Persoon

Vaerwyck-Suys, Henri

ID
7049
URI
https://id.erfgoed.net/personen/7049

Beschrijving

Henri Vaerwyck huwde op 19/02/1906 Antonia Suys. Vanaf toen tekende hij zijn werk met Vaerwyck-Suys, vanwege mogelijke naamsverwarring met zijn oom Henri Vaerwyck (1850-1919). Na diens overlijden in 1919 ging Vaerwyck-Suys terug over naar het ondertekenen met Henri Vaerwyck. Hij werd onderscheiden als Ridder in de Kroonorde.

Interessant hierbij is dat Valentin Vaerwyck, de zoon van Henri Vaerwyck, enkele projecten uitvoerde in samenwerking met zijn neef Henri Vaerwyck-Suys. Zowel Henri Vaerwyck als Henri Vaerwyck-Suys hebben bij het ontwerpen samengewerkt met hun zonen, respectievelijk Valentin en Raymond Vaerwyck.

Henri Vaerwyck-Suys was vooral actief in de jaren dertig en tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Hij hield zich vooral bezig met het uitbouwen en herstellen van religieuze architectuur. De weinige burgerlijke projecten die hij ondernam situeren zich afwisselend in een art-nouveaustijl en een meer zakelijke uitwerking. Hoewel zijn oeuvre volledig in Oost-Vlaanderen te situeren is, heeft hij samen met zijn zoon Raymond Vaerwyck twee villa’s ontworpen voor de concessie De Haan, midden jaren dertig.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw

Land van Waaslaan 96-108 (Gent)
Dit appartementsgebouw met acht woongelegenheden werd in 1928 in sobere art-decostijl ontworpen door architect Henri Vaerwyck-Suys, die in de aangrenzende Schoolstraat 35 in Sint-Amandsberg woonde. Opdrachtgever was melkhandelaar Hippoliet Annaert, die in de Theophiel van Baisieuxstraat in Laken woonde.


Burgerhuis

Land van Waaslaan 135 (Gent)
Deze burgerwoning in art-decostijl werd in 1924 ontworpen door architect Henri Vaerwyck-Suys, die in de aangrenzende Schoolstraat 35 in Sint-Amandsberg woonde. De opdrachtgever was Theophiel Bekaert, ook vlakbij wonend in de Reginald Warnefordstraat 2.


Burgerhuis

Land van Waaslaan 159 (Gent)
Dit burgerhuis werd in 1924 in art-decostijl ontworpen door architect Henri Vaerwyck-Suys, die in de aangrenzende Schoolstraat 35 in Sint-Amandsberg woonde. De opdrachtgever was hoogleraar Arthur Claeys, die zelf ook vlakbij in de parallelle Reginald Warnefordstraat 38 in Sint-Amandsberg woonde.


Burgerhuis

Land van Waaslaan 149 (Gent)
Dit ruime burgerhuis werd in 1929 in een art-decostijl ontworpen door architect Henri Vaerwyck-Suys, die in de aangrenzende Schoolstraat 35 woonde. De opdrachtgever was Karel Bekaert – Van Loo, die zelf al een woning in de Land Van Waaslaan bezat. Bekaert had reeds in 1924 beroep gedaan op Vaerwyck-Suys voor het ontwerp van zijn woning in de Land Van Waaslaan 161; en in 1927 voor de vijf appartementsgebouwen in de Land Van Waaslaan 111-131.


Burgerhuis

Land van Waaslaan 161 (Gent)
Deze burgerwoning in neoclassicistische stijl werd in 1924 ontworpen door architect Henri Vaerwyck-Suys, die in de aangrenzende Schoolstraat 35 in Sint-Amandsberg woonde. De opdrachtgever was handelaar Ch. J. Bekaert, eveneens in Sint-Amandsberg wonende, in de Meersstraat 2.


Burgerhuis

Klinkkouterstraat 69 (Gent)
Dit burgerhuis in een art-nouveaugetinte stijl werd in 1909 ontworpen door architect Henri Vaerwyck-Suys. Volgens de bouwplannen zou de links aanpalende woning oorspronkelijk identiek ontworpen worden. De opdrachtgever was Karel Bekaert. De familie Bekaert zou ook in de jaren 1920 beroep doen op architect Vaerwyck-Suys voor enkele ontwerpen aan de Land Van Waaslaan. De rijwoning is twee traveeën breed en telt drie bouwlagen onder een pannen zadeldak en heeft een bepleisterde en geschilderde lijstgevel.


Burgerhuis naar ontwerp van H. Vaerwyck-Suys

Aannemersstraat 64 (Gent)
Dit burgerhuis met een bepleisterde en beschilderde lijstgevel in een art-nouveaugetinte stijl werd in 1909 ontworpen door architect Henri Vaerwyck-Suys. De opdrachtgever was Leo Droesbeke. De rijwoning telt twee traveeën en drie bouwlagen boven een souterrain en onder een pannen zadeldak.


Burgerhuis ontworpen door H. Vaerwyck-Suys

Franklin Rooseveltlaan 101 (Gent)
Onderkelderd burgerhuis van drie traveeën en vier bouwlagen, verbouwing in 1911 van neoclassicistische gevel van 1859, volgens opschrift in twee gevelstenen aan weerszijden van de deur naar ontwerp van architect H. Vaerwyck-Suys en geboortehuis van de dichter Ch. Van Lerberghe.


Burgerhuis ontworpen door Vaerwyck-Suys

Heernislaan 102 (Gent)
Art-nouveaugetint rijhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (pannen en leien) voorzien van oeil-de-boeuf in natuurstenen omlijsting, volgens archiefstukken van 1909 en naar onwerp van architect Vaerwyck-Suys.


Ensemble van twee burgerhuizen

Adolf Baeyensstraat 70-72 (Gent)
Art-nouveaugetint ensemble van drie bouwlagen en vier traveeën, drie rechtse traveeën. Onder zadeldak (linkerpoorttravee vlak afgedekt), uit begin 20ste eeuw. Volgens plintopschrift naar ontwerp van bouwkundige Vaerwyck-Suys.


Hoekcomplex naar ontwerp van H. Vaerwyck-Suys

Marktstraat 63-65 (Maldegem)
Hoekcomplex bestaande uit een ensemble van twee woningen in Vlaamse regionalistische stijl opgelegd door de gemeente in het kader van de heraanleg en verbreding van het vroegere Boudewijn Lippensstraatje, heden Schouwburgplaats. Rij- en hoekhuis van respectievelijk twee en drie bouwlagen gemarkeerd door puntgevels met houten bebording en zwarte leien en pannen zadeldaken.


Hoeve Koningshof

Oosterzelesteenweg 84 (Wetteren)
Voorheen omgrachte pachthoeve op de wijk Vantegem waarvan de geschiedenis minstens opklimt tot de 14de eeuw. Boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder pannen zadeldak met dakvenster boven de deurtravee, opklimmend tot 1754. De bedrijfsgebouwen werden gesloopt.


Instituut Mariagaard

Oosterzelesteenweg 80 (Wetteren)
Achterin gelegen gebouwencomplexen in regionalistische stijl met grote begraasde voortuinen met 3 verscholen schuilkelders. Langgestrekt hoofdgebouw, de oorspronkelijke landbouwschool voor jongens van 1922, opgetrokken op U-vormige plattegrond, oorspronkelijk met volledig symmetrische aanleg met korte midden- en lange zijvleugels aan de westzijde. Ten oosten van het hoofdgebouw is het vroegere complex van de middelbare landbouwhuishoudschool voor meisjes uit 1921 gelegen. Kapel, gebouwd in 1921-22, in 1943 omgebouwd tot turnzaal en in 1946 opnieuw als kapel ingericht.


Notariswoning

Land van Waaslaan 160 (Gent)
Deze driegevelwoning in art-decostijl is ontworpen in 1933 door architectenduo vader en zoon, Henri en Raymond Vaerwyck-Suys uit Sint-Amandsberg. De opdrachtgever was vrederechter en notaris Jozef Viaene.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Geboorte met kerkhof

Kluizendorpstraat 80A (Evergem)
Oude kerk opklimmend tot 1122, in 1770-1772 heropgebouwd als eenbeukige kerk van vier traveeën. Nadien werd de kerk in 1774 overwelfd, het koor vergroot en de gevel vernieuwd. Nieuwe vergroting in 1844-45 door toevoeging van twee zijbeuken van vier traveeën en nieuwe westtoren onder leiding van architect Louis Minard. Toren heropgetrokken na oorlogsschade in 1953-56 onder leiding van Henri Vaerwyck-Suys. Ommuurd kerkhof ten zuiden van de parochiekerk met een dodenhuisje, calvariekapel en een collectie aan 18de, 19de en 20ste-eeuwse graftekens.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Marktplein zonder nummer (Evergem)
Eerste parochiekerk vermoedelijk uit de 13de eeuw; meermaals vernield, hersteld en vergroot. In 1940 werd de kerk gedynamiteerd en hersteld, doch in 1951 werd de kerk met uitzondering van het koor afgebroken tot op 3 meter hoogte. In 1953 heropbouw naar ontwerp van architecten Henri Vaerwyck-Suys en Raymond Vaerwyck. Moderne bakstenen kerk van acht traveeën onder zadeldak met hoge vierkante westtoren.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart en kerkhof

Stee zonder nummer (Sint-Laureins)
Imposante laatgotische kerk uit 1501 met dominante neogotische toren, ingeplant te midden van het grotendeels ommuurd rechthoekig kerkhof in de noordoosthoek van het dorpsplein. In het westen, aan het Stee, wordt het kerkhof afgesloten door ijzeren hekken op lage bakstenen voet tussen gemetste pijlers. Op het kerkhof staan graftekens van de late 18de eeuw tot de late 20ste eeuw.


Parochiekerk Sint-Antonius van Padua

Balgerhoeke zonder nummer (Eeklo)
Oprichting van een zelfstandige parochie Balgerhoeke in 1902 en bouw van een voorlopige kapel en een huis voor de priester. In 1903 schonk Désiré Standaert bouwgrond voor de nieuwe parochiekerk. De plannen van architect Modeste De Noyette werden goedgekeurd in 1903. De bouw onder leiding van aannemer L. Verstraete startte in 1905 en was voltooid in 1906.


Parochiekerk Sint-Barbara

Kanaalstraat zonder nummer (Evergem)
Moderne bakstenen kerk, opgetrokken in 1934-35 naar ontwerp van architect Henri Vaerwyck-Suys voor de in 1927 gestichte parochie van Rieme. Totale wederopbouw in 1953-55 na oorlogsschade van 1944, heringewijd in 1963. Zuidoost-georiënteerde eenbeukige kerk onder zadeldak met vierkante toren op het noordwesten, portaaltravee en koor onder lagere zadeldakjes.


Parochiekerk Sint-Eligius

Vosselaredorp 47A (Deinze)
De laatgotische driebeukige kruiskerk werd opgeblazen in 1940; totale wederopbouw na de oorlog door architect Henri Vaerwyck-Suys. Bij de kerk ligt een Mariagrot. De huidige kerk vertoont slechts vage reminiscenties aan de oorspronkelijke kerk.


Parochiekerk Sint-Hilarius

Mullemstraat zonder nummer (Oudenaarde)
Georiënteerde kerk met in kern romaanse kruisingstoren. Kerkhof met witgeschilderde bakstenen kerkhofmuur met in het midden, zowel aan de kerkhofzijde als de straatzijde, een calvarie kruisbeeld. De stichtingsdatum van de kerk is onbekend maar wordt gesitueerd in de 12de eeuw. De oorspronkelijke romaanse kerk werd aangepast circa 1615-1625 met de bouw van het koor, kapel en schip. In 1952 werd door architect H. Vaerwyck-Suys de toren gerestaureerd. Deze werd volledig afgebroken en heropgebouwd met de oude stenen.


Parochiekerk Sint-Laurentius met kerkhof

Dorpsstraat 107 (Sint-Laureins)
Parochiekerk met omringend vergroend kerkhof, afgesloten met een ijzeren hek tussen gietijzeren zuiltjes, geplaatst in 1855. In 1947 werd een bronzen Heilig Hartbeeld geplaatst. Het oudste deel van de kerk, de toren, vertoont vroeggotische kenmerken opklimmend tot circa 1350-1400. Vergrotingswerken uitgevoerd in de jaren 1550; in de 18de en 19de eeuw vonden herstellingen plaats; restauratie in de periode 1890-1906 onder leiding van architect F. Van Wassenhove. Op het kerkhof staan 20ste-eeuwse graftekens opgesteld.


Parochiekerk Sint-Macharius

Dorpsstraat zonder nummer (Laarne)
Laatgotische hallenkerk centraal ingeplant op het dorpsplein, oorspronkelijk omringd door een ovaalvormig ommuurd kerkhof, gebruikelijk bij middeleeuwse dorpskerken.


Parochiekerk Sint-Martinus

Sint-Martinusplein zonder nummer (Zottegem)
Belangrijke kerk waarvan de oorsprong teruggaat tot de preromaanse tijd. Huidige plattegrond ontvouwt een gotische 13de-eeuwse westtoren, een gotisch driebeukig schip van vier traveeën, een hoger romaans koor van oorspronkelijk twee traveeën met halfronde apsis, een zuidelijke sacristie uit de 18de eeuw met 17de-eeuwse onderbouw en een zuidelijke bergruimte uit begin 19de eeuw in het verlengde van de zuidelijke zijbeuk.


Parochiekerk Sint-Maurus

Oude Staatsbaan 66 (Lievegem)
Zuidwest-georiënteerde kerk van het gehucht Beke achter rechthoekig voorplein, gebouwd volgens plannen van 1931 van architect H. Vaerwyck-Suys. Afwerking en inwijding in 1933. Moderne bakstenen zaalkerk van vier traveeën onder zadeldak, eindigend op recht afgesloten koor.


Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Middelburgse Kerkstraat zonder nummer (Maldegem)
Het kerkje van het basilicale type is opgetrokken in gotische en neogotische stijl. Koor, transept en toren van de huidige kerk dateren in kern nog uit de 15de eeuw met latere herstellingen; het schip uit het einde van de 19de eeuw en de neogotische aanpassingen van de oudere delen resulteerden in een homogeen geheel. De nieuwe westgevel uit eind 19de eeuw werd uitgevoerd in een sobere neogotische stijl.


Parochiekerk Sint-Petrus en Sint-Paulus met kerkhof

Doornzele Dries zonder nummer (Evergem)
Parochiekerk, gelegen midden Doornzele Dries met ten westen voor de kerk, het omhaagd kerkhof met neogotische calvariekapel. De huidige kerk dateert van 1952 en werd gebouwd onder leiding van architect H. Vaerwyck-Suys nadat de vroegere kerk was afgebrand. Moderne zaalkerk met schip van drie traveeën, licht uitspringend transept en rechthoekig koor met aansluitende sacristie.


Proefhoeve

Oosterzelesteenweg zonder nummer (Wetteren)
Proefhoeve, voorheen schoolhoeve van de Provinciale Middelbare Landbouwschool voor jongens gebouwd op de historische site van het Koningshof in 1922 naar ontwerp van architect Henri Vaerwyck-Suys. Boerenwoning in regionalistische stijl, van tien traveeën en één bouwlaag onder overstekend vooraan geknikt zadeldak met vier dakvensters, afgewerkt met zijaandaken.


Rijhuis ontworpen door H. en R. Vaerwyck

Adolf Baeyensstraat 5-9 (Gent)
Rijhuis van drie bouwlagen met plat dak, volgens opschrift in de natuurstenen aflijning van het uitspringend muurveld der toegang, naar ontwerp van bouwmeesters H. Vaerwyck-Suys en R. Vaerwyck. Bakstenen lijstgevel daterend uit tweede kwart van de 20ste eeuw en aansluitend bij de Nieuwe Zakelijkheid.


Schouwburg

Schouwburgplaats 3-5 (Maldegem)
Aanvraag voor het bouwen van een schouwburg met herberg en woning ingediend op 4.10.1937. Oorspronkelijke plannen van architect Robert Hebb van Sint-Niklaas, doch verplicht opgelegde voorgevel in traditionele stijl door de gemeente naar ontwerp van de Gentse architect Henri Vaerwyck-Suys.


Vijf appartementsgebouwen ontworpen door Vaerwyck-Suys

Land van Waaslaan 111-131 (Gent)
Deze eenheidsbebouwing van vijf appartementsgebouwen werd in 1927 in een zakelijke art-decostijl ontworpen door architect Henri Vaerwyck-Suys, die in de aangrenzende Schoolstraat 35 in Sint-Amandsberg woonde. De opdrachtgever was Karel Bekaert – Van Loo, die zelf al een woning in de Land Van Waaslaan bezat.


Villa Abri Sint-Hubert

Carlierlaan 3 (De Haan)
Villa in traditionele, landelijke stijl naar "Vlaams concept", gebouwd naar een ontwerp van 1935 van architecten H. Vaerwyck-Suys en R. Vaerwyck. Opschrift "ANNO DNI: 1936" op bas-reliëf van de centrale borstwering met huisnaam en Sint-Hubertusvoorstelling.


Villa Les Chardonnerets

Guido Gezellelaan 4 (De Haan)
Villa van 1934-1935 ontworpen door H. Vaerwyck-Suys en R. Vaerwijck (Gent), "bouwkundigen" (zie bouwplan). Puntvoorgevel gemarkeerd door terras en geopende erker van de middentravee. Kleurrijk versierde top met huisnaam en jaartal "1934" (zie plan) herleid tot witbeschilderde beraping.


Villa Ye Auld Wind Dial

Orteliuslaan 8 (De Haan)
Villa gesigneerd door architecten "VAERWYCK"; gebouwd in 1935 in de traditionele landelijke stijl, ter vervanging van een oudere villa.


Thema's

Ontwerper van

Distelstraat