Persoon

Blomme, Léonard

ID: 7331   URI: https://id.erfgoed.net/personen/7331

Beschrijving

Broer van Henri Blomme.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Onderwijzerswoning en jongensschool

Steenweg op Heindonk 1 (Mechelen)
Bakstenen complex met lijstgevels van respectievelijk vier en vijf traveeën, twee en één bouwlagen onder zadeldaken, van 1875 naar ontwerp van provinciaal architect L. Blomme.


Schoolgebouw

Bankstraat 27, 29 (Mechelen)
Basisschool, heden bestaande uit twee delen: een vleugel uit de tweede helft van de 19de eeuw en een nieuwe bouw, opgetrokken in 1989-1991.


Pastorie Sint-Lambertusparochie

Kerkplein 15 (Heist-op-den-Berg)
Pastorie van 1769, sedert 1873 tot voor kort dekenij, heden opnieuw tijdelijk pastorie; met ijzeren hek omheind voortuintje.


Gemeentehuis van Leest en onderwijzerswoning

Ten Moortele 1 (Mechelen)
Rechthoekig complex in neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1882 naar ontwerp van de provinciale architect L. Blomme.


Gemeenteschool

Koning Albertstraat 30, 32, 34 (Mechelen)
Sterk aangepaste onderwijzerswoning naar ontwerp van de L. Blomme van 1873 en eveneens aangepast schoolgebouw.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Volksstraat 55 (Willebroek)
Neogotische kerk naar ontwerp van L. Blomme van 1898; iets achteruit springend en ten opzichte van de rooilijn schuin ingeplant tussen lintbebouwing.


Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper

Blaasveldstraat 1 (Willebroek)
Na de verwoesting tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd de kerk vanaf 1919 tot 1924 naar ontwerp van E. Careels heropgebouwd naar vooroorlogs model.


Parochiekerk Sint-Vincentius à Paulo

Luipegem 189 (Bornem)
Gelegen op een driehoekig plein tussen Luipegem en Bovenstraat. Eveneens driehoekig pleintje voor de kerk, afgezet met leilinden.


Pastorie Sint-Vincentius à Pauloparochie

Riddermoerstraat 2 (Bornem)
Pastorie, opgericht naar ontwerp van de provinciale architect L. Blomme van 1895. Bouw aangevat in 1898.


Pastorie Sint-Stefaanparochie

Cesar Van Kerckhovenstraat 7 (Bornem)
Pastorie, recent grondig gerenoveerd als dokterswoning met omhaagde voortuin.


Parochiekerk Sint-Lambertus

Richard Caluwaertsstraat zonder nummer (Bornem)
Classicistisch zaalkerkje met nu ingebouwde, oudere westtoren; omringend en ommuurd kerkhof, ingewijd op 25/8/1803; gelegen op een lichte verhevenheid.


Parochiekerk Sint-Anna

Appeldijkstraat 5 (Bornem)
Parochie sedert 1783, voorheen afhankelijk van Temse. Bouw van een sobere bakstenen kerk in 1787; sterk vergroot in 1859 naar ontwerp van provinciaal architect J. Schadde.


Gemeentelijke jongensschool

Hekkestraat 26 (Puurs-Sint-Amands)
L-vormig, bakstenen schoolgebouw met rechts aansluitend voormalige onderwijzerswoning.


Onderwijzerswoning

Lippelodorp 31 (Puurs-Sint-Amands)
Bakstenen lijstgevel van drie traveeën en twee bouwlagen op arduinen plint en onder zadeldak, samen met gemeentehuis opgetrokken in 1875 naar ontwerp van L. Blomme.


Gemeentehuis van Lippelo

Lippelodorp 33 (Puurs-Sint-Amands)
Dubbel rijhuis van twee bouwlagen met lagere annex van één bouwlaag in neo-Vlaamserenaissance-stijl uit 1875, naar ontwerp van L. Blomme.


Pastorie Sint-Johannes- en Amandusparochie

Oppuursdorp 15 (Puurs-Sint-Amands)
Alleenstaand huis van twee bouwlagen onder zadeldak, opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw, de pastorie geeft uit op het kerkpleintje, achter de oostzijde van de kerk.


Elektriciteitscentrale en gendarmerie

G. Gezellelaan 87, 89, 89A (Puurs-Sint-Amands)
Voormalige elektriciteitscentrale en gendarmerie, opgericht in het derde kwart van de 19de eeuw en eerste kwart van de 20ste eeuw.


Decanale en parochiale kerk Sint-Pieter

Kerkplein 2 (Puurs-Sint-Amands)
Imposante, vrijstaande, georiënteerde kerk van zandsteen onder leien bedaking, opklimmend tot de eerste helft van de 15de eeuw, 17de en 18de eeuw.


Gemeentelijke jongens- en meisjesscholen

Beenhouwerstraat 3 (Puurs-Sint-Amands)
Voormalig schoolgebouw naar ontwerp van L. Blomme van 1881, in verschillende fasen uitgebreid.


Gemeenteschool met onderwijzerswoning

Kerkstraat 38 (Puurs-Sint-Amands)
Voormalige gemeenteschool met onderwijzerswoning; opgericht in 1878 naar ontwerp van L. Blomme (zie gevelsteen).


Parochiekerk Sint-Katharina

Ruisbroek-Dorp 28 (Puurs-Sint-Amands)
Kerk met omringend, deels omhaagd kerkhof, gesitueerd op een verhevenheid in de dorpskern, opklimmend tot de 12de eeuw, mogelijk 11de eeuw.


Pastorie Sint-Katharinaparochie

Ruisbroek-Dorp 30 (Puurs-Sint-Amands)
Pastorie in omringende, omhaagde tuin met gekasseid toegangspad, opgericht in 1650-1651, aangepast in de loop van 18de en 19de eeuw.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie

Bevel-Dorp 91 (Nijlen)
Herenhuis met verspringende volumes onder een gecombineerde leien bedaking, naar ontwerp van L. Blomme van 1891.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jozef

Schrieksesteenweg 60 (Heist-op-den-Berg)
In de lintbebouwing van Pijpelheide-centrum opgenomen kerk met basilicale opstand.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jozefparochie

Schrieksesteenweg 62 (Heist-op-den-Berg)
Sobere, neoclassicistische pastorie met omringende tuin. Eerste bouwlaag opgetrokken naar ontwerp van L. Blomme van 1874, tweede bouwlaag naar ontwerp van E. Careels van 1905.


Onderwijzerswoning

Kwakkelenberg 53 (Duffel)
Enkelhuis met bakstenen puntgevel van 1881.


Parochiekerk Sint-Lambertus

Kerkplein 36 (Heist-op-den-Berg)
Gotische, driebeukige kruiskerk, opgetrokken uit zandsteen en gelegen op de top van de Heistse berg.


Vredegerecht

Kerkplein 16 (Heist-op-den-Berg)
Voormalig Vredegerecht naar ontwerp van de provinciale architect L. Blomme van 1867, heden geïntegreerd in het aanpalende gemeentehuis.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Altijddurende Bijstand

L. Carréstraat 1 (Heist-op-den-Berg)
Georiënteerde, gotische kruisbasiliek met ingebouwde westtoren en omringend, ommuurd kerkhof.


Gemeentelijke jongensschool

Leopoldlei 81 (Heist-op-den-Berg)
Gemeentelijke jongensschool van 1884 naar ontwerp van de provinciale bouwmeester L. Blomme.


Pastorie Sint-Alfonsius de Liguoriparochie

Pastoor Mellaertsstraat 1 (Heist-op-den-Berg)
Pastorie naar ontwerp van L. Blomme van 1874, opgetrokken in 1877. Alleenstaand dubbelhuis met klassieke pastorie-indeling en ommuurde voortuin, gelegen ten noorden van de kerk.


Parochiekerk Sint-Alfonsius de Liguori

Pastoor Mellaertsstraat 5 (Heist-op-den-Berg)
Georiënteerde, neogotische kruisbasiliek, omgeven door parking en groenaanleg, ter plaatse van het voormalige kerkhof.


School met onderwijzerswoning

Pastoor Mellaertsstraat 30, 32 (Heist-op-den-Berg)
Opgericht als gemeentelijke meisjesschool met rechts aansluitende onderwijzerswoning naar ontwerp van L. Blomme van 1879.


Parochiekerk Sint-Jozef

Peulisstraat zonder nummer (Putte)
Neoromaanse kruisbasiliek naar ontwerp van L. Blomme, opgericht in 1900-1902.


Parochiekerk Sint-Niklaas

Lierbaan zonder nummer (Putte)
Georiënteerde, driebeukige neogotische kruisbasiliek met westtoren, van 1891-1894 naar ontwerp van L. Blomme.


School en schoolmeesterswoning

Lierbaan 65, 67 (Putte)
Voormalige jongensschool en schoolmeesterswoning, heden onder meer ingericht als bibliotheek.


Pastorie Sint-Guibertusparochie

Karel Govaertsstraat 23 (Heist-op-den-Berg)
Neoclassicistische pastorie met omringende tuin, naar ontwerp van de provinciale architect J. Schadde van 1864.


Dubbelschool en onderwijzerswoningen

Schoolstraat 21, 23 (Heist-op-den-Berg)
Symmetrisch ensemble, opgericht in 1872 naar ontwerp van de provinciale architect L. Blomme.


School en onderwijzerswoning

Plasstraat 7 (Bonheiden)
School en onderwijzerswoning van 1872 naar het ontwerp van de provinciale bouwmeester L. Blomme van 1871.


Gemeenteschool

Lemanstraat 25 (Sint-Katelijne-Waver)
Gebouw van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak, in 1876 opgericht naar ontwerp van L. Blomme, na 1920 verhoogd met tweede bouwlaag.


Parochiekerk Sint-Jan Baptist

Wiekevorst-Dorp zonder nummer (Heist-op-den-Berg)
Georiënteerde pseudo-basiliek met classicistisch schip van 1754 en harmonische neoclassicistische uitbreidingen van 1857.


Onderwijzerswoning

Wiekevorst-Dorp 42 (Heist-op-den-Berg)
Onderwijzerswoning, van 1871, naar ontwerp van L. Blomme van 1869, in 1997 Gemeentelijke Openbare Bibliotheek.


Paleis Margaretha van Oostenrijk

Keizerstraat 20 (Mechelen)
Paleis in Brabantse baksteengotiek met vroegrenaissance gedeelte aan de Keizerstraat, doorgaans beschouwd als het oudst bekende voorbeeld van renaissance-architectuur in de Nederlanden.


Diephuis met traditionele kern

Schrijnwerkersstraat 25, Wiegstraat 36 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis dat minstens opklimt tot de 17de eeuw. De weduwe J.B. Van Rompaey-De Buck liet de oorspronkelijke trapgevel in 1871 door Henri en Léonard Blomme verbouwen tot een neoclassicistische lijstgevel.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Prinsesstraat 24 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Dirckxens-Wellens, naar een ontwerp door de architect Léonard Blomme uit 1874.


Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

Bresstraat 18 (Antwerpen)
Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl, gebouwd in 1882 in opdracht van J. Adriaensen die in zijn bouwaanvraag vermeldt dat het plan door "bouwmeester Blomme" is opgemaakt.


Parochiekerk Sint-Willibrordus

Kerkstraat 89 (Antwerpen)
Neogotische kruisbasiliek naar een ontwerp door de architect Léonard Blomme uit 1885, gebouwd in 1886-1891. Vrijstaand gebouw gelegen aan een voorplein in de kromming van de straat, volledig omringd door een ijzeren hek.


Parochiekerk Sint-Rumoldus

Aarschotsebaan 50 (Berlaar)
Niet-georiënteerde, driebeukige neogotische kruiskerk met vierkante zuidwest-gerichte toren, naar ontwerp van L. Blomme van 1883-1884.


Pastorie van de Sint-Rumoldusparochie

Aarschotsebaan 52 (Berlaar)
Pastorie naar ontwerp van L. Blomme van 1878, vernield in 1914 en volgens oorspronkelijk uitzicht wederopgebouwd in 1922-1923 naar ontwerp van E. Careels.


Gemeentehuis van Berlaar en onderwijzerswoning

Markt 1 (Berlaar)
Gemeentehuis en voormalige onderwijzerswoning, naar ontwerp van L. Blomme van 1880-1882. Woning heden ingelijfd bij het gemeentehuis. Complex in neo-Vlaamserenaissance-stijl.


Parochiekerk Sint-Pieter

Markt 42 (Berlaar)
Georiënteerde driebeukige neoromaanse kruisbasiliek van 1874-1880 naar ontwerp van L. Blomme; vroeg-gotische toren uit de eerste helft van de 13de eeuw, herbouwd in 1940-1943.


Gemeenteschool

Schoolstraat 14 (Berlaar)
Schoolcomplex, opgetrokken als dubbele school in 1881-1883 naar ontwerp van L. Blomme. Uitgebreid in 1912-1915 naar ontwerp van E. Careels.


Gemeentehuis van Kasterlee en onderwijzerswoning

Markt 1 (Kasterlee)
Onderwijzerswoning, in 1874 verbouwd tot gemeentehuis en onderwijzerswoning naar ontwerp van L. Blomme.


Parochiekerk Sint-Lambertus

Gasthuisstraat zonder nummer (Nijlen)
Rijk geornamenteerde kerk in Brabantse hooggotiek, door S. Leurs geciteerd als lentebloesem van de Brabants gotiek.


Waterpomp met borstbeeld Leopold I

Koningsplein zonder nummer (Lier)
Arduinen rechthoekige pomp met bolvormige bekroning; waartegen arduinen zuil met bolvormige bekroning waarop witmarmeren borstbeeld van Koning Leopold I.


Pastorie Sint-Jan-Evangelistparochie

Koningsplein 20 (Lier)
De sobere, neoclassicistische pastorie werd in 1838-1839 opgetrokken naar een ontwerp van provinciaal architect Ferdinand Berckmans.


Gemeentehuis van Koningshooikt

Koningsplein 34 (Lier)
Rijhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1884-1885 naar ontwerp van L. Blomme. Beschadigd tijdens de Eerste Wereldoorlog en hersteld in 1926 naar ontwerp van E. Careels.


Parochiekerk Sint-Jacob

Sint-Jacobstraat 9 (Antwerpen)
Basilicale kruiskerk met westtoren in Brabantse hoog-gotiek, in drie grote bouwfasen opgetrokken vanaf eind 15de eeuw tot midden 17de eeuw, door de bouwmeesters Herman I, Domien en Herman II de Waghemakere en Rombout Keldermans.


Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Prinsesstraat 30 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd naar een ontwerp door de architect Léonard Blomme uit 1873. Opdrachtgever was Albertus Frans De Schutter, als 'bureeloverste' verbonden aan het Bureel van Weldadigheid van Antwerpen.