Persoon

Laenen, François Henri

ID
7341
URI
https://id.erfgoed.net/personen/7341

Beschrijving

Stadsarchitect van Leuven.

  • Info Marcel Windey (2016).


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Bondgenotenlaan en omgeving

Bondgenotenlaan, Jan Stasstraat, Justus Lipsiusstraat, Koning Leopold I-straat, Lepelstraat, Louis Melsensstraat, Vital Decosterstraat (Leuven)
De Bondgenotenlaan werd in de 19de eeuw aangelegd als hoofdas van de wijk grenzend aan het station en vormt een verbinding tussen het Martelarenplein en de Grote Markt. Naast de prominente stadsschouwburg, vormen statige eclectische burger- en herenhuizen de voornaamste bebouwing van de straat.


Ensemble van burgerhuizen

Vital Decosterstraat 53-65 (Leuven)
Neoclassicistische enkelhuizen met twee tot drie traveeën volgens repetitief schema en drie bouwlagen onder zadeldak, als totaalensemble ontworpen in 1838 door stadsarchitect F.H. Laenen.


Neoclassicistische manege

Rijschoolstraat 21 (Leuven)
In 1836 door stadsarchitect F.H. Laenen ontworpen rijschool ten dienste van de ruiterijkazerne en aanleiding voor de totstandkoming van het neoclassicistisch bouwkundig totaalensemble.


Neoclassicistische stadswoningen

Rijschoolstraat 5-6, 7-17, 23, Vital Decosterstraat 47-49, 49C (Leuven)
Op basis van het stedenbouwkundig plan van stadsarchitect F.H. Laenen in 1838-1839 tot stand gekomen huizenblokken, deel uitmakend van het neoclassicistische totaalensemble beheerst door de Rijschool.


Parochiekerk Sint-Geertrui

Sint-Geertruiabdij 10 (Leuven)
Gotisch kerkgebouw, gebouwd in het eerste kwart van de 13de eeuw tot het midden van de 16de eeuw. De kerk werd ernstig beschadigd tijdens een bombardement in 1944, waarna een ingrijpende reconstructie van de verwoeste delen van de kerk volgde.


Stadsbegraafplaats Leuven

Nieuwe Kerkhofdreef zonder nummer (Leuven)
De stadsbegraafplaats van Leuven, ruim 11 ha groot, is één van de grotere historische begraafplaatsen in België. Sinds 1785 wordt op deze locatie begraven, en tot 1921 volgden meerdere uitbreidingen elkaar op. De site omvat het ‘oud kerkhof’ en de ‘annexe’ aangelegd volgens een rasterstructuur, en het meer landschappelijke ‘nieuw kerkhof’.


Thema's

Ontwerper van

Andreas Vesaliusstraat

Arnould Nobelstraat

Blijde-Inkomststraat

Bogaardenstraat

Brabançonnestraat

Burgemeestersstraat

Constantin Meunierstraat

Dagobertstraat

Emile Mathieustraat

Frans Nensstraat

Jan Stasstraat

Justus Lipsiusstraat

Koning Leopold I-straat

Maria-Theresiastraat

Martelarenplein

Parkstraat

Quinten Metsysplein

Rijschoolstraat

Schepenenstraat

Tiensestraat

Tiensevest

Tomveldstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Laenen [online] https://id.erfgoed.net/personen/7341 (Geraadpleegd op )