Persoon

Van Offeren, Gerardus Joseph

ID
7527
URI
https://id.erfgoed.net/personen/7527

Beschrijving

Architect Gerardus Joseph Van Offeren werd geboren op 17 september 1903 in de Nederlandse gemeente De Bilt. Hij werd opgeleid tot architect in Utrecht. Zijn stage volgde hij bij het Gentse architectenbureau Bressers, dat een belangrijke ervaring had opgebouwd inzake kerkenbouw. Zijn zelfstandige architectuurpraktijk startte vanaf de jaren 1920, waarbij ook zijn dochters hulp boden in het bureau. Na meningsverschillen tussen Bressers en de toenmalige Gentse bisschop, kreeg architect Van Offeren tal van opdrachten van het bisdom, ondermeer kerken en colleges. Ten tijde van de bouw van de kerk in het Eiland Malem was zijn bureau gevestigd in de Gentse Tuinwijklaan. In de omgeving van deze laan realiseerde hij ook verscheidene woonhuizen in een art-decogetinte stijl, waarbij er sprake was van totaalkunstwerken, ondermeer voorzien van een aangepast ontwerp van het meubilair en de tuin. Van Offeren overleed in 1965, waarna het bureau werd verdergezet door zijn zoon Cory tot zijn overlijden.

  • Katholieke Universiteit Leuven, Campus Sint-Lucas Gent, opleiding architectuur, 1ste bachelor, onuitgegeven oefening Martijn Jaspers, Tanya Meuws en Niels Elven, 2007-2008.
  • Stad Gent, Dienst Monumentenzorg en Architectuur, Gentse parochiekerken. Analyse en waardebepaling. Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede, onuitgegeven rapport Jo Van Herreweghe, 2014.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Herenhuis met Mariakapel

Molenstraat 8 (Laarne)
Neoclassicistisch herenhuis, opgericht in 1842 met goed herkenbare behouden oorspronkelijke structuur, indeling en globaal voorkomen. Rechthoekig dubbelhuis van vijf traveeën breed in typisch 19de-eeuwse landschapstuin. Mariakapel naar oorsprong, stijl en inplanting één geheel vormend met het herenhuis. .


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede

Oud-Strijderslaan 1 (Gent)
De Gentse parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Koningin van de Vrede kwam tot stand binnen de tuinwijk Eiland Malem volgens een bouwaanvraag van 1956 naar ontwerp van architect Gerardus Joseph Van Offeren (1903-1965) en is vormgegeven in een regionalistische stijl met romaanse invloeden.


Sint-Jozefsinstituut

Wegvoeringstraat 59-63, 59A, 63A-B (Wetteren)
Heden omvat de site: een lagere school, een middelbare school, een kinderdagverblijf, woningen van de aalmoezenier en van de directeur, en het klooster van de zusters apostolinnen van Sint-Jozef, gehuisvest in het 19de-eeuwse kasteel Vilain XIIII. De uitgestrekte bijhorende tuin die grotendeels op het vroegere kasteeldomein op het Scheldetalud teruggaat strekt zich verder oostwaarts uit aan de straat. In het oostelijk deel staat het nieuwe gebouw van het RVT Sint-Jozef.


Sociale woonwijk Malem

Breendonkstraat 2-33, 35-61, Dapperheidstraat 1-28, 2A, Drongensesteenweg 217-231, Gijzelaarsweg 2-12, Heldenplein 1-64, 65, Herdenkingslaan 1-23, Houtemlaan 1-32, 33-45, Luiklaan 1-3, 4-51, 52-60, Malemstraat 1-10, 2B, 3A, Merkemstraat 2-6, Ontmijnersstraat 1-15, Oud-Strijderslaan 1-4, 5-7, Politieke-Gevangenenlaan 1-32, 33-87, Ramskapellelaan 1-40, 42-56, Ronselestraat 2-6, Tervatestraat 2-8, Weerstandsplein 1-22, Wessemweg 2-10, Zesseptemberlaan 1-52 (Gent)
Wijk, genoemd naar het eiland gevormd door twee Leie-armen ten westen van de zestiende-eeuwse stadswal, vanaf 1952 bebouwd met een sociale woonwijk in de vorm van een tuinwijk. Zogenaamd Wijk Heldenhulde ter nagedachtenis van Gentenaren die hun leven offerden voor het vaderland. De wijk is een afgezonderd, begrensd en op zichzelf staand geheel met scholen, een kerk en winkels volgens de idee van de 'neighbourhood unit'.Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Van Offeren [online] https://id.erfgoed.net/personen/7527 (Geraadpleegd op )