Collectief

Architectenbureau Marc Verstraeten

ID: 7187   URI: https://id.erfgoed.net/personen/7187

Beschrijving


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerlijk Gasthuis van Overmere

Baron Tibbautstraat 29 (Berlare)
OCMW-rusthuis "Ter Meere", voorheen Burgerlijk Gasthuis van Overmere. Bestaan van gasthuis of hospitaal te Overmere eerst vermeld in archiefdocument van 1361 betreffende de oprichting van een "cappellanie in het hospitael van Overmere" door Jan en Catharina Van Overmere.


Parochiekerk Sint-Jan-Onthoofding

Dorp zonder nummer (Wichelen)
Driebeukige hallenkerk met vierkante gotische westtoren, noordelijke zijbeuk van vijf traveeën, zuidelijke zijbeuk van drie traveeën, ten zuiden uitspringend transept, koor van één travee met driezijdige afsluiting, geflankeerd door sacristie en berging. Huidig kerkgebouw dateert uit diverse perioden en gaat terug op een kleinere en wellicht aanvankelijk eenbeukige kerk waarvan de basisstructuur zou opklimmen tot de 14de eeuw of 15de eeuw.


Parochiekerk Sint-Pieter

Lorettestraat 102 (Ronse)
Moderne bakstenen kerk volgens bouwaanvraag van 1993 naar ontwerp van architectenbureau Marc Verstraeten.


Thema's