Persoon

Claes, Frans

ID
754
URI
https://id.erfgoed.net/personen/754

Beschrijving

Hij was gehuwd met Maria Elisabeth Ceuppens.

  • Gegevens van Marcel Windey, oktober 2016.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Anselmostraat 62 (Antwerpen)
Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer C. Verhoeven, naar een ontwerp door de architect Frans Claes uit 1898.


Geheel van neoclassicistische hoek- en stadswoningen

De Waghemakerestraat 1, 5, Italiëlei 43-45 (Antwerpen)
Op de hoek van de Italiëlei en de De Waghemakerestraat is een ensemble van een vijftal woningen bewaard, gebouwd rond 1887 naar ontwerp van architect Fr. Claes.


Gekoppelde meergezinswoningen in neoclassicistische stijl

Plantinkaai 2, 1A (Antwerpen)
Geheel van twee gekoppelde meergezinswoningen in neoclassicistische stijl, gebouwd in opdracht van de heer J.B. Peeters-Van Dijck, naar een ontwerp door Frans Claes uit 1893.


Gekoppelde rijhuizen

Ernest Van Dijckkaai 24-25 (Antwerpen)
Ensemble van heden twee gekoppelde rijhuizen met café of winkel in neoclassicistische stijl, gebouwd in opdracht van de heer J.B. Peeters-Van Dijck, naar een ontwerp door de architect Frans Claes uit 1892.


Kapper Jonny

Diepestraat 45 (Antwerpen)
Kapsalon Jonny met futuristisch interieur van 1971 op de begane grond van een neoclassicistisch pand van 1896, naar ontwerp van architect Frans Claes uit Borgerhout.


Neoclassicistisch burgerhuis

Pacificatiestraat 63 (Antwerpen)
In de oostelijke helft van de Pacificatiestraat zijn een reeks gaaf bewaarde en fraai afgewerkte eind-19de- en begin-20ste-eeuwse neoclassicistische burgerhuizen geconcentreerd. Deze woning, gebouwd rond 1900 voor rekening van J. Janssens naar een ontwerp van bouwkundige Frans Claes, is hier een goed voorbeeld van.


Neoclassicistische rijhuizen

Schrijnwerkersstraat 16-22 (Antwerpen)
Rijhuizen met neoclassicistische lijstgevel, de nummers 16, 18 en 20 met een traditionele diephuisstructuur en achtergevel die minstens opklimt tot de eerste helft van de 17de eeuw. Nummer 22 is in 1888 heropgebouwd door Frans Claes.


Onderstation Compagnie Electrique Anversoise

Van Diepenbeeckstraat 47 (Antwerpen)
Onderstation van de elektriciteitsmaatschappij Compagnie Électrique Anversoise, waarvoor bouwaanvraag uit 1908. Uit het bouwdossier vallen ontwerper noch aannemer af te leiden, maar vermoedelijk gaat het om een ingenieur of de technische dienst van de maatschappij zelf.


Pakhuis met paardenstal

De Waghemakerestraat 8 (Antwerpen)
Pakhuis met paardenstal gebouwd in opdracht van de heer A. Abts, naar een ontwerp door de architect Frans Claes uit 1894. Tijdens het interbellum vestigde de Oude Buildragersnatie zich in het gebouw, een havennatie opgericht als samenwerkende maatschappij in 1921.


Sint-Jozefskring

Aalmoezenierstraat 61 (Antwerpen)
Pand van de voormalige Sint-Jozefskring (zie opschrift), een in 1872 opgerichte katholieke arbeidersvereniging. Architect Frans Claes tekende in 1895 het ontwerp in neotraditionele stijl.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Vlasmarkt 6 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer P.J. De Laet, naar een ontwerp door de architect Frans Claes uit 1901.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Dries 45 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl op de hoek van Dries en Huikstraat, gebouwd in opdracht van de heer V. Heps-Mertens, naar een ontwerp door de architect Frans Claes uit 1886.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Huikstraat 2 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl op de hoek van Huikstraat en Kommekensstraat, gebouwd in opdracht van de heer P.J. Cauwenbergh, naar een ontwerp door Frans Claes uit 1892. Mariabeeld met stralenkrans uit het einde van de 18de of het begin van de 19de eeuw, in een omlijste nis.


Winkelhuis in neoclassicistische stijl

Jan Blomstraat 6 (Antwerpen)
Winkelhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van de heer Ed Olefs, naar een ontwerp door de architect Frans Claes uit 1892.


Thema's

Ontwerper van

Breughelstraat

Stefaniestraat


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Claes [online], https://id.erfgoed.net/personen/754 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.