Persoon

Van de Sompel, Richard M.

ID
7752
URI
https://id.erfgoed.net/personen/7752

Beschrijving

Rik (Richard) Van De Sompel is een ingenieur-architect en stedenbouwkundige uit Gent, die zijn diploma behaalde in 1934. In de jaren vijftig bouwde hij verschillende gebouwen in Gent (vooral appartementen) die getuigen van een speels modernisme (expo-stijl), o.a. aan de Sportstraat(nummer 40), Martelaarslaan (Westrode), Groot-Brittanniëlaan (Britannia) en Lange Violettestraat (wasserij Schietse). Vanaf midden jaren vijftig tot begin jaren tachtig ontwierp hij ook heel wat projecten voor de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn te Sint-Gillis-Dendermonde, waar hij tevens de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Zwijveke ontwierp (1969-1973).

Bron:

  • S.N. 1967: orde van architecten. inschrijvingen, einde 1967, op de tabellen van de raden van de orde, Brussel, 191.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Appartementsgebouw Westrode

Martelaarslaan 374-400 (Gent)
Westrode is een modernistisch flatgebouw dat in 1964 opgetrokken werd naar ontwerp van ingenieur-architect Richard Van de Sompel, op de hoek van de Martelaarslaan en de Bijlokevest.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Zwijveke

Serbosstraat zonder nummer (Dendermonde)
Parochiekerk, gebouwd tussen 1969 en 1973 naar een ontwerp van ingenieur architect Rik Van de Sompel. Modern opgevat kerkgebouw in overeenstemming met de richtlijnen van de kerk na het laatste concilie. Functionele constructie met een rationele materiaalkeuze mede bepaald door de beperkte financiële middelen. Betonnen onderbouw, deels bekleed met baksteen, deels met beschilderde wandplaten; stalen skelet en gebint. Centrale opengewerkte betonnen klokkentoren met kruis.


Residentie Britannia

Groot-Brittanniëlaan 51-115 (Gent)
Residentie Britannia is een modernistische woontoren op Y-vormig grondplan die begin jaren vijftig werd opgetrokken naar plannen van ingenieur-architect Rik Van de Sompel, als eerste naoorlogs hoogbouwproject van Gent.


Sociale woonwijk van Volkswelzijn

Azalealaan 1-6, Basiel De Cockplein 1-26, Begonialaan 1-20, 21-29, Berkenlaan 1-4, 6-8, Breestraat 109, Burgem. Paul Hendrickxplein 1-16, 17, Dalialaan 1-36, 38-40, Dokter De Witteplein 1-16, 17, H. Vandemeulebrouckeplein 1-28, Krizantenlaan 1-10, Leliënlaan 1-6, Oud Strijdersplein 1-22, Resedalaan 2-34, Rode Kruislaan 1-14, 15, Rozenlaan 1-20, 21-47, Tulpenlaan 1-20, 22-30 (Dendermonde)
Volkswijk met gezinswoningen, in 1957-1960 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn naar ontwerp van Robert Verbanck en Rik Van de Sompel, en tussen 1969 en 1981 in het zuiden aangevuld met een 150-tal bejaardenappartementen in hoogbouw, naar ontwerp van Rik Van de Sompel.


Wasserij der Vlaanderen

Kunstenaarstraat zonder nummer (Gent)
De gebouwen van de Wasserij der Vlaanderen werden gebouwd volgens de goedgekeurde bouwaanvraag van 9 december 1963. Het pand met betonconstructie werd ontworpen door studiebureau Van de Sompel en strekt zich uit tot aan de parallel gelegen Toekomststraat, waar het bedrijf sinds 1931 gevestigd was. De gesloten gevel van het industriële pand van twee bouwlagen telde oorspronkelijk twaalf traveeën onder plat dak met vlakke, brede, betonnen kroonlijst. Het parement is opgebouwd uit wit verglaasde gevelsteen in stapelverband.


Wasserij Schietse

Lange Violettestraat 86-92 (Gent)
In 1953 werd aan de Lange Violettestraat 86 een wasserij met appartementen opgetrokken naar ontwerp van ingenieur-architect Richard Van de Sompel. Zeven jaar later werd rechts ervan (88-92) een uitbreiding gerealiseerd in een aansluitend ontwerp van dezelfde architect.


Thema's

Ontwerper van

Sportstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Van de Sompel [online] https://id.erfgoed.net/personen/7752 (Geraadpleegd op )