Persoon

Celie, Edgar

ID
706
URI
https://id.erfgoed.net/personen/706

Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis

Victor Braeckmanlaan 60 (Gent)
Deze burgerwoning werd in 1932 in art-decostijl ontworpen door de Gentse architect Edgar Celie. Opdrachtgever was Jan Baptist Limbourg, rekenplichtige van beroep.


Burgerhuis

Victor Braeckmanlaan 110 (Gent)
Deze burgerwoning in beaux-artsstijl werd in 1949 ontworpen door architect Edgar Celie. Opdrachtgever was nijveraar Adolf Roelants.


Burgerhuis

Land van Waaslaan 154 (Gent)
Deze burgerwoning werd in 1927 in eclectische stijl ontworpen door de Gentse architect Edgar Celie. Opdrachtgever was bureeloverste Albert Lelubre, wonende in de Albertstraat 41 in Sint-Amandsberg.


Burgerhuis

Victor Braeckmanlaan 130 (Gent)
Deze burgerwoning werd in 1935 in beaux-artsstijl ontworpen door architect Edgar Celie. Opdrachtgever was bediende Victor De Rudder.


Burgerhuis

Victor Braeckmanlaan 105 (Gent)
Deze burgerwoning werd in 1931 in eclectische stijl ontworpen door de Gentse architect Edgar Celie. Opdrachtgever was leraar Karel Van der Stijlen. Op de geveltekening in het bouwdossier worden de initialen van de opdrachtgever "VS" in het ijzerwerk van het bovenlicht van de poort verwerkt. De huidige poort echter draagt de letters "AC", misschien naar een volgende eigenaar verwijzend.


Burgerhuis in neotraditionele stijl

Victor Braeckmanlaan 143 (Gent)
Deze burgerwoning werd in 1941 in neotraditionele stijl ontworpen door architect Edgar Celie. De opdrachtgever was Hubert Van Herweghe - Wenstenraad, handelaar in kolen. De handelsfunctie van de eigenaar wordt in de geveltop verbeeld door een zeilschip.


Burgerhuis naar ontwerp van Edgar Celie

Sportstraat 300 (Gent)
Rijhuis van twee bouwlagen onder plat dak naar ontwerp van 1938 van architect Edgar Celie (Gent), zie gevelsteen in onderbouw rechts. Recent toegevoegde dakverdieping in kubusvormig volume.


Ensemble van een burgerhuis met meergezinswoningen

Victor Braeckmanlaan 109-113 (Gent)
Dit ensemble van een burgerwoning en twee meergezinswoningen werd tijdens het interbellum ontworpen door architect Edgar Celie. Opdrachtgever was de heer Michel Ostijn-De Mey. De drie woningen werden elk in een apart jaar ontworpen; verhoudingen, materiaalgebruik en ornamentiek sluiten echter bij elkaar aan. Het ontwerp van de woning met nummer 113 dateert van 1926; woning 111 van 1928 en woning 109 van 1932.


Hoekhuis ontworpen door E. Celie

Hertstraat 33 (Gent)
Hoekgebouw volgens bouwaanvraag van 1933 opgericht in opdracht van bouwheer Leon De Vetter naar ontwerp van architect Edgar Celie en uitgevoerd onder leiding van aannemer J. Vermassen. Het pand werd opgericht als woonhuis met een beenhouwerij op de gelijkvloerse verdieping.