Persoon

Geirnaert, Hendrik (Henri)

ID
7036
URI
https://id.erfgoed.net/personen/7036

Beschrijving

Hendrik Geirnaert (Vinderhoute 1860- Gent 1928) studeert aan de Sint-Lucasschool te Gent en gaf er vervolgens meer dan 50 jaar les. Hij was lid van de Commissie voor Monumenten en Landschappen van de Stad Gent. Van zijn hand zijn 47 projecten bekend vooral in Oost-Vlaanderen. De meeste hebben betrekking op de bouw, uitbreiding en restauratie van kerken.

Bron: Beschermingsdossier DO002329 (2010)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuizen De grote of witte Moor en De zwarte Moor

Hoogpoort 60-62 (Gent)
De aangrenzende panden De grote of witte Moor en De zwarte Moor hebben elk een gotische, zandstenen trapgevel van circa 1475, met vijf traveeën, twee bouwlagen en zadeldak. Het pand is een zeer vroeg voorbeeld van een geslaagde restauratie uit de 19de eeuw, volgens het principe van een 'wetenschappelijke' reconstructie. De grote of witte Moor betreft bovendien een uitzonderlijk goed bewaard meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode en vormentaal eigen aan de 13de eeuw.


Decanale kerk Sint-Niklaas

Sint-Niklaasstraat 14 (Diksmuide)
Georiënteerd bedehuis na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd en na de brand ten gevolge van het bombardement van 1940 gerestaureerd tot begin jaren 1950.


Gemeentehuis Etikhove met onderwijzerswoning

Nederholbeekstraat 1 (Maarkedal)
Constructie in neotraditionele stijl van twee bouwlagen en vijf traveeën breed, onder snijdende pannen zadeldaken, links afgewolfd. Rechts zijgevel en aan weerszij uitspringend middenrisaliet met trapgevel. Ontwerpplannen van 1901 door architect H. Geirnaert van het gemeentehuis met geïncorporeerde onderwijzerswoning en aansluitende, intussen verdwenen jongensschool.


Gemeentehuis Maldegem

Marktstraat 7 (Maldegem)
Huidig gemeentehuis gebouwd in 1909 naar plannen van de Gentse architect Henri Geirnaert van 1907. Rechthoekig strak symmetrisch gebouw van elf traveeën en twee bouwlagen boven een hoog onderbouw, vooraan gemarkeerd door een vierkante, uitspringende belforttoren met dubbele statietrap en speelse achthoekige bekroning met opengewerkte belvedère en naaldspits en ijzeren windvaan.


Gemeentehuis Merelbeke

Hundelgemsesteenweg 622-624, Kerkstraat 2A (Merelbeke)
Op de hoek met Kerkstraat gebouwd gemeentehuis met rechts de later geannexeerde oorspronkelijke woning van burgemeester A. Hebbelynck, volgens archiefstukken en opschrift herdenkingssteen gebouwd in 1906 naar ontwerp van architect H. Geirnaert. L-vormig beeldbepalend neogotisch gebouw aansluitend bij de landelijke gemeentehuizen in neostijl.


Gemeentehuis van Sint-Denijs-Westrem

Gemeenteplein 2 (Gent)
Neotraditioneel gebouw naar ontwerp van bouwmeester H. Geirnaert en daterend van 1895. Bak- en natuurstenen complex bestaande uit een twee bouwlagen hoge en drie traveeën brede lijstgevel.


Gemeentelijke begraafplaats

Katsweg zonder nummer (Maldegem)
Oudste begraafplaats ingezegend in 1873, uitbreiding in 1903 naar de achterliggende percelen naar ontwerp van Henri Geirnaert, in 1944 en 1973 in noordoostelijke richting. In het perspectief van de hoofdtoegang staat het dodenhuisje, een ontwerp van architect A. Kreef van 1947.


Gildelokaal van de kruisboogschutters Sint-Jorishof

Botermarkt 2 (Gent)
Dit complex, gebouwd tussen 1469 en 1477, was tot de Franse revolutie het Gildelokaal van de Kruisboogschutters. Het gebouw van Ledesteen werd gerestaureerd in 1911-1912 onder leiding van H. Geirnaert. Bij de restauratie werden de gevels hersteld in hun oorspronkelijke staat, gebeurden er toevoegingen, en werden achtergevels en aanbouwen uitziend op de binnenplaats in traditionele stijl wederopgebouwd. Op de hoek is een nis uitgespaard waarin zich een Mariabeeld van Aloïs De Beule bevindt. Op de geveltop prijkt het beeld van Sint-Joris met de draak van de hand van Geo Verbanck.


Heilig Hartkerk

Brusselsesteenweg 85A (Wetteren)
Neogotische bakstenen kruisbasiliek met lage zijbeuken en hoge westtoren voor de zuidelijke zijbeuk. Ontwerp van architect Henri Geirnaert en bouw voltooid in 1910. De plattegrond ontvouwt een driebeukige schip van vijf traveeën met westtoren voor de zuidelijke zijbeuk, licht uitspringende transeptarmen en driebeukig koor van één travee, hoogkoor met vijfzijdige sluiting, sacristieën aangebouwd tegen zuidelijk transept en koor.


Herberg De Turk

Botermarkt 3 (Gent)
Huis van vier traveeën en drie bouwlagen, onder zadeldak met zijtrapgevel en voorzien van getrapte dakkapel, daterend uit het derde kwart van de 15de eeuw, gerestaureerd in 1910-1912 naar ontwerp van architect Hendrik Geirnaert. Lijstgevel met enkelhuisopstand opgetrokken uit Ledesteen.


Herenhoeve

Sint-Kornelisplein 1 (Horebeke)
Herenhoeve gelegen ten zuidoosten naast de kerk, in 1786 vermeld als hofstede toebehorend aan griffier Van der Donckt. U-vormig complex gebouwen gegroepeerd rondom geplaveide binnenplaats, aan de straatzijde, ten zuidwesten, afgesloten door hoge bakstenen muur met poortjes.. Vermoedelijk enkele jaren later toevoeging van noordelijke vleugel en straatmuur.


Instituut Sint-Leonardus

Louise-Mariestraat 19 (Maarkedal)
Instelling opgericht als sanatorium voor verpleging van rustbehoevende dames, gebouwd naar ontwerp van architect H. Geirnaert en voltooid in 1902. Opmerkelijk lang hoofdgebouw van twee bouwlagen en negentien traveeën. Verder nog bijbehorende directeurswoning van 1901, een kunstgrot, een voormalige lagere school opgericht in 1899 en eveneens gebouwd naar ontwerp van architect H. Geirnaert en ten slotte jongere bijgebouwen, waaronder voormalige hoeve, gebouwd in 1924-1925 naar ontwerp van J. Dhaeyer..


Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak

Kapellestraat zonder nummer (Ronse)
Gelegen aan de rand van een bospark met Seqouiadreef in de Zandstraat op grond geschonken door de familie Cambier. De oorspronkelijke veelhoekige kapel, opgericht in 1637-1639 na de pestepidemie van 1635-1636, bevond zich iets meer zuidwaarts, op de hoek met de Molekensstraat. Nieuwe bedevaartkapel toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw en Heilig Rochus gebouwd onder impuls van de familie Cambier. Neogotische kapel naar ontwerp van architect Hendrik Geirnaert en onder leiding van aannemer J. Hantson in 1891, zie jaarsteen in koor.


Parochiekerk Heilig Hart

Heiendestraat zonder nummer (Lokeren)
Neogotische kerk, een ensemble vormend met de erachter gelegen school en de ervoor staande pastorie en errond een beboomd plantsoen. De kerk, naar ontwerp van architect Eugène Neve werd aangevat door aannemer Back en in 1882 voltooid door aannemer Vlaeminck. De toren werd er in 1905 aan toegevoegd.


Parochiekerk Heilig Kruis

Boekhoutedorp zonder nummer (Assenede)
Parochiekerk voorheen met omringend kerkhof met ijzeren afsluiting en hekken. De huidige parochiekerk werd opgericht onder pastoor Lefèvre in 1866-1868 naar ontwerp van architect E. de Perre-Montigny. Vrij sober eclectisch gebouw met voornamelijk neoromaanse inslag en dominerende vierkante geveltoren, opgetrokken uit baksteen en afgedekt met leien daken.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

O.L.Vrouwplein zonder nummer (Kruibeke)
Gotische kruisbasiliek, ingeplant te midden van het met gras begroeid en beboomd, en deels gekasseid dorpsplein. De oudste delen van de kerk klimmen vermoedelijk op tot begin 15de eeuw.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

Daknam-dorp 16 (Lokeren)
Nog deels romaanse tweebeukige kruiskerk met achtkantige vieringtoren, op een lichte verhevenheid in het dorp en omringd door het kerkhof met laag, gemetseld en gewit muurtje.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Eksaarde-dorp zonder nummer (Lokeren)
Georiënteerde kerk in het centrum van het dorp, op een driehoekig met gras begroeid plein met enkele bomen. Aan de zuidzijde een monument ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. In 1230 werd Eksaarde als afzonderlijke parochie ingericht. De huidige kerk stamt uit die periode maar werd meermaals gewijzigd en uitgebreid.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming met kerkhof

Sint-Hubertusplein zonder nummer (Zottegem)
Pseudobasiliek, gelegen op een hoogte met omringend, ommuurd kerkhof met een grote collectie aan 19de en 20ste-eeuwse graftekens; trappen aan westzijde. Van de gotische éénbeukige kerk uit de 13de eeuw zijn gebleven: koor, transept, kruisingstoren en vermoedelijk zuidelijke sacristi. Het driebeukig schip dateert uit de 18de eeuw. In 1776-1777, uitbreiding van schip met één travee.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van La Salette Louise-Marie

La Salettestraat zonder nummer (Maarkedal)
Naar het zuiden georiënteerde plattelandskerk met voornamelijk achterliggend ommuurd kerkhof. Driebeukige kerk van baksteenbouw; aanvankelijk zes traveeën met ingebouwde vierkante toren in de eerste noordelijke travee en koor met driezijdige sluiting tussen lage sacristie en berging, gebouwd volgens bewaarde plannen van 1851, hoogst waarschijnlijk van architect Louis Minard.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

Overslag 39 (Wachtebeke)
Georiënteerde kerk met omgevend kerkhof. Noordelijk deel van de omringende bakstenen kerkhofmuur voorzien van zeven kapellen met beeldengroep in nis gewijd aan de Zeven Weeën van Onze-Lieve-Vrouw, volgens herinneringssteen opgebouwd in 1927. Mariagrot achter de kerk van 1925.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Kerkplein 2 (Horebeke)
Parochiekerk ingeplant midden een ovaalvormig kerkhof afgesloten door eenvoudige lage bakstenen kerkhofmuur. De huidige classicistische kerk dateert van 1789-1790.


Parochiekerk Sint-Amandus

Roger De Letterstraat 1 (Gent)
Georiënteerde kerk ingeplant aan de noordzijde van het dorpsplein, voorheen gelegen binnen ommuurd kerkhof, sinds 1973 omringd door een grasperk; gebouwd ter vervanging van de oude Sint-Laurentiuskapel, hersteld en gewijd circa 1350. Na het bombardement van 1917 bleef enkel de toren overeind staan. Daarop volgt de reconstructie van de kerk, met uitzondering van de behouden toren, uitgevoerd in 1924-25 naar ontwerp van architect A. Poppe die zich baseerde op de gevonden funderingen.


Parochiekerk Sint-Antonius van Padua

Forelstraat zonder nummer (Gent)
Voor de in 1896 nieuw opgerichte St.-Antonius van Paduaparochie werd in 1898 begonnen met de bouw van de gelijknamige kerk naar ontwerp van architect H. Geirnaert. De eerstesteenlegging vond plaats bij een meter hoogte in 1899, voltooid in 1900 en ingewijd op 25 juli 1901. Eenvoudig neogotisch bakstenen gebouw met natuurstenen plint, venstertraceringen en portalen. Driebeukige basilicale kerk met schip van vijf traveeën, zijbeuken van vier traveeën, niet-uitspringend transept en koor met drie rechte traveeën en vijfzijdige koorsluiting.


Parochiekerk Sint-Barbara

Marktstraat 36 (Maldegem)
De huidige plattegrond van de Sint-Barbarakerk ontvouwt een driebeukige hallenkerk met kruisingstoren, drie gelijke beuken van vier traveeën, transept met uitspringende armen met rechte sluiting, koor van twee traveeën met apsis met vijfzijdige sluiting.


Parochiekerk Sint-Bavo

Baaigemstraat zonder nummer (Gavere)
De Sint-Bavokerk is als vroegmiddeleeuwse stichting van de Gentse Sint-Baafsabdij één van de oudste kerksites van de streek. De parochiekerk met nog omringend kerkhof is een zeldzaam voorbeeld van een dubbele kerk met respect voor de authentieke romaanse en gotische delen en een volwaardige neogotische uitbreiding.


Parochiekerk Sint-Catharina

Dorp 47 (Wachtebeke)
Georiënteerde gotische driebeukige hallenkerk, voornamelijk daterend uit de 15de en 16de eeuw, achter lage bakstenen omheiningsmuur onderbroken door vierkante natuurstenen pijlertjes met afgeknotte versierde toppen, van 1908 naar ontwerp van architect Henri Valcke. Halverwege is de afsluiting onderbroken voor een herdenkingsmonument aan de oorlogsslachtoffers van 1914-18.


Parochiekerk Sint-Denijs met kerkhof

Kerkdreef 11 (Gent)
Neogotische kerk gebouwd door architect M.J. Wolters ter vervanging van het in 1845 gesloopte romaanse kerkje uit de 12de eeuw. Sober bak- en hardstenen gebouw onder zadeldak, omgeven door een ommuurd kerkhof, aan de Kerkdreef voorzien van fraaie ijzeren hekken tussen gietijzeren zuiltjes op bakstenen voet. De plattegrond vertoont een driebeukig schip van zes traveeën met koor van twee traveeën en vijfzijdige sluiting.


Parochiekerk Sint-Eligius

Eineplein zonder nummer (Oudenaarde)
Georiënteerde, in kern romaanse collegiale kerk met crypte en omringend ovaalvormig onderverdeeld kerkhof, volgens het tracé van de middeleeuwse omgrachting. Op het kerkhof, open Calvariekapel wellicht uit de 18de eeuw onder schilddak met kruisbeeld boven imitatierots en aan weerszij een laag muurtje en twee taxusbomen. In 1882 werd een nieuw bakstenen knekelhuis ten noordoosten op het kerkhof opgericht.


Parochiekerk Sint-Gangulfus

Kerkplein zonder nummer (Lievegem)
Reeds vermeld in 1105 en door de geuzen vernield in 1568. Bouw van een volledig nieuwe kerk in 1665. De grote oorlogsschade van 1918 noodzaakte een nagenoeg volledige heropbouw naar het model van de vernielde kerk onder leiding van architect Valentin Vaerwyck in 1922-23. Op het huidige kerkhof, afgesloten door ijzeren hekken, staan zeven statiën van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, geplaatst in 1935.


Parochiekerk Sint-Hermes

Kaatsspelplein zonder nummer (Ronse)
Eerste vermelding in 831 van een "cella" te Hrodhenake, volgens de legende gesticht door de Heilige Amandus of onder zijn impuls circa 650-660, gewijd aan Heilige Petrus en Heilige Paulus, door de traditie vereenzelvigd met de site van de huidige Sint-Hermeskerk. Kruisbasiliek met westtoren in late Brabantse gotiek gebouwd tussen 1425 en 1526. Romaanse crypte uit de tweede helft van de 11de eeuw.


Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Sousbeekstraat 103 (Waasmunster)
Landelijke neogotische kerk ingeplant aan de oostelijke straatzijde op een lichte verhevenheid. De plannen voor de nieuw te bouwen Ruiterskerk zouden getekend zijn door ingenieur-architect Arthur Verhaegen uit Gent; waarschijnlijk gebeurde dit evenals die van de pastorie in 1876. De slanke kerk is een mooi voorbeeld van sobere Sint-Lucasneogotiek geïnspireerd op de 13de-eeuwse Brugse gotiek.


Parochiekerk Sint-Job

Kemzekestraat 2 (Sint-Niklaas)
Driebeukige neogotische kruiskerk uit 1904-1905 naar ontwerp van architect Hendrik Geirnaert, met vierkante westelijke toren en polygonaal koor; rechthoekige zijkoortjes in de oksels; ten noorden sacristie.


Parochiekerk Sint-Lambertus met kerkhof

Poekedorpstraat zonder nummer (Aalter)
Neoclassicistisch kerkje gebouwd in 1842, inwijding in mei 1844, ter vervanging van een gotisch kerkje met romaanse toren. In de loop der tijd verschillende malen hersteld. De plattegrond ontvouwt een driebeukige hallenkerk van vijf traveeën met westtoren, een rechthoekig koor van één travee met halfronde apsis en twee sacristieën. Ommuurd kerkhof omheen de kerk met graftekens van de kasteelheren van Poeke en een geheel aan graftekens die de 20ste eeuw overspannen.


Parochiekerk Sint-Margareta

Dorpstraat zonder nummer (Temse)
Stemmig kruiskerkje, omringd door het kerkhof; dit is aan de straatkant met een muur afgesloten en aan de noordkant met een haag; arduinen hekstijlen met siervaasbekroning uit de tweede helft van de 18de eeuw. De kerk klimt in kern op tot de romaanse periode maar werd in de 15de eeuw volledig in gotische stijl gewijzigd en voorzien van een vierkante westelijke toren.


Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Heilig-Hartplein 1 (Herzele)
Neoclassicistische kerk van 1845, met een sacristie van 1889 ten noorden, laatstgenoemde naar ontwerp van architect Henri Geirnaert, ter vervanging van de romaanse kerk verwoest in het vierde kwart van de 16de eeuw, later hersteld en in 1840-44 afgebroken. Inplanting op een verhoogd en ommuurd kerkhof. De plattegrond omvat een ingebouwde westtoren, een driebeukig schip van vijf traveeën, een koor met een rechte travee en een halfronde sluiting geflankeerd door twee sacristieën.


Parochiekerk Sint-Mauritius met kerkhof

St.-Mauritsplein 11 (Herzele)
Pseudo-basiliek, gelegen op een hoogte met deels bewaard omringend, ommuurd kerkhof met graftekens. Eerste vermelding in 1147; afhankelijk van de abdij van Saint-Ghislain van circa midden 12de eeuw tot eind 17de eeuw. De plattegrond ontvouwt: een westtoren, een driebeukig schip met vijf traveeën, een koor met driezijdige sluiting, noordelijke en zuidelijke sacristie. Van de gotische kerk bleven bewaard: het koor, de middenbeuk en de westtoren. Verbouwing van de zijbeuken in de 18de eeuw, restauratie in 1898 onder leiding van architect Henri Geirnaert.


Parochiekerk Sint-Michiel, Cornelius en Ghislenus met kerkhof

Gildestraat 12 (Zulte)
Hallenkerk met kruisingstoren op vierkante basis van Doornikse steen en westgevel van Doornikse kalksteen uit de 13de of 14de eeuw, na vernielingen wederopbouw in de eerste helft van de 17de eeuw. Ommuurd en beboomd kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie van 20ste- en 21ste-eeuwse graftekens.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Kerkstraat zonder nummer (Mesen)
Georiënteerd bedehuis met markante toren als herkenningspunt in de heuvelachtige omgeving.


Parochiekerk Sint-Paulus Bekering met kerkhof

Ottergemdorp zonder nummer (Erpe-Mere)
Van de oorspronkelijke laatromaanse parochiekerk bleef enkel het koor uit de tweede helft van de 13de eeuw bewaard. Neoclassicistische toren uit de tweede helft van de 19de eeuw. Neogotisch schip, kruisbeuk en zuidoostelijke sacristie van circa 1900 naar ontwerp van architect Hendrik Geirnaert ter vervanging van het éénbeukige schip. Omringend kerkhof met bakstenen muur gemarkeerd door ezelsrug. Op het kerkhof een collectie voornamelijk 20ste-eeuwse graftekens.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Bachtekerkstraat zonder nummer (Deinze)
Eenbeukig zaalkerkje van vijf traveeën met iets smaller koor van twee traveeën en driezijdige sluiting; ten zuiden, aangebouwde sacristie. Deels opgetrokken uit Doornikse kalksteen en baksteen met verwerking van zandsteen voor plint en hoekblokken. Behouden bouwresten van Doornikse steen van het romaanse zaalkerkje uit de 11de tot de 12de eeuw. In de 15de eeuw, koor vervangen door nog bestaande bakstenen gotisch koor.


Parochiekerk Sint-Pieter en Sint-Martinus

Markt zonder nummer (Assenede)
Kerk met rechthoekige plattegrond van een hallenkerk met drie gelijke beuken van vier traveeën, niet uitspringend transept met kruisingstoren op vierkante basis en drie gelijke koren met rechte sluiting.. De oudste delen van de huidige kerk in Doornikse kalksteen zijn nog de achthoekige kruisingstoren op vierkante basis, de kruisbeuk en het koor in romaanse stijl van circa 1200. De gotische zijkoren dateren vermoedelijk uit de 14de eeuw.


Parochiekerk Sint-Pieters

St.-Jozefstraat zonder nummer (Temse)
Neogotische bakstenen kerk, volgens gedenksteen in 1906 gebouwd naar ontwerp van architect Hendrik Geirnaert. Driebeukige kruiskerk met westtoren en polygonaal koor geflankeerd door rechthoekige zijkoortjes van één travee.


Parochiekerk Sint-Pieters-Banden met kerkhof

Sint-Marcellusstraat 13 (Ninove)
Deels omringd door ommuurd kerkhof met ijzeren hek tussen neoclassicistische pijlers met siervazen van arduin. Zandstenen hekpijlers ten noorden. De gotische kerk werd meermaals verbouwd zodat enkel toren, koor en de zuidelijke sacristie van de laatgotische bouw bewaard bleven; oudere oostelijke zijbeukmuren.


Parochiekerk Sint-Ursmarus

Nokeredorpstraat 13A (Kruisem)
De parochiekerk Sint-Ursmarus, teruggaand tot de 12de eeuw, fungeerde als begraafplaats voor de kasteelheren van Nokere. Het interieur van de kerk herbergt een uniek ensemble geschonken door de lokale kasteelheren. Het deels ommuurde en omhaagde voormalig kerkhof omgeeft de kerk.


Parochiekerk Sint-Valentinus met omringend kerkhof

Dorp 7 (Ravels)
Laatgotische kruisbasiliek uit de 16de en de 17de eeuw, in 1906-1909 in neogotische stijl uitgebreid naar ontwerp van H. Geirnaert, omringend kerkhof.


Parochiekerk Sint-Vincentius à Paulo

Maïsstraat zonder nummer (Gent)
Neogotische bakstenen kerk, bouwaanvraag van 1914 naar ontwerp van architect H. Geirnaert. Basilicale kerk met westertoren. Driebeukig schip van vijf traveeën, transept van één travee en koor met twee zijkoortjes in het verlengde van de zijbeuken en vijfzijdige apsis.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouwparochie

Daknam-dorp 30 (Lokeren)
Pastorie, met voortuin afgesloten door laag bakstenen muurtje en zware hekpijlers. Alleenstaand dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, in neotraditionele stijl van 1893 naar ontwerp van architect Hendrik Geirnaert.


Pastorie Sint-Antonius van Paduaparochie

Forelstraat 60, 60A (Gent)
Neogotische pastorie opgetrokken als een totaalontwerp met de kerk in 1898-1901, naar ontwerp van architect Geirnaert in een sobere vormgeving eigen aan de late 19de-begin 20ste eeuw als centrum van de nieuwe stadswijk Heirnis. Bakstenen dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder een tweesnijdend zadeldak belegd met natuurleien, met trapgeveltop boven de linkse drie traveeën. Hoeknis met beeld van Onze-Lieve-Vrouw met kind. Achteraan aansluitend kantoor van de pastoor, opgevat als een éénlaags gebouwtje van één travee met een schilddak. Tussen de pastorie en de kerk sluit een hek de toegang tot de achterliggende tuin af.


Pastorie Sint-Antoniusparochie Balgerhoeke

Pastoor Bontestraat 6 (Eeklo)
Gebouwd naar ontwerp van architect Geirnaert van 1913 op grond geschonken door D. Standaert die ook de grond schonk waarop de parochiekerk gebouwd werd.


Pastorie Sint-Martinusparochie met Kapel der Congregatie

Kouterstraat 1-2 (Oudenaarde)
Landelijke, 18de-eeuwse pastorie gelegen in een ruime tuin met een solitaire magnolia. Symmetrisch opgebouwd dubbelhuis van zeven traveeën aanvankelijk met één bouwlaag. Het centraal volume van drie traveeën heeft nu twee bouwlagen onder een leien zadeldak met klokkenstoeltje en klok. Aan weerszij van de voortuin zijn haaks lage, nog 18de-eeuwse dienstgebouwen met één bouwlaag onder pannen zadeldaken ingeplant. In de voortuin bevindt zich de Kapel der Congregatie; rechthoekige gebouw uit 1871, van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, in decoratieve baksteenarchitectuur.


Pastorie Sint-Martinusparochie met Sint-Rochuskapel

Rooseveltlaan 32, zonder nummer (Erpe-Mere)
De pastorie van de Sint-Martinusparochie werd opgericht in 1763, aangepast en gerestaureerd in 1904. In 1924 werd op het perceel van de pastorie een kapel gebouwd ter ere van de heilige Rochus. Links aan het huis werd in de 19de eeuw een druivenserre met neogotische inslag bijgebouwd. Het dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder een afgesnuit zadeldak met klokkenruitertje is gelegen in een ommuurde tuin met een inrijpoort. De tuinmuur langs de straatkant werd opgetrokken door architect H. Geirnaert in het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Pastorie Sint-Valentinusparochie met tuin

Pastorijstraat 24 (Ravels)
Vrijstaand dubbelhuis onder schilddak voorzien van twee dakkapellen onder afgewolfd zadeldak en dakruiter met klokje.


Pastorie van Kerkem en Es Drievuldigheidsboom

Kerkemstraat 10 (Maarkedal)
Oude pastorie achterin de tuin vervangen door een nieuwe voorin aan de straat naar ontwerp van architect Hendrik Geirnaert van 1912, afgewerkt in 1915. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak, typologisch niet te onderscheiden van de doorsnee burgerhuizen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Merkwaardige es zogenaamde Drievuldigheidsboom in pastorietuin, namelijk met driestammige voet.


Sint-Antonius van Paduakapel

Neerstraat zonder nummer (Waasmunster)
Sobere neogotische wegkapel opgericht in 1902 en gefinancierd door de parochianen van de wijk Ruiter; volgens bewaard plan van 1902 naar ontwerp van architect H. Geirnaert.


Sint-Elooiskapel

Brandegems Ham zonder nummer (Merelbeke)
Merkwaardige gotische bedevaartkapel die zou opklimmen tot de 13de-14de eeuw; licht aangepast in de 16de eeuw. Rechthoekig gebouw van vier traveeën lang, opgetrokken uit baksteen en Lediaanse steen en afgedekt met een leien zadeldak.


Sint-Jozefkapel

St.-Jozefstraat zonder nummer (Temse)
Voormalige parochiekerk, omringd door het gedesaffecteerde kerkhof, heden ingericht tot ommegang. Rechthoekige, eenbeukige kapel in renaissancestijl, van zeven traveeën onder zadeldak. Spiegelbogig portaal in rijk geprofileerde arduinen omlijsting; timpaan met bas-reliëf in pleister; rijk uitgewerkte houten barokke makelaar met jaartal 1672.


Sint-Lievenskapel

Kauwstraat zonder nummer (Herzele)
De neogotische Sint-Livinus- of Sint-Lievenskapel ligt op een kleine helling buiten de dorpskern. De kapel werd ontworpen door Henri Geirnaert uit Gent in 1907.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Geirnaert [online] https://id.erfgoed.net/personen/7036 (Geraadpleegd op )