder in de Jules Vandenbemptlaan alsook in de parallel lopende Kardinaal Mercierlaan. Met deze monumentale villa uit 1933 sluit Paul Van Dormael nog erg aan bij het werk van zijn vader Theo Van Dormael. Beiden gingen in eerste instantie vaak samen te werk. De realisaties uit deze periode stonden sterk onder invloed van een historiserende architectuurstijl, al dan niet met regionalistische en cottagekenmerken.


Villa in regionalistische stijl

Kardinaal Mercierlaan 97 (Leuven)
De villa in regionalistische stijl werd opgetrokken in 1956 en gebouwd in opdracht van Arthur Libens (1918-2001) uit Sint-Truiden. Het ontwerp voor de woning werd aangeleverd door architect Paul Van Dormael. In deze villa is het teruggrijpen naar een historiserend model van de regionalistische villa te herkennen. Het model van een landelijke hoeve werd hier in een stedelijke context aangewend.


Villa in regionalistische stijl

Jules Vandenbemptlaan 20 (Leuven)
De villa in regionalistische stijl, gebouwd in opdracht van de heer André Van Dormael werd gebouwd volgens een bouwaanvraag uit 1956. Het ontwerp voor de woning werd aangeleverd door architect Paul Van Dormael. Paul Van Dormael, mogelijk familie van de bouwheer, was de zoon van Theo Van Dormael. Vader en zoon waren erg actief in Heverlee zoals onder andere ook in de achterliggende Kardinaal Mercierlaan, waar ze ook zelf woonden.


Wederopbouwwinkelhuis

Diestsestraat 6, 6A (Leuven)
Oorspronkelijk drie bouwlagen hoog winkelhuis, voorzien van een lijstgevel, volgens de bouwvergunning van 1920 ontworpen door architect A. Schellynck.


Woning naar ontwerp van Th. en P. Van Dormael

Sint-Maartenstraat 63 (Leuven)
Naar een ontwerp van vader en zoon Th. en P. Van Dormael in 1930 opgetrokken rijwoning van drie traveeën en drie bouwlagen onder een licht hellend zinken zadeldak.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Van Dormael [online] https://id.erfgoed.net/personen/7027 (Geraadpleegd op )