Persoon

Verstraete, Louis

ID
7832
URI
https://id.erfgoed.net/personen/7832

Beschrijving

Vader van de architect Edmond Verstraete.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Apotheek

Diksmuidestraat 18 (Ieper)
Apotheek volgens bouwaanvraag naar ontwerp van architect Louis Verstraete (Izegem) van 1925.


Arbeiderswoning

Krekelstraat 56 (Izegem)
Arbeidershuisje van 1927, naar ontwerp van Louis Verstraete (Izegem); deel uitmakend van een samenstel van twee arbeidershuisjes gesitueerd aan de ingang van de voormalige borstelfabriek "Sintobin Frères", later"ESSEF N.V." (merk "l'abeille").


Arbeiderswoningen en bedrijfsgebouwen 1908

Louis Leynstraat 33-41 (Roeselare)
Naar ontwerp van aannemer L. Verstraete.


Architectenwoning Louis Verstraete

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 47 (Izegem)
Eigen woning van architect Louis Verstraete (Izegem), gebouwd in 1925 volgens cartouche. Eclectisch dubbelhuis van zeven traveeën en twee bouwlagen onder geknikt schilddak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen); vier klimmende dakkapellen.


Art-decowinkelpand

Roeselaarsestraat 36 (Izegem)
In oorsprong twee verschillende woon-winkelhuizen, thans verbouwd tot één. Rechts, art-decowinkelpand van 1926, naar ontwerp van Louis Verstraete (Izegem); drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak.


Burgerhuis met apotheek Wyffels

Grote Markt 36, Marktstraat 57 (Izegem)
Beeldbepalende burgerwoning met aan Markstraatzijde, de voormalige apotheek m. wyffels, zie opschrift in het casement onder een medaillon met apothekerssymbool (kelk + slang). Hoekpand met 18de-eeuwse kern, zie jaarsteen op zolder: "anno 1762-1945".


Burgerhuis ontworpen door Louis Verstraete

Nieuwstraat 23 (Izegem)
Imposante burgerwoning van 1931, gesigneerd: Louis Verstraete, bouwmeester, Izegem; inspringend ten opzichte van de rooilijn en aan de straat afgezet door breukstenen muurtje met smeedijzeren hek en poortje.


Burgerhuis ontworpen door Louis Verstraete

Wilgenstraat 142 (Roeselare)
Rijhuis met voortuin gebouwd voor de bestuurder van het voormalig "Maria's Rustoord" (zie Lindenstraat) in opdracht van de zusters van liefde van Heule naar ontwerp van Louis Verstraete (Izegem) van 1933.


Decanale kerk Sint-Tillo

Kerkplein 1 (Izegem)
Georiënteerde hallenkerk gelegen te midden van plein en omzoomd door struikgewas; noordelijk transept met gedenkplaat aan de noordgevel en ten noorden, Christus aan het kruis onder zadeldakje aan de westgevel.


Eclectische burgerwoning

Schoolstraat 8 (Izegem)
Eclectische burgerwoning opgetrokken in 1931, naar ontwerp van Louis Verstraete (Izegem).


Eclectische villa

Meensestraat 109 (Izegem)
Deels vrijstaande eclectische villa van 1906, naar ontwerp van Louis Verstraete (Izegem).


Eenheidsbebouwing

Vredestraat 7-19 (Izegem)
Voormalige rijkswachtkazerne die een bureel en acht woningen omvat.


Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Baron de Pélichystraat 37, Krekelstraat 34-42 (Izegem)
Eenheidsbebouwing van vijf arbeidershuizen bij de voormalige duivenringfabriek Vercamert: enkelhuistype van drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen), van 1906 naar ontwerp van Louis Verstraete (Izegem).


Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

Wantje Pietersstraat 15-47 (Izegem)
Eenheidsbebouwing van 1926 in opdracht van "Samenwerkende Bouwmaatschappij voor goedkope woningen", naar ontwerp van Louis Verstraete (Izegem). Zeventien "werkmanswoningen", waaronder één woonwinkelhuis, volgens bouwplan. Enkelhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak in spiegelbeeldschema.


Garage Kosmos

Beversesteenweg 87-89 (Roeselare)
Voormalige garage "Kosmos" in opdracht van Firma Kosmos Tourisme, heden rijschool, naar ontwerp van Louis Verstraete (Izegem) van 1935. Voorgebouw met poort en woongedeelte van vier traveeën en twee bouwlagen onder plat dak waarachter uit de as liggende loods.


Gemeentelijke begraafplaats Nieuw Kerkhof

Roeselaarsestraat zonder nummer (Izegem)
Gemeentelijke begraafplaats, zogenaamd "Nieuw kerkhof" aangelegd in 1806 na de uitvaardiging van het decreet van Napoleon (1804), gebaseerd op het edict van Jozef II (1784). De begraafplaats wordt twee maal vergroot: in 1889 in noordelijke richting en in 1944 naar het westen toe.


Gemeenteschool

Lichterveldsestraat 26 (Ardooie)
Restant van voormalige gemeenteschool, thans gebruikt door lokale cultuur- en jeugdverenigingen onder meer repetitielokaal van de Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia en Chirolokaal.


Gildenhuis

Marktstraat 19 (Lichtervelde)
Oorspronkelijk gildenhuis, zogenaamd "Ons Volkshuis", van het Algemeen Christelijk Vakverbond, in art-decogetinte stijl, van 1933 naar ontwerp van Louis Verstraete (Izegem), verbouwd in 1994 naar ontwerp van "N.V. Lannoo-Snoeck en partners" (Marke-Kortrijk). Voor de ingang, bronzen accordeonspeler van Ron Deblaere (Lichtervelde) als symbool van het Lichterveldse muziekleven.


Goed ten Elsberge

Beverseaardeweg 11 (Roeselare)
Oorspronkelijk U-vormig gegroepeerd, behouden woonhuis en noordelijk deel van omwalling; wagenhuis, schuur en ast afgebroken. Bakstenen poort licht afwijkend van ontwerp van Louis Verstraete (Izegem), 1943. Woonhuis -mogelijk opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw- van één bouwlaag en zeven + twee traveeën onder overkragend zadeldak.


Heilig Hartschool voor jongens

Roeselaarsestraat 167 (Izegem)
1913: na de beslissing de tot dan gemengde Sint-Antoniusschool te splitsen in een jongens- en meisjesschool wordt tegenover de stedelijke begraafplaats een nieuwe school voor jongens geopend. In de loop van de jaren 1930: verschillende uitbreidingen, onder meer in 1930 en in 1937, naar ontwerp van Louis Verstraete (Izegem) met toevoeging van vier nieuwe klassen aan de oostvleugel.


Herberg Blauwe Kroon

Roeselaarsestraat 2 (Izegem)
Art-decogetint hoekpand van 1926 naar ontwerp van Louis Verstraete (Izegem) met gestileerde regionalistische inslag; vier + één traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak.


Herberg Hertog van Brabant

Langemarkstraat 41 (Zonnebeke)
Herberg van het type afspanning, gelegen schuin tegenover het vroegere station. Historiserende wederopbouwarchitectuur; volgens bouwaanvraag naar ontwerp van architect L. Verstraate (Izegem) van 1924.


Herberg In de Kruisstraat

Kemmelseweg zonder nummer (Ieper)
Hoekhuis bij de Ruuschaartstraat naar ontwerp van architect L. Verstraete (Izegem) van 1924. Ontworpen als hoekgebouw op L-vormige plattegrond.


Herenhuis Woning De Schepper

Bloemendalestraat 30 (Beernem)
Imposant herenhuis zogenaamd "woning De Schepper". Gebouwd in neobarokke stijl naar ontwerp van "L. VERSTRAETE/ BOUWMEESTER/ ISEGHEM".


Hoeve

Kemmelseweg 35 (Ieper)
Hoeve waarschijnlijk naar ontwerp van architect L. Verstraete.


Hoeve

Roeselaarsestraat 95 (Ardooie)
Hoeve uit het interbellum, gelegen in het doodlopend straatdeel naast de brug over de autosnelweg A17/E403.


Hoeve

Vlamertingestraat 20 (Ieper)
Hoeve naar ontwerp van architect Louis Verstraete (Izegem) van 1920; opstelling afwijkend van de vooroorlogse, L-vormige schikking van de gebouwen; wederopbouw teruggrijpend naar de regionale hoevebouw.


Hoeve De Manoir

Vlamertingestraat 71 (Ieper)
Wederopbouwhoeve naar ontwerp van architect Louis Verstraete (Izegem) uit het begin van de jaren 1920.


Hoeve Hoogvorst

Kemmelstraat 6 (Heuvelland)
Hoeve heropgebouwd naar ontwerp van architect L. Verstraete in het begin van de jaren 1920. Teruggaand op de regionale hoevebouw. Losse, lage bestanddelen met U-vormige opstelling rondom een geasfalteerd erf, ten zuidoosten toegankelijk via oprit, afgezet door middel van gietijzeren hek; hondenhok te midden; boerenhuis, stal- en schuurvleugel.


Hoeve Leeuwenburg

Gremmerslinde 7 (Heuvelland)
Hoeve naar ontwerp van architect L. Verstraete (Izegem) uit het begin van de jaren 1920; naar verluidt stond de vooroorlogse hoeve niet op dezelfde plaats.


Hoeve met losse bestanddelen

Wijtschatestraat 29 (Ieper)
Hoeve, gelegen nabij de Wijtschaatse beek, heropgebouwd naar ontwerp van architect L. Verstraete (Izegem) in 1921, grosso modo aansluitend bij de traditionele regionale hoevebouw.


Hoeve met losse bestanddelen

Krommenelststraat 5 (Ieper)
Wederopbouwhoeve naar ontwerp van architect L. Verstraete (Izegem) van 1920, teruggaand op de regionale hoevebouw.


Hoeve met losse bestanddelen

Oude Iepersestraat 112 (Izegem)
Voormalige hoeve met 19de-eeuws uitzicht, aan de straat afgezet door bakstenen muur met centrale poort. Aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1843) met grosso modo zelfde opstelling. Lage, losse bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom het voormalige erf, thans siertuin met geometrische aangelegde grasperken en bekiezelde paadjes; gekasseide stoepen. Verankerde baksteenbouw onder zadeldaken (mechanische pannen).


Hoeve met losse bestanddelen

Kemmelseweg 41 (Ieper)
Hoeve, volgens de bewoners niet op de vooroorlogse plaats heropgebouwd, naar ontwerp van architect L. Verstraete (Izegem), aanleunend bij de regionale hoevebouw


Hoeve Parkhove

Reningestraat 19 (Ieper)
Hoeve wederopgebouwd naar ontwerp van architect Louis Verstraete (Izegem), volgens de bewoners van 1924.


Hoeve Populierenhof

Klijtestraat 54 (Ieper)
Wederopbouwhoeve naar ontwerp van architect Louis Verstraete uit het begin van de jaren 1920.


Hoeve Surmonthof

Kemmelseweg 68 (Ieper)
Wederopbouwhoeve, waarschijnlijk naar ontwerp van architect L. Verstraete (Izegem) zie de analoge opstelling, materiaalgebruik, streekeigen bouwelementen, indeling als hoeven gelegen Kemmelseweg nummers 35, 41.


Hoeve Talana Farm

Diksmuidseweg 255 (Ieper)
Britse benaming stammend uit de Eerste Wereldoorlog, zie gelijknamig Brits militair kerkhof in de omgeving. Wederopbouwhoeve naar ontwerp van architect Louis Verstraete (Izegem).


Klooster der zusters van liefde van Maria van Heule en Maria's Rustoord

Westlaan 123 (Roeselare)
Klooster der zusters van liefde van Maria van Heule met aanpalend voormalig zogenaamd "Maria's Rustoord", heden gefusioneerd met Heilig Hart-ziekenhuiscampus, waarvoor onder meer aanbouw naar ontwerp van N. Berkein (Roeselare) (zie gevelsteen) ingezegend in 1960 (zie gedenksteen). Op parkeerplaats, grot van Lourdes.


Klooster en retraitehuis paters redemptoristen

Delaerestraat 33, 37, 41, Leenstraat 35-37, Sint-Alfonsusstraat 42 (Roeselare)
In 1868 vestigden de paters redemptoristen zich te Roeselare. Deze "Congregatie van de Allerheiligste Verlosser/Congregatio Sanctissimi Redemptoris", was in 1732 gesticht met als hoofddoel de bijzondere pastorale zorg voor de in de gewone zielzorg verwaarloosde bevolkingsgroepen.


Meubelmakerij en -winkel

Dweersstraat 15 (Izegem)
Voormalige meubelmakerij-winkel van 1913, naar ontwerp van Louis Verstraete (Izegem). Breedhuis van drie en vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak.


Parochiekerk Heilige Kruisverheffing

Izegemseaardeweg 1 (Roeselare)
Voorheen de Sint-Germanuskerk; in 1928 naamsverandering gebaseerd op een historische verering zie 'Broederschap van het Heilige Mirakelkruis' sinds 1672.


Parochiekerk Sint-Jan-Baptist

Keukelstraat zonder nummer (Wingene)
Parochiekerk toegewijd aan Sint-Jan-Baptist. Georiënteerde driebeukige kerk gebouwd in 1937 naar ontwerp van architect Verstraete (Izegem).


Parochiekerk Sint-Martinus

Dorpsplein 27 (Ardooie)
Neogotische parochiekerk uit 1924 naar ontwerp van architect Louis Verstraete uit Izegem. Heropbouw naar voorbeeld van de in 1918 door de Duitsers gedynamiteerde gotische kerk met romaanse toren. Praalgraven van de heren van Lichtervelde in zijkapel beschermd als monument


Samenstel van burgerhuizen

Roeselaarsestraat 106 (Izegem)
Samenstel van twee enkelhuizen, thans winkelpanden, volgens bouwplan met vernieuwd parement van 1923, naar ontwerp van Louis Verstraete (Izegem); drie en twee traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak. Parement van gele baksteentegels op arduinen plint. Rijkelijk gebruik van simili-natuursteen voor onder meer muuromlijstingen en -banden.


Sint-Jozefscollege

Burgemeester Vandenbogaerdelaan 53, Meensestraat 100, Meiboomstraat 8 (Izegem)
Scholencomplex gelegen tussen de Meiboom-, Meense- en Schoolstraat; aan de Burgemeester Vanden Bogaerdelaan afgezet door bakstenen muur met blinde rondboognissen op afzaten daterend uit 1932. De school wordt gesticht in 1867 door Eerwaarde Heer J. de Pélichy, maar beheerd door de broeders van liefde tot in 1879.


Sint-Vincentiuscollege

Gezelleplein 11 (Ieper)
Bisschoppelijk college gesticht in 1834 en oorspronkelijk gehuisvest in het voormalige bisschoppelijk paleis in de Janseniusstraat.


Streuvelshoeve

Vlamertingestraat 14 (Ieper)
Hoeve met herenhuis op "nieuwe" plaats naar ontwerp van architect L. Verstraete (Izegem) van 1921, teruggaand op de regionale hoevebouw.


Tuinpaviljoen met duifhuis

Gentsestraat 74A (Izegem)
Voormalig tuinhuisje met op de bovenverdieping duivenhok, van 1906, aansluitend bij de cottage-architectuur. Oorspronkelijk een aanhorigheid van het herenhuis van schoenfabrikant L. Defauw.


Verenigingsgebouw De Gilde

Kruisstraat 8-10, 16 (Izegem)
Gebouwencomplex in 1896-1898 opgetrokken, naar ontwerp van E. Bethune.


Villa in cottagestijl

Tieltsestraat 2 (Ardooie)
Volgens kadaster gebouwd circa 1923 door de Maatschappij in gezamelijke naam "De Vriese" (zie nummer 12; Oude Heirweg). Woonhuis van zaakvoeder Juliaan De Vriese naar verluidt naar ontwerp van architect Louis Verstraete uit Izegem.


Wederopbouwhoeve

Bernikkewallestraat 3 (Ieper)
Wederopbouwhoeve naar ontwerp van architect L. Verstraete (Izegem) van 1921 met analoge opstelling, materiaalgebruik, indeling en andere bouwkenmerken als andere hoeven van vermelde architect.


Winkel

Vlasgaardstraat 1 (Izegem)
Winkelpand opgetrokken in opdracht van De Cock, hoofdonderwijzer te Izegem, in 1936 naar opdracht van Louis Verstraete (Izegem).


Winkel-woonhuis

Nieuwstraat 12 (Izegem)
Winkel-woonhuis van 1925, naar ontwerp van Louis Verstraete (Izegem).


Winkel-woonhuis

Nieuwstraat 21 (Izegem)
Winkel-woonhuis van 1929, naar ontwerp van Louis Verstraete (Izegem). Gele baksteenbouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, vooraan echter gemansardeerd.


Winkel-woonhuis

Marktstraat 10-12 (Izegem)
Neoclassicistisch getint winkel-woonhuis met 19de-eeuwse kern; in 1906 verhoogd met één bouwlaag, naar ontwerp van C. Mullie-Clement (Izegem).


Thema's

Ontwerper van

Boezinge

Dorpsplein


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verstraete [online] https://id.erfgoed.net/personen/7832 (Geraadpleegd op )